36. Számviteli Levelek / 2002. június 6.

TARTALOM

704. kérdés Szállítóval szembeni kötelezettség leírása
A korábbi évek során megmaradt szállítói tartozásokkal mi a teendő, ha a szállító nem követelte több éve a tartozás kiegyenlítését? Kivezethető-e a könyvviteli nyilvántartásokból, és ha igen, milyen bizonylatok alapján, és hogyan könyveljük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
705. kérdés Elutasított költségszámla módosítása
Az adóhatóság által formai okokra hivatkozással elutasított költségszámla hogyan módosítható a vevőnél?
Kapcsolódó tárgyszavak:
706. kérdés Üzembe helyezés dokumentuma
Milyen nyomtatványon kell üzembe helyezni a nem állami beruházás keretében létrejött vagy vásárolt tárgyi eszközöket? A 3/1984. (XI. 6.) OT-PM együttes rendeletet - amelynek 6. számú melléklete volt az üzembe helyezési okmány - hatályon kívül helyezték.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
707. kérdés Nem létező kft. üzletrészeinek kivezetése
1998-ban kft.-üzletrészt vásároltunk. Azóta a cég már nem működik, eltűnt. Hogyan lehet kivezetni a könyvekből, ha végelszámolás, felszámolás nem történt? Az ügy már két éve húzódik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
708. kérdés Átalakuláskor tőketartalékba helyezett összeg
Egy bt. 1999-ben átalakult kft.-vé. Nem forgalomképes vagyontárgya miatt tőketartalékot képez. Azóta törlesztette hitelét, sőt az eszközt is értékesítette. Milyen lehetőség van a tőketartaléknak az eredménytartalékba való visszavezetésére? (A társaság folyamatosan nyereséges.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
709. kérdés Értékcsökkenés egyszeri elszámolása
Van-e lehetőség az értékcsökkenés egyszeri, év végi elszámolására, vagy kötelező azt negyedévente elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
710. kérdés Barterügyletek elszámolása
Barterügylet esetén a bekerülési érték meghatározásánál alkalmazandó árfolyam az első teljesítéskori választott árfolyam. Ha több egymást követő importot több egymást követő exporttal egyenlítünk ki, akkor az összes importnál és az összes exportnál azt az egy árfolyamot kell-e végig alkalmazni, amelyik az első ügylet teljesítésének időpontjában volt? Mi van akkor, ha egy importot több exporttal ellentételezünk, vagy a következő exportot félig egy másik importba számítjuk be? Ekkor milyen árfolyamot kell alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
711. kérdés Készpénzes számlában lévő áfa levonhatósága
2002 márciusában nem könyveltünk - és a havi áfabevallásba sem állítottunk be - két készpénzes beszerzési számlát. A hiba 2002 májusában derült ki. A levonható áfát be lehetett állítani a májusi adóbevallásba? Vagy a hiba csak önellenőrzéssel korrigálható?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
712. kérdés Üzembe helyezett épület felújítása
Társaságunk meghatározó jelentőségű ingatlant helyezett üzembe 2000 decemberében. A bekerülési érték után 2 százalékos leírási kulcsú értékcsökkenést számolt el maradványérték megállapítása nélkül. 2001-ben további felújítások történtek, illetve ráaktiváltuk a kiszabott illetéket is. Társaságunk a felújítás következtében megváltoztatta az értékcsökkenés leírási módját oly módon, hogy az ingatlannak a felújítással növelt eredeti értékére maradványértéket állapított meg. A leírt gyakorlat megfelel-e hatályos Szt.-nek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
713. kérdés Hátrasorolt kötelezettség-e a tagi kölcsön?
Magánszemély tag által 2001-ben a társaság rendelkezésére bocsátott tagi kölcsön hátrasorolt kötelezettségnek minősül-e? Azonosan kezelendő-e a bt.-nél, a kft.-nél, illetve az egyszeres vagy kettős könyvvitelben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
714. kérdés Törzstőkeemelés adójának számítása
Kft.-nk taggyűlési határozat alapján az eredménytartalékból törzstőkét emel. A törzstőkeemelés összege 20 millió forint. A szabad eredménytartalék fedezi az emelés összegét és annak adóját. Az szja mértéke ez esetben 20 százalék. Mekkora az adó összege? Mennyivel terheli az eredménytartalékot a tőkeemelés és annak adója?
Kapcsolódó tárgyszavak:
715. kérdés Bérleti jog maradványértéke
Az Szt. szerint az amortizáció elszámolása a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján történhet. Az üzlet bérleti jogának van-e maradványértéke? Ha van - és ez várhatóan nagyobb, mint a vételár -, akkor a bérleti jog után nem számolható el értékcsökkenés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
716. kérdés Természetbeni juttatás - városi vezetők vendégül látása
Természetbeni juttatás-e, és jelent-e közteher-fizetési kötelezettséget, ha az egyesület a város vezetőit, az egyesület támogatóit megvendégeli? Kell-e a bizonylaton feltüntetni, hogy kit látott vendégül az egyesület? Ha igen, milyen megoldást javasolnak, amely bizonyító erejű?
Kapcsolódó tárgyszavak:
717. kérdés Jótékonysági bál
Az egyesület által szervezett jótékonysági bálon részt vevőknek adott vacsora természetbeni juttatás-e, ha mindenki fizet belépőt, illetve ad támogatást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
718. kérdés Csomagolási költség mint közvetlen költség
Cégünk háztartási tüzeléstechnikai készülékeket (tűzhely, kályha, kazán) gyárt. Minden készüléket a gyártási folyamat végén külön-külön becsomagolunk. A műszaki norma is tartalmazza a csomagoláshoz szükséges anyagot. Elszámolható-e a csomagolási költség a közvetlen önköltségben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
719. kérdés Továbbszámlázott energia az igénybe vevőnél
Cégünk üzletet bérel egy lakásszövetkezettől. A fűtés és a vízfogyasztás díját négyzetméter-arányosan, 25 százalékos áfa felszámításával számlázzák. Cégünk milyen megnevezés alapján számolhatja el energiaköltségként?
Kapcsolódó tárgyszavak:
720. kérdés Térítés nélkül kapott üzletrész
Egy kft. ingyen kapott üzletrészt egy másik kft.-től. Hogyan könyvelendő? Ha rendkívüli bevételként elszámoljuk, levonható-e a társasági adó alapjából?
Kapcsolódó tárgyszavak:
721. kérdés A futamidő lejárta előtt megszűnt pénzügyi lízing könyvelése
Hogyan kell a lízingbevevőnél könyvelni a futamidő lejárta előtt megszűnt pénzügyi lízinget az egyszeres, illetve a kettős könyvvitel rendszerében? Az eszközt a lízingbeadó ismételten lízingbe fogja adni. Az eredeti lízingbevevő részére a lízingbeadó a teljes összegről jóváíró számlát, a kifizetett díjakról pedig számlát ad.
Kapcsolódó tárgyszavak:
722. kérdés Értékpapír-juttatás
Egy társaság alkalmazottai részére alkalmazottanként különböző értékben értékpapírt (kötvényt, részvényt) kíván adni. Ez természetbeni juttatásnak vagy bérnek minősül? Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy természetbeni juttatásról beszélhessünk?
Kapcsolódó tárgyszavak:
723. kérdés Részesedés részletre vásárlása
Szövetkezetünk 2001-ben részvényeket vásárolt részletre. A részvénykönyvben az átvezetés megtörtént. A részvényeket a teljes vételár kiegyenlítéséig az eladó letétbe helyezte. A részletfizetések negyedévenként esedékesek. A vásárolt részvények az adásvételi szerződés időpontjában nyilvántartásba vehetők-e, ha azok teljes vételárát még nem egyenlítettük ki?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére