102. Számviteli Levelek / 2005. március 17.

TARTALOM

2084. kérdés Beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény
Egy társaság iroda- és raktárberuházásához hitelintézettől beruházási hitelt vett fel 2002-ben. A beruházást 2002-2003-ban megvalósította. A 2002. és 2003. évről készített társaságiadó-bevallásban érvényesítette a Tao-tv. 22/A §-a szerinti adókedvezményt a megfizetett kamat után. 2003 decemberében a hitelt a hitelintézettől forgóeszköz finanszírozására felvett devizahitelből visszafizette. 2004 márciusában a forgóeszköz-finanszírozásra felvett devizahitel megnevezését "devizahitel-beruházások finanszírozására" változtatta a hitelintézet és a társaság. Kérdés, hogy ez utóbbi hitel kamata alapján 2004-ben jogosult-e a társaság -a beruházási hitelt kiváltó hitelre tekintettel - adókedvezmény igénybevételére?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2085. kérdés Veszteségelhatárolás
A társaság 2000-ben alakult. 2003-ban az üzleti évet megváltoztatta. A 2002. évet, a 2003-as tört üzleti évet veszteséggel zárta. Az árbevétel minden esetben meghaladta a költségek és ráfordítások 50 százalékát. Szükséges-e engedélyt kérni az adóhatóságtól a veszteség elhatárolására?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2086. kérdés Pénzeszköz-átadás minősítése
Közüzemi szolgáltatótársaság a vezetékhálózatot áthelyezi, mert egy másik vállalkozásnak építkezés, útépítés stb. miatt útban van. A társaság más nyomvonalon új hálózatot épít. Ehhez - különmegállapodás alapján - véglegesen fejlesztési célú pénzeszközt vesz át. Az adóhatóság álláspontja szerint ez nem támogatás, mert nem cél nélkül, bármire felhasználható pénzt kap a szolgáltató, hanem a pénz egy szolgáltatás ellenértéke, mert azt a társaság konkrét célra kapta. Hogyan kell helyesen kiállítani a számlát? Milyen SZJ- vagy VTSZ-számot kell feltüntetni, hogyan kell a számlázott tételt megnevezni? Hogyan kell helyesen elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2087. kérdés Szakmunkástanuló foglalkoztatása
Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik az egyéni vállalkozónak, ha egy fodrásztanuló gyakorlati helyét biztosítja? A tanuló által fizetett képzési díj után milyen adó- és járulékkötelezettség áll fenn? Van-e valamilyen kedvezmény a tanuló alkalmazása folytán?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2088. kérdés Tehergépkocsi költségelszámolása egyéni vállalkozónál
Közúti árufuvarozó egyéni vállalkozó tehergépkocsit vásárol, amelyet tárgyi eszközként nyilvántart. Szükséges-e a gázolaj fogyasztásáról számlával rendelkeznie, vagy átalánnyal is elszámolhatja a menetlevél alapján a felmerülő üzemanyagköltséget?
2089. kérdés Térítés nélkül rendelkezésre bocsátott lakás
Magyar kft. külföldi tulajdonosa a magyar kft. tulajdonát képező lakásban száll meg szálloda helyett, ha kft.-ügyben jön. Természetbeni juttatásnak minősül-e, ha ingyen rendelkezésére bocsátják a lakást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2090. kérdés Méltányolható lakásigény
A munkáltató a vele munkaviszonyban álló munkavállaló részére lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsönt nyújt, melynek összege 2 millió forint, 60 hónapra, egyenlő havi részletfizetéssel. A kölcsön nyújtása, illetve annak visszafizetése pénzintézeten keresztül, annak közvetítésével történt, illetve történik. A munkavállaló egyedülálló, a lakás nagysága: 54 négyzetméter, a vételár: 5,4 millió forint. Helyesen értelmezte-e a társaság a fentiek alapján a 12/2001. Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2091. kérdés Társaságiadó-alap módosítása

Kérem, mutassák be, hogyan kell (lehet) módosítani a társaságiadó-alapot a devizaárfolyam-különbözettel!

Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2092. kérdés Felszámolói díjkiegészítés elszámolása
A felszámolás során eladott vagyontárgyak árbevétele és a befolyt követelések pénzbevétele együttes összegének egy részét be kell fizetni a Fővárosi Bíróság GH díjkiegészítési számlájára. Kijelölt felszámolócég vagyunk, az így befizetett öszszeget árbevételt csökkentő tételként, költségként vagy ráfordításként kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2093. kérdés Szövetkezet beolvadása
Szövetkezetünk 2005. június 30-ával beolvad egy másik szövetkezetbe. Átértékelés lehetőségével nem kíván élni. Hogyan alakul ez esetben a háromoszlopos vagyonmérleg? A megszűnő szövetkezetnek mikor kell az egyes adókról bevallást benyújtani? Fennáll-e a megszűnésről készített beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2094. kérdés Csapatépítési program
Ügyfelem vezetési tanácsadással, képzéssel foglalkozó társaság. Céges ügyfelek részére csapatépítési programokat szervez, bonyolít le. A program része olyan készségfejlesztési gyakorlat a szabadban, amelyhez segédanyagként élelmiszert is vásárolnak, amelyet a program végén a résztvevők elfogyasztanak. Milyen adózási vonzata van ezen élelmiszerek beszerzésének (áfa, szja stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2095. kérdés Kereskedelmi képviseletnél cégautóadó
Magyarországi székhelyű társaság külföldi külképviseleti irodájának (kereskedelmi képviseletének) külföldi alkalmazottai ügynöki munkájuk ellátásához személygépkocsit használnak, amelynek során a magáncélú használat sem kizárt. A külföldi rendszámú gépkocsik külföldi forgalmi engedélyében tulajdonosként a belföldi társaság, üzemben tartóként pedig a külképviseleti iroda (kereskedelmi képviselet) szerepel. Ebben az esetben keletkezik-e Magyarországon cégautóadó-fizetési kötelezettsége a társaságnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2096. kérdés Levonási hányad kerekítése
Egy általunk könyvelt kft. 2004-ben működési célú állami támogatásban részesült. Az állami támogatások utáni áfaarányosítási kötelezettségének a kft. eleget tett. Gyakorlati kérdésként merült fel azonban, hogy az arányosítás kapcsán megállapított levonási hányad (0,8375) két tizedesjeggyel történő megállapításakor a kerekítés szabályait kell-e alkalmazni, vagy a jelzett eredményből, a harmadik tizedesjegytől kezdve, azok "levágásával" határozandó-e meg a levonási hányad? A kft.-nél az első módszer szerint jártunk el.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2097. kérdés Arányosítási kötelezettség
Kizárólag adóköteles növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozás vagyunk. 2004 első félévében arányosítási kötelezettséget keletkeztető állami támogatásban részesültünk. Szeretnénk megtudni, hogy már év közben - a támogatás folyósításának időpontjában - arányosítanunk kellett volna, vagy megfelelően jártunk-e el akkor, amikor e kötelezettségünknek csak a 2004. évi utolsó adómegállapítási időszakról szóló bevallásunkban tettünk eleget?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2098. kérdés Kompenzációs felár arányosítása
Áfaköteles tevékenységet folytató társaságunk közvetlenül egyes termelőktől mezőgazdasági termékeket vásárol fel, melyek után kompenzációs felárat fizet. Feladataink ellátására 2004-ben államháztartási támogatásban részesültünk. Kérdésünk, hogy a kompenzációs felár tekintetében, amely nálunk előzetesen felszámított adóként elvileg levonásba helyezhető, kellett volna-e arányosítanunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2099. kérdés Arányosítási kötelezettség alóli mentesítés
Nem világos számunkra a 2003. évi XCI. törvény 211. § (16) bekezdésének alkalmazása. E rendelkezés alapján mely támogatások mentesülhetnek az arányosítási kötelezettség alól? Vállalkozásunk a 12/2003. (II. 7.) FVM rendelet alapján vágósertések után járó termelési támogatását 2004-ben igényelte, melynek összegét tavaly ki is utalták cégünk számlájára. E támogatás tekintetében kellett volna-e arányosítanunk vagy sem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére