119. Számviteli Levelek / 2005. december 8.

TARTALOM

2429. kérdés Kapott szakképzési hozzájárulás elszámolása
Iskolánk fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül különböző cégektől - szakképzési hozzájárulásként - pénzügyi támogatásban részesül. Az ilyen címen kapott összeget a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg rendkívüli bevételként számoljuk el, majd halasztott bevételként időbelileg elhatároljuk. A halasztott bevételként kimutatott összeget a kapott pénzösszegből megvalósított tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének költségkénti, ráfordításkénti elszámolásakor szüntetjük meg. Ha a kapott pénzösszeg csak részben fedezi a tárgyi eszköz, az immateriális jószág bekerülési értékét, akkor a bekerülési értéknek a költségként, ráfordításként elszámolt összegének támogatással arányos részével csökkentjük a halasztott bevételként elszámolt összeget. Helyesen járunk el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2430. kérdés Áfa könyvelése
A Közösségen belüli áfa elszámolására előírt (T 466 - K 467) könyvelési tételt a program nem engedélyezi, csak a 368. számla közbeiktatásával. A le nem vonható áfa ráfordításkénti elszámolásánál a 867. számla ellenszámlája a 466., és nem a 467. számla. A fizetendő áfát miért módosítaná a le nem vonható áfa?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2431. kérdés Bevételek, költségek időbeli elhatárolása
Cégünk rendezvényszervezéssel foglalkozik. 2004-ben költségek, ráfordítások és bevételek merültek fel egy 2005-ös, és csak költségek egy 2006-os rendezvénnyel kapcsolatban. El kellett-e időbelileg határolni ezeket a tételeket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2432. kérdés Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (eva)
A kft. adózott eredményét 2003-ig az eredménytartalékba helyezte. 2004-től az Eva-tv. hatálya alá bejelentkezett. A 2004. évi adózott eredményét ki szeretné fizetni a tagok részére. Megteheti-e úgy, hogy az előző évek eredménytartalékát nem veszi igénybe?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2433. kérdés Tagdíj számlázása
A Számviteli Levelek 111. számában a 2287. számú kérdés a tagdíj számlázására vonatkozott. Kérjük a kérdésre adott válasz jogszabályi hátterét!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2434. kérdés Külföldi kiküldetés
A valutapénztárba a devizaszámláról vettünk fel eurót. A pénztáros kiadta a külföldi kiküldetésre a munkavállalónak, akinek utólag nem kell elszámolni a valutával, a bérében szerepel, adózik utána. Kérdés, hogyan kell ezt a gazdasági eseményt könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2435. kérdés Fejlesztési tartaléknál nagyobb összegű beruházás
Az előző évben a törvény által meghatározott értékben (120 E Ft) fejlesztési tartalékot képeztünk, ez évben ennél magasabb összegű (150 E Ft) beruházást valósítottunk meg. Helyesen járunk-e el, ha a beruházást megosztjuk, és az üzembe helyezés után a 120 E Ft értékű rész után nem számolunk el a Tao-tv. szerinti értékcsökkenést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2436. kérdés Környezetvédelmi termékdíj elszámolása
A 2145. kérdés szerint a Közösségen belüli beszerzés esetén a környezetvédelmi termékdíj összegével meg kell emelni a szállítói számla értékét, és az áfabevallást is emelt összeggel kell elkészíteni. Az Szt. 81. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerint viszont a környezetvédelmi termékdíjat ráfordításként kell elszámolni. Melyik igaz?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2437. kérdés Biztosított gépkocsi javítási költségeinek elszámolása
A gépkocsi javításával kapcsolatosan a szerviz kiállította a számlát 117 400 Ft bruttó öszszegről. A szerviz a társasággal a helyszínen kifizettette az áfát és 10 százalék önrészt, és a számlát megküldte az áfa visszaigénylése céljából. A biztosító a különbözetről, 84 528 Ft-ról értesítőlevelet küldött. Mit és hogyan kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2438. kérdés Szállítóval szembeni követelés-kötelezettség kimutatása
Ha ugyanazon szállítóval szemben van követelésem (mert kétszer utaltam át a számla szerinti összeget), és van kötelezettségem, de összevontan kötelezettségem van, hol kell szerepeltetni a mérlegben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2439. kérdés Nem használt tárgyi eszközök nyilvántartása
Vállalkozásunk - nem tudni, mennyi időre - egyes állattartó telepeit kiüríti, termelés a telepeken nem történik. Az állattartó telepek üresen fognak állni, eszközeit semmilyen célra nem lehet használni. Nincs kizárva azonban az, hogy a későbbiekben újra a termelést fogják szolgálni a szóban forgó eszközök. Az Szt. 28. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglaltakat kell vállalkozásunk esetében is alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2440. kérdés Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon elszámolása
A kft. közhasznú alapítványt hozott létre, amelyhez az alapítói vagyont pénzben, valamint telek formájában adta át. Az alapítvány bejegyzésre került. Helyesen járt-e el az alapító, ha a rendelkezésre bocsátott vagyont a befektetett pénzügyi eszközök között számolta el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2441. kérdés Osztalékadó
Egy kft. 2002. évi adózott eredménye 8 millió forint. Figyelembe véve a magánszemély vagyoni betétjének arányát a társaság saját tőkéjéhez viszonyítva, és a jegybanki alapkamatot, 2 millió forint osztalék kifizetésére került sor 20% adó levonásával. Az eredményfelosztás szerint 2 millió forint lett jóváírva osztalék kifizetésére (ezt kifizették 2003-ban), és 6 millió forintot az eredménytartalékba helyeztek. A 2004. évi adózott eredmény 3 millió forint. A 2004. évi eredmény felosztásakor, megvizsgálva a magánszemély vagyoni betétjének arányát a saját tőkéhez viszonyítva, a jelenlegi 30%-os mértékig 20% szja levonásával 4 millió forintot vehetne fel. A 3 millió forint adózott eredmény kiegészíthető osztalékkifizetés céljából, az eredménytartalékból. Ha a 2004. évi 3 millió forint eredményt kiegészítem az eredménytartalékból 4 millió forintra, és ez a 4 millió forint a magánszemély vagyoni betétjének a saját tőkéhez viszonyított 30%-os mértéke, hány %-os adólevonást kell végezni? A teljes összegből 20% szja-t kell vonni, ha az teljes egészében 2005-ben kifizetésre kerül, vagy 3 millió forintból 20%, az 1 millió forintból a 2002. évi 35%, vagy a 2005. évi 25% szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2442. kérdés Evás egyéni vállalkozó tevékenysége
Evás egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységet vállalkozói szerződéssel (számlásan) és megbízási jogviszonyban is folytatja. Ebben az esetben a megbízási jogviszonyban kapott díjazása evás bevételnek minősül-e, vagy önálló tevékenységként (90% jövedelem?) adózhat? Egyáltalán végezhető-e különféle jogviszonyokban ugyanaz a vállalkozói igazolványban is megjelölt tevékenység? Ha a válasz nemleges, kérem, részletezzék a jogkövetkezményeket is.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2443. kérdés Kapcsolt vállalkozás az evánál
Egy kft. két magánszemély tulajdonában áll, mindketten 50-50%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek, és mindketten ügyvezető igazgatók. Az egyik tulajdonos evás egyéni vállalkozó testvére számlát bocsát ki a kft. felé. Az egyéni vállalkozónak meg kell-e növelnie ezzel a bevétellel még egyszer az eva alapját, vagy nem? Pontosabban kapcsolt cégnek minősül-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2444. kérdés Őstermelő terület alapú támogatása
Az átalányadózó mezőgazdasági őstermelő állatok értékesítéséből származó bevétele 300 ezer Ft, a kapott terület alapú támogatása 1,5 millió forint. Kell-e személyijövedelemadó-bevallást tennie, ha a támogatás összegét nem használta fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2445. kérdés Munkahelyi étkeztetés
Tekinthető-e munkahelyi étkeztetésnek, ha egy pékséget is üzemeltető vállalkozás a dolgozók egy meghatározott körének a saját pékségében előállított termékekből juttat napi 200 Ft önköltségi értéken? Mi legyen a minimális dokumentálása ennek? Juttathat-e a dolgozók egy másik körének ugyanilyen értékben a saját konyháról (ez másik telephely) melegétkeztetést, vagy egységesnek kell lennie? Hogyan történik a számviteli elszámolás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2446. kérdés Felszolgálási díj kedvezménye
Terheli-e szja-fizetési kötelezettség a felszolgálási díjat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2447. kérdés Értékhelyesbítés nonprofit szervezetnél
Nonprofit szervezetnél kell-e, lehet-e ingatlan esetében piaci értéket megállapítani? Ha a szervezet úgy dönt, hogy az ingatlan értékét valódi értékben kívánja nyilvántartani, az átértékeléshez kell-e szakértői becslés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2448. kérdés Vásárlói pontok beváltása vagy ajándék
Cégünk gyógyászati termékek értékesítésével foglalkozik, és pontgyűjtő akció keretében ösztönözzük vevőink vásárlásait. A vevők termékeinket kiskereskedelmi forgalomban továbbértékesítik. A vásárláskor összegyűjtött pontokért az előre meghirdetett katalógusunkból tudnak a vevők választani. Az ajándékot átvételi nyilatkozattal vetetjük át. Ajándéktárgyak áfáját levonjuk, az ajándék értékével a társasági adó alapját nem növeljük meg. Az ajándékot marketingköltségként könyveljük, de engedményként értelmezzük. Mi a helyes számviteli elszámolás? A könyvelés módja befolyásolja-e adózási gyakorlatunkat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2449. kérdés Illetménytűzifa elszámolása
Társaságunk fő tevékenysége az erdőgazdálkodás. Így lehetőségünk van az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.12. pontja szerint saját termelésű készleteinkből illetménytűzifát adni dolgozóinknak. Társaságunk az adómentesen adható 7 m3 (5 tonna) felett további 2 m3, kollektív szerződésben rögzített mértékű illetménytűzifát ad minden évben dolgozóinknak. Az illetménytűzifa piaci ára 10 000 Ft/m3, önköltségi ára 3000 Ft/m3. Társaságunk a saját termelésű készletekről folyamatosan nyilvántartást vezet. Hogyan történik az illetménytűzifa számviteli elszámolása? Milyen bizonylatokat kell kiállítani, és milyen adóvonzatai vannak? A társgazdaságok különböző módon számolják el a fenti gazdasági eseményt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére