Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Nem érvényesített áfalevonási jog és következményei

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. január 14. (Számviteli Levelek 438. szám, 8410. kérdés)

Kérdés: Áfakörös cég tárgyi eszközt vásárolt áfásan, de az áfalevonással nem élt. Amennyiben 60 hónapon belül eladja a tárgyi eszközt, amiről áfás számlát állít ki, arányosítható-e a levonható áfa és milyen mértékben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tárgyi eszköz beszerzésekor érvényesített előzetesen felszámított áfa levonása a használat ideje alatt is ténylegesen levonhatónak minősül-e, azzal, hogy amennyiben a tárgyi eszköz teljes mértékben adóköteles tevékenységet szolgál, akkor az adózót a figyelési időszakban nem terheli pótlólagos adófizetési kötelezettség.Az Áfa-tv. 120-121. §-ai rögzítik, hogy az adóalany az adólevonásra abban a mértékben jogosult, amilyen mértékben - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adólevonásra jogosító, azaz adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja. A levonási jog gyakorlásának további feltétele, hogy az adott beszerzés ne szerepeljen a levonást tiltó rendelkezések körében, illetve ha ott szerepel, akkor a mentesítő rendelkezéseknek feleljen meg (Áfa-tv. 124-126. §), továbbá a beszerző adóalanynak rendelkeznie kell a levonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként meghatározott, levonásra jogosító megfelelő bizonylattal (Áfa-tv. 127-130. §). Az adólevonási jog az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával nyílik meg (Áfa-tv. 119. §), és egy ügylet során áthárított áfát főszabály szerint abban az időpontban lehet levonásba helyezni, amikor az ügylet tényállásszerűen megvalósult (Áfa-tv. 55. §).Ettől eltérően, a levonható adót a keletkezésétől számított meghatározott időn belül bármelyik adómegállapítási időszakban érvényesíteni lehet, azonban az Áfa-tv. 153/A. § (1) bekezdésének b) pontja ezt az időt 2 évben korlátozza. Az elévülési időn belül keletkezett, de a keletkezésétől számított maximum 2 éven belül nem érvényesített levonható adó esetében pedig továbbra is fennmarad a levonási jog, azonban az adóalany a levonási jogát csak abban az adómegállapítási időszakában érvényesítheti, amelyben a levonási jog keletkezett [Áfa-tv. 153/A. § (3) bekezdés].Az[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk használtautó-kereskedelemmel is foglalkozik. Alakulásunkkor az általános szabályok mellett az árrésadózást választottuk ezen tevékenységünkre. 2019. 05. 17-én az adóhatóság olyan irányú jogértelmezést tett közzé, mely alapján érdemes volt kilépnünk az...

Tovább a teljes cikkhez

Könyvelőirodánk szerződésben vállalja a bizonylatok teljes körű feldolgozása mellett a házipénztár vezetését is. Partnerünk a pénzkezelési szabályzatát ennek szellemében állítja össze, belefoglalja abba, hogy a házipénztár-kezelést a könyveléssel megbízott társaság...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk víziközmű-szolgáltató. A 2011. évi CCIX. törvény 72. §-ának (2) bekezdése szerint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára, és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az...

Tovább a teljes cikkhez

A kft. a GINOP-1.2.8-20-2020 támogatási rendszerében támogatásra jogosult, a támogatói okirat rendelkezésünkre áll (Covid-19 járvánnyal összefüggő). A kft. előleget igényelt és kapott is 2020 őszén. A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, amely bizonyos...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére