Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Tagi hitelből tőkeemelés bt.-nél

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2012. április 5. (Számviteli Levelek 263. szám, 5381. kérdés)

Kérdés: Bt.-nél hogyan lehet tagi hitelből jegyzett tőkét emelni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]részére a cégformának megfelelő (a Ctv. 5. számú melléklete szerinti az adott esetben), a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - a törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - elő­terjeszteni. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésnek - a tőkeemelés szempontjából - legfontosabb része a társaság vagyonára, az egyes tagok vagyoni hozzájárulására, rendelkezésre bocsátásának idejére vonatkozó adatok. A Gt. 13. §-ának (2) bekezdése alapján nem pénzbeli hozzájárulás lehet az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is. A Gt. hivatkozott előírása nem zárja ki a nem pénzbeli hozzájárulások közül a társaság tulajdonosának a társasággal szembeni, a tulajdonosi hitel (inkább tagi kölcsön) nyújtása miatti követelését. A bt. esetében is a vagyoni hozzájárulás nemcsak pénzbeli, de nem pénzbeli hozzájárulás is lehet, ha azt általában a Gt.-ben előírt módon és időben, bt. esetében a társasági szerződés módosításával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja a tulajdonos, és a jegyzett tőke módosítását a cégjegyzékbe bejegyzik. Természetesen tekintettel kell lenni az Szt. vonatkozó előírásaira is. A tulajdonos tagi kölcsön nyújtása miatti követelését is, mint minden nem pénzbeli hozzájárulások közé tartozó eszközt, dokumentáltan (a kölcsönszerződés tagnál lévő példányának átadásával) a társaság rendelkezésére kell bocsátani, a társaságnak pedig át kell vennie. Az átvett tagi követelést a társasági szerződésben meghatározott értéken (jellemzően a kimutatott követelés összegében) a társaságnál állományba kell venni, célszerűen az alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben (T 3654 - K 4792). Az Szt. 35. §-ának (4) bekezdése alapján a bt.-nél a jegyzett tőke felemelése miatti jegyzett tőke változását a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásban rögzíteni (T 4792 - K 411). Nincsen akadálya annak, hogy a tagi követelés egy részét a tőketartalékba helyezzék (ennyivel kevesebb lesz a jegyzett tőke emelésére fordítható[…]

Figyelmébe ajánljuk

A kft.-nek idegen forrásra volt szüksége, a társaság azonban nem tudott bankhitelt igénybe venni. Ezért az ügyvezető jelzáloghitelt vett fel, amit a társaság rendelkezésére bocsátott. Hogyan lehet a felvett hitel összegét a társaságba bevinni? Az ügyvezető által felvett...

Tovább a teljes cikkhez

A kft. tulajdonosa kölcsönt adott a cégének, amelyet nem tud kivenni, mivel azt a cég eredménye nem engedi meg. December 31-ével (vagy más időponttal) kell-e a betett összeg után kamatadót fizetnie a kölcsönt nyújtónak, vagy csak akkor, amikor a kamatot kifizetik neki? Ha nem a...

Tovább a teljes cikkhez

A devizában fennálló tagi hitel a 2023. évig tartó futamidő alatt hogyan szerepel a könyveinkben a kölcsönt adónál? Különös tekintettel az év végi devizás átértékelésekre és a járó, de nem esedékes kamatok elszámolását illetően.

Tovább a teljes cikkhez

Kisvállalkozásoknál szinte mindenütt előfordul tagi kölcsön. Van-e előírás arra, hogyan kell ezt számvitelileg rendezni? Be lehet-e vonni a saját tőkébe? És ha igen, hogyan? Kell-e adózni utána?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére