Követelések, kötelezettségek értékelésének árfolyama


Társaságunk a számviteli törvény 60. § (5a) bekezdése szerint az áfatörvény szerint kívánja értékelni követeléseit, kötelezettségeit. A társaság az MNB középárfolyamán fogja értékelni a számláit, amihez a bejelentést meg is tette. A számlákban lévő tételek (adóalapok) árfolyamának megállapításával kapcsolatban lenne néhány kérdésünk:
1. Számlakibocsátói oldalról milyen árfolyamdátumot használjunk:
- fordított adózású tételeknél?
- Közösségen belüli termék értékesítésekor?
2. Számlabefogadói oldalról milyen dátumot használjunk:
- előlegszámla könyvelése esetén?
- Közösségen belüli beszerzéskor?
3. Időszakos ügylet esetén - értelmezésünk szerint - a számla keltét kell az árfolyam meghatározásakor alkalmazni. Ha a számlakibocsátó nem MNB-középárfolyamot használ, akkor cégünknek melyik banki árfolyamon kell értékelni az adóalapot (tételt)?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. február 23-án (480. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9097

[…] azon ügyletekre, amelyek tekintetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja az Áfa-tv. 58. §-a, 59. §-a, 60. §-a, illetve 63. §-a alapján állapítandó meg.1. Fordított adózású tételek esetén, az Áfa-tv. 60. § (1)-(2) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség több esemény megvalósulásához kapcsolódóan keletkezhet, attól függően, hogy ezek közül melyik következik be korábban: a számla kézhezvétele, vagy az ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követő hó 15. napja. Az ilyen ügyleteknél a fizetendő adót a fentiek közül azzal a nappal kell megállapítani, amelyik a konkrét tényállásban elsőként következik be, és ezen a napon érvényes árfolyamot kell alkalmazni a forintosításhoz.Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, az Áfa-tv. 60. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, a teljesítés napját követő hónap 15-én érvényes árfolyamot kell alkalmazni, kivéve, ha a számlakibocsátás időpontja a teljesítést követő hónap tizenötödik napjához képest hamarabb történik, ebben az esetben ugyanis a számlakibocsátás napján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni.2. Előleg esetében az Áfa-tv. 59. §-a szerint a fizetendő adót annak kézhezvétele, jóváírása időpontjában kell megállapítani, ebből kifolyólag ilyenkor az Áfa-tv. szerinti árfolyam alatt az előleg megfizetésekori árfolyamot kell/lehet érteni.A Közösségen belüli termékbeszerzés esetében a fizetendő adót az Áfa-tv. 63. §-a alapján az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.