Devizás követelések, kötelezettségek értékelése év közben


Társaságunk a devizás követeléseit és kötelezettségeit az árfolyam-különbözet miatt, folyamatosan, minden hónap végén átértékeli (a számviteli politika tartalmazza). Ennek során az előző havi átértékelés visszavonására kerül sor egy technikai számla segítségével, és az adott hónap átértékelését könyveljük le. Ezután ennek egyenlegét átvezetjük a 97. vagy a 87. számlacsoportba, annak megfelelően, hogy nyereség vagy veszteség. Év végén viszont a jövedelemminimum számításánál a 97. számlacsoportot is figyelembe kell venni, így ott halmozódás van a 12 hónap alatt. Év végén a 87. és a 97. számlacsoportot összevezetjük, és az egyenleget vesszük figyelembe. Helyesen járunk el?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2009. március 19-én (194. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4034

[…] természetesen teljeskörűen. Nemcsak a devizás követeléseket, kötelezettségeket értékeli az árfolyamváltozása miatt, hanem minősíti is a vevőket, értékvesztést, terven felüli értékcsökkenést számol el, céltartalékot képez, és év közben is elvégzi az év végi zárlati munkákat, a mérleget leltárral támasztja alá stb. A leírtakból következik, hogy a devizás követelések, kötelezettségek árfolyamváltozása év közbeni hatásának a havonkénti megállapítása csak a könyvvitelen kívül történhet, annak az adatait a főkönyvi számlákon könyvelni nem lehet. Ha viszont - az előbbiekben leírtak ellenére - a devizás követeléseket, kötelezettségeket havonta értékelték az Szt. 60. §-ában foglaltak figyelembevételével, akkor az árfolyamváltozás hatását a tárgyhónapot követő hónap első napjával meg kell szüntetni, sztornírozni kell. Ezzel elkerülhető, hogy akár a 87., akár a 97. számlacsoportban halmozódás legyen. Az Szt. 85. §-a (5) bekezdésének előírásából egyértelműen következik, hogy a konkrét gazdasági eseményhez kapcsolódó árfolyamnyereséget más gazdasági […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.