Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

zálogházi tevékenység Zálogházi tevékenység könyvelése
A kft. zálogházi tevékenységet végez úgy, hogy nem minősül pénzügyi intézménynek. A hitelintézet a zálogkölcsönnyújtás pénzügyi fedezetét a kft. elkülönített bankszámlájára utalja át, a zálogkölcsön kifizetése az ezen bankszámláról felvett pénzeszközökből a házipénztáron keresztül történik. A zálogtárgyakat a kft. őrzi. A zálogkölcsön törlesztésekor, illetve annak visszafizetésekor az ügyfél a törlesztőrészletet, a kölcsön összegét, illetve a kamatot, a kezelési és egyéb költségeket a kft. pénztárába fizeti be. A ki nem váltott zálogtárgyakat a hitelintézet értékesíti a kft.-nek, a kft. pedig harmadik személyeknek. A zálogházi tevékenységgel kapcsolatos gazdasági eseményeket hogyan kell a kft.-nél elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 128. számában (2006. április 27.), 2606. kérdésszám alatt
záloghitel
zálogjog
zálogkötelezettség Zálogkötelezettség vállalása
Az "A" kft. közjegyzői okiratban zálogkötelezettséget vállalt a "B" kft. hiteléért. Hogyan kell ezt könyvelni? Az "A" kft. ingatlanára - a zálogkötelezettség fejében - meghatározott jelzálogot jegyeztek be. Kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 280. számában (2013. február 21.), 5747. kérdésszám alatt
zálogtárgy
zálogtárgy értékesítése
záradék Az éves beszámoló záradékolása
Az Szt. 158. § előírásaiból egy lépés hiányzik: a) A közgyűlésre, a taggyűlésre beterjesztett beszámoló csak előzetes, hiszen ott döntenek az éves eredmény sorsáról (így a könyvvizsgálói záradék is előzetes). b) Az elfogadott határozat alapján készült beszámolót a könyvvizsgálónak közzétételre alkalmas végleges záradékkal kell ellátnia [158. § (6) bekezdése]. Így a könyvvizsgálónak kétszer kell a beszámolót véleményeznie: - a testületi ülésre kerülő beszámolót, - a testület döntése alapján véglegesített beszámolót [87. § (4)-(5) bekezdés]. Helyes-e ez az eljárás?
Megjelent a Számviteli Levelek 3. számában (2001. február 8.), 54. kérdésszám alatt
zárjegyek elszámolása Zárjegyek elszámolása
A szeszes italt palackozó üzemnél a NAV-tól beszerzett zárjegyet hogyan kell könyvelni, ha nincs folyamatos készletkönyvelés, csak év végén leltár alapján? Év közben a zárjegyet az önköltségi ár részét képező költségnek vagy ráfordításnak könyveljük, és év végén a megmaradt zárjegyet leltár alapján felvesszük egyéb követelésként?
Megjelent a Számviteli Levelek 365. számában (2017. május 11.), 7292. kérdésszám alatt
zárlat Végelszámolás alatti adókötelezettség
A végelszámolás alatt álló adózónak mikor, hogyan kell megállapítania az adóalapját?
Megjelent a Számviteli Levelek 3. számában (2001. február 8.), 42. kérdésszám alatt
zeneművészeti tevékenység Zenei-művészeti tevékenység számlája
Társaságunk 92.31.21.25 SZJ-számmal zenei-művészeti tevékenységről fogadott be számlát. A szolgáltatás igénybevételére a partnereknek tartott év végi összejövetel (megvendégelés) alkalmával került sor, az esten történő zenei fellépők (színészek, művészek) fellépési díját tartalmazzák. Évekkel ezelőtt az adóhatósággal egyeztettünk, és azt a választ kaptuk, hogy csak ezen SZJ-számmal számlázott zenei-művészeti tevékenység számolható el költségként (52.), és az áfa visszaigényelhető. Az Áfa-tv. az SZJ-szám vonatkozásában nem ír elő tiltást, de kétségeink merültek fel a 120. § alapján. Helyesen jártunk el a 2011-2015. években, ha a szolgáltatást nem reprezentációként kezeltük, az adóterhet nem fizettük meg, az áfát pedig visszaigényeltük?
Megjelent a Számviteli Levelek 331. számában (2015. szeptember 10.), 6769. kérdésszám alatt
zöld rendszám Zöld rendszámú személygépkocsi adókedvezménye
Ügyfelem 2020 júliusában zöld rendszámos személygépkocsit vásárolt. Az autóvásárlással kapcsolatosan beszerezte a kormányrendelet szerinti igazolást, amely alátámasztja, hogy a beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, ami a társaságiadó-kedvezmény igénybevételéhez szükséges. A ténylegesen beszerzett energiatakarékos autó, valamint az árajánlatban megjelölt nem energiatakarékos autó beszerzési ára közötti különbséget szeretnénk igénybe venni mint adókedvezményt. Az első kérdésem az, hogy ezt a kedvezményt az árajánlat alapján is igénybe lehet venni, vagy kell, hogy legyen már meglévő üzemeltetett személygépjármű a cégben? A második kérdésem, ha az autó pénzügyi lízing keretében került beszerzésre, ahol az autó nettó áron kerül be a könyvekbe, és az áfa egy része levonható a lízing futamideje alatt, a kedvezmény alapja a nettó (nyilvántartásba vett elszámolható költség alapja) árak alapján kerül megállapításra? Ügyfelem arra hivatkozva, hogy a személyautó-beszerzés áfamentes, nem igényelhető rá vissza az áfa, a bruttó árak alapján szeretné a kedvezményt igénybe venni, ami így a különbözet áfaösszegével magasabb. Az eszköz a könyvekben nettó áron szerepel.
Megjelent a Számviteli Levelek 440. számában (2021. február 25.), 8439. kérdésszám alatt
zöldkár-helyreállítás Közterület-foglalás és zöldkár-helyreállítás
Távvezeték-beruházás miatt az illetékes hatóság közterület-foglalási és zöldkár-helyreállítási költséget számlázott cégünk felé. Beruházási költségként vagy az 5. számlaosztályban illetékként kell-e könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 38. számában (2002. július 4.), 754. kérdésszám alatt
zöldszám Zöldszám levonható áfája
A kft. zöldszámot üzemeltet. Erről a telefonszámról kimenő hívás nem kezdeményezhető. A cég szabályzataiban le van írva, hogy a telefonköltség 30 százalékát továbbterheli a dolgozók felé. Hogyan kell a szolgáltatás áfáját elszámolni, illetve mit és kinek kellene kiszámlázni, ha a telefonszámlán a zöldszám előfizetési díja 64.20.11., a forgalmi díja 64.20.28. SZJ-számmal szerepel?
Megjelent a Számviteli Levelek 152. számában (2007. május 17.), 3134. kérdésszám alatt
zöldtrágya
zrt. Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél
Készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót a zártkörűen működő részvénytársaság?
Megjelent a Számviteli Levelek 406. számában (2019. május 30.), 7937. kérdésszám alatt