Összes tárgyszó megjelenítése

gabonatermeltetés Termeltetéshez szükséges inputanyagok áfája
Társaságunk gabona termeltetésével foglalkozik. Az ehhez szükséges inputanyagokat (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer) szerződés alapján értékesíti az integrált partnerei felé halasztott fizetési határidővel. Ezek ellenértékét a partnerek a termény betakarítását követően, vagy a szükséges termény mennyiségének átadásával, vagy készpénzátutalással teljesítik. A megfinanszírozott inputérték után a szerződés szerinti kamatot és lebonyolítási díjat számítja fel és számlázza ki társaságunk a partnerek felé. Helyesen járunk-e el, ha ezen tételeket 15 százalékos áfakulccsal számlázzuk ki, tekintettel arra, hogy a kihelyezett inputok tekintetében kvázi termelési kölcsönt nyújtunk partnereink számára? Véleményünk szerint ily módon ennek áfakulcsa felveszi az általa előállított termék áfakulcsát. Helyes-e ezen megközelítés?
Megjelent a Számviteli Levelek 166. számában (2008. január 10.), 3473. kérdésszám alatt
gallonos víz
garancia
garancia kiterjesztése Garancia kiterjesztése
Az áruhoz tartozó garancia kiterjesztése az áru beszerzési értékét növeli? Ez lehet 1-2 év. Ennek függvényében változik az ár. Ha külön számlázzák, a bekerülési érték része? Tárgyi eszköznél aktiválandó?
Megjelent a Számviteli Levelek 187. számában (2008. november 20.), 3900. kérdésszám alatt
garanciális
garanciális javítás
garanciális kötelezettség
garanciális visszatartás
garázs
garázsépítés költségei Garázsépítés költségeinek elszámolása
A kft. fő tevékenységi köre: lakó- és nem lakóépületek építése. Vásárolt 1 telket, amely 2 hrsz.-on szerepel. Épít rá 40 db garázst, amelyek egy részét eladja, a maradék saját tulajdonában marad. Hogyan helyes könyvelni? A telket, az építési anyagokat, az egyéb költségeket? Aktiválás? Év végi összevezetés? Ha értékesíti a garázst?
Megjelent a Számviteli Levelek 226. számában (2010. augusztus 26.), 4692. kérdésszám alatt
gazdasági társaság Nem ellenértékként adott támogatás áfakötelezettsége, elszámolása
Milyen áfakötelezettség kapcsolódik ahhoz a kapott támogatáshoz, amely támogatás nem konkrét megrendelés ellenértéke, a támogatás a támogatott által nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek árát közvetlenül nem befolyásolja? Van-e eltérés a minősítésben akkor, ha a támogatott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság?
Megjelent a Számviteli Levelek 6. számában (2001. március 22.), 98. kérdésszám alatt
gazdaságilag nem független Gazdaságilag nem független felek közötti ár
Egy önkormányzat tulajdonában lévő közhasznú társaság vállalkozási tevékenysége körében külön megrendelésre közterület-tisztántartási, építési és papíripari szolgáltatást nyújt a tulajdonosának és a tulajdonosa más közhasznú társaságának. A végzett munkáról áfás számlát állít ki. Helyesek-e a következő kijelentések: Az Szt. szerint nem beszélünk kapcsolt vállalkozásról, így az árbevételeket nem kell külön kimutatni. A Tao-tv. szerint kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn a felek között, amelyet be kell jelenteni az APEH-nak. Kapcsolt vállalkozásról lévén szó, az áfa alapjának meghatározásakor szükséges vizsgálni a piaci értéktől való eltérést. Mi lehet megalapozott alapja az áfának, hogyan támasztható alá a piaci ár?
Megjelent a Számviteli Levelek 101. számában (2005. március 3.), 2079. kérdésszám alatt
gázdíj
gázközmű-fejlesztési hozzájárulás Gázközmű-fejlesztési hozzájárulás leírása
Egyik telephelyünkön terményszárító és sertéstelep fűtés-korszerűsítése miatt gázközmű-fejlesztési hozzájárulást fizettünk. A két tevékenység között - az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként - azok hasznos élettartamát figyelembe véve tervezzük megállapítani az értékcsökkenési leírást. A sertéstelepi beruházás később fog megvalósulni. A rá jutó közműfejlesztési hozzájárulást tarthatjuk-e a beruházások között? Lehet-e a maradványérték egyenlő a bekerülési értékkel, mivel a hozzájárulás egyszeri és nincs lejárata?
Megjelent a Számviteli Levelek 82. számában (2004. április 29.), 1697. kérdésszám alatt
gázolaj
gázüzemű Cégautó átalakítása benzinüzeműről gázüzeműre
A társaság a cégautó üzemmódját benzinüzeműről gázüzeműre alakította át. Felújításnak vagy karbantartásnak minősül-e ez?
Megjelent a Számviteli Levelek 118. számában (2005. november 24.), 2423. kérdésszám alatt
geodéta szolgáltatása Geodéta szolgáltatásának minősítése
Ügyfelünk autópályák, gyorsforgalmi utak létesítéséhez, felújításához kapcsolódóan hírközlési rendszerek építését, létesítését végzi. Ehhez nagy sávszélességű optikai kábelekből álló hálózat kiépítésére van szükség. A hálózathoz tartozó kábeleket az út mellett, a föld alatt kell elvezetni. A munkákhoz a cég geodéziai szolgáltatást köteles igénybe venni. A geodéta összeállítja a kötelezően elkészítendő dokumentációt, illetve kijelöli a lefektetendő kábelek nyomvonalát. A dokumentáció birtokában ügyfelünk, illetve alvállalkozói kiássák az árkokat és lefektetik a kábeleket. A geodéta által számlázott összeg alvállalkozói teljesítésnek minősül-e, azt figyelembe vehetjük-e az iparűzésiadó-bevallás összeállításakor?
Megjelent a Számviteli Levelek 365. számában (2017. május 11.), 7300. kérdésszám alatt
gépbérlet
gépbeszerzés külföldről Gépbeszerzés Hollandiából
Ügyfelem Hollandiából szerez be egy gépet. A holland partnerrel úgy állapodtak meg, hogy 40-40% előleget fizet a gyártás előtt, majd a gép beszállításakor a maradék 20%-ot. A holland partner számlát állított ki az előlegekről, majd a gép leszállításakor mint termékértékesítést számlázta a maradék 20%-ot. Nem világos számára, hogy a teljes vételárról kellene kiadnia egy számlát, majd ebből levonni a fizetett előleget, és így maradna a pénzügyileg rendezendő 20%. Arra hivatkozik, hogy a holland jogszabályok alapján helyesen járt el. Ügyfelem viszont a magyar jogszabályok alapján aktiválná a gépet, de milyen bizonylat alapján tudja ezt elvégezni és az előleget kivezetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 387. számában (2018. június 21.), 7640. kérdésszám alatt
gépcsere Gépcsere számlázása
Ügyfelünk 2016 januárjában gépet vásárolt tőlünk. A szavatossági időn (két éven) belül a gép sorozatosan meghibásodott. A vevő kérésére cseréltük, de a cseregép típusszáma, alvázszáma más, bár a két gép értéke megegyezik. A cseréről kell számlát kiállítani?
Megjelent a Számviteli Levelek 386. számában (2018. május 31.), 7624. kérdésszám alatt
gépfelújítás Gépfelújítás értékcsökkenési leírása
Társaságunk egy gépet, amelynek nettó értéke nulla (eredeti bekerülési értéke 3 millió forint), 2 millió forint értékben felújít. Az aktiválás 2004. január 1-jén történt meg. Ezt követően a gép bekerülési értéke 5 millió forint. A gépet 4 évig tervezi használni a társaság, a terv szerinti értékcsökkenést évi 500 ezer forintban határozta meg. A Tao-tv. szerint a gép értékcsökkenési leírása évi 14,5 százalék. Mi ennek a leírásnak az alapja: a számvitelben kimutatott bekerülési érték (5 millió forint), vagy a ráaktivált érték (2 millió forint)?
Megjelent a Számviteli Levelek 111. számában (2005. augusztus 11.), 2271. kérdésszám alatt
gépi számla
gépjármű
gépjármű átminősítése Személygépkocsivá átminősített tehergépjármű áfája
Egyéni vállalkozó évekkel ezelőtt vásárolt egy teherautót. Az áfát levonta. A járművet időközben átalakította, azt átminősítették személygépkocsivá. Mi van a korábban levont áfával?
Megjelent a Számviteli Levelek 39. számában (2002. július 18.), 771. kérdésszám alatt
gépjármű üzemben tartása Gépjárművek üzemben tartása
A társaság üzemben tartója több tehergépjárműnek, amelyekre ingyenes üzembentartói szerződést kötött határozatlan időre egy magánszeméllyel, illetve egy egyéni vállalkozóval. A társaság a 0. Számlaosztályban tartja nyilván a szerződésben meghatározott értéken a gépjárműveket. Értékcsökkenést nem számol el, ezenkívül minden költséget, adót a társaság fizet és számol el. Az egyéni vállalkozó tárgyi eszközként tartja nyilván a gépjárművet, amelynek könyv szerinti értéke az értékcsökkenéssel folyamatosan csökken. Egyéb költséget a gépjármű után nem számol el. Megfelelően jár el a társaság, illetve az egyéni vállalkozó? A magánszemélynek keletkezik-e bármilyen jogcímen jövedelme?
Megjelent a Számviteli Levelek 310. számában (2014. augusztus 14.), 6395. kérdésszám alatt
gépjármű-felújítás Gépjármű-felújítás értékcsökkenési leírása
A társaság a nulla értékű gépjárművet (amelynek eredeti bekerülési értéke 6 millió forint) 4 millió forint értékben felújította. A felújítás ráaktiválása 2018. március 31-én megtörtént. Ezt követően a gépjármű bekerülési értéke 10 millió forint. A társaság a gépjárművet még 4 évig tervezi használni, és ezért a terv szerinti értékcsökkenési leírás éves összegét 1 millió forintban határozta meg. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírásnak a számvitelben kimutatott bekerülési érték (10 millió forint) vagy a ráaktivált érték (4 millió forint) az alapja?
Megjelent a Számviteli Levelek 388. számában (2018. július 19.), 7657. kérdésszám alatt
gépjármű-finanszírozás Gépjármű-finanszírozás kétszeres számlázással
Cégünk gépjármű-márkakereskedés és szakszerviz is egyben. Tulajdonosi döntéstől függően a továbbértékesítési céllal beszerzett új gépkocsik egy részéhez készletfinanszírozó segítségét kértük. A finanszírozás szerződéskötéssel jár, a finanszírozandó gépjármű bejövő számlájának esedékességét megelőző napokban kérjük és kötjük meg a szerződést. Általában a teljes vételárat megfinanszíroztatjuk. Befinanszírozás esetén "egyedi lízingszerződést és adásvételi szerződést" kötünk a finanszírozóval. Ő a számlára megnevezésként az adott személygépkocsi zárt végű pénzügyi lízingjét tünteti fel. A folyamat a következő: 1. megérkezik az új gépkocsi számlája a vezérképviselettől; 2. kiszámlázzuk a készletfinanszírozónak az autót; 3. a készletfinanszírozó azt visszaszámlázza cégünknek; 4. eladjuk a végső vevőnek. Ez az oda-vissza számlázás adózási problémákat vet fel a helyi iparűzési adónál, az elvárt jövedelem alapján történő adózásnál. Mindkét adószámításnál megnő az adófizetési kötelezettségünk. Hogyan könyveljük a fent leírtakat, hogy ne keletkezzen többlet-adófizetési kötelezettségünk?
Megjelent a Számviteli Levelek 333. számában (2015. október 15.), 6803. kérdésszám alatt
gépjármű-gumiköpeny Gépjármű-gumiköpeny beszerzése
Tehergépjármű-kölcsönzéssel foglalkozunk. Ez évben ötmillió forint értékű gumiköpenyt vásároltunk. Könyvelhetem ezt költségként?
Megjelent a Számviteli Levelek 286. számában (2013. május 30.), 5876. kérdésszám alatt
gépjármű-kereskedelem
gépjárműadó
gépjárműadó (nagy értékű) Nagy teljesítményű gépjárművek adója
Hogyan kell könyvelni a nagy teljesítményű gépjárművek adóját?
Megjelent a Számviteli Levelek 224. számában (2010. július 15.), 4641. kérdésszám alatt
gépjárműhasználat
gépjárműszerzési illeték Gépjárműszerzési illeték alóli mentesség
Cégünk 19 éve gépjármű-értékesítéssel foglalkozik. Minden évben január első napjaiban a GJFORGNYIL nevű nyomtatványon kérjük és meg is kapjuk az adott évre vonatkozó visszterhes vagyonátruházásiilleték-mentességünket határozatban. Amiatt kérjük, mert az előző (2015. év) adóévi nettó árbevételünk előreláthatólag úgy oszlik meg, hogy legalább 50%-a gépjárművek értékesítéséből fog származni. 2017. évben várhatóan (sőt már 2016. év őszétől) drasztikusan csökken a személygépkocsi-értékesítésből származó árbevételünk. 2017. év elején kérhetjük-e az illetékmentességet, ha teljesítjük a feltételt (2016. évben bőven 50% feletti lesz a gépjárműeladás bevétele). Ez a drasztikus csökkenés (tehát 2017. évben már a várható nettó árbevételünkből nem oszlik meg legalább 50%-ban gépjármű-értékesítésből származó bevételre is), csak a 2018. évre vonatkozó illetékmentességet befolyásolja?
Megjelent a Számviteli Levelek 351. számában (2016. szeptember 8.), 7081. kérdésszám alatt
gépjárművezetői engedély Gépjármű-vezetői engedély munkakörhöz
A társaságnál az egyik alkalmazott olyan munkakörbe kerül át, aminek az ellátásához szükséges gépjármű-vezetői engedély. Mivel az alkalmazott nem rendelkezik ilyennel, a társaság úgy dönt, hogy finanszírozza a gépjármű-vezetői engedély megszerzését (beleérte az egészségügyi alkalmassági vizsga díját, a tanfolyamok díját és a vizsgadíjat). Hogyan kell elszámolni a fenti költségeket? Van-e valamilyen adófizetési kötelezettsége a társaságnak a fenti költségek térítése esetén?
Megjelent a Számviteli Levelek 280. számában (2013. február 21.), 5740. kérdésszám alatt
gépkocsi
gépkocsi (költségei)
gépkocsi (nagy értékű)
gépkocsi kölcsönbeadása Iskolai jármű kölcsönadása
Iskolánk tulajdonában van egy olyan típusú gépjármű, ami a vezetővel együtt 9 személy szállítására alkalmas. Amennyiben az intézmény kölcsönadja a gépjárművet (ezt gépjármű-szabályzatában rögzíti) a fenntartó és a fenntartó egyéb intézményei részére, a megtett út (útvonaltervező alapján), a NAV-üzemanyagár és a fenntartási költség (15 Ft/km) az iskola házipénztárába bevételi pénztárbizonylaton, egyéb bevételként elszámolható? Jó megoldás ez, a NAV-üzemanyagár helyes az elszámolásnál? Ha hétvégén, pl. vasárnap történne a kölcsönadás, és az iskola munkavállalója, sofőrje vezetné a gépjárművet, aki vállalja, hogy saját szabadidejében dolgozik, és nem a munkáltató által elrendelt túlmunkát végez, megteheti?
Megjelent a Számviteli Levelek 399. számában (2019. január 31.), 7823. kérdésszám alatt
gépkocsi továbbértékesítése Magánszemélytől vásárolt személygépkocsi értékesítésének áfája
Betéti társaságunk magánszemélytől adásvételi szerződéssel vásárolt 2 millió forint értékű személygépkocsit. Két év múlva 1,2 millió + 300 E Ft + áfa összegért a gépkocsit eladta. Az összes áfa befizetendő áfa lesz? Van-e valamilyen különleges adózás amiatt, hogy használtan, magánszemélytől vette a bt. a személygépkocsit?
Megjelent a Számviteli Levelek 38. számában (2002. július 4.), 752. kérdésszám alatt
gépkocsi-biztosítás Totálkáros gépkocsival kapcsolatos elszámolások
Milyen könyvelési tételei vannak annak az eseménynek, ha egy céges kocsi totálkáros lesz? Mit kell tenni a biztosító által felértékelt roncsértékkel? Ha eladjuk a roncsot, annak az áfája arányosítható-e?
Megjelent a Számviteli Levelek 23. számában (2001. december 6.), 454. kérdésszám alatt
gépkocsicsere Személygépkocsi cseréje új személygépkocsira
Egyszeres könyvvitelt vezető bt. 1998 novemberében részletre vásárolt személygépkocsit, amelyet csak üzleti célra használnak. Az utolsó részlet 2002-ben jár le. A bt. az Szt. előírásai szerint elszámolta az értékcsökkenési leírást (20 százalékot). 2002 októberében visszaadja a kereskedőnek a személygépkocsit és újat vásárol. Az új gépkocsi vételáráról számlát kap, de fizetni csak a különbözetet kell, azt is részletre. A visszaadott gépjármű értékét az új értékébe beszámítják. Kell-e a régi személygépkocsiról a társaságnak számlát kiállítania? Milyen teendői vannak a társaságnak? Alkalmazható-e az Szt. 77. §-ának (3) bekezdése az egyszeres könyvvitelt vezető bt. esetében?
Megjelent a Számviteli Levelek 44. számában (2002. szeptember 19.), 885. kérdésszám alatt
gépkocsihasználat
gépkocsitároló
gépkölcsönzés
géprongy Géprongyvásárlás áfája
Cégünk elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozik. Időnként vásárolunk géprongyot, értékesítünk ónsalakot. Az ónsalak értékesítése során a számlában nem tüntetünk fel áfát, és szövegesen utalunk arra, hogy az adó fizetésére a terméket beszerző adóalany a kötelezett. A géprongy vásárlásakor is hasonlóan kiállított számlát kapunk. Hogyan kell könyvelni és bevallani a géprongy vásárlásakor az áfát?
Megjelent a Számviteli Levelek 126. számában (2006. március 30.), 2575. kérdésszám alatt
gmk Gmk átalakulása
Cégünk 2000. február 1-jén gmk-ból jogutódlással kft.-vé alakult át. A cégbejegyzést a cégbíróság elutasította, de fellebbezéssel éltünk. A fellebbezés elbírálása még nem történt meg. Kérdésem: a társaság törzstőkéjét, amely az eredménytartalékból került átvezetésre, milyen időponttal kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 21. számában (2001. november 8.), 422. kérdésszám alatt
golfklub Golfklubtagsági díj elszámolása
A társaság tagsági díjat fizetett egy golfklubba. A tagsági díj a társaság vezetőinek játékjogot biztosít korlátozott létszámban. A játékjogot a vezető tulajdonosok gyakorolják, akik tagi jogviszony keretében működnek közre a társaság tevékenységében. Hova kell könyvelni a tagsági díjat? Adófizetési kötelezettség terheli-e?
Megjelent a Számviteli Levelek 130. számában (2006. május 25.), 2634. kérdésszám alatt
gondozási díj
goodwill Cégérték kimutatása
Egy cég induló projektjéhez befektetőket keres, ezért szeretné kimutatni mérlegében a valós cégértéket (a goodwill, a céghírnév, a piacon betöltött szerep, a szellemi tőke értékére gondolunk). Milyen formában valósítható ez meg?
Megjelent a Számviteli Levelek 60. számában (2003. május 15.), 1251. kérdésszám alatt
göngyöleg elszámolása
göngyölített áfa arányosítása Áfaarányosításnál éven belüli göngyölítés
Vállalkozásunk 2005. 04. 01. napjától "tárgyi adómentes" ingatlan-bérbeadással is foglalkozik az egyéb, adólevonásra is jogosító tevékenysége mellett. Mivel az I. negyedévben csak adóköteles tevékenységünk volt, a III. negyedévi göngyölítéses levonási hányad megállapításához csak a II-III. vagy az I-III. negyedévi bevételi adatokat kell halmozottan számításba venni?
Megjelent a Számviteli Levelek 115. számában (2005. október 13.), 2366. kérdésszám alatt
gumiabroncscsere Gumiabroncscsere
A természetes elhasználódás miatt a cég lecseréli a gépkocsin a gumiabroncsokat. Ebben az esetben a számla tartalmazza a 4 db új gumit, a szerelést és a centrírozást. A szerviz teljes számlája igénybe vett szolgáltatás költségének minősül?
Megjelent a Számviteli Levelek 402. számában (2019. március 21.), 7877. kérdésszám alatt
gumiköpeny elszámolása
gyakorított áfabevallás Gyakorított áfabevallás 2005. július 1-jétől
A 2004-es évhez hasonlóan 2005. évre is kértem a gyakorított (havi) áfabevallás lehetőségét, melyet az adóhatóság ez évre csak július 1-jétől engedélyezett. Ezen időponttól negyedéves bevallásra vagyok kötelezett?
Megjelent a Számviteli Levelek 115. számában (2005. október 13.), 2363. kérdésszám alatt
gyakorlati képzés
gyártásfejlesztés Gyártmányfejlesztés, gyártásfejlesztés
Kérem, hogy vizsgálják felül a Számviteli Levelek 43. számában a 861. kérdésre adott válaszukat, amely válasz, véleményem szerint, valószínűleg félreértésen alapul.
Megjelent a Számviteli Levelek 97. számában (2005. január 11.), 1994. kérdésszám alatt
gyártmányfejlesztés
GYED
GYES
GYET GYED, GYET lakáscélú hitel adókedvezménye
Az Szja-tv. értelmében a lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg kedvezménye esetén, amennyiben a kedvezményt igénybe venni kívánó adózó házastársa, élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult, valamint az adózónak a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel, továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is, akkor az adókedvezményre jogosító jövedelemhatár az adózó esetében 4 millió 400 ezer forint. Kérdésem: abban az esetben is a 4 millió 400 ezer forintos határ az irányadó, ha az adózó házastársa nem gyermekgondozási segélyre volt jogosult, hanem gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesült? A gyermeknevelési támogatás összege a GYES-sel egyező, azt a harmadik gyermek hároméves kora után lehet igényelni a főállású anyáknak. Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózó házastársa 5 hónapig GYES-en, 7 hónapig GYED-en volt az adott adóévben? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózó házastársa 5 hónapig GYES-en, 7 hónapig GYET-en volt az adott adóévben? Tehát, a GYES-sel egy tekintet alá esik-e a GYED és a GYET?
Megjelent a Számviteli Levelek 180. számában (2008. augusztus 7.), 3769. kérdésszám alatt
gyógyászati segédeszköz
gyógyszer
gyógyszertár
gyorshajtás Adóalap-növelés bírság címen
Gyorshajtás miatt kiszabott belföldi, illetve külföldi helyszíni bírságról nincs határozat. Jól gondoljuk, hogy nem kell megnövelni e bírságokkal a társaságiadó-alapot?
Megjelent a Számviteli Levelek 323. számában (2015. április 16.), 6619. kérdésszám alatt
gyűjtőkód Könyvviteli számlákra történő hivatkozás
Elsődleges 6-7. számlaosztályban való könyveléskor helyesen járunk-e el, ha a megfelelő 6-7. számlaosztály számláinak kijelölésekor az 5. számlaosztály részletezésének megfelelő gyűjtőkódot is feltüntetjük a bizonylaton? Esetleg fel kell tüntetnünk a gyűjtőkódnak megfelelő 5. számla-osztályon belüli számlát is?
Megjelent a Számviteli Levelek 35. számában (2002. május 23.), 696. kérdésszám alatt
gyűjtőszámla
gyümölcsös Telepített gyümölcsös üzembe helyezése
A telepített gyümölcsös a telepítés évétől számított 3-8 év után fordul termőre. Mikor kell aktiválni? Mikor kezdhető el az értékcsökkenés elszámolása? A telepítéssel kapcsolatban igényelt, vissza nem térítendő fejlesztési támogatás könyvelhető-e a tőketartalékba?
Megjelent a Számviteli Levelek 35. számában (2002. május 23.), 701. kérdésszám alatt