Devizabevétel, -kiadás elszámolása (egyéni vállalkozó)


Belföldi fuvarozást végző egyéni vállalkozó - szerződés alapján - a fuvardíjat euróban kapja meg devizaszámlájára. Milyen árfolyamon kell a bevételt elszámolni? Milyen árfolyamon kell az ezen devizából kiegyenlített költségeit, ráfordításait kimutatni? Forintra történő átváltáskor az árfolyam-különbözetet bevételként, ráfordításként el kell-e számolni? A kérdésekre az Szja-tv.-ben nem találtam választ.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2007. február 8-án (145. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2958

[…] Szja-tv. nem tartalmaz előírást az árfolyam-különbözet elszámolására vonatkozóan. Így a deviza forintra történő átváltásakor mutatkozó árfolyam-különbözetet sem bevételként, sem kiadásként nem kell figyelembe venni. Az egyéni vállalkozó devizaszámlájáról történő kifizetésre az Szja-tv. 5. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni (más előírás hiányában), mely szerint, ha a magánszemély a kiadást külföldi pénznemben fizeti ki, akkor azt a kiadás felmerülését megelőző hónap 15. napján érvényes MNB-devizaárfolyamon kell forintra átszámítania. Ebből az következik, ha a devizaszámlán jóváírt devizát a deviza jóváírásának hónapjában nem használják fel a kiadás rendezésére, akkor más MNB-árfolyamon kell a kiadást elszámolni, mint amilyen árfolyamon a bevétel jóváírása történt, kivéve az Szja-tv. 5. §-ának (5) bekezdésében szabályozott esetet. Az Szja-tv. 5. §-ának (5) bekezdése szerint, ha a magánszemély a kiadást külföldi pénznemben fizeti ki, és ennek az adott külföldi pénznemben kifizetett összegnek a pénzintézet által alkalmazott eladási árfolyamáról bizonylattal rendelkezik, akkor alkalmazhatja azt a forintra történő átszámításhoz. Forintért történő deviza-, valutavásárlásnál ennek egyértelmű, hogy mi a bizonylata (a banki elszámolás), de a devizaszámlán történő jóváírásnak is van hasonló […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.