Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ingatlanok fogalma

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. november 11. (Számviteli Levelek 455. szám, 8699. kérdés)

Olvasói kérdés Több esetben előfordult, hogy a kérdésekhez-válaszokhoz kapcsolódóan az ingatlant másként értelmezte a kérdező és másként a választ adó. Sokszor nincs azonos véleményen a könyvelő és az ellenőrzést végző sem. Ebből számos probléma adódik, jellemzően a számlázás, a könyvviteli elszámolás, a terv szerinti értékcsökkenés meghatározása, tehát a gyakorlati alkalmazás során. Afélreértések elkerülése, a végrehajtások során az ellentmondások feloldása, de legalább azok csökkentése terén jelentős segítség lehet, lehetne az, ha az ingatlanokhoz kapcsolódó fogalmakat viszonylag részletesen bemutatnák.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]épület és az egyéb építmény gyűjtőfogalma.Építmény mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított műszaki alkotás, épület, egyéb építmény, amely általában a talajjal való egybeépítés révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre, a talajtól csak anyagaira, szerkezetei­re való szétbontás útján távolítható el, ezáltal azonban eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik.Épület olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, az időszakos vagy az idényjellegű tartózkodás, az üzemi termelés, az anyag- és terméktárolás feltételeit biztosítja.Épületrész, tulajdoni hányad: Számos esetben az önálló tárgyi eszköznek minősülő épület többféle funkció ellátására képes. Ugyanazon épületen belül lehet iroda, üzem, raktár is. Ez esetben az épület nem tekinthető rendeltetése, használata alapján egyetlen tárgyi eszköznek. A számviteli törvény - a hivatkozottak alapján - az épület mellett elismeri külön tárgyi eszköznek az épületrészt is. Így külön-külön épületrészként indokolt aktiválni a rendeltetésszerű használatbavételkor az épület irodarészét, az üzemcsarnok- (üzem-) részét, illetve a raktárrészét, feltéve, hogy az előbbiek szerinti rendeltetést, használatot, annak az épületre jellemző adatait az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték.Előfordul az is, hogy az önálló tárgyi eszköznek minősülő épületnek több tulajdonosa van, akik között az épület tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott arányban oszlik meg. Ilyen esetben az épületrész bekerülési értéke mögött nem az épület egésze van, hanem annak a jogosultság szerinti része, a tulajdonjognak megfelelő hányada. Ilyen esetben jellemzően az épülethez tartozó földterület is a tulajdonosok között megosztásra kerül, és beszélhetünk tulajdonhányadról, földterülethányadról.Egyéb építmény - minden épületnek nem minősülő építmény (részletesen lásd később!).Üzemkörön kívüli ingatlanok közé az az ingatlan tartozik, amely nincs a vállalkozási tevékenységgel közvetlen összefüggésben. Így idesorolandó az üzemi lakóépület, a lakótelepen belüli út-, víz- és csatornahálózat, továbbá a kizárólag polgári védelmi célokat szolgáló épület, egyéb építmény, raktár, víztároló medence, valamint kizárólag a szociális, kulturális, sport- és gyermekintézményi, üdülési célokat szolgáló épület, egyéb építmény (bölcsőde, napközi otthon, kultúrház, üdülő, sportpálya stb.).Épület mint egyedi eszköz: Az önálló (különálló) épület, illetve épületrész, tulajdoni hányad, ha azt az ingatlan-nyilvántartásban rögzítették.Az önálló (különálló) épület meghatározására célszerű a statisztikai előírást alkalmazni. Így önálló épület bármely szabadon álló épület, összekapcsolt szerkezetnél (ikerházak, sorházak) bármely egység, amely a többitől a tetőtől a pincéig tűzfallal van elválasztva. Tűzfal hiányában az összekapcsolt épületek - egyetlen - önálló épületnek tekintendők, annak ellenére, hogy külön-külön hozzáférhetők (saját bejáratuk van), saját közüzemi berendezésekkel (víz, gáz stb.) rendelkeznek, valamint egymástól elkülönítetten használhatók.Az önálló épület fogalmába tartoznak az épület rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő épületgépészeti berendezések, vezetékek (mint a víz, villany, csatorna, központi fűtés vezetékei és berendezési tárgyai, illetve a személyfelvonó), amelyek bekerülési értéke az épület bekerülési értékének része.A klímaberendezés akkor tartozik az önálló épület fogalmába, ha az épület egészének használhatóságát szolgálja, és az épületbe már az épület rendeltetésszerű használatbavétele előtt beépítették, akár az egész épületre egységesen felszerelték a klímaberendezést, akár szobánként, de az épület valamennyi helyiségébe.Nem épület az épületre jellemző funkciókkal rendelkező konténer, mivel azt - a rendeltetésszerű használat során - szétszerelés nélkül lehet egyik helyről a másik helyre szállítani, bár lehet öltöző, iroda, portaszolgálat vagy az állandó, illetve az időszakos tartózkodás helyszíne is.Egyéb építmények: Közéjük tartoznak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint:-a műtárgy: út, híd, torony, gáz, folyadék, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások,-a nyomvonalas jellegű építmények: vasúti pálya, a függő- és szállítószalag-pálya, az út, a vízellátási vezeték, a csatorna, a kőolaj- és kőolaj-termékszállító vezetékek, a földgáz-, a szén-dioxid-szállító vezetékek, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezetékek, a távhővezeték-hálózat stb.,-sajátos építményfajták a közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos építmények stb.A KSH szerint az egyéb építmények közé tartoznak a vasutak, utak, hidak, autópályák, repülőtéri futópályák, gátak stb.Az előbbiekben felsorolt építmények bármelyike szolgálhatja a vállalkozási tevékenységet, megjelenhet a tárgyi eszközök között, egyéb építményként.A felsoroltakon túlmenően az egyéb építmények közé tartoznak az ültetvények az erdők, a gyepterület,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Ügyfelünk az ingatlant a tárgyév augusztusában értékesítette, de azt csak a teljes vételár megfizetése után, a tárgyévet követő évben adta a vevő birtokába, ezzel az időponttal szállt át a tulajdonjog is a vevőre. Az ügyfél az ingatlant (raktár- és irodaépületek) az...

Tovább a teljes cikkhez

A társaság október 1-jén adásvételi szerződést ír alá ingatlana értékesítésére. A vevőnek a vételárat a szerződés aláírásától számított 60 napon belül kell kiegyenlítenie. Ha ezt nem teszi meg, akkor az eladó elállhat a szerződéstől. Az eladó a teljes vételár...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk ingatlanok pénzügyi lízingjével foglalkozik. Vita támadt a tekintetben, hogy a pénzügyi lízingbe adott ingatlanok kapcsán ki az építményadó alanya.

Tovább a teljes cikkhez

Egy vállalkozás 1999-ben raktárépületek, irodák építését kezdte el, amelyeket 2001-ben üzembe helyezett. Az építkezés egy 1999-ben lízingelt épület köré történt, amelyhez azok a következő módon kapcsolódnak: - raktárépület 1.: közös fal, külön tartószerkezet, -...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére