177. Számviteli Levelek / 2008. június 12.

TARTALOM

3696. kérdés Könyvelési szolgáltatás minősítése
Folyamatos teljesítésnek minősül-e a könyvelési szolgáltatás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3697. kérdés Evaalap (bevételi nyilvántartás)
A bevételi nyilvántartást vezető bt. főtevékenysége gépjármű-nagykereskedelem. Eladásra vásárolt 6 db személy-, illetve tehergépkocsit, amelyet kb. 2 hónapon belül ad el. Áfás számlát kap a bekerülési értékről, és áfás számlát bocsát ki az eladásról. A beszerzés Magyarországon, az értékesítés Magyarországon, esetleg az EU-n belül történik. Mi képezi az evaalapot? A beszerzési és az eladási ár közti különbözet, vagy az eladásról kibocsátott számla értéke? Áfabefizetés terheli a bt.-t?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3698. kérdés Behajthatatlan követelés
A vevőtartozások között kimutatott 3 éves tartozásra a társaság 50%-ban értékvesztést számolt el. A társaság követelése behajtására minden lehetőséget igénybe vett. A felszámoló hosszas keresés után, késedelmesen a következőket válaszolta: "Nincs felszámolási nyitó- és zárómérleg, így a felszámolás körébe bevonható vagyont nem lehet megállapítani. A vagyon a felszámolási költségek fedezetére sem lesz elegendő. Az eljárás egyszerűsített formában történő befejezését kell a Fővárosi Bíróságon kezdeményezni. A felszámoló 30 napon belül nyújtja be a Fővárosi Bírósághoz a felszámolásról készített zárójelentést." Ez alapján a társaság leírhatja a vevőtartozást? Kell növelni a társaságiadó-alapot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3699. kérdés Visszatartás a számlában - jóteljesítési garancia
A társaság ipari tornyok telepítésével foglalkozik. A telepítés befejezését, átadását követően számláz, a számlában jóteljesítési garanciát ad 2 évre 5 százalékos mértékkel. A számlát a megrendelő a garanciával csökkentett összegben megtérítette. Lejárt a garanciális idő, és nem fizeti meg a jóteljesítési garancia miatti különbözetet. A garancia lejárata előtt írásbeli észrevételt tett arra vonatkozóan, hogy nincs megelégedve a szolgáltatással, más szolgáltatóval javíttatta ki a használat közben észlelt hibákat. A visszatartott összeg miatti vevőtartozást hogyan kell minősíteni? Lejárt, határidőn túli? Peres eljárást nem vállal a szolgáltató. Ha a cég a leírást választja, az a társaságiadó-alapot növeli?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3700. kérdés Bevétel a minimumjövedelemnél
2007. évben csak rendkívüli bevétele volt a társaságnak (a megszűnő társaság elengedett tagi kötelezettsége miatt). Az adózás előtti eredmény így 1103 ezer forint, adóalapja 95 ezer forint. Jövedelemminimum számításánál ezt a bevételt figyelembe kell-e venni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3701. kérdés Jövedelemminimum esetén osztalékfizetés
Az osztalék fizetésének egyik feltétele az, hogy a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredményből teljesíthető. Az elvárt adó fizetése esetén 2007. évben az osztalékfizetés lehetősége változik-e és hogyan?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3702. kérdés Számlakibocsátási kötelezettség sztornószámlánál
Hogyan teljesül az új Áfa-tv. 163. §-ban előírt számlakibocsátási kötelezettség sztornószámla kiállítása esetén, különös tekintettel a teljesítés időpontjára?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3703. kérdés Törzstőke befizetése devizában
A külföldi tulajdonos devizában utalta át a törzstőkét. A társasági szerződés a jegyzett tőkét forintban határozza meg. A befizetéskori árfolyamon forintra számítva az összeg eltér a társasági szerződésben szereplő összegtől. A régi Szt. (2000 előtt) a különbözetet tőketartalékba helyeztette, a 2000. évi C. tv. a tőketartaléknál nem említ ilyen jogcímet. Mi a helyes eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3704. kérdés Konferencia külföldön
Cégünk hidraulikai tervezéssel, beszabályozással is foglalkozik. Tervezőirodai partnereinknek szeretnék olyan konferenciát rendezni, amely tartalmaz számukra külföldi szállást, étkeztetést, konferenciaterem-biztosítást (szakmai indoor, outdoor tréninggel). Az ügyletet utazási iroda számlázná egyben felénk 63.30.11. SZJ-szám alatt, mint rendezvényszervezés. Kérdés, hogy befogadhatjuk a számlát a fenti SZJ-számmal, és elszámolható-e üzleti célú reprezentációként?!
Kapcsolódó tárgyszavak:
3705. kérdés Különadó-előleg megfizetése
A különadó-előleg levonásánál mi lesz a különadó-előleg alapja, ha a munkavállaló nyilatkozott, hogy vonják le tőle a különadót, viszont a havi jövedelme 12-vel felszorozva nem éri el a 7137 ezer forintot? A munkavállalónak három helyről van rendszeres jövedelme, viszont egyik helyen sem éri el felszorozva a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt, ilyen esetben mi a teendője a magánszemélynek és mi a munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3706. kérdés Otthoni internethasználat térítése
Cégünk azoknak a dolgozóknak, akiknek a munkakörükből kifolyólag szükségük van az otthoni internethasználatra, megtéríti a költségeit. Hogyan lehet elszámolni ezeket a költségeket? Milyen könyvelési tételek kapcsolódnak a juttatáshoz? Természetbeni juttatásnak minősül-e, illetve adó- és járulékköteles-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3707. kérdés Elhatárolt bevételek, ráfordítások áfája
Hogyan kell könyvelni az elhatárolt bevételek, ráfordítások áfáját? Ha a 2008-ban kiállított költségszámla teljesítési dátuma 2007., az áfát a 2007. évi áfabevallásba beállítom? A könyvelésben elhatárolom a költséggel együtt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3708. kérdés Anyagköltségnek minősül-e a víz-, gáz-, az áramdíj?
Szeretnék választ kapni arra, mondhatja-e az önkormányzat azt, hogy nem ismeri el anyagköltségként a víz-, a gáz-, az áramdíjat? Eddig anyagköltségként számoltuk el. Az önkormányzat azonban az egyik ellenőrzés során arra hivatkozott, hogy a helyiadó-törvényben lévő anyagköltség fogalmának nem felel meg a víz-, a gáz-, az áramdíj.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3709. kérdés Szerződés felmondásakor járó összeg elszámolása
A kft. határozott (12 hónapos) felmondási idejű, hosszú távú szerződését felmondták. A felmondási időből 2 hónapot leszámlázott a kft. A fennmaradó 10 hónapos - szerződésben meghatározott - felmondási időre kártérítés jár (tényleges munkavégzés nem történik) a kft.-nek. Hogyan érvényesítse? Számlát kell kiállítania? Vagy a szerződésben szereplő nettó (10 havi) összeg fizetésére kell felszólítania egykori megbízóját?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3710. kérdés Társasházi közös költség bizonylatolása
Társaságunk tulajdonában áll 2 db üzlethelyiség, amely természetben egy társasház földszintjén helyezkedik el. A társasház első alkalommal készített társaságunknak ún. elszámolást, amely tartalmazza az üzlethelyiségek által fogyasztott víz-, csatorna-, gáz-, fűtésköltségeket. A társasház a közgyűlése által megállapított és elfogadott elszámoláson kívül semmi más bizonylatot nem tud adni. Ez egy Excel-táblázat, amit minden hónapban e-mail formájában küld meg. Hogyan tudjuk számla hiányában a társasház bankszámlájára átutalással megfizetett összeget könyvelésünkben szerepeltetni? Helyesen jár-e el a társasház?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3711. kérdés Ingatlanátruházásból származó jövedelem
Bátyám és felesége 2003. 11. hóban vásároltak egy társasházban lévő 32 m2 alapterületű üzlethelyiséget 1,8 M Ft-ért. A földhivatali bejegyzés még ez évben megtörtént, eszerint fizették az illetéket. Lakássá alakították át, ott laknak, a jogerős lakhatási engedélyt 2004. 07. hóban megkapták. Sajnos a földhivatalba a jogerős lakhatási engedély 2004-ben nem került bejegyzésre (senki nem hívta fel a figyelmüket, hogy ezt nekik kell intézni), most van folyamatban az átminősítés földhivatali bejegyzése. 2008. 03-ban egy 80 m2 sorházi lakást vásároltak 16,7 M Ft-ért (magas hitelt bevállalva). A 2003-ban megszerzett ingatlant mindenféleképpen el szeretnék adni (két lakást nem tudnak fenntartani), és a hitelbe törleszteni az eladási árát, kb 6 M Ft-ot. Mi számít jövedelemnek, hogyan kell utána adózni? Az Szja-tv. 60. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében az 5. év lehet 2009. 07. hó? És ha még ebben az évben sikerülne eladni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3712. kérdés Különadó visszaigénylése
A magánszemély adózó munkaviszonya 2007. 05. 31-én megszűnt. 1-5. hóban megszerzett jövedelme 6500 E Ft. Kifizető által levont különadó-előleg 150 E Ft. További jövedelem nem volt. A 2007. évi szja-bevallásban visszaigényelhető-e a különadó-előleg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3713. kérdés Piackutatók ajándéka a megkérdezetteknek
Ön minek minősítené a piackutató cég által a megkérdezetteknek adott ajándékutalványt (konkrét termékre szól), amiért áldoztak az idejükből és válaszoltak a kérdésekre? Hogyan adózik az a juttatás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3714. kérdés Evás bt. beltagjának pénzfelvétele
Az evás bt. beltagja folyamatosan veszi fel a bankból az evázott számlák ellenértékét (bevételeket). Kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni az üzleti év során felvett összegekről? Kell-e jegyzőkönyv vagy nyilvántartás ezeknek az összegeknek a bel- és kültag közötti megosztásáról?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3715. kérdés Tételes minőségi átvétel hiányában a helyesbítés
Társaságunk élelmiszeriparban felhasznált termékek nyomdaipari előállításával foglalkozik. Ezek olyan mennyiségű és kiszerelésű termékek, amelyek tételes minőségi vizsgálata megoldhatatlan. Így a vevőnél a felhasználás során derül ki, ha minőségi hiba vagy mennyiségi hiány van. Ez esetben az utólag adott engedményt az eredeti teljesítés időpontjára vagy a kifogás felmerülésének időpontjára számlázzuk? A reklamáció miatti engedmény elszámolható-e önellenőrzés nélkül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3716. kérdés Evás bt. kültagjának vásárlása külföldről
Az evás bt. kültagja kérdezi, vásárolhat-e magánjellegű termékeket, szolgáltatásokat külföldről (és belföldön) átutalással az evás bt.-bankszámlán keresztül? Ha igen, meg kell-e őriznie a különböző vásárlások számláit? Ha igen, meddig?
3717. kérdés Ügyvezető írásbeli nyilatkozata
A Gt. 131. §-ának (3) bekezdése alapján az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy az osztalékfizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Ha a beszámoló elfogadásakor a cégnek rossz a likviditása, de a jövőben várhatóan lesz az osztalékfizetésre fedezete, akkor mit nyilatkozzon az ügyvezető? Elhatározható-e az osztalékfelvétel egyáltalán?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3718. kérdés Üdülőingatlan költségeinek elszámolása
Cégünk üdülőingatlant vásárolt azzal a céllal, hogy az a dolgozók és közeli hozzátartozóik üdülését szolgálja. Az üdülő fenntartási költségeit (áfával növelt összegben) a vállalkozás költségei között elszámoljuk. Elszámolható-e adómentes üdülési szolgáltatásként a dolgozók és hozzátartozóik üdülése? Miként csökkenthetők ezzel a természetbeni juttatásként elszámolandó üzemeltetési költségek? Hogyan kell ennek a könyvviteli nyilvántartásokban megjelennie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3719. kérdés Hardverfejlesztés költségeinek kimutatása
A kft. 2007. évben kifejlesztett két hardvereszközt, amelynek költségeit elkülönítetten nyilvántartja. Az eszközökre 2008. és 2009. évekre összesen 15 megrendeléssel rendelkezik a kft. a 2007. évi beszámoló elkészítésekor. A 2 db eszköznek a költségeit 2007. évben hogyan számoljuk el? Az ezekhez kapcsolódó bevételek csak 2008-2009-ben jelennek meg.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3720. kérdés Víz- és szennyvízközmű megvalósítása
A 3610. számú kérdéshez kapcsolódóan kérdezem: 1. Az érdekeltségi hozzájárulás milyen törvényi hivatkozás alapján minősül fejlesztési célra kapott támogatásnak? 2. Akkor is fejlesztési célra kapott támogatás, ha az önkormányzat nevére szólnak a számlák, és a víziközmű-társulat hitelt vesz igénybe? Amikor az önkormányzat nevére szóló számla esedékes, a társulat lekéri a hitelt, és átutalja az önkormányzat részére. 3. Minden egyes tétel könyvelése esetén el kell végezni az elhatárolást? 4. Ha év közben felmerül a társulatnál költség, a fejlesztési célra kapott támogatásból az összes költséget, ráfordítást ellentételező bevételt kell visszavezetni? 5. A társulat megszűnése esetén, a társulat az önkormányzatnak csak követeléseit, kötelezettségeit adja át, a 3. pont szerinti eredménytartalék nem kerül átadásra? 6. A társulatnak szerződése van az egyik lakáskasszával, melynek kedvezményezettje az önkormányzat. Ez esetben a fejlesztési célra kapott támogatásnak milyen eredményt módosító tételei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3721. kérdés Két év kapott osztaléka egy éven belül
Ügyfelemnek, "A" kft.-nek 20%-os részesedése van "B" kft.-ben. Korábban minden év júliusában "B" kft. osztalékot utalt "A" kft.-nek, ezt számoltam el tárgyévi (a kifizetés évében) bevételnek "A" kft. könyveiben. Az idén azonban már 2008 áprilisában utalta "B" kft. az osztalékot, "A" kft. mérlegkészítési időpontja előtt. Teheti-e "A" kft., hogy a 2007. évi mérlegében kétévi osztalékot is elszámol, és innentől kezdve mindig a járó osztalékot tünteti majd fel bevételként a beszámolójában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3722. kérdés Rendezvényszervezés megrendelésre
Egy rendezvényszervező vállalkozás önkormányzatok, ill. művelődési intézmények megrendelésére szervez gyermek-diák-ifjúsági korosztály számára szabadidős, kulturális, ismeretterjesztő rendezvényeket, vetélkedőket. A vetélkedősorozatok résztvevőit, egyéneket és csapatokat 5000 Ft/fő értéket meg nem haladó mértékű díjazásban részesítik, amelyet általában könyv vagy könyvutalvány formájában kapnak meg a résztvevők. A vállalkozás ezeket és a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, anyagokat a saját nevében szerzi be, és a saját költségei között mutatja ki. A vállalkozás a rendezvény teljes körű megszervezését, lebonyolítását számlázza le a megrendelő felé, annak tételes kibontása nélkül. A részletes feladatok szerződésben kerülnek rögzítésre. Minek minősül ebben az esetben a vetélkedő, illetve a résztvevők díjazása, vannak-e adó- és közterhei és azok kit terhelnek? Hogyan kell szabályosan könyvelnie, adóznia, járulékolnia, bizonylatolnia a vállalkozásnak ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3723. kérdés Üzletrészek vásárlása és értékesítése
Ügyfelem 2006-ban 29,34%-os üzletrészt vásárolt egy kft-ben 60 M Ft-ért. 2007. 02. 17-én újabb 29,47%-ot vásárolt 4 M Ft-ért. 2007. 02. 18-án 29,34%-ot adott el 4 M Ft-ért. Így az üzletrésze 29,47%-ra nőtt. Mit kell könyvelnem a 2007. év során?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére