Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott készpénzkezelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Banki széfben lévő készpénz minősítése

Kérdés: Társaságunk széfet bérel egy bankban. A házipénztárból a készpénzt nem a bankszámlájára fizeti be, hanem a bankban bérelt széfben helyezi el. A mérlegben pénztár- vagy banksoron kell szerepeltetnem a széfben elhelyezett készpénzt, és milyen főkönyvön?
Részlet a válaszból: […]széfben helyezték el. A válasz egyértelműen az, hogy nem változik, a széfben elhelyezett pénzeszközök fölött a társaság ugyanúgy rendelkezik, mint a házipénztárban őrzött készpénz fölött. A széfben elhelyezett pénzeszköz, készpénz az elhelyezés eredményeként nem kerül a társaság folyószámlájára.A széfben elhelyezett készpénzt is a "Pénztár, csekkek" soron kell szerepeltetni a mérlegben. A főkönyvi könyvelésen belül nem szükséges a 3811. Pénztárszámlát megbontani, elegendő, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7931
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Készpénzkezelés, ha nincs pénztáros

Kérdés: Mi a házipénztár? A készpénzkezelésről kötelező nyilvántartást vezetni? Akkor is, ha nincs függetlenített pénztáros? Indokolt külön pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatokat kiállítani? Hogyan történik ez esetben az ellenőrzés?
Részlet a válaszból: […]kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A (8) bekezdés szerinti tartalommal a pénzkezelési szabályzatot el kell készítenie annak a szervezetnek is, ahol nincsen függetlenített pénztáros. A pénzkezelési szabályzatban kijelölt pénzkezelővel (ügyvezetővel, tulajdonossal) szembeni követelményeket ez esetben körültekintőbben kell megfogalmazni, mivel a pénztári pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat - jellemzően - egy személy végzi, az összeférhetetlenségi elvárások nem vagy csak részben teljesülnek. (Az ügyvezető kezeli a készpénzt, ő az, aki elkölti és költségként is elszámoltatja, a házipénztár pénzállományát nem a társaságnál tartja a pénz megőrzése követelményeinek betartásával, hanem a lakásán vagy magánál, és így a saját célra történő felhasználást nem lehet kizárni!)Nem függetlenített pénzkezelő esetében is gondoskodni kell arról, hogy a készpénz a társaság székhelyén kialakított pénztárban legyen, meg kell határozni a pénztárban tartható pénzállomány összegét (a pénztári keretet), szabályozni kell a készpénz felvételét, szállítását, pénzintézetnél történő elhelyezését, a készpénz meglétének ellenőrzését, rovancsolásának gyakoriságát stb. is.A pénztári befizetéseket, kifizetéseket a pénzmozgás bizonylataival alátámasztva, késedelem nélkül legalább az analitikus pénztári nyilvántartásban (a pénztárkönyvben, a pénztárnaplóban, a pénztárjelentésben), az események sorrendjében, tételesen (nem összevontan) rögzíteni kell. (Ezen követelményt az ügyvezető, a tulajdonos is teljesíteni tudja!)Időszakonként (legalább a hó utolsó napjával) a pénztári nyilvántartást le kell zárni, meg kell állapítani a bevételek és a kiadások végösszegét és ezek egyenlegét, a pénztárban lévő címletenkénti pénzállományt, az előző időszaki pénzállomány figyelembevételével a záró pénzkészletet, amelyet össze kell hasonlítani a tényleges pénzkészlettel, az esetleges eltérést tisztázni kell. (Elvileg nem lehet eltérés, ha mégis van, a pénzkezelő felelőssége tisztázandó!)Amennyiben a nem függetlenített pénzkezelő nem vezet naprakész pénztári nyilvántartást, akkor a pénztári be- és kifizetések alapbizonylatait csak a könyvelő rögzíti a főkönyvi könyvelésben utólag. A házipénztár pénzkezelése helyességének ellenőrzése, a naponkénti készpénzállomány meglétéről való meggyőződés elmarad, a házipénztár pénzállományával való visszaélés lehetősége megnő!Abban az esetben, ha a pénztárt nem függetlenített pénztáros kezeli, akkor nem indokolt a pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatok használata, hiszen a pénztárbizonylatoknál nem teljesíthetők pl. a pénztárbizonylatok aláírásával kapcsolatos követelmények.A pénztárbevételi bizonylatok helyett a pénztári bevételeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7617
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Elszámolásra kiadott készpénz

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartani, illetve könyvelni a munkavállalóknak elszámolásra kiadott készpénzt? Mi a teendő, ha a készpénzt az ügyvezető kezeli? Mit kell tenni akkor, ha az előírt határidőben az elszámolás nem történik meg?
Részlet a válaszból: […]elszámolásra átvett készpénzzel milyen gyakorisággal, milyen határidővel kell elszámolni (legalább 30 naponként).Ha például az ügyvezető a tevékenységhez szükséges anyagot rendszeresen készpénzfizetés ellenében szerzi be, indokolt, hogy ezen beszerzések fedezetére - a várhatóan beszerzésre kerülő anyagok kalkulált beszerzési árára - elszámolási kötelezettséggel, 30 napos (vagy rövidebb időtartamú) határidővel készpénzt vegyen fel. Indokolt lehet ilyen jogcímen akár egymillió forint felvétele is, ha az ügyvezető azt várhatóan teljes összegében vagy legalább 80-90 százalékában ténylegesen el is fogja költeni, amelyet az elszámoláskor az eladótól kapott bizonylatokkal igazol.A készpénznek az előbbiek szerinti kiadásához két személy szükséges: a pénztáros, aki a készpénzt átadja, és a munkavállaló, aki a készpénzt elszámolási kötelezettséggel átveszi. Ebből következik az, ha a társaságnál csak egy ügyvezető van, aki a készpénzt is kezeli, az önmagának elszámolásra készpénzt nem adhat ki (a készpénz kezelője nem lehet az elszámolásra kiadott készpénz átvevője).Ha az elszámolásra kiadott készpénzt az átvevő munkavállaló, tag rendszeresen nem költi el teljes összegében (illetve túlnyomó részét) dokumentáltan, és emiatt annak az elszámolási időszak végén a pénztárba visszavételezésre kell kerülnie, akkor feltételezhető, hogy azt saját céljaira használja. Ennek ténye, továbbá az, ha a munkavállaló az elszámolási időszak végén (30 nap után) nem tud a készpénz felhasználásával elszámolni, arra lehet következtetni, hogy a munkavállalónak az Szja-tv. 72. §-ában előírt módon kamatkedvezményből származó jövedelme van, amelyet személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás terhel.A munkavállalóknak, a tagoknak elszámolásra kiadott összegekről - a naprakész főkönyvi könyvelés mellett - olyan analitikus nyilvántartást indokolt vezetni, amely tartalmazza: a készpénz felvételének időpontját, a pénzt felvevő nevét, beosztását, a felvett összeget és a felvétel jogcímét, az elszámolás határidejét és tényleges időpontját, a ténylegesen felhasznált összeget, a felhasználás jogcímét és annak bizonylatát, a visszafizetett összeget, a pénzmozgás bizonylatainak adatait.Az elszámolásra kiadott készpénzzel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget úgy kell szabályozni, hogy a mérlegfordulónapon ilyen jogcímen követelés a mérlegben - lehetőleg - ne[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7616
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,