Összes tárgyszó megjelenítése

zálogházi tevékenység Zálogházi tevékenység könyvelése
A kft. zálogházi tevékenységet végez úgy, hogy nem minősül pénzügyi intézménynek. A hitelintézet a zálogkölcsönnyújtás pénzügyi fedezetét a kft. elkülönített bankszámlájára utalja át, a zálogkölcsön kifizetése az ezen bankszámláról felvett pénzeszközökből a házipénztáron keresztül történik. A zálogtárgyakat a kft. őrzi. A zálogkölcsön törlesztésekor, illetve annak visszafizetésekor az ügyfél a törlesztőrészletet, a kölcsön összegét, illetve a kamatot, a kezelési és egyéb költségeket a kft. pénztárába fizeti be. A ki nem váltott zálogtárgyakat a hitelintézet értékesíti a kft.-nek, a kft. pedig harmadik személyeknek. A zálogházi tevékenységgel kapcsolatos gazdasági eseményeket hogyan kell a kft.-nél elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 128. számában (2006. április 27.), 2606. kérdésszám alatt
záloghitel
zálogjog
zálogkötelezettség Zálogkötelezettség vállalása
Az "A" kft. közjegyzői okiratban zálogkötelezettséget vállalt a "B" kft. hiteléért. Hogyan kell ezt könyvelni? Az "A" kft. ingatlanára - a zálogkötelezettség fejében - meghatározott jelzálogot jegyeztek be. Kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 280. számában (2013. február 21.), 5747. kérdésszám alatt
zálogtárgy
zálogtárgy értékesítése
záradék Az éves beszámoló záradékolása
Az Szt. 158. § előírásaiból egy lépés hiányzik: a) A közgyűlésre, a taggyűlésre beterjesztett beszámoló csak előzetes, hiszen ott döntenek az éves eredmény sorsáról (így a könyvvizsgálói záradék is előzetes). b) Az elfogadott határozat alapján készült beszámolót a könyvvizsgálónak közzétételre alkalmas végleges záradékkal kell ellátnia [158. § (6) bekezdése]. Így a könyvvizsgálónak kétszer kell a beszámolót véleményeznie: - a testületi ülésre kerülő beszámolót, - a testület döntése alapján véglegesített beszámolót [87. § (4)-(5) bekezdés]. Helyes-e ez az eljárás?
Megjelent a Számviteli Levelek 3. számában (2001. február 8.), 54. kérdésszám alatt
zárjegyek elszámolása Zárjegyek elszámolása
A szeszes italt palackozó üzemnél a NAV-tól beszerzett zárjegyet hogyan kell könyvelni, ha nincs folyamatos készletkönyvelés, csak év végén leltár alapján? Év közben a zárjegyet az önköltségi ár részét képező költségnek vagy ráfordításnak könyveljük, és év végén a megmaradt zárjegyet leltár alapján felvesszük egyéb követelésként?
Megjelent a Számviteli Levelek 365. számában (2017. május 11.), 7292. kérdésszám alatt
zárlat Végelszámolás alatti adókötelezettség
A végelszámolás alatt álló adózónak mikor, hogyan kell megállapítania az adóalapját?
Megjelent a Számviteli Levelek 3. számában (2001. február 8.), 42. kérdésszám alatt
zeneművészeti tevékenység Zenei-művészeti tevékenység számlája
Társaságunk 92.31.21.25 SZJ-számmal zenei-művészeti tevékenységről fogadott be számlát. A szolgáltatás igénybevételére a partnereknek tartott év végi összejövetel (megvendégelés) alkalmával került sor, az esten történő zenei fellépők (színészek, művészek) fellépési díját tartalmazzák. Évekkel ezelőtt az adóhatósággal egyeztettünk, és azt a választ kaptuk, hogy csak ezen SZJ-számmal számlázott zenei-művészeti tevékenység számolható el költségként (52.), és az áfa visszaigényelhető. Az Áfa-tv. az SZJ-szám vonatkozásában nem ír elő tiltást, de kétségeink merültek fel a 120. § alapján. Helyesen jártunk el a 2011-2015. években, ha a szolgáltatást nem reprezentációként kezeltük, az adóterhet nem fizettük meg, az áfát pedig visszaigényeltük?
Megjelent a Számviteli Levelek 331. számában (2015. szeptember 10.), 6769. kérdésszám alatt
zöldkár-helyreállítás Közterület-foglalás és zöldkár-helyreállítás
Távvezeték-beruházás miatt az illetékes hatóság közterület-foglalási és zöldkár-helyreállítási költséget számlázott cégünk felé. Beruházási költségként vagy az 5. számlaosztályban illetékként kell-e könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 38. számában (2002. július 4.), 754. kérdésszám alatt
zöldszám Zöldszám levonható áfája
A kft. zöldszámot üzemeltet. Erről a telefonszámról kimenő hívás nem kezdeményezhető. A cég szabályzataiban le van írva, hogy a telefonköltség 30 százalékát továbbterheli a dolgozók felé. Hogyan kell a szolgáltatás áfáját elszámolni, illetve mit és kinek kellene kiszámlázni, ha a telefonszámlán a zöldszám előfizetési díja 64.20.11., a forgalmi díja 64.20.28. SZJ-számmal szerepel?
Megjelent a Számviteli Levelek 152. számában (2007. május 17.), 3134. kérdésszám alatt
zöldtrágya