164. Számviteli Levelek / 2007. november 22.

TARTALOM

3409. kérdés Számlázás: előleg
Mi a hiba, és egyáltalán van-e hiba a következő kiállított számlában? A számla felrésze, valamint a teherautóra vonatkozó azonosítási adatok hibátlanul szerepelnek a számlában, kifogást a hatóság a lentebb említett sorokban talált. Véleménye szerint a számlán nem szerepeltethettük volna a 8 580 000 Ft-ot, csak a 8 080 000 Ft-ot. Valamint az előlegről azt állítja a hatóság, hogy az rákerülhet a számlára, de ez sérti a világosság, illetve a szabályszerűség elvét. Ezért sem alakilag és tartalmilag nem megfelelő a számla, így az áfa nem kiutalható. Végszámla tartalma: Ellenérték 7 150 000 Ft + 20,00% áfa 1 430 000 Ft Ellenérték összesen 8 580 000 Ft Előlegre befizetve számla alapján -416 667 Ft +20,00% áfa -83 333 Ft Összesen -500 000 Ft Fizetendő 8 080 000 Ft
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3410. kérdés Külföldi államból származó osztalék
A külföldi államból (Szlovákiából) származó osztaléknak minősülő jövedelem után a magyar magánszemélynek mikor, milyen összegű szja-fizetési kötelezettsége van? Ezen jövedelem után kell-e és mikor, és milyen mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3411. kérdés Kötelezőek-e az APEH-irányelvek?
Az adótörvények helyenként úgy vannak megszerkesztve, hogy alkalmazásuk, értelmezésük magyarázatra szorul. A törvényi előírások helyes alkalmazása érdekében időnként megjelennek az Adó újságban PM- és APEH-elnöki irányelvek. Az irányelvekben leírtak alkalmazása kötelező-e a vizsgálatok során az APEH Megyei Igazgatóságok ellenőreire nézve?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3412. kérdés Megvásárolt épület bontása
Társaságunk 2007-ben a telephely létesítésekor megvásárolt épületet lebontja. A megvásárolt épület beszerzéskori értéke a beruházási számlán van, amortizáció nem került elszámolásra. Az épület helyére egy új termelőcsarnok megépítését tervezzük, a megvalósítása azonban még bizonytalan. A cég területén még tereprendezés is történt. Az üresen maradt telket nem kívánjuk értékesíteni. Ez esetben a lebontott épület könyv szerinti értéke és bontási költségei az eredmény terhére elszámolandók, vagy a telek értékét növeli, a piaci értéket meghaladó rész a később megépítendő épület beszerzési értékét növeli? Azt terven felüli értékcsökkenésként kell előbb elszámolni? Milyen adókonzekvenciákkal járhat a döntés, ha a bontási költségekkel, az épület bekerülési értékével nem rontjuk az eredményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3413. kérdés Vásárolt szoftverek elszámolása
A vásárolt szoftverek számviteli elszámolásával kapcsolatosan kérdezem: hogyan történik a szoftverbeszerzés elszámolása, a meglévő szoftverek folyamatos aktualizálása, a meglévő szoftverek továbbfejlesztése, értelmezhető-e az értéknövelő felújítás, és hogyan kell mindezeket elszámolni, ha a szoftverek már 0-ra leírtak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3414. kérdés Tulajdonosi kölcsön kamatának adója
A kft. tulajdonosa kölcsönt adott a cégének, amelyet nem tud kivenni, mivel azt a cég eredménye nem engedi meg. December 31-ével (vagy más időponttal) kell-e a betett összeg után kamatadót fizetnie a kölcsönt nyújtónak, vagy csak akkor, amikor a kamatot kifizetik neki? Ha nem a cég tulajdonosa ad kölcsönt (teszi be a pénzét), hanem egyik másik személy, akkor mi a helyzet?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3415. kérdés Lakássá átminősítés áfája
A kft. a társasházban irodahelyiséget vásárolt, áfás számlával, és az áfát visszaigényelte. Szeretné értékesíteni, a vevőjelöltek azonban csak lakóingatlanként kívánják megvásárolni. Az iroda lakássá történő átminősítése folyamatban van. Átminősítése után keletkezik-e áfafizetési kötelezettség? Amennyiben keletkezik, az mikor esedékes? Amikor a Földhivatalhoz benyújtottuk a lakássá történő átminősítési kérelmet? Amikor értékesítjük az ingatlant? Mi lesz az áfa alapja: a piaci érték, a beszerzési ár?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3416. kérdés Ajánlati biztosíték
Az ajánlati biztosítékként kapott összegről kell-e számlát kiállítani? Ez áfás összegnek minősül? Ha minden rendben lezajlott, és vissza kell fizetni, mi a teendő? Ha nem megfelelő a teljesítés, és beszámításra kerül, hogyan kell eljárni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3417. kérdés Önellenőrzés esetén az áfa visszaigénylése
Az Áfa-tv. 48. §-ának (7) bekezdése szerint a visszaigényelhető adót (áfát) csökkenteni kell a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására előírt időpontig ki nem fizetett adóval. Mi a helyzet akkor, ha egy havi áfabevalló cégnél önellenőrzést kell elvégezni 2006. év június hónapjára vonatkozóan, mert korábban tévesen került megállapításra az áfa? Kérhető-e annak a számlának az áfája (a kiutalás feltételei adottak), ha az önellenőrzés esedékessége 2007. szeptember 12-e, és a számla 2006 decemberében lett teljesen kifizetve? Visszaigényelhető-e az áfa összege a most összeállított önellenőrzési bevallásba, ha a számla 2006. júniusi teljesítésű, nem lett megfizetve 2006. július 20-ig, viszont az önellenőrzés esedékessége előtt (2006 decemberében) már teljes egészében ki lett egyenlítve a számla?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3418. kérdés Közösségen belüli szolgáltatás (áfa)
Egyéni vállalkozó főtevékenysége építőipari szolgáltatás. Uniós adószámmal rendelkezik, és alanya az áfának. Németország területén végez szolgáltatást, a teljesítményt EUR-ban számlázza, áfamentesen. A megrendelő a számla összegére 19 százalékot rászámol, és az így kapott bruttó összeg 15 százalékát levonja, és befizeti a saját adóhatóságához. Pl.: számla végösszege: 2000 EUR bruttósított összeg: 2380 EUR levonás 357 EUR vállalkozónak fizetett 1643 EUR Az egyéni vállalkozó által csatolt eredetiségigazolást a megrendelő nem veszi figyelembe. Mi a teendő? Milyen jogcímen von le a megrendelő a számla összegéből? Minek tekintendő ez a levont összeg, amit a német adóhatóság le is igazolt? Van-e mód az összeg visszaigénylésére? Jól számláz-e a vállalkozó?
3419. kérdés Reklámszolgáltatás és szponzordíj
Egyik partnerünk zenei és sportrendezvényeken a rendezvényeket szervező cégeknek szponzordíjat fizet. A rendezvény szervezője a beharangozó anyagán (szórólapok, plakátok, nyomtatott és elektronikus hirdetések) megjeleníti a szponzoráló céget. A rendezvényen rendszeresen elhangzik a partner neve, mint kiemelt szponzor. A partner olyan díjat fizet, amelynek egy részét a reklámszolgáltatásért fizette, a többi része pedig a rendezvény támogatása. A rendezvényszervező által kiállított számlának mit kell tartalmaznia? Elegendő csak szponzordíjat számlázni áfásan, egy összegben, vagy két tételben kell megbontani a fizetett összeget reklámszolgáltatásra és támogatásra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3420. kérdés Háziorvosi bt. szakképzési hozzájárulása
A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. 2. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján nem köteles szakképzési hozzájárulásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződést kötött, nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató a közfeladat ellátása során kifizetett bérköltség tekintetében. A háziorvosi tevékenységet ellátó, illetve a gyógyszer-kereskedelmi tevékenységet végző betéti társaság esetében hogyan értelmezhető a fenti jogszabályhely?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3421. kérdés Általános szabályokról áttérés a különleges jogállásra (áfa)
Valahol olvastam, jogszabályi helyre hivatkozás nélkül, hogy az általános szabályok alkalmazásáról a különleges jogállásra való áttérés esetén meg kell fizetni azoknak a mezőgazdasági tevékenységhez használt termékeknek az áfáját, amelyek adóját korábban levonta. Mit kell ezen érteni, hogy korábban levonta? Például ha az általános szabályok időszakában vásárolt a mezőgazdasági őstermelő - mint áfaalany - műtrágyát, vetőmagot, üzemanyagot, esetleg egy nagy értékű traktort, munkagépet, és az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte a fizetendő adóból, akkor ha áttér a különleges jogállásra, a fenti beszerzések áfáját meg kell fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3422. kérdés Földtulajdonosok vadászati közössége
A földtulajdonosok vadászati közössége alapítását a vadászati-tv. 6. §-ának (2) bekezdése szabályozza. A társaságiadó-törvény felsorolásszerűen határozza meg a társasági adó alanyait, a földtulajdonosok vadászati közösségét nem sorolja ide, így nem alanya a társasági adónak. A vdászati tv. szerint viszont jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. A tevékenységéhez az APEH adószámot adott ki, az áfának az általános szabályok szerint alanya. Az Szt. egyéb szervezetekre vonatkozó szabályai szerint kell a könyvelését a földtulajdonosi közösségnek végezni, figyelemmel a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra? Ha év végén adózás előtti eredménye van a közösségnek vadgazdálkodásból (célja szerinti eredmény) vagy vadhús-értékesítésből (ami vállalkozási eredmény), kell számolni "adót"? Vagy a keletkezett eredmény felosztható a közösség tagjai között, ha így döntenek, és esetleg szja-s jövedelmet kapnak a tagok?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3423. kérdés Kisvállalkozás ismérvei
A kft. éves átlagos állományi létszáma 2004. és 2005. évben is meghaladta az 50 főt. Éves nettó árbevétele és a mérlegfőösszeg is kevesebb a 10 millió eurós értéknél. Nincs kapcsolt vállalkozása. Kisvállalkozásnak minősül-e? Kell-e innovációs járulékot fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3424. kérdés Szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy kifizetése
Mezőgazdasági szövetkezet vagyunk. A szövetkezeti tag rendelkezik részjeggyel, egy részük átalakított befektetői részjeggyel. A szövetkezeti tag elhunyt, örököse részére a részjegyet a mérlegzáró közgyűlést követő 30 napon belül ki kell fizetni, a részjegyre jutó növekménnyel együtt. A részjegy jegyzett tőkéből való kivezetése a cégbírósági végzés alapján lehet, amely változás bejelentésére a mérlegzáró közgyűlés után kerül sor. Milyen könyvelési feladat van 2007-ben? Hogyan kell könyvelni a részjegyre jutó növekményt? Az átalakított befektetői részjeggyel is az örökösökkel el kell számolni, még 2007-ben. Ezt hogyan könyvelem? Hogyan szerepeljen a mérlegben, mivel a jegyzett tőke változását csak 2008-ban, a cégbírósági végzés alapján tudom könyvelni? A tagsági viszony megszűnt 2007. évben. A befektetői részjegy kifizetése az alapszabály szerint 5 év múlva esedékes. Mi a könyvelési feladat 2007-ben? Be kell-e jelenteni - emiatt - a jegyzett tőke változását? A jegyzett tőkéből történő kivezetés után hogyan kell nyilvántartani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3425. kérdés Közútberuházás átadása
Társaságunknak ahhoz, hogy a birtokában lévő telken építkezést kezdhessen, előzetesen utat kell építenie, amelyet jogszabályi kötelezettség alapján az önkormányzatnak át kell adnunk. A beruházást befejezetlenként kell nyilvántartani? Áfa-visszaigénylésnél tárgyieszköz-beszerzésnek minősül az útberuházás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3426. kérdés Zálogban maradt tárgyak kezelése
A pénzintézet és a zálogház között létrejött szerződés szerint a zálogházban bent ragadt, zálogból ki nem váltott tárgyakra a zálogház kezességet vállal, a lejáratot követően a zálogértéket, a kamatot és a kezelési költséget megtéríti a pénzintézetnek. A pénzintézet ezzel egyidejűleg átadja a zálogtárgyat a zálogháznak. Az átadásról egy jegyzék készül, a pénzintézet szerint a gazdasági esemény nem érinti az áfát. A kezesség beváltásával egyidejűleg átadott eszközökről a pénzintézetnek milyen bizonylatot kell kiállítania? Az átvett tárgyak értékesítése esetén a zálogház levonhat-e áfát? Amennyiben saját ékszer előállításához hasznosítja, van-e módja az áfalevonásra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3427. kérdés Hulladékfelvásárlás számvitele, adózása
A kft. fémhulladék felvásárlásával szeretne foglalkozni. A számviteli és adójogi elszámolása iránt szeretnék érdeklődni.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3428. kérdés Számlakiállítás pénzbeli támogatásról
A közhasznú alapítványnak kell-e számlát vagy nyugtát kiállítania a magánszemélyektől és más társaságoktól kapott pénzbeli támogatásról, amelyről a törvény által előírt igazolást bocsát ki?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3429. kérdés Melioráció amortizációja
Szántó művelési ágú bérelt földterület öntözését csepegtetős rendszerű beruházással ("melioráció") kívánja a bérlő társaság megoldani a bérbeadó hozzájárulásával. A bérlő eszközei között nyilvántartásba vett tárgyi eszköz után a társasági adóban milyen mértékű értékcsökkenés számolható el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3430. kérdés Saját termelésű készlet adójának elszámolása
Saját termelésű terméket az értékesítésen, a továbbfelhasználáson túlmenően társaságunk saját, céges személygépjárműveibe tankolja, és a K+F csoportunk további kutatási, illetve fejlesztési célra használja fel a terméket. Hogyan könyvelem a felhasználást és milyen adóterhek terhelik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3431. kérdés Kamatkedvezményből származó jövedelem
Ha egy cég 2006 júniusában ad kölcsönt egy évnél rövidebb futamidőre egy magánszemélynek, és a kölcsönszerződés megkötésekor 6,25 százalék volt a jegybanki alapkamat mértéke, helyesen járt-e el a cég, ha a futamidő alatt végig 6,25 százalék + 5 százalékkal számolta el a kamatot, még ha közben többször is felfelé változott a jegybanki alapkamat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3432. kérdés Haszonkölcsön-szerződés alapján átvett ingatlan újraépítése
Ügyfeleim magánszemélyként saját nevükre vásároltak "családi ház és udvar" elnevezésű ingatlant. Haszonkölcsön-szerződés alapján 0 Ft értékben haszonkölcsönbe adták saját kft.-jüknek, határozatlan időre, hogy a kft. azt üzletként - bérbeadás útján - hasznosítsa. Az üzletté történő átalakításnál azonban kiderült, hogy azt le kell bontani, mivel az alapozás nem megfelelő. A kft. nevére szóló terv (megnevezése "épületátalakítás - lakások és üzletek") szerint a földszinten 4 db üzlet, az emeleten 3 db lakás, az udvaron kapualj és 3 db parkoló kerül kialakításra, amelyet majd a kft. bérbeadás útján hasznosít. A bontás költségként vagy beruházásként számolható-e el és az áfa visszaigényelhető? A földszinti üzletek, emeleti lakások beruházásának az áfája visszaigényelhető? A kocsibeálló és a kapualj külön építményként számolható el, áfája visszaigényelhető?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3433. kérdés Piaci ár nyilvántartása
A "piaci ár nyilvántartásával" kapcsolatos kérdésem a következő: "A" vállalat: anyavállalat, "B" vállalat: leányvállalat, melyben az anyavállalat többségi részesedéssel bír, "C" vállalat: leányvállalat, melyben az anyavállalat 50 százalékos részesedéssel bír. Üzleti kapcsolatban a két leányvállalat áll termékértékesítés, illetve nyújtott szolgáltatás tekintetében. A "piaci ár nyilvántartási kötelezettsége" a fenti esetben kire vonatkozik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3434. kérdés Kapcsolt vállalkozás
Van három kft. "A", "B" és "C", amelyekben a részesedés a következőképpen alakul: Tag "A" Kft. "B" Kft. "C" Kft. apa 90% (ügyvezető) anya 50% (ügyvezető) fiúgyermek 50% (ügyvezető) lánygyermek 60% fiúgyermek felesége 40% ismerős 10% Szeretném megtudni, hogy a számviteli törvény, illetve a társaságiadó-törvény szerint kik között áll fenn kapcsolt vállalkozás, és melyik kapcsolt vállalkozást kell az APEH-nak bejelenteni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3435. kérdés Utalványok kezelési költsége
A 3078. számú kérdésre adott válaszuk alapján az étkezési utalvány vásárlásakor felmerült kezelési költség áfája nem vonható le. Az étkezési utalványra vonatkozó szabályokat kell-e alkalmazni egyéb vásárolt utalványokhoz (üdülési csekk, ajándékutalvány, iskolakezdési utalvány, tüzelőutalvány stb.) kapcsolódó kezelési költség áfája tekintetében is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3436. kérdés Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó
A Számviteli Levelek 154. számában a 3179. számú kérdéshez kapcsolódóan kérdezem: a Tbj-tv. ismeri a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót [4. § e) pontja, 5. § (1) bekezdésének f) pontja]. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra is a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó adó- és járulékfizetési szabályai vonatkoznak és melyik paragrafus alapján?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére