Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága


Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2001. március 8-án (5. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 80

[…] kell adnia, a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Továbbá - mivel megszűnt kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanynak lenni - a kft.-nek a jövőben valamennyi negyedévről bevallást kell adnia. (Még akkor is, ha az adott negyedévben tárgyi eszköz értékesítése nem történt.) Amennyiben év közben az elszámolandó adó meghaladja az 1 millió forintot, a bevallással lezárt negyedévet követően havi bevallásra kell áttérni. A kft.-nek azonban nemcsak fizetendő adója van az értékesítései után, hanem pótlólag az áfalevonási joga is megnyílik az áfatörvény 39. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az alábbiak szerint: Ha a tárgyi eszköz beszerzése és értékesítése között 60 hónapnál (ingatlan esetén 120 hónapnál) kevesebb idő telt el, és a társaság rendelkezik a nevére szóló, a beszerzést igazoló számlákkal, a figyelési időszak hátralévő részére eső előzetesen felszámított adó levonható. Az adólevonás abban a bevallásban érvényesíthető, amelyben a továbbadás fizetendő adója is szerepel. Például tegyük fel, hogy a kft. 1997 márciusában fénymásolót vett, a számlában 100 pénz le nem vonható áfa szerepelt. A fénymásolót 2001 júniusában értékesítik 500 + áfáért. Amennyiben a kft. negyedéves bevalló, a július 20-áig adandó bevallásában szerepeltet (500 x 0,25)=125 fizetendő adót, és jogosult arra, hogy levonható adóként 15 pénzt elszámoljon. (A 100 pénz le nem vonható áfából a 60 hónapos figyelési periódusban havonta 100:60 = 1,66 "pénz kopik el". A társaságnál 1997 márciusától 2001 májusáig volt a fénymásoló [a továbbértékesítés hónapját úgy kell venni, mintha az eszköz már nem a társaságnál volna, még akkor is, ha csak a hónap utolsó napján adják el a jószágot], így 51 hónapra jutó előzetesen felszámított adó terheli csak a társaságot. Az 51 hónapra 84,99 pénz a le nem vonható áfa, az összes, 100 pénzből hátra van még 100-85 = 15 pénz.) Két további megjegyzés az adólevonáshoz: 1. a fizetendő és a pótlólag levonható adó között nincs számszaki összefüggés, a fizetendő adó összege a pótlólag levonható előzetesen felszámított adó összegét nem befolyásolja; valamint 2. a fentiek szerinti áfaelszámolás független attól, hogy a nyilvántartásban az eszközök hogyan szerepelnek (pl. nullára leírták-e, vagy selejtezés címén a nyilvántartásból törölték-e azokat). Az áfaköteles szolgáltatás […]
 
Kapcsolódó címkék:        
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.