Igénybe vett szolgáltatás áfájának visszaigénylése


Vevőszolgálatunkon németországi áfaalanytól vásárolt számítógépes programmal dolgozunk. A német cég részére év végén licencdíjat fizetünk. A program karbantartását magyar cég végzi, tevékenységéért havi rendszerességgel - áfás számla alapján - fizetünk. Sikerült a németekkel megállapodni, hogy az így felmerült költségeinket átvállalják, amelyet a német fél felé számlázunk. A számlán feltüntetjük, hogy az "áfatörvény területi hatályán kívüli", továbbá azt, hogy a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany kötelezett az adófizetésre. A magyar szolgáltató számlájában szereplő áfa visszaigényelhető?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2006. február 16-án (123. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2518

[…] kötelezettség a német felet terheli (magyar közösségi adószáma nincs), és így valóban az "Áfa-tv. területi hatályán kívüli" szolgáltatásról van szó. A magyar szolgáltató által számlázott szolgáltatás áfája teljes összegében levonható, ha kizárólag adóköteles tevékenység érdekében történt az igénybevétel. Az Áfa-tv. 48. §-ának (1) bekezdése szerint az elszámolandó adó a fizetendő általános forgalmi adó és a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó különbözete. Ha az elszámolandó adó előjele negatív - a (3) bekezdés szerint -, az adóalany az elszámolandó adót -az elévülési időn belül göngyölítetten a soron következő adómegállapítási időszakban beszámíthatja úgy, mint a fizetendő adót csökkentő tételt, illetve -a (4) és (9) bekezdésben meghatározott esetekben az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg az adóhatóságtól kérheti az adó visszatérítését. Az adott esetben az Áfa-tv. 48. §-a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeknek kell teljesülnie: a 28-29. §-ban meghatározott adómérték (adóköteles, adómentesség levonási joggal), valamint a 29/A-29/B §-ok szerinti adómentesség (Közösségen belüli termékértékesítés levonási joggal) alá tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja - nemzetközi teherközlekedés és személyszállítás, valamint a 15/A §-ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén, ideértve a más tagállamban vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértékét is - az adóév elejétől, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történő bejelentkezés időpontjától kezdődően időarányosan vagy göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt (a 4 millió forintot). A negatív […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.