Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott kereskedelmi áru tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kereskedelmi áruk év végi értékelése

Kérdés: Kereskedelmi cégünk folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet készleteiről. Ettől függetlenül az elszámolás, az értékelés érdekében év végén leltárt vesz fel a készletekről. Az októberben felvett leltár szerinti készletre eső árrést meghatározza, majd a december 31-i könyv szerinti készletre kiszámítja a leltár szerinti árrést. A könyv szerinti árrés és a kiszámított árrés közötti eltérést az elábé és az árrés számla között könyveli. Kérem ezt véleményezni!
Részlet a válaszból: […]illetve eladási ár (fogyasztói ár) alkalmazásával. Elszámolóáras nyilvántartás vezetése esetén az elszámolóár és a tényleges beszerzési ár különbözetét elszámolóár-különbözetként kell kimutatni. Ha jelentős az árfolyam-különbözet, akkor az elszámolóárat kell módosítani az elszámolóár-különbözettel szemben, és így - emiatt - a készletérték nem változik, nem változhat. Kereskedelmi áruk esetében azonban a mennyiségi és értékbeni nyilvántartást általában eladási (fogyasztói) áron vezetik. Ez esetben az adott áru bekerülési (beszerzési) értéke és eladási ára közötti különbözetet az árrés számla mutatja. A mennyiségi és értékbeni nyilvántartás vezetéséből viszont az következik, hogy az egyedi áru értékesítésekor az egyedi áru árrését is ki kell vezetni. Mennyiségi felvétellel történő leltározás esetén előfordulhat, hogy a nyilvántartás szerinti bekerülési (beszerzési) ár, illetve eladási (fogyasztói) ár eltér az adott áru tényleges bekerülési (beszerzési) értékétől, illetve a leltározáskori eladási (fogyasztói) árától. Ez esetben a különbözettel az árrés összegét kell korrigálni a beszerzési (bekerülési) értékkel, illetve az eladási (fogyasztói) árral szemben. Ez a korrekció az eladott áruk beszerzési értékét nem érintheti! A mennyiségi és értékbeni nyilvántartás vezetése mellett a tényleges leltározáskor megállapított árrésre korrigálni a december 31-i készletet nem lehet. A kereskedelemben azonban a kereskedelmi árukról csak értékbeni nyilvántartást vezetnek. Ez esetben az árrés számla nem egyetlen árunak a beszerzési (bekerülési) értéke és eladási (fogyasztói) ára közötti különbözetet mutatja, hanem - általában - egy cikkcsoportét. Ilyen nyilvántartás vezetése mellett az Szt. 69. §-ának (3) bekezdése szerint az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben, vagy az azt követő negyedévben tételes leltározással ellenőrizni kell az értékbeni nyilvántartásnak a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. Véleményünk szerint a kérdésben hivatkozott októberi leltározás valójában arra utal, hogy a cégnél csak értékbeni nyilvántartást vezetnek. Csak értékbeni nyilvántartás vezetése esetén viszont a nyilvántartás szerinti érték és a tényleges érték közötti különbözetet leltárértékelési különbözetnek nevezzük. Leltárértékelési különbözet adódhat - eladási áras nyilvántartás alkalmazása esetén - abból, hogy - a könyv szerinti eladási áras érték és a leltár szerinti eladási áras érték között van eltérés. Ebben az esetben a könyv szerinti eladási áras értéket a leltár szerinti eladási áras értékre kell helyesbíteni, a különbözetnek az árrés számlával szembeni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Cikkelemes készletnyilvántartás leltárhiányának elszámolása

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha a cikkelemes elszámolású kereskedelmi egységeink év közben keletkező készlethiányát az egyéb ráfordítások között, a "kereskedelmi egységek leltárértékelési különbözete" számlán rögzítjük?
Részlet a válaszból: […]ténylegesen leltározott árukészlet mennyisége összevethető a nyilvántartás szerinti mennyiséggel, megállapítható a mennyiségi eltérés (és annak értéke is). Ez esetben megállapítható a leltárhiány, a leltártöbblet, amelyet az új Szt. 81. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerint egyéb ráfordításként, illetve az új Szt. 86. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerint rendkívüli bevételként kell elszámolni. A kérdésben szereplő esetben tehát - az előbbiek szerint - a leltáreltéréseket leltárhiányként, illetve leltártöbbletként kell elszámolni. Leltárértékelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 456
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Kereskedelmi árun végzett munkák elszámolása

Kérdés: Kereskedelemmel foglalkozó társaság vagyunk. Importból szerezzük be az árut. Az áru értékesítése nem változatlan formában történik, hanem anyagot, alkatrészt használunk fel. Hogyan kell elszámolni az anyag értékét és a munkadíjat?
Részlet a válaszból: […]felhasználásával a saját munkaerő legalább egy számottevő munkaműveletet végez a megmunkálás, az átalakítás folyamatában, akkor a felhasznált anyagok, alkatrészek értékén túlmenően a megmunkálásra, az átalakításra kerülő, áruként beszerzett termék értékét is anyagköltségként az 5. számlaosztályban el kell számolni (természetesen a munkabért és járulékait is), és az elkészült terméket mint saját termelésű készletet kell állományba venni, majd mint saját termelésű készletet kell értékesítésként elszámolni. (Ez esetben tehát nem lehet az értékesítéskor eladott áruk beszerzési értékét kimutatni.) A saját termelésű készlet közvetlen önköltségét az új Szt. 51. §-a alapján kell meghatározni. Abban az esetben lehet az áru beszerzési értékét a megmunkálás költségeivel a készletszámlán növelni, ha az értéknövelő munkákat más vállalkozóval,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 395
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Kereskedelmi áruk nyilvántartása, könyvelése

Kérdés: Az árukat a beszerzéskor az elábéra könyveljük, és év végén egyszer leltározunk. Ez nagy összegek, mennyiségek esetén is lehetséges-e, szabályos-e? Kötelezhetnek-e a havi feladásra? Mi tartozik az áru kategóriába?
Részlet a válaszból: […]értékbeni nyilvántartást vezetni, az áruk bekerülési értékébe tartozó tételeket a felmerüléskor számla alapján, illetve a kalkulált összegben az eladott áruk beszerzési értékeként a 8. számlaosztályban el lehet számolni. Az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó, mennyiségi felvétellel elvégzett leltározással kell meggyőződni a még nem értékesített áruk év végi mennyiségéről, és az Szt. előírásai szerint kell megállapítani a leltárban szereplő áruk bekerülési értékét. A leírtak ellenére, elsősorban az árukészletek kezelőinek elszámoltathatósága (bolti elszámoltatás), az áfaelszámolás alátámasztása érdekében mindenképpen indokolt, hogy a vállalkozás árukészleteiről csak értékbeni nyilvántartást vezessen. Az értékbeni nyilvántartás vezethető beszerzési áron vagy eladási áron. Ez utóbbi esetben az eladási áras nyilvántartási érték mellett árrésként külön kell kimutatni a bekerülési érték és az eladási ár különbözetét.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 254
Kapcsolódó tárgyszavak: ,