Felújított bérlemény visszaadása - természetbeni juttatás


A Számviteli Levelek 30. számában az 591. kérdésre adott válaszhoz, a bérelt ingatlanon végzett felújítás tulajdonos részére történő visszaadásához kapcsolódóan kérünk pontosítást. Az Áfa-tv. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint termékértékesítésnek minősül az is, ha az adóalany a terméket az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenysége köréből kivonja, ideértve a más tulajdonába történő, ellenérték nélküli átadást is. Ebből következően a bérlemény visszaadásakor az azon végzett beruházás akkori nettó értéke után 25 százalék áfát be kell vallani és fizetni. A mi esetünkben magánszemély kapta vissza térítésmentesen a bérleményt, melyen jelentős átalakításokat és felújításokat végeztünk. A bérlemény visszaadásakor a bérelt ingatlanon végzett beruházás nettó értéke több millió forint volt. Mivel a bérbeadó a társaságnál biztosított magánszemély volt, a kérdéseink:- ha természetbeni juttatás, akkor a nettó érték után meg kell-e fizetni az áfát?- 11 százalék eho-t, vagy a visszaadás évében érvényes társadalombiztosítási járulékot kell fizetni?- munkaadóijárulék-fizetés is van?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2003. március 20-án (56. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1166

[…] jövedelem után a Tbj-tv. 20. §-a szerint a foglalkoztató az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett, elszámolt, járulékalapot képező jövedelem után meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet. Mindezek alapján megállapítható, hogy a társaságnak a biztosított részére nyújtott természetbeni juttatás adóalapként megállapított értéke után 29 százalék társadalombiztosítási járulékot kellett volna fizetnie. Az Ftv. 40. §-ának (1) bekezdése szerint a munkaadó a munkavállaló részére munkaviszony alapján kifizetett és elszámolt, személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni. E jogszabályhely alapján a társaságnak a vele munkaviszonyban álló munkavállalók részére juttatott természetbeni juttatás értéke után 3 százalék munkaadói járulékot is kell fizetnie. Az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése a más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadást (így a természetbeni juttatást is) akkor minősíti termékértékesítésnek, ha az adott esetben az átalakításhoz, a felújításhoz kapcsolódó, előzetesen felszámított áfa egészében vagy részben levonható. Ha tehát a bérlemény […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.