147. Számviteli Levelek / 2007. március 8.

TARTALOM

2998. kérdés Nem kötelező elektronikus adóbevallás
Melyik elektronikus adóbevallási kötelezettség melyik adózói körre nem kötelező? Jogszabályi hivatkozást is kérnék megjelölni!
Kapcsolódó tárgyszavak:
2999. kérdés Külföldi autópályadíj elszámolása
A bt. főtevékenysége árufuvarozás és szállítmányozás. A társaság beltagja a férj, aki a tevékenységet végzi. Amikor az árut Magyarországról szállítja, több országon keresztül kell mennie. Az úton autópályadíjat kell fizetnie. Erről nyugtát, tikettet kap, ami csak a dátumot és euróban a pályadíjat tartalmazza. A cég nevére szóló számlát nem lehet kérni. A cég a nevére kiállított nemzetközi fuvarlevéllel tudja bizonyítani, melyik autópályán haladt. Számla hiányában nem számolhatjuk el az autópályadíjat? Az összegyűjtött nyugták, tikettek alapján az euró átszámítása után költségtérítésként fizesse ki a cég a beltag részére az autópályadíjaknak megfelelő összeget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3000. kérdés Tévesen fizetett osztalék helyesbítése
A kft. 2002. év végén belépett az evába. 2002. évi mérlegében 3457 ezer forint eredménytartalék és 2509 ezer forint mérleg szerinti eredmény szerepelt. A 2003. évi mérlegében az adózott eredmény 3030 ezer forint, mérleg szerinti eredménye 3000 ezer forint, eredménytartaléka 0, mert az éves mérleg készítésekor 5966 ezer forint összegű tagokkal szembeni kötelezettséget könyveltek az eredménytartalékkal szemben. A tagok szándéka az evás időszak előtti osztalékforrás rendezése volt. A bruttó 5966 ezer forintot 2004 áprilisában kifizették, és az osztalékadózás szabályai szerint leadózták. A 2003. évi eredménykimutatásban a tárgyévi adózott eredményt osztalékfizetésre nem használták fel, 2003. évre vonatkozóan az osztalékfizetésről taggyűlési határozat nincs, az a cégbíróságnál sem került letétbe helyezésre. Hogyan kell kezelni a 2004. évi - osztaléknak nem minősülő - kifizetést? Tagi jövedelemként és utólag megadóztatni, járulékoztatni? Vagy a tagokkal visszafizettetni az eredménytartalékba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3001. kérdés Mobiltelefon belépési díjának elszámolása
Cégünk eddig a mobiltelefon-szolgáltatótól 640 Ft-ért kapta a belépési díjakat. A jövőben, megnövekedett forgalmunkra tekintettel, 0 Ft-ért, amelyről számlát is kapunk. Hogyan tartsuk nyilván, könyveljük ezeket a belépési díjakat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3002. kérdés Szakképzési hozzájárulás (eva)
Az evás kft. alkalmazotti létszáma 3 fő, 1 fő betegápolás miatt fizetés nélküli szabadságot kért és kapott. Hogyan számoljuk el a szakképzési hozzájárulást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3003. kérdés Társadalombiztosítási kifizetőhely elszámolása
A tb-kifizetőhelynél hogyan kell könyvelni a táppénzt, a GYES-t, az egyéb pénzbeli ellátásokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3004. kérdés Magyarországon végzett szolgáltatás áfája
Szlovák társaság végez részünkre Magyarországon ingatlanügynöki tevékenységet és vevőfelkutatást. A szlovák cég által kiállított számla tartalmazhat-e áfát? Ha igen, azt ki kell-e fizetni? Levonható-e a Magyarországon befizetendő adóból?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3005. kérdés Áfa-visszaigénylés előleg esetén
Építőipari cég ikerházat épít. A ház egyik felét értékesíti a következők szerint: IX. hó 26-án rögzítik, hogy a foglaló és az előleg a vételárba beszámít. A végleges adásvételi szerződést X. hó 5-én kötik meg azzal, hogy a vevő a teljes vételár kiegyenlítésekor lép birtokba és szerez tulajdonjogot. Visszaigényelhető-e az építkezés közben vásárolt anyagokra az áfa a III. negyedévben, ha a jogcím megnyílta a 4 M Ft-os bevételi határ átlépése lenne?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3006. kérdés Jubiláló dolgozók elismerése
Cégünk 15 éves fennállását ünnepelte, ez alkalommal aranyérmét ajándékozott az indulás óta ott lévő dolgozóinak. Mit kell utána fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3007. kérdés Áfaalanyi mentesség választása
Evás ügyvédi iroda szeretne kilépni az evakörből, és egyidejűleg bejelentkezni áfa szempontjából alanyi mentesnek. Van-e ennek törvényi akadálya?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3008. kérdés Alapítványi támogatások elszámolása
Az óvoda alapítványa kettős könyvvitelt vezet. Az alapítvány célja az óvoda gyermekei számára a nevelés, az oktatás, a sport és a szabadidő-eltöltés feltételeinek javítása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló gyermekek szociális támogatása. Az alapítvány a kapott támogatásokból játékokat vásárol az óvodának, elvégeztet bizonyos felújítási munkálatokat, az ünnepekre ajándékokat vesz a gyermekeknek. Ezek minek minősülnek? Az alapítvány által nyújtott támogatásnak? Hova könyvelendők?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3009. kérdés Kamionok visszalízingelése
Az általam könyvelt cég Németországból kamionokat hoz be saját célra. A gépkocsikat a szükséges javítások, átalakítások után a forgalomba helyezéssel egy időben a pénzügyi vállalkozással visszalízingeltetik. A behozatalkor a kamionokat beruházásként, vagy árubeszerzésként kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3010. kérdés Marketingakció keretében tárgyjutalom
Az áramszolgáltató fogyasztói körében - marketingakció keretében - elektromos készülékeket tárgyjutalomként kisorsol. Hogyan kell elszámolni ezeket a készülékeket? (Az egyedi érték 20-50 ezer forint között van.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
3011. kérdés Gépcsere számlázása
Ügyfelünk 2005 szeptemberében vásárolt tőlünk gépet. A szavatossági időn belül a gép sorozatosan meghibásodott. A vevő kéri a gép cseréjét egy módosított típusúra. A gépek értéke megegyezik, de típusszáma, alvázszáma más. Kell erről számlát kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3012. kérdés Cégembléma hímzése
A nagykereskedelmi cégtől munkaköpenyeket és pulóvereket rendeltünk meg, és mindkét termékre ráhímeztettük a cég emblémáját. Az így beszerzett termékeket anyagköltségként, vagy igénybe vett szolgáltatásként kell könyvelnünk? A termékeket a dolgozóknak kiosztottuk, és előreláthatólag 1 éven belül elhasználódnak. A hímzés értéke a ruházat beszerzési értékének 15 százaléka.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3013. kérdés Utólag megállapított túlszámlázás
Egyik ügyfelemnél 2006 végén derült ki, hogy az ügyvezető 2005-2006. év vonatkozásában fiktív számlákat fogadott be, illetve a számlák számos esetben túlszámlázást tartalmaztak. A számlák az épületek bekerülési értékét növelték, felújításhoz kapcsolódtak, és minden esetben kifizetésre kerültek. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult, a túlszámlázás értékét műszaki értékbecslő állapította meg. Növelheti-e a tárgyi eszköz értékét a kiszámlázott, de el nem végzett munka? Mi a teendő azokkal a számlákkal, amelyek már 2005-ben aktiválásra kerültek? Milyen időpontra kell elvégezni az önellenőrzést? Helyes-e, ha a túlszámlázott összeget a követelések közé vezetjük át a bírósági eljárás végéig? Ha követelés lesz, értékvesztést el kell-e számolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3014. kérdés Bérleményhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatások
A Számviteli Levelek 122. számában a 2500. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan: amennyiben a közüzemi szolgáltatók által megküldött számlák saját felhasználást nem tartalmaznak, és a közüzemi számlák teljes összegét közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzuk a bérlők felé, kell-e külön szerződést kötni a közvetített szolgáltatásra, vagy elegendő, ha a bérleti szerződés tartalmazza a közvetített szolgáltatást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3015. kérdés Lakásépítési támogatás
A munkáltató vissza nem térítendő lakásépítési támogatást szeretne adni munkavállalójának. A tervezett támogatás összege 1 M Ft, melyet pénzintézet útján fog kifizetni. A munkavállaló az új építésű házba két gyermekével és édesanyjával költözik majd. Jelenleg a munkavállaló nevén, tulajdonában ingatlan nincsen, de vele költöző nagykorú gyermeke és édesanyja 50-50%-ban tulajdonosai annak a lakásnak, ahol laknak. Jogosult-e a munkavállaló fenti feltételek mellett a támogatásra? Ha nem, akkor a társasági adó alapját meg kell-e növelnie a munkáltatónak a támogatás összegével? Milyen egyéb adójogi konzekvenciái vannak, ha a támogatást mégis folyósítják?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3016. kérdés Felszámoló díjának kiegészítése
A csődtörvény 59. §-ának (1) bekezdése az egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló díját 300 ezer forint + áfa összegben határozza meg. Az 59. § (5) bekezdése szerint: egyszerűsített felszámolás esetén 100 ezer forintra egészíti ki a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala a felszámoló díját, ha az áfát nem tartalmazó, ténylegesen kifizethető díj nem éri el ezt az összeget. A felszámoló szervezetnél a kiutalt összeg költségvetési támogatásnak minősül? Annak áfa nélküli részét árbevételként, vagy egyéb bevételként kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3017. kérdés Beltag mint végelszámoló
Egy bt. végelszámolását döntötték el a tagok 2006. 08. 19-ével (1-1 bel- és kültag). A cégbíró 08. 19-ével a beltagot mint vezető tisztségviselőt törölte, és 08. 19-ei dátummal, mint végelszámolót bejegyezte. A beltag a bt.-ben volt biztosított 2006. 08. 19-éig. A kérdés: milyen státusa van biztosítási szempontból a végelszámolóvá "vált" tagnak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3018. kérdés Beltag könyvvizsgálói képzésen
Betéti társaság beltagja könyvvizsgálói képzésen vesz részt. A képzés költségeit tanulmányi szerződés alátámasztásával elszámolhatja-e a betéti társaság terhére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3019. kérdés Egyéb alkotóművész foglalkozások (ekho)
Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (3) bekezdése konkrétan meghatározza az alkalmazására jogosult személyi kört. A FEOR-számmal ellátott foglalkozások besorolásának értelmezése során felmerült kérdésem a következő: A 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások alá sorolt, elektronikusan alkalmazott grafikus képszerkesztő foglalkozásra is választható-e az ekho?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3020. kérdés Vállalkozói tevékenység megszüntetése vagy jogutódlása
Egy házaspár mindkét tagja, mint egyéni vállalkozó vezet egy-egy vállalkozást. A feleség vállalkozását a férj átveszi, és a kettőt összevonva ő üzemelteti tovább, a feleség a vállalkozói igazolványát visszaadja. Ebben az esetben a vállalkozás jogutódlásnak, vagy megszüntetésnek számít-e? Mi a teendő az egyik, illetve a másik esetben a feleség, illetve férj részéről?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3021. kérdés Német anyacég megrendelésére végzett megmunkálás
A német anyacég magyar leányvállalata (kft.) az Áfa-tv. 15. §-a (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott megmunkálást végez az anyacég vagy más közösségi tagállam adóalanya megrendelésére. A megmunkálandó alkatrészeket a megrendelő bocsátja rendelkezésére, és a megmunkált terméket minden esetben el is szállíttatja Magyarországról, legtöbbször saját telephelyére, de lehet, hogy más német céghez vagy más tagállamba viteti el. A kimenő számlák a német megrendelő nevére szólnak, az áru kiszállítását CMR fuvarokmány igazolja. Az Áfa-tv. 15/A. §-ának (12)-(13) bekezdéseiben előírtak szerint áfa hatályán kívüli teljesítésről van szó akkor is, ha a szállítási cím nem a megrendelő tagállamában van?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3022. kérdés Különbözet szerinti adózás hangszereknél
Hangszerüzlet továbbértékesítés céljából használt és új hangszereket és tartozékokat vásárol. A használt árura vonatkozóan a különbözeti adózást választotta. Egyes hangszereken értékesítés előtt kisebb-nagyobb javításokat, esetenként felújításokat szükséges elvégezni. Ez hogyan befolyásolja a különbözet szerinti adózást? Hogyan kell minősíteni a javításokat a számviteli elszámolásokban és az áfa szempontjából? A pénztárgépben hogyan kell a különbözeti áfás értékesítéseket szerepeltetni? A hangszereket egyedileg nyilvántartja, de a húrokat és a tartozékokat a beszerzéskor eladott áruk beszerzési értékeként számolja el, s év végén a leltár alapján a tényleges készletértéket veszi készletre. Helyes ez?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3023. kérdés Személygépjármű értékesítése német vevőnek
Cégünk új személygépjárművek értékesítésével foglalkozik. Ha Közösségen belüli magánszemélynek vagy közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak értékesítünk új személygépkocsit, azt áfásan vagy áfa nélkül tegyük meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3024. kérdés Tartós bérlet EU-tagállamból
Exkluzív irodaházat építő, és azt a jövő évtől üzemeltető cég nagy értékű személygépkocsit tartósan bérel EU-tagállamból arra a célra, hogy azt tovább bérbe adja az irodaház bérlőinek. A gépkocsi már megérkezett Magyarországra, külföldi rendszámmal. A külföldi cég forgalmi adót is tartalmazó számlát küldött. Milyen módon lehet visszakérni a külföldön megfizetett adót? Kell-e további importszolgáltatás-áfát bevallanunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3025. kérdés Különbözet szerinti adózás személygépkocsinál
A vállalkozás új és használt személygépkocsik értékesítésével foglalkozik. 2005-től a különbözeti adózást választottuk. Az új személygépkocsiknál visszaigényelem és befizetem az áfát. Használt személygépkocsi esetén hogyan kell a számlát kiállítani? Például magánszemélytől vásároltunk egy gépkocsit 500 ezer forintért, eladjuk 700 ezer forintért. Az áfabevallásba 200 ezer forint után áfát kell beállítani? Használt személygépkocsikhoz vásárolt alkatrészek, illetve a felmerülő javítási költségek áfája visszaigényelhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3026. kérdés Intézményfinanszírozási támogatás elszámolása
Közhasznú társaság közművelődési tevékenység folytatására a helyi önkormányzattól intézményfinanszírozási támogatásban részesül. A kapott támogatás áfaköteles-e? Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő beszerzések (közüzemi szolgáltatások) számláinak áfatartalma levonásba helyezhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére