Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

0. számlaosztály Nullára leírt tárgyi eszközök kivezetése
Számlarendünk úgy rendelkezik, hogy a 0-ra leírt, de még használatban lévő tárgyi eszközöket könyv szerinti bruttó értéken a 0. Számlaosztályban kell nyilvántartani. A számviteli törvény értelmében a tárgyi eszközöket mindaddig a tárgyi eszközök között kell kimutatni, ameddig azok tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Szabályos-e a nullára leírt, de még használatban lévő tárgyi eszközök kivezetése a 0. Számlaosztályba, ahol továbbra is bruttó értéken egyedi eszközként tartjuk nyilván és leltározzuk?
Megjelent a Számviteli Levelek 252. számában (2011. október 6.), 5168. kérdésszám alatt
1% (szja) Személyi jövedelemadó 1%-ának elszámolása
Egyesületünk az szja 1% felajánlásából az adóhatóság által 2012 októberében átutalt teljes összeget a 2012. évi mérlegben passzív időbeli elhatárolásként könyvelte, mivel 2012-ben már nem merültek fel olyan költségek, amelyeket az szja 1%-a felhasználásaként könyvelhettünk volna. A 2013. évben felmerült költségeket szeretnénk ennek az összegnek a terhére elszámolni a passzív időbeli elhatárolás megszüntetésével. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a 2012-ben átutalt összeget még 2013-ban nem használhatjuk fel, és azt nem passzív időbeli elhatárolásként, hanem az adóhatósággal szembeni kötelezettségként kellene kimutatni. Ha a mérlegkészítés időpontját előbbre hoznánk, az elszámolást már 2014. január 2-án beküldenénk az adóhatósághoz, akkor elszámolhatnánk 2013. évre?
Megjelent a Számviteli Levelek 309. számában (2014. július 24.), 6372. kérdésszám alatt
10 százalékos adókulcs
2016. év
468. számla A 468-as számla egyenlegének rendezése
Áfaarányosítás eredményeként a 468. főkönyvi számlán megmaradt - vissza nem igényelhetett áfa összege - egyenleg, ami Tartozik jellegű, elszámolható-e rendkívüli ráfordításként, vagy mi a helyes eljárás?
Megjelent a Számviteli Levelek 125. számában (2006. március 16.), 2539. kérdésszám alatt
5. számlaosztály
534. számla Az 534. számla használata
Mit kell könyvelni az 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj számlára?
Megjelent a Számviteli Levelek 20. számában (2001. október 25.), 396. kérdésszám alatt
8. számlaosztály