Alvállalkozó által számlázott anyagok továbbszámlázása


"A" társaság az önkormányzat területén szennyvíztisztító telep kivitelezését végzi alvállalkozók bevonásával. "B" alvállalkozóval két különálló szerződést kötött. Az egyik szerződés szállítási szerződés, amely alapján "B" társaság szállítja a szennyvíztelep kivitelezéséhez szükséges gépészeti anyagokat, villamos vezérlőket, kábeleket, szivattyúkat, csővezetékeket. A másik szerződés vállalkozási szerződés, amelyben "B" társaság vállalja a szennyvíztelep építési, kivitelezési, gépészeti szakirányú munkáit. A szennyvíztelep létrehozása építésiengedély-köteles, az önkormányzat "A" társaságtól csak fordított adózással kiállított számlát fogad el. "B" vállalkozónak hogyan kell helyesen kiállítania a számlát a vállalkozási szerződés alapján számlázott teljesítésére vonatkozóan, illetve a szállítási szerződés alapján számlázott gépekre, anyagokra vonatkozóan?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2015. szeptember 24-én (332. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6780

[…] leírtak alapján – olyan beszerzést kell elsődlegesen készletre vennie, amelyre saját munka­erővel végzett tevékenysége során nincs szüksége, felelős lesz az így átvett eszközök minőségéért, gondoskodnia kell azok őrzéséről stb.)Valójában a helyes gyakorlat az lehetne, ha "B" társaság a már elvégzett kivitelezési munkákat számlázná, az e munkákhoz szükséges és ténylegesen felhasznált anyagokkal együtt, és – természetesen – erről szólna a vállalkozási szerződés is. (Az elvégzett munkáért való műszaki felelősség elképzelhetetlen csak a kivitelezés munkadíját tartalmazó, a szükséges anyagok nélküli vállalkozási szerződés esetében!) Amennyiben "B" társaságnak az anyagok beszerzése miatt fizetési nehézségei vannak, akkor a vállalkozási szerződésben állapodjanak meg abban, hogy "A" társaság azok beszerzéséhez előleget ad, amelyet majd a vállalkozási szerződés szerinti ellenértékbe beszámítanak. Az ilyen módon adott előleg is, és a vállalkozási szerződés szerinti ellenérték is fordítottan adózik.Ha az előzőekben leírtak a "B" társaság számára nem megfelelőek, akkor az általa számlázott anyagok ellenértékére az áfát fel kell számítania (egyenesen adózik), "A" társaság pedig – mint a vállalkozási tevékenységtől független – anyagbeszerzést számol el, azaz készletre veszi a beszerzett anyagokat.Az Szt. 51. §-ának (3) bekezdése alapján az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, a vásárolt anyag tényleges beépítésekor.Az Szt. hivatkozott előírását […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.