Kölcsönadott anyagkészlet


Két gazdasági társaság szerződést kötött egymással anyagkészlet kölcsönadása tárgyában. Az átvevő társaság a kölcsönadott anyagot a tevékenysége során felhasználja, terméket állít elő, az elkészült terméket értékesíti. A kölcsönkapott anyagot a szerződésben rögzített időpontban (egy éven belül) a társaság a kölcsönadó társaságnak ugyanolyan minőségben és mennyiségben visszaadja. A használatáért használati díjat fizet a kölcsön­adó társaságnak. Erre a "használati díjra" – mivel nem pénz a kölcsön alapja – vonatkozik-e az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti adómentesség? Kell-e számlázni a használati díjat? Hogyan kell könyvelni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2015. szeptember 24-én (332. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6779

[…] anyagot kölcsönbe vevőt, az a kamatszámítás szabályai szerint, a kölcsönszerződésben meghatározott mértékű kamatot köteles fizetni, a kölcsönszerződésben meghatározott időpont(ok)ban. (Ez lényeges a számviteli elszámolás, de az áfamentesség vonatkozásában is!)Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján mentes az adó alól a hitel, pénzkölcsön és egyéb, ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás nyújtása és közvetítése, valamint ezek hitelező általi kezelése. Az Áfa-tv. nem nevesíti, hogy a hitel, pénzkölcsön nyújtója (a hitelező) milyen gazdálkodó szervezet lehet. Lehet hitelező a gazdasági társaság is, ha a pénzkölcsön nyújtása a Ptk. szerinti kölcsönszerződés alapján valósul meg, az adott esetben anyagkészlet kölcsönbe adásával. Így egyértelműen a kölcsönszerződés szerint fizetendő kamat (és nem a használati díj) áfamentes, amelyet természetesen számlázni nem kell, arról a kölcsönszerződésben kell rendelkezni.Ezt követően tekintsük át a kölcsönszerződés alapján átadásra/átvételre kerülő anyagkészlet könyvelését. Ehhez szükséges utalni arra is, hogy a kölcsön­adott, a kölcsönkapott anyagkészlet (anyagonkénti) piaci értékét a kölcsönszerződésben rögzíteni kell (a piaci érték eltérhet a tényleges bekerülési, könyv szerinti értéktől). A kölcsönnyújtás eredményeként a kölcsönnyújtónál (a hitelezőnél) a kölcsön összegében követelés, a kölcsönt igénybevevőnél (az adósnál) kötelezettség keletkezik, az anyagkészletet a hitelezőnél a könyvekből ki kell vezetni, az adósnál pedig állományba kell venni az értékesítés, illetve a beszerzés szabályai alapján.Könyvelés az anyagkészletet kölcsönadónál:– piaci értéken, az áfa felszámításával értékesíteni kell az anyagot (számlázni):= a kölcsönszerződésben rögzített értéken: T 364 – K 91-92, 467 (pénzkölcsönként),= a könyv szerinti értéken: T 814 – K 21-22;– amennyiben a kölcsönadott anyagok áfa nélküli piaci értéke eltér a könyv szerinti értéktől, a különbözetet (mivel a kölcsönadás során eredményt kimutatni nem lehet) időbelileg el kell határolni,= ha a piaci érték a több: T 91-92 – K 4811,= ha a könyv szerinti érték a több: T 3923 – K 814;– az időbeli elhatárolást a kölcsönadott anyag visszavételekor kell megszüntetni;– a visszavételkor az értékesítés helyesbítését […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.