139. Számviteli Levelek / 2006. október 26.

TARTALOM

2823. kérdés Járulékkedvezmény könyvelése
Hogyan könyveljük a járulékkedvezmény visszatérítését és a Start-kártyát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2824. kérdés Kedvezményes önellenőrzés
A legutóbbi törvénymódosítások óta ha valaki maga előtt görget egy még be nem vallott adót, amely még nem évült el, de 2006. 06. 09-éig azt bevallotta, akkor azt még helyre teheti úgy, hogy közben megúszhatja az önellenőrzési pótlékot. Az önellenőrzési pótlék elengedése mellett automatikus részletfizetés kerül megállapításra. A kérdés az: ez a speciális szabály alkalmazható-e korlátozás nélkül? Például akkor, ha az adózó adóellenőrzés alatt áll, vagy ellene most hoztak elmarasztaló megállapítást, de az még nem emelkedett jogerőre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2825. kérdés Szja-tv. módosításai az evás társaságoknál
Az Szja-tv. szeptember 1-jétől életbe lépő módosításai közül a 69. § (1) bekezdésének m) pontja, (4) és (12) bekezdése vonatkozik-e az evás társaságokra, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, így költséget számolnak el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2826. kérdés Árfolyam használata munkaszüneti napra
Belföldi partner felé euróban történő számlázáskor melyik napi árfolyamon kell a forintértéket meghatározni, ha a teljesítési napon nincs MNB-árfolyam? (Mert például a teljesítési nap munkaszüneti napra esik). A teljesítést megelőző vagy követő nap MNB-árfolyamát kell figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2827. kérdés Ingatlanforgalmazás: első értékesítés
Kapcsolódva a 2694. kérdés témájához, cégünk főtevékenysége az ingatlanforgalmazás. Társaságunk is első értékesítés keretében továbbértékesítési céllal vásárolta az új lakásokat, amelyről áfás számlát állított ki az értékesítő cég. Cégünk nem helyezte levonásba a beszerzéshez kapcsolódó adót, mivel úgy ítélte meg, hogy a megvásárolt lakások értékesítése nem minősül első értékesítésnek, ezért az Áfa-tv. 2. sz. melléklete 2. pontja alapján tárgyi adómentes értékesítés történik, amikor az Áfa-tv. 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a beszerzéshez kapcsolódóan előzetesen felszámított áfa nem helyezhető levonásba. A 2694. kérdésre adott válasz alapján viszont az értékesítő cég által felszámított áfát a beszerző társaság jogosan helyezte levonásba. Helyes a kérdésben leírt megítélés? Vagy akkor is levonható az áfa, ha a tárgyi adómentes értékesítéshez kapcsolódik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2828. kérdés Készpénzes lízing áfájának visszaigénylése
Egyéni vállalkozó tehergépkocsit vásárol autókereskedőtől. A vételár egy részét készpénzben fizeti, a fennmaradó részt lízing keretében (zárt végű lízing). Az előleget a kereskedőnek fizeti, a számlát a lízingcég bocsátja ki. Visszaigényelhető-e a tehergépkocsi áfája, ha az egyéni vállalkozó a 4 millió forint árbevételt nem érte el, de a tárgyi eszközre jutó áfa 200 E Ft-tal meghaladja a fizetendő áfát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2829. kérdés Zárt végű pénzügyi lízing áfája
A kft. zárt végű pénzügyi lízing keretében tehergépkocsit vásárolt. Abban az időszakban az áfabevallásban visszaigényelhető áfát szerepeltettünk, árbevételünk a 4 millió forintot meghaladta. Az áfabevallás "Pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó" rovatában nem szerepeltettük a lízingelt eszköz áfaértékét. Helyesen jártunk el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2830. kérdés Szövetkezeti üzletrészek bevonása
Mezőgazdasági szövetkezet vagyunk. Az 1992. évi II. törvény értelmében tagjaink, illetve a külső üzletrész-tulajdonosok szövetkezeti üzletrészhez jutottak. A jegyzett tőke szövetkezeti üzletrészből és részjegyből tevődik össze. A szövetkezet megkezdte az üzletrészek visszavásárlását a névérték alatt. Hogyan kell ezt könyvelni? A 2006. évi X. törvény értelmében az állam által korábban felvásárolt üzletrészeket ingyenesen visszakaptuk. Ezt hogyan kell könyvelni? A szövetkezeti üzletrészeket 2007. június 30-áig meg kell szüntetni. Az előbbiek szerint visszavásárolt, illetve ingyenesen visszakapott üzletrészek mikor módosítják az eredményt? Az üzletrészek bevonásának tervezett időpontja 2007. június 30.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2831. kérdés Osztalékfizetés a végelszámolás alatt
Lehet-e magánszemély-tulajdonos esetén osztalékot felvenni a végelszámolási időszak végén? Vagy a cég megszűnésekor csak kizárólag vállalkozásból kivont jövedelem lehet? Az Szt. 11. §-ának (12) bekezdése üzleti évként értelmezi a végelszámolás lezárásáig terjedő időszakot, vagyis az osztalék megállapításának nincs akadálya.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2832. kérdés Ültetvény amortizációja
Bérelt földterületen a kft. a Tao-tv. 2. számú mellékletének III. Ültetvények 2. csoportjába tartozó őszibarack, ... komló, ... fűztelep növénykultúrát kíván telepíteni a talajtani szakvélemény függvényében. A Tao-tv. szerint milyen értékcsökkenési leírási kulcs alkalmazható?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2833. kérdés Gáz-, áram-, vízdíj elszámolása
Szeretnék választ kapni arra, hogy a következő esetek a számviteli elszámolásban anyagköltségnek vagy szolgáltatásnak minősülnek: gázdíj, vízdíj. Az áramdíjszámlán "közvetített szolgáltatást tartalmaz", a vízdíjszámlán pedig "folyamatos szolgáltatás" szöveg szerepel. Az iparűzési adó szempontjából fontos a kérdésre a válasz.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2834. kérdés Hangszerüzlet készletnyilvántartása
Hangszerüzlet esetében kötelező-e év közben a bolti készlet nyilvántartása a 2. számlaosztályban? Vagy az áru beszerzésekor azonnal elszámolható elábéként, és év végén, a leltár alapján történhet az áruszámlára a visszavezetés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2835. kérdés Tulajdoni hányad átadása
A szövetkezet tagja a kft.-nek. A szövetkezet az általa nem használt ingatlanokat bérbe adta a kft.-nek, 10 éves bérleti szerződéssel, havonkénti bérletidíj-fizetéssel. A bérleti szerződésben rögzítették, hogy a bérbeadó a bérleményből tulajdoni hányadot ad át a bérbevevőnek a bérlő által elvégzett értéknövelő beruházások ellenében. Az egyik épületen végzett beruházás könyv szerinti értéke 89 millió Ft, a szövetkezet könyveiben az ingatlan 17 millió Ft nettó értéken szerepel. Ennek alapján a tulajdoni hányadot 84-16%-ban határoztuk meg. (Az ingatlan-értékbecslés a forgalmi értéket 75 millió Ft-ban határozta meg!) A szövetkezet és a kft. a bérleti szerződésben foglaltak szerint szeretné a tulajdoni hányadot bejegyeztetni. A tulajdoni hányad átruházása milyen formában történhet? Ha a szövetkezet a tulajdoni hányadot a beruházás fejében adja át, hogyan kell könyvelni? Áfát kell-e fizetni? És illetékfizetési kötelezettség van-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2836. kérdés Feltételhez kötött kamat elszámolása
Cégünk 2005. június 24-én árfolyamhoz kötött betétet helyezett el 1 évre. Az árfolyamsáv 239,90-282,0 között volt. Ha a forint a sávon belül marad, a kamat 12,5 százalék. 2005. december 31-én az ügyletet úgy értékeltük, hogy semmilyen kockázat nincs, és lekönyveltük a kamat 2005. évre eső részét. 2006. június 23-án, a lejárat előtt 2 nappal az euró árfolyama meghaladta a 282 forintot. Így a kamatot elveszítettük. Helyes volt-e a 2005. évi kamatelszámolás? Most mi a teendő? Önellenőrzést készítsünk, vagy a 2005. évi kamatbevétel 2006. évi kamatveszteség lesz?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2837. kérdés Állásdíj áfája
Hogyan kezelendő a fuvarozás során felszámított állásdíj az áfában?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2838. kérdés Kedvezményezett átalakulás
A kedvezményezett átalakulást (kiválást) követően elveszti-e az adózó az adórendszer által biztosított előnyöket, ha az átalakulás bejegyzését követően - rövid időn belül - új tagok részesedést vásárolnak a kivált társaságban (jogutódban)? Kérdés tehát, hogy kedvezményezett átalakulásnak minősül-e az, ha azt szabályszerűen végrehajtják, de azt követően üzletrész-adásvételek történnek a társaságban? A végleges vagyonmérlegében szereplő 0 Ft adóhatás csak akkor áll fenn, ha az adóévet követő bevallásban a jogutód bejelentést tesz? A könyvvizsgáló azt javasolja, hogy a 0629-es bevallásba bekerülő ikszelésre nyilatkoztatja a jogutódot, de az iratok beküldését már a végleges vagyonmérleg elkészültekor be akarja küldetni. Elfogadható ez?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2839. kérdés Szállítást végző de minimis támogatása
Egy szállítási ágazatba tartozó adózó kérdése, hogy érvényesíthet-e beruházási adóalap-kedvezményt azon újként beszerzett eszközei tekintetében, amelyek nem vesznek részt a nemzetközi szállítmányozási tevékenységben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2840. kérdés Bevallás évközi osztalékról
Francia alapítású magyar cég 2006. 03. 31-ével eltérő üzleti évre vált. Az új üzleti év 2006. április 1-jétől 2007. március 31-éig tart. A francia tulajdonos a csonka év utolsó napján (március 31.) osztalékot vett fel franciaországi bankjában. A fizetendő osztalékadó kulcsa 15 százalék (illetőség- és haszonhúzói igazolás megvan). Milyen nyomtatvány alkalmazható ezen osztalék bevallásához? A 06081-es nem kellett, mert éves bevalló.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2841. kérdés Teljesítési bankgarancia beváltása
Egy projekt megvalósításának a feltétele volt a teljesítési bankgarancia adása. Az ügyfél nem megfelelő teljesítésre hivatkozva beváltotta a bankban a bankgaranciát, a bank a számlánkat a bankgarancia értékével megterhelte. (A bank előzetesen keretszerződés alapján adta ki a garanciát.) Kérdésem az lenne, hogyan kell helyesen könyvelni ezt, és az elszámolt ráfordítás érinti-e a társasági adó alapját?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2842. kérdés Értékvesztés mértéke a követelések mérleg-fordulónapi értékelésekor
Az adós minősítése alapján a követelés után elszámolásra kerülő (elszámolandó) értékvesztés mértékét (nagyságát) befolyásolja-e az, hogy az adott társaság tett-e, illetve milyen jogi lépéseket tett követeléseinek a behajtása (megtérülése) érdekében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2843. kérdés Elhatárolt veszteség
A beszerzett új gépekre a Tao-tv. 1. sz. mell. 9. pontja szerinti 50 százalékos amortizációt számol el a szövetkezet. Emiatt negatív adóalap képződik, melyet a társaságiadó-bevallásban kimutat. Kérdés: A következő évi pozitív adóalap csökkenthető-e az előző évi negatív adóalappal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére