27. Számviteli Levelek / 2002. január 31.

TARTALOM

520. kérdés Reklámcélú ajándék elszámolása, adózása
Társaságunk reklámcélú felirattal ellátott pólókat vásárolt és osztott szét oly módon, hogy vevőtalálkozót és nyílt napot tartott, amelyen a vevők és a potenciális vevők vettek részt (bárki részt vehetett). Ezen résztvevők között osztottuk szét "szóróajándékként" a pólókat. Alkalmazható-e az Szja-tv. adómentes természetbeni juttatásokra vonatkozó része? Reklámköltségként elszámolható-e? Az áfa számla alapján levonható-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
521. kérdés Mikro-, kisvállalkozások adóalap-kedvezménye
A mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezményeként számításba vehető beruházások értelmezésénél van-e változás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
522. kérdés Költségtérítés a munkavállalónak munkába járás és saját jármű hivatalos célú használatára
A kft. egyik tagja (25 százalékban tulajdonos) a társaságnál munkaviszony keretében dolgozik. Hivatalos ügyeit saját gépkocsijával intézi. A kft. az ingatlan-nyilvántartás alapján sajátgépkocsi-használatra költségtérítést fizet. Ez esetben csak a 3 Ft/km fizethető mint munkába járási költség, vagy az üzemanyagot is téríteni lehet? A napközbeni garázsbérlet, parkolási díj elszámolható-e a kft.-nél költségként?
523. kérdés Áfa-alanyi mentes határ átlépése
Legalább 36 órás munkaviszonyban lévő, alanyi áfamentes nem átalányadózó egyéni vállalkozó árbevétele év közben meghaladja a kétmillió forintot. Mi a konkrét teendője?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
524. kérdés Cégautó túlfogyasztásának elszámolása
Az üzemi célt szolgáló személygépkocsi túlfogyasztásának kifizetésére van-e lehetőség? Hogyan történik ennek a könyvviteli elszámolása? Ha például 100 ezer Ft-ról szól a számla, de az útnyilvántartás és norma alapján csak 90 ezer Ft számolható el? A különbözet növeli az adóalapot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
525. kérdés Üzleti jelentés hiánya
Az új Szt. 19. §-ának (1) bekezdése szerint az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell a beszámoló és az üzleti jelentés adatainak összhangját. Milyen záradékot adhat a könyvvizsgáló, ha ennek a kötelezettségének az üzleti jelentés hiányában nem tudott eleget tenni? Mely szervezet és milyen szankcióval sújthatja azt a céget, aki nem készít üzleti jelentést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
526. kérdés Nullára leírt tárgyi eszközök nyilvántartása
Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásában vannak olyan eszközök, amelyek a vásárláskor (30 ezer Ft felett volt az egyedi beszerzési áruk) tárgyi eszköznek minősültek, de 2001-ben már nulla értékűek. Ezeket az eszközöket továbbra is a tárgyi eszközök között kell szerepeltetni, vagy ki kell vezetni a nyilvántartásokból?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
527. kérdés Határozatlan időre kapott tagi kölcsön
A határozatlan időre kapott tagi kölcsönt rögtön hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni, vagy csak a folyósítást követő egy év múlva?
Kapcsolódó tárgyszavak:
528. kérdés Rövid lejáratú tagi kölcsön átsorolása
Az egy éven belüli tagi kölcsönt nem fizetik vissza a lejárat napjáig. Ilyenkor át kell-e sorolni a hosszú lejáratú kötelezettségek közé?
Kapcsolódó tárgyszavak:
529. kérdés Garanciális visszatartás mely számlán legyen?
Szerződés alapján az építőipari szolgáltatás számlájának végösszege a garanciális visszatartás összege nélkül kerül kiegyenlítésre. A vevőfolyószámlán kell kimutatni ezt az összeget akkor is, ha a garanciális visszatartás szerződés szerinti időtartama 5 év? Vagy át kell vezetni valamely más számlára?
Kapcsolódó tárgyszavak:
530. kérdés Pótbefizetés kezelése átalakulásnál
Egy társaság tulajdonosai pótbefizetéssel rendezték a társaság tőkevesztését. A társaság időközben átalakult. Átalakulás esetén a beolvadónál - véleményem szerint - megszűnt az a jogcím, amiért azt eleve befizették, ezért a vagyonmérlegben a pótbefizetés összegét a lekötött tartalékból az eredménytartalékba visszavezették.Mi a helyzet akkor, ha a pótbefizetés a beolvasztónál volt? Ha nem lehet visszafizetni, akkor negatív lesz az eredménytartalék, és nem lehet átalakulni. Véleményem szerint ez hátrányos megkülönböztetés. Hogyan kell ekkor eljárni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
531. kérdés Készletek selejtezésének mértéke
Termelőüzem anyag-, illetve árukészletét (százalék vagy összeg megjelölésével) milyen mértékben selejtezheti saját hatáskörben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
532. kérdés Természetbeni juttatás közterhe
Az adóhatóság ellenőrzése során a 2000. évre rosszul elszámolt természetbeni juttatást állapított meg. Felszámították a 44 százalékos szja-t, a 11 százalékos eho.-t, azok bírságaival együtt. Kérdés, az egészségügyi hozzájárulás felszámítása jogos-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
533. kérdés Saját termék mintaként történő átadása
Milyen számviteli elszámolása és adóvonzatai vannak a társaság által gyártott és nagykereskedőhöz kihelyezett - amelynek felhasználása már nem lehetséges - mintaterméknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
534. kérdés Közös érdekeltség eredménye
Értelmezhető-e az új Szt. előírásai szerint a közös érdekeltség átvett nyeresége? Lehet-e áfa-vonzata az így átvett összegnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
535. kérdés Határozatlan idejű szerződés szerinti előleg elszámolása
Partnereink részére - határozatlan idejű szerződés szerint - termékeket szerzünk be. A szerződés szerint átlag egyhavi vásárlás finanszírozására egyszeri előleget kapunk, amellyel azonban csak a szerződés megszűnésekor (esetleg sok-sok év múlva) kell elszámolnunk. A kapott előleg miatti kötelezettséget hova soroljuk be a könyvelésnél, illetve a mérlegkészítéskor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
536. kérdés Használaton kívüli tárgyi eszköz értékesítése
A használaton kívüli tárgyi eszközt készletre vesszük. Eladáskor készletet adunk el vagy tárgyi eszközt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
537. kérdés Egyszeres könyvvitelről való áttérés utáni beszámoló
A bt. nettó árbevétele alapján egyszeres könyvvitelt vezet, egyszerűsített mérleget és eredménylevezetést készít. Az új Szt. 177. §-ának (1) bekezdése szerint 2004. január 1-jével át kell térnie a kettős könyvvitelre. Az áttérés után a bt.-nek milyen beszámolót kell készítenie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
538. kérdés "Újraértékelés" az egyszeres könyvvitelt vezetőknél
A bt. a befektetett eszközök között csak tárgyi eszközökkel rendelkezik. Az 57. §-ra figyelemmel kell-e és mikor kell az egyszeres könyvvitelt vezető bt.-nél az "újraértékelést" elvégezni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
539. kérdés Külföldön érvényesített és visszaigényelt áfa könyvelése
Külföldön kiállított és ott devizában pénzügyileg rendezett számlák áfa-visszaigénylését követően az áfa visszatérítésének könyvelése hogyan történik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
540. kérdés Egyházi tulajdonú társaság saját rezsis beruházása
Az egyház az általa alapított kft. közreműködésével többcélú felhasználásra alkalmas csarnokot épít saját rezsis beruházás keretein belül. Az építkezéshez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt. Az építkezés 1999-ben kezdődött, várhatóan 2002-ben befejeződik. Kérem segítségüket a helyes könyvelési tételek megadásával.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
541. kérdés Előre fizetett "bónusz"
Szállító partnerünk - a vele kötött szerződés szerint - bizonyos forgalmi nagyságrend eléréséhez (két évre előre) ún. bónuszt fizet. Az ilyen jellegű engedményt a pénzügyi rendezéskor kell bevételként elszámolni, vagy évekre az elhatárolható? Hogyan kell ezt számlázni? Helyes-e, ha azt áfa nélkül egyszerűen csak átutalja partnerünk a bankszámlára?
Kapcsolódó tárgyszavak:
542. kérdés Korosbítás elszámolása
A kocasüldők tenyészkocává minősítése során kell-e számlát kiállítani és azt a havi áfabevallásban egyazon időszakban értékesítésként és beszerzésként is beállítani, mint a saját beruházás után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
543. kérdés Adózás: kondiszoba költségei
A kft. dolgozóinak kondiszobát rendez be, ehhez helyiséget bérel. Visszaigényelhető-e az áfa? Elismert költség-e a Tao-tv. szerint a bérleti díj, van-e szja- és tb-járulék-kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak:
544. kérdés Tranzitfuvarozáshoz nyújtott szolgáltatás minősítése
Külföldi cég szállítmányoz-fuvaroztat vasúton, nemzetközi relációban. Magyarországon a konténerein javítást, tisztítást végeztet, majd ismét feladja vasútra. Ezt a tevékenységet Magyarországon kényszerűségből végzik. A konténerek külföldi tulajdonban vannak. Exporttevékenység-e a magyar cég szolgáltatása? Nulla áfakulccsal számlázható-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére