Összes tárgyszó megjelenítése

új Ptk.
újratelepítés
újság
újságértékesítés
út (beruházás átadása) Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása
Kérem, hogy a 3474. számú kérdésben leírtakat válaszolják meg az új Áfa-tv. tükrében!
Megjelent a Számviteli Levelek 204. számában (2009. szeptember 3.), 4273. kérdésszám alatt
útdíj
útépítés adója Útépítés adózása
Építőipari kivitelezéssel foglalkozó kft. mezőgazdasági építmény felépítésére vállalkozott. A megbízás tárgya a terményszárító felépítése mellett az is, hogy a kivitelező utat épít a közút és az építmény között a jelenlegi földútnak a közlekedésre alkalmassá tételével. Az út kivitelezése során az építő cég az Áfa-tv. 142. §-át alkalmazza? Mi van abban az esetben, ha nincs földút, hanem telekmegosztással jelölik ki annak a helyét, amelyet azután a kivitelező megépít?
Megjelent a Számviteli Levelek 188. számában (2008. december 11.), 3934. kérdésszám alatt
útfenntartás Nem szilárd burkolatú utak fenntartásának elszámolása
A 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 312. §-ának h) pontja szerinti, a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és a hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartására fordított összeg az Szt. szerint hol számolandó el? Hol számolandó el a kapott 40 százalékos támogatás?
Megjelent a Számviteli Levelek 38. számában (2002. július 4.), 757. kérdésszám alatt
útnyilvántartás
úton lévő készlet