Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott követelés elévülése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Követelés elévülése
Kérdés: A 2015. évi szállítói tartozást hány év után lehet kivezetni a könyvekből, ha fizetési felszólítást nem alkalmaztak? Az azt terhelő áfát hogyan kell a nyilvántartásban rendezni?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, ... kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez kapcsolódnak.A kérdés szerinti esetben a szállító már teljesített, amely teljesítést a kérdező cég elismerte. A szállítói számla tartalmazza a fizetési határidőt, azaz a követelés esedékessé válásának napját. A kérdező cég azonban nem fizetett, várja, hogy a szállítói követelés (nála kötelezettség) elévüljön.Mielőtt a válasszal továbbmennénk, utalni kell arra, hogy a Ptk. szerint az elévülés nyugvásának (amikor a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni) időtartama meghosszabbítja az elévülés időtartamát, és lehetnek olyan esetek, amelyek az elévülést megszakítják, és az elévülés újból kezdődik.Az elévülést megszakítja- a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése (az adott esetben a szállító fizetési felszólítására - mivel nem kaptak - nem kellett reagálni);- a kötelem megegyezéssel történő módosítása és egyezség;- a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott;- a követelés csődeljárásban történő bejelentése.A 2015. évi szállítói tartozás - az 5 év alapján - még nem évült el, ha ettől eltérő, rövidebb elévülési időtartamban nem állapodtak meg írásban.A törvényi előírások idézésén túlmenően megjegyezzük: a vevőnek, a megrendelőnek a szállítói számlát nem akkor kell kiegyenlítenie, amikor erre a figyelmet írásban felhívják, amikor fizetési felszólítást kap, hanem akkor, amikor a szállítóval kötött szerződésben rögzítettek szerint az ellenértéket meg kell fizetnie. Ha az eladó, a szállító nem kéri az ellenértéket, akkor felmerülhet az is, hogy tényleges teljesítés nem volt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7802
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Követelés elévülése
Kérdés: 2003. évi szállítói tartozást, ha fizetési felszólítást nem alkalmaztak, hány év után lehet kivezetni a szállítói állományból? Az azt terhelő áfát hogyan kell a nyilvántartásban rendezni?
Részlet a válaszból: […]ideértve az egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. A hivatkozott Ptk.-előírás alapján tehát a 2003. évi szállító általi teljesítéshez kapcsolódó kötelezettség elévülése a szállítói számla szerinti esedékességet követő 5 év, ha ettől eltérő elévülési időben - írásban - nem állapodtak meg, és nem következett be olyan esemény, amely miatt az elévülés megszakadt. A törvényi előírások idézésén túlmenően meg kell még jegyezni a következőket. A vevőnek, a megrendelőnek a szállítói számlát nem akkor kell kiegyenlítenie, amikor erre a figyelmét felhívják, amikor fizetési felszólítást kap, hanem akkor, amikor a szállítói szerződésben rögzítettek szerint kötelezettsége az ellenértéket megfizetni. Ha az eladó, a szállító nem kéri az ellenértéket, akkor felmerülhet az is, hogy tényleges teljesítés nem történt, csupán csak az eredményt kívánta a társaság az adott tétel könyvelésével csökkenteni. Sajnálatos módon elfeledkezett a kérdező a számviteli törvény azon előírásáról is, hogy a mérlegbe beállítandó tételek helyességéről meg kell győződni, azaz 2003-tól minden mérlegkészítéskor a szállítóval egyeztetnie kellett volna. (Akkor viszont most nem kérdezné azt, hány év után lehet a könyvekből kivezetni a szállítóval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3583
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,