Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Csődeljárás keretében elengedett kötelezettség

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. augusztus 25. (Számviteli Levelek 249. szám, 5117. kérdés)

Olvasói kérdés Társaságunknál 2010. évben eredményes csődeljárás keretében elengedésre került a kötelezettségeink 50%-a. A fennmaradó 50%-ot pedig 4 egyenlő részletben kell megfizetni. A csődegyezségi jegyzőkönyv szerint: "Hitelezők jelen megállapodás aláírásával kifejezetten kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak Adós általi maradéktalan teljesítése esetén, az Adóssal szemben fennállt vagy fennálló bármilyen jogviszony, illetve jogügylet alapján semminemű ezt meghaladó követelést, semmilyen jogcímen nem érvényesítenek, az Adóssal szemben fennálló, az 50%-ban meghatározott kielégítést meghaladó bárminemű követelést jelen megállapodás aláírásával elengednek, illetve arról kifejezetten lemondanak." Azaz az elengedés az egyezség aláírásának a napjával (2010. 04. 12.) történik, de egy jövőbeni maradéktalan teljesítéshez kötik. Mikor elengedett a kötelezettség? Probléma, hogy likviditási gondok miatt már az első és a második fizetési kötelezettségünknek sem tudtunk eleget tenni, vagyis nem tartottuk meg a csődegyezséget. Mi a teendő? Vissza kell könyvelni? Milyen időponttal? Mindennek milyen adó vonzatai vannak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]belül kérelemmel benyújtani. Ha az egyezség megfelel a csődtörvényben foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Amennyiben a csődegyezséget a kérdező társaságnál a bíróság végzéssel jóváhagyta, és a csődeljárást befejezetté nyilvánította, akkor a csődegyezségben rögzítettek közül - az adott esetben - a kötelezettségenként elengedett összegeket könyvelni kell, az adósnál elengedett kötelezettségként a 98. számlacsoportban. (Természetesen könyvelni kell a hitelezőknél is az elengedett követelés összegét a 88. számlacsoportban.) A csődtörvényi előírás feltételezi, hogy a csőd­egyezséget a felek teljesítik. Ha az adós nem teljesít - mint a kérdésben leírt társaság esetén -, akkor valójában nem teljesül a csődeljárás célja, az, hogy az adós fizetőképessége megőrzésre, illetve helyreállításra kerüljön. Ha viszont az adós tartósan fizetésképtelenné vált, indokolt a felszámolási eljárást lefolytatni. A felszámolási eljárás lefolytatható az adós, illetve a hitelezők kérelmére is. A felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a csődtörvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. A fentiek figyelembevétele mellett az adósnak a csőd­egyezség befejezetté nyilvánítása napjával (a csődegyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedése napjával) könyvelnie kellett az elengedett kötelezettséget a rendkívüli bevételekkel szemben, a kötelezettségek analitikus nyilvántartásában pedig a maradék 50%-nak a módosult fizetési határidőit rögzíteni kellett. Mivel az adós társaság a csődegyezség halasztott fizetésre vonatkozó[…]

Figyelmébe ajánljuk

Csődeljárás során a hitelezők által elengedett követelés vagyonszerzésnek minősül-e a csőd alatt álló cégnél, és az illetéktörvény alapján ajándékozásiilleték-köteles vagy sem (csődegyezség esetén)?

Tovább a teljes cikkhez

Kérdéseim az 5117. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódnak. Az "A" társaság 2011. 03. 19-én értesített, hogy a csődegyezséget megszűntnek nyilvánítja. Erről hivatalos hatósági papír nem készül. Tekinthetem az értesítést a megszűnés napjának? Nemcsak az "A" társasággal,...

Tovább a teljes cikkhez

A csődeljárás megindítása: 2010. 02. 26.; jóváhagyó csődegyezségi tárgyalás: 2010. 04. 12.; a csődeljárás befejezése: 2010. 10. 01. Helyesen járt-e el a társaság, ha a csődegyezség keretében elengedett kötelezettséget 2010. 04. 12-i dátummal könyvelte? A társaság egyik...

Tovább a teljes cikkhez

A 3503. számú kérdésre adott válaszukban azt írják, hogy az elengedett kötelezettség után "a megajándékozottnak" illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Kérem, erősítsék meg ezt az álláspontjukat. A 2007. évi törvények, illetve az APEH állásfoglalása alapján -...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére