Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2001. március 8. (Számviteli Levelek 5. szám, 80. kérdés)

Olvasói kérdés Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kell adnia, a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Továbbá - mivel megszűnt kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanynak lenni - a kft.-nek a jövőben valamennyi negyedévről bevallást kell adnia. (Még akkor is, ha az adott negyedévben tárgyi eszköz értékesítése nem történt.) Amennyiben év közben az elszámolandó adó meghaladja az 1 millió forintot, a bevallással lezárt negyedévet követően havi bevallásra kell áttérni. A kft.-nek azonban nemcsak fizetendő adója van az értékesítései után, hanem pótlólag az áfalevonási joga is megnyílik az áfatörvény 39. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az alábbiak szerint: Ha a tárgyi eszköz beszerzése és értékesítése között 60 hónapnál (ingatlan esetén 120 hónapnál) kevesebb idő telt el, és a társaság rendelkezik a nevére szóló, a beszerzést igazoló számlákkal, a figyelési időszak hátralévő részére eső előzetesen felszámított adó levonható. Az adólevonás abban a bevallásban érvényesíthető, amelyben a továbbadás fizetendő adója is szerepel. Például tegyük fel, hogy a kft. 1997 márciusában fénymásolót vett, a számlában 100 pénz le nem vonható áfa szerepelt. A fénymásolót 2001 júniusában értékesítik 500 + áfáért. Amennyiben a kft. negyedéves bevalló, a július 20-áig adandó bevallásában szerepeltet (500 x 0,25)=125 fizetendő adót, és jogosult arra, hogy levonható adóként 15 pénzt elszámoljon. (A 100 pénz le nem vonható áfából a 60 hónapos figyelési periódusban havonta 100:60 = 1,66 "pénz kopik el". A társaságnál 1997 márciusától 2001 májusáig volt a fénymásoló [a továbbértékesítés hónapját úgy kell venni, mintha az eszköz már nem a társaságnál volna, még akkor is, ha csak a hónap utolsó napján adják el a jószágot], így 51 hónapra jutó előzetesen felszámított adó terheli csak a társaságot. Az 51 hónapra 84,99 pénz a le nem vonható áfa, az összes, 100 pénzből hátra van még 100-85 = 15 pénz.) Két további megjegyzés az adólevonáshoz: 1. a fizetendő és a pótlólag levonható adó között nincs számszaki összefüggés, a fizetendő adó összege a pótlólag levonható előzetesen felszámított adó összegét nem befolyásolja; valamint 2. a fentiek szerinti áfaelszámolás független attól, hogy a nyilvántartásban az eszközök hogyan szerepelnek (pl. nullára leírták-e, vagy selejtezés címén a nyilvántartásból törölték-e azokat). Az áfaköteles szolgáltatás[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az üzleti év 2000. január 1-jétől eltérhet a naptári évtől. Be kell-e jelenteni valahová a megváltozott üzleti évet, vagy csak elkészíti a vállalkozó éves beszámolóját például 2001. november 30-i fordulónappal, és azt követően benyújtja azt a számviteli törvényben...

Tovább a teljes cikkhez

Mit tehet az a vállalkozás, amelyik 2001-től a naptári évtől eltérő üzleti évre kíván áttérni, de elmulasztotta ennek bejelentését?

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan érinti a naptári évtől eltérő üzleti év az áfabevallási rendet?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére