Bérleti szerződés biztosítéka


Társaságunk épület bérbeadására bérleti szerződést kötött a bérlővel. A bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget biztosítékként átutalt társaságunk elkülönített bankszámlájára. A pénz beérkezésekor kell erről számlát kiállítani? Hogyan kell ezt a könyveinkben szerepeltetni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2019. május 30-án (406. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7936

[…] kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Ez esetben a foglaló könyvelésének bizonylata egyrészt a szerződés, másrészt az átutalást dokumentáló bankbizonylat (T 384 - K 4797). Ez esetben a pénzmozgásról nem kell számlát kiállítani, a pénzmozgást áfafizetési kötelezettség nem terheli.A biztosítékként átadott összeg (függetlenül annak nagyságától) foglalónak minősítéséhez az is szükséges, hogy a szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, sor kerülhet-e a foglaló visszafizetésére, és ha igen, mikor (erről a Ptk. nem rendelkezik!), a szolgáltatást (a bérbeadást) mely hónapi bérleti díjába kell beszámítani, továbbá utalást a Ptk. 6:185. §-ának (3) bekezdésére, mely szerint a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Ebből az következik, ha a bérbevevő a feltételeket nem teljesíti, a szerződésnek megfelelően a foglaló összegével csökkenhet a bérlővel szembeni követelés (T 4797 - K 311), a bérbeadó megnyerheti: T 4797 - K 9699, a bérbeadó elveszítheti: T 4797 […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.