37. Számviteli Levelek / 2002. június 20.

TARTALOM

724. kérdés Mit jelent az elszámolásokban 2001. augusztus 17-e?
A 2001. augusztus 17-e előtti el nem számolt reprezentációs számlák alapján - határidőn túl érkezett számlának tekintve - el lehet-e költséget számolni, és keletkezik-e ebben az esetben valamilyen fizetési kötelezettség? Mi a helyzet akkor, ha a költségelszámolás megtörtént, de a cég az adót nem fizette meg? Fizesse meg utólag? Ha egy vállalkozás 2001-ben csak augusztus 17-től számolt el reprezentációt, akkor bevételként csak az augusztus 17-től elszámolt összeg vehető figyelembe, vagy a 2001. évi teljes bevétel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
725. kérdés Bérbe adott épület értékcsökkenése
Társaságunk bérbeadási céllal vásárolt ingatlant. Kérdés, hogy a Tao-tv. által megengedett 5 százalék értékcsökkenési leírás csak a ténylegesen bérelt területre, vagy az ingatlan egészére elszámolható?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
726. kérdés Kisvállalkozói adóalap-kedvezmény
Egy bt. tulajdonosai (tagjai) egy magánszemélyekből álló kft. és egy magánszemély. Jogosult-e a bt. a mikro- és kisvállalkozások által igénybe vehető adózás előtti eredmény csökkentésére a beruházásai után?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
727. kérdés Cégautóadó könyvelése
Hová kell könyvelni a cégautóadót?
Kapcsolódó tárgyszavak:
728. kérdés Áfahiány könyvelése
Az adózó terhére, illetve javára az áfabevallásban szereplő összeghez képest eltérést, adótöbbletet-adóhiányt állapított meg az APEH. Helyesen könyveltünk-e, ha az adóhiányt költségként, az adótöbbletet egyéb bevételként számoltuk el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
729. kérdés Domainnév elkészítéséért fizetett összeg
Hogyan kell elszámolni a cég számára készített internetes domainnév elkészítéséért fizetett díjat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
730. kérdés Szállítási költség mint bekerülési érték
Kereskedelmi cég az árubeszerzést év közben költségként elszámolja, év végén meglévő készletét leltár alapján készletre veszi. Az áru egy részét a szállítócégek szállítják, más részét saját szállítóeszközzel szállítja a cég. A cégnek több gépkocsija is van, amelyekkel beszállítást, kiszállítást - raktárból a boltba - és visszaszállítást is végez. Hogyan lehet ilyen esetben a szállítási költséget az egyes termékekhez hozzárendelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
731. kérdés Értékpapír-elidegenítés
Az rt. 1999-ben részleges átalakulással jött létre. Az rt.-ben beindult a részvényértékesítés. Hogyan számolja el a magánszemély a részvényértékesítésből származó szja-t? Ha lehet, példa bemutatásával válaszoljanak! Van-e az rt.-nek jelentéstételi kötelezettsége a részvényértékesítéssel kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
732. kérdés Kft. betéti társasággá alakulásakor az apport értelmezése
Ha kft. betéti társasággá alakul át, lehet-e a vagyoni betét teljes összege apport? Mégpedig a kft. tárgyi eszközeinek egy része? Ha igen, akkor a megmaradt tárgyi eszközökkel mi a teendő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
733. kérdés Végleges vagyonmérlegben kimutatott saját tőke
Az Szt. 141. §-ának (5) bekezdése alapján, ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezet szerinti jegyzett tőke értékét, a jegyzett tőkét le kell szállítani. Mit lehet tenni abban az esetben, ha erre nincs lehetőség? A mi gyakorlatunkban bt. alakul át kft.-vé, a vagyonmérleg-tervezetben még megvan a minimális 3 millió forintos jegyzett tőke, de mire bejegyzik a társaságot, a saját tőke kevesebb lesz, mint a jegyzett tőke összege.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
734. kérdés Kezességvállalás és következményei
Egy társaság készfizető kezességet vállalt egy - vele kapcsolt vállalkozásban lévő - privatizációs lízingközösség tartozásaiért. A lízingközösség tartozását - mivel az nem fizetett - a jogosult a társaságtól még 1996-ben beszedte. A társaság a fizetett összeget követelésként tartja nyilván, de a beszedés érdekében nem tett lépéseket. A lízingközösség azóta megszűnt. Az 1996. évet az adóhatóság a társaságnál már ellenőrizte. Mi a követendő eljárás, és annak milyen adóvonzata van?
Kapcsolódó tárgyszavak:
735. kérdés Közhasznú jogállással nem rendelkező alapítvány
A közhasznú besorolással nem rendelkező alapítvány juttathat-e magánszemélynek ösztöndíjat, támogatást az alapító okiratban megjelölt célokra adómentesen? Ha igen, milyen formában? Társaságiadó-köteles-e az az alapítványi bevétel, amely az alapítványi céllal kapcsolatban keletkezik? Az alapítvány egyik célja leendő hallgatók felkészítése a sikeres felvételire, amelyet térítés (támogatás) ellenében nyújt az alapítvány. Kell-e a bevételről számlát kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
736. kérdés Természetbeni juttatás közhasznú alapítvány továbbképzésén
Természetbeni juttatásnak minősül-e a közhasznú alapítvány, egyesület által továbbképzésen (politikai vándortábor, női képzés) adott étel, ital, kell-e valamilyen közterhet fizetni, ha a továbbképzés ingyenes, illetve ha a továbbképzés résztvevői jelképes összeget (100 Ft/fő) fizetnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
737. kérdés Szakkönyv, szakmai folyóirat elszámolása
A szakkönyvek, a szakmai folyóiratok vásárlásakor a vételár anyagköltségként vagy az igénybe vett szolgáltatások költségei között számolandó el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
738. kérdés Kiegészítő melléklet - devizaeladási árfolyam használatakor
Amennyiben egy cég devizaeladási árfolyamon számol, akkor kötelező-e a kiegészítő mellékletben történő bemutatáshoz újra átszámolni a számlákat a középárfolyam alkalmazásával?
Kapcsolódó tárgyszavak:
739. kérdés Tulajdonjog vagy haszonélvezeti jog
A tulajdonjog vagy a haszonélvezeti jog az erősebb az ingatlan bérbeadásánál? Az ingatlan haszonélvezője bérbe adhatja-e az ingatlant a tulajdonos beleegyezése nélkül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
740. kérdés Bérmunkadíj naptár-előállításnál
Naptárt előállító ügyfelünk a naptár 52 hetének lapjait saját nyomdájában állítja elő. A naptárlapok spirálozását, a naptár speciális kemény kartontartóra történő rögzítését, díszítő betűkkel történő feliratozását és a kész naptár védőborító dobozba helyezését külső vállalkozókkal bérmunkában készítteti el úgy, hogy a spirált, a különféle kartonanyagokat és a díszfestés anyagát is a bérmunkát végző külső cég adja. A bérmunkadíj anyagköltségnek vagy elábénak minősül, esetleg közvetített szolgáltatás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
741. kérdés Gépjármű-kereskedelemben a járművek készletre vétele
Cégünk használt és új gépjárművek kereskedelmével foglalkozik. A gépjárműveket a beszerzéskor nem vesszük készletre, hanem azonnal elszámoljuk az eladott áruk beszerzési értékeként, mivel legtöbbször 1-2 héten belül sor kerül azok eladására. Azokat a gépjárműveket, amelyeket 30 napon belül nem adunk el, készletre vesszük, csakúgy, mint az év végén meglévőket is. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére