Előre fizetett bérleti díj
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 399. számában (2019. január 31.), 7818. kérdésszám alatt

Kérdés: Épület, építmény bérbeadásával kapcsolatos szerződésünkben a bérleti díjat a bérlő a bérbeadó által kiállított számla alapján, negyedévente előre, háromhavi bérleti díjat egy összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 10. napjáig fizeti meg. (A bérbeadás áfás.) A megkötött szerződés alapján hogyan kell számlázni? Kitérve a teljesítés napjára, az egyes számlák tartalmi részleteire, illetve számviteli elszámolására is. Szíveskedjenek ismertetni az egyes részletekre vonatkozó konkrét jogszabályi hivatkozásokat.
Válasz (részlet): […]adatokat tartalmazza. Célszerű a számlán feltüntetni az Áfa-tv. 58. §-a (1a) bekezdésének a) pontjára hivatkozást, hogy egyértelmű legyen, az áfa szempontjából a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége, azaz a tárgynegyedév első hónapjának 10. napja.Számviteli szempontból a számlán szerepeltetni kell a bérleti időszakot (a tárgynegyedév első és utolsó napjának megjelölésével). Ennek különösen akkor van jelentősége, ha akár a bérbeadónál, akár a bérbevevőnél az üzleti év eltér a naptári évtől. (A tárgynegyedévből a következő üzleti évre jutó bérleti díjat időbelileg el kell határolni.)Ha az üzleti év nem tér el a naptári évtől, a tárgynegyedév naptári negyedévet jelent, akkor a tárgynegyedév[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére