31. Számviteli Levelek / 2002. március 28.

TARTALOM

606. kérdés Saját vállalkozásban megvalósított beruházás kritériumai
Mely esetben kell egy eszköz létesítését a számvitelben és az áfát illetően „saját vállalkozásban megvalósított" beruházásnak tekinteni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
607. kérdés Áfa: személygépkocsi értékesítésekor
Tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaság a vásárolt személygépkocsit egy éven belül eladja. Az értékesítésről áfás számlát állít ki. A beszerzéskor felszámított áfa részben levonható. Hogyan kell ezt a levonható áfát könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
608. kérdés Közösen végzett tevékenység elszámolása
Az építőiparban nagy értékű, rövid megvalósítási határidejű építmények létrehozására - új vállalkozási formaként - több vállalkozó együttesen, közös felelősséggel és kockázatviseléssel ad ajánlatot, illetve szerződik a megrendelővel. A gyakorlati megvalósítás szervezése és a megrendelővel való kapcsolattartás érdekében a vállalkozók gesztort jelölnek ki. A teljesítmények számlázása a gesztor neve és adószáma alatt történik. Kérdésünk: helyes-e a bemutatott vállalkozási formára az új Szt. közös üzemeltetésre vonatkozó előírásait és az adójogszabályok tekintetében az eredményátadást alkalmazni?
609. kérdés A társaságba bevitt nem pénzbeli hozzájárulás értékesítése
Eladhatja-e a kft. a cégbejegyzést követően az apportlistán szereplő értékpapírt névértéken a társaság tagjának, ügyvezetőjének? Köteles-e a kft. az apport értékesítése miatt a társasági szerződést módosítani, vagy csak bejelentési kötelezettsége van?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
610. kérdés Áruminta vagy térítés nélküli átadás
A társaság partnerei részére a kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb mennyiséget meghaladó mértékű "árumintát" (burkolólap-fajtánként, típusonként 2-2 doboz, imitált fürdőszobák, viszonteladóknál üzlettérpadlózat biztosítása, illetve egy-két üveg ital stb.) ad nem magánszemély partnereinek, akik azokat a vásárlók részére bemutatják. Felmerülhet-e, hogy ez természetbeni juttatás? Van-e áfafizetési kötelezettség? Kell-e a társasági adó alapját módosítani? Jelenleg árumintának minősítjük ezeket az átadásokat és költségként könyveljük. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
611. kérdés Ajándék vagy térítés nélküli átadás
Vendéglátóhely megnyitása alkalmából cégünk mintaként néhány üveg italt ad át termékeink reklámozása céljából. Minek minősül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
612. kérdés Leltárhiány, -többlet számvitele, adózása
A kft.-nél az APEH leltárellenőrzést végzett. Bizonyos készletféleségeknél hiányt, másoknál többletet állapított meg. Hogyan kell kezelni a készletek leltárhiányát, illetve többletét a számvitelben és a társaságiadó-kötelezettség megállapításakor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
613. kérdés Kapcsolt vállalkozás - ügyvezető
Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a kft. és a kft. ügyvezetőjének egyéni vállalkozása, ha az egyéni vállalkozás szállítási munkákat végez a társaságnak, illetve a kft. és az ügyvezető, ha az ügyvezetőnek részesedése és szavazati joga nincs a kft.-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
614. kérdés Kirándulás formájában nyújtott juttatás
Társaságunk minden évben egy alkalommal 1-2 napos autóbusz-kirándulást szervez munkavállalói részére. A költségeket - utazás, szállás, belépőjegy, koncertjegy, borkóstoló, étkezés - a cég viseli. Milyen adóteher terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
615. kérdés Üzleti ajándéknak nem minősülő ajándék
Hogyan történhet a nem üzleti partnernek adott ajándék elszámolása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
616. kérdés Tagi kölcsön
2001. január 1-jétől adhat-e a társaságnak a vele kapcsolt vállalkozásban lévő magánszemély tagja kamatmentes kölcsönt úgy, hogy sem szja-, sem tao-fizetési kötelezettsége ne keletkezzen? Hogyan kell megítélni, ha a keretszerződést már 2000. december 31-e előtt megkötötték? Hogyan kell kezelni a 2001. január 1-jén már meglévő, korábban kamatmentesen nyújtott tagi kölcsönöket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
617. kérdés Vagyoni értékű jogok: ingatlanhoz kapcsolódóan
Mely esetekben kell az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a tárgyi eszközök között kimutatni? A korábban szerzett jogokat át kell-e sorolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
618. kérdés Saját termelésű készlet a saját boltban
Az új Szt. 78. §-a szerint nem szabad az eladott áruk beszerzési értékében kimutatni a saját kereskedelmi egységbe kiszállított, saját termelésű készletek értékét. Hogyan számoljuk el a saját pékségünk által termelt termékek kiskereskedelmi egységeinkbe kiszállított értékét, hiszen ott más termékeket is értékesítenek? Az egységek elszámoltatása az általuk átvett áruk értékével történik, amelybe a saját termelésű áru is beletartozik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
619. kérdés Mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye ingatlannál
Egy vállalkozás 1999-ben raktárépületek, irodák építését kezdte el, amelyeket 2001-ben üzembe helyezett. Az építkezés egy 1999-ben lízingelt épület köré történt, amelyhez azok a következő módon kapcsolódnak: - raktárépület 1.: közös fal, külön tartószerkezet, - iroda és bemutatóterem: külön fal, külön tartószerkezet, - raktárépület 2.: teljesen különálló épület. A közmű, a tűzivezeték-rendszer új, de a régi épületet is kiszolgálja. A kerítés új. Kérdés, hogy a 2001-ben felmerülő beruházási költség a mikro- és kisvállalkozásnál az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vehető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
620. kérdés Mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye - irodánál
A számviteli (könyvelési, beszámolókészítési stb.) tevékenységet végző bt. 2001-ben iroda céljára családi házat épített (az önkormányzat csak erre adott engedélyt). A telek a bt. tulajdona, az építkezés költségei is a bt.-nél merültek fel. Az ingatlant kizárólag iroda céljára használják (5 szobából, egy tusolóból és fürdőszobából áll). Kérdés: a mikro- és kisvállalkozás az adózás előtti eredményét a beruházás értékével csökkentheti-e? A kedvezmény igénybevételének feltétele-e a használatbavételi engedély megléte és a tárgyi eszköz üzembe helyezése? A 2001-ben az adózás előtti eredménykorlát miatt igénybe nem vett beruházási érték 2002-re átvihető-e? Helyesen gondoljuk-e, hogy ez az iroda nem minősül üzemkörön kívüli ingatlannak? Ez a kedvezmény hogyan befolyásolja, befolyásolja-e a Tao-tv azon előírását, amely szerint az előző időszakról áthozott veszteség csökkenti a társasági adó alapját?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
621. kérdés Beruházási adókedvezmény kiemelt térségben, vállalkozási övezetben
A Tao-tv. 21. §-ának (3)-(6) bekezdésében megfogalmazott adókedvezmény érvényesíthető-e használt termelőeszköz (épület)-beruházás üzembe helyezése alapján? Van-e összefüggés a beruházás értéke és az adókedvezmény között, vagy csak az árbevétel növekedését és a jogosultsági időszakot kell figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
622. kérdés Visszatérítendő támogatás átminősítése vissza nem térítendő támogatássá
A társaság 1996-97-ben visszatérítendő kamatmentes, illetve vissza nem térítendő támogatásban részesült (50-50 százalékban). A társaság kérésére 2001-ben a visszatérítendő támogatás egy része vissza nem térítendő támogatásra módosult. A tárgyi eszközöket 1996-97-ben aktiválták, a vissza nem térítendő támogatást időbelileg elhatárolták, az értékcsökkenési leírás elszámolását megkezdték, a vissza nem térítendő támogatással arányos értékcsökkenési leírásnak megfelelő összegben az időbeli elhatárolás megszüntetését elvégezték. Kérdés, hogyan kell eljárni a visszatérítendő támogatás (kötelezettség) részbeni elengedésével kapott végleges támogatásnál?
Kapcsolódó tárgyszavak:
623. kérdés Adományok elszámolása, áfája, társasági adója
Értelmi fogyatékosoknak lakóotthont építő közhasznú egyesület ingyenes szolgáltatásként adományt kap. Hogyan kell könyvelni az adományt az adónál, illetve a kapónál? A szolgáltatás földmunka, amelynek 50 százalékát az adományozó ingyenesen adja, 50 százalékáról pedig számlát küld.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
624. kérdés Bankgarancia költségének elszámolása
Társaságunk 2001. évben - pályázattal elnyert - környezetvédelmi beruházás megvalósítása érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelynek fedezete az 5 évre szóló bankgarancia. Kérdésünk: az aktiválásig felmerült bankgarancia költsége része-e a beszerzési értéknek, vagy költségként könyvelendő?
Kapcsolódó tárgyszavak:
625. kérdés Áfa: vámszabad terület részére végzett szolgáltatás
Vámszabad területen belül lévő ingatlanon végzett felújítás, karbantartás áfaköteles szolgáltatás-e, ha igen, mekkora az áfa mértéke?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére