295. Számviteli Levelek / 2013. november 7.

TARTALOM

6068. kérdés Lecserélt beruházási hitel
Egy kft. a meglévő eurós beruházási hitelét lecseréli az MNB által meghirdetett kedvezményes kamatozású forinthitelre. Ezt is beruházási hitelként kell nyilvántartanunk? Befolyásolja-e az ügylet megítélését, hogy változik a hitelt nyújtó bank?
Kapcsolódó tárgyszavak:
6069. kérdés Pénztárgép helyett számlaadás
Cégünk jellemzően nagykereskedelmi tevékenységet folytat, esetenként azonban előfordul kiskereskedelmi értékesítés is. Eddig pénztárgépet nem használtunk, mert nyugta helyett mindig számlát bocsátottunk ki. Biztosítható-e úgy a számlához szükséges adatok kötelező megadása, hogy honlapunkra és a számlázási helyre jól látható módon kiírjuk a kizárólagos számlás vásárlást, amely egyébként a garancia érvényesítésének is a feltétele?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6070. kérdés Számlázás telephelyről, fióktelepről
Befogadhatom-e a számlát, ha a számlán a vevő címeként nem a székhely, hanem telephely vagy fióktelep, vagy a székhelytől elkülönülő központi ügyintézés helye szerepel?
6071. kérdés Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-15. pontjait a beszámoló első oldalán kell feltüntetni?
6072. kérdés Mikrogazdálkodói beszámoló, időbeli elhatárolás
A 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint az olyan gazdasági eseményt, amelynek kihatása két üzleti évet érint, nem kell időbelileg elhatárolni, a bizonylat kiállításának időpontjában számolandó el. A 6. § (3) és (7) bekezdése szerint pedig időbeli elhatárolásként kell kimutatni azokat a költségeket, ráfordításokat, illetve bevételeket, amelyek kettő vagy kettőnél több üzleti évet érintenek. Milyen elhatárolásokat kell az adott paragrafusoknál értelmezni? Mely időszakra kell azokat a számlákat elszámolni, amelyeket időszakos elszámolás miatt a tényleges teljesítést követő hónapban állítanak ki?
6073. kérdés Mikrogazdálkodói beszámoló, értékcsökkenés
Mikrogazdálkodói beszámoló készítése esetén a 8. § (5) bekezdése szerint - ha jól értelmezem - a Tao-tv.-ben előírt értékcsökkenési leírási kulcsokat kell használni. A 14. § (2) bekezdése szerint a már állományban lévő eszközök értékcsökkenését az állományba vételkori számviteli törvényi szabályok szerint kell elszámolni. Tehát a 2013. 01. 01. előtt állományba vett eszközökre a korábban meghatározott kulcsokat kell alkalmazni, az nem módosítható? Az új előírás szerint az Szt. és a Tao-tv. szerinti értékcsökkenés nem térhet el, a 2013. 01. 01. előtt állományba vetteknél viszont eltérhet?
6074. kérdés Mikrogazdálkodói beszámoló, előfizetési díj
Hogyan kell könyvelni a 2013. évben számlázott és fizetett 2014. évi újság-előfizetés díját annak a társaságnak, amelyik mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készít?
6075. kérdés Társaságok közötti kölcsönnyújtás
"A" Kft. "B" Kft.-nek milyen feltételekkel adhat 15 millió Ft összegű kölcsönt (nem kapcsolt vállalkozás)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6076. kérdés Áruházláncok által számlázott tételek
Az áruházláncok által számlázott bónuszt, adatfeldolgozást, logisztikai kedvezményt, piackoordinálási díjat, marketingdíjat stb. az egyéb ráfordítások vagy az igénybe vett szolgáltatások között kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
6077. kérdés Támogatás számlázása
A felnőttképzéssel foglalkozó kft. idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című, kiemelt európai uniós projekthez kapcsolódóan állít ki számlákat. A projektben egy fő részére igényelhető támogatás összege legfeljebb 90 000 Ft. Annak a személynek, aki hátrányos helyzetű településen állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, a képzés(ek) költségeinek támogatott összegét minimum 2%-kal kell kiegészíteni, minden más esetben minimum 5%-kal. Az első számlát a tanfolyam indulása előtt kell kiállítani, befizetni az önrészről. A másodikat a tanfolyam befejezésekor: támogatási összeg 83 600 Ft, önrész 4400 Ft, fizetendő: 83 600. Az önrészt árbevételként vagy kapott előlegként, a támogatást árbevételként vagy egyéb bevételként kell könyvelni? A támogatást folyósító szerv csak a fentiek szerinti második számlát fogadja el.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6078. kérdés Befektetési céllal vásárolt ingatlan
Gazdasági társaság befektetési céllal lakóingatlant vásárol azzal a szándékkal, hogy az ingatlanárak emelkedése után azt haszonnal értékesítse. Ezért az ingatlan tartósan kimutatásra kerül a mérlegben. A befektetett eszközök vagy a készletek között kell szerepeltetni? Az ingatlant be kell-e jelenteni telephelyként? Az ingatlan állagmegóvására fordított kiadások, illetve közüzemi díjak elszámolhatók-e költségként?
6079. kérdés Idegen vásárlási utalványok elfogadása
Cégünk idegen vásárlási utalványokat is elfogad. Belső szabályzat értelmében az idegen vásárlási utalványokat, egyéb kuponokat 100%-ban lehet levásárolni, abból visszaadni sem készpénz, sem saját utalvány formájában nem lehet. Egyik vevőnk 4960 Ft összegben vásárolt, és 5000 Ft-os idegen, de elfogadható utalvánnyal szeretett volna fizetni. Az eladó tájékoztatta a belső szabályzatról, nem fogadta el az utalványt, pedig a vevő közölte, hogy nem kell neki a visszajáró pénz. A vevő bejegyzést tett a panaszkönyvbe. Helyesen jártunk el? Amikor a vevő utalvánnyal, kuponnal fizet és számlát kér, kiállítható-e az áfás számla?
6080. kérdés Eszközbeszerzésre átutalt összeg
Az OEP eszközbeszerzésre havonta egy meghatározott összeget utal a társaság részére elszámolási kötelezettséggel. Hogyan kell ezt az összeget helyesen elszámolni bevételként, ha olyan tárgyi eszköz beszerzésére kerül sor, amelynek a bekerülési értéke egy összegben nem számolható el értékcsökkenési leírásként? A kivaadózásra történő áttéréskor mi a helyes eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
6081. kérdés Beruházás támogatásból
Kisvállalkozás ingatlanberuházási pályázaton indult. A beruházás 10% önerőből, 45% hitelből, 45% vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A vissza nem térítendő támogatást hogyan kell könyvelni, ha a támogatási szerződésben foglaltaknak 3 év alatt kell teljesülniük? A támogatás pénzügyi rendezésére a beruházás üzembe helyezése után kerül sor. Az ingatlant határozatlan ideig, de minimum 10 évig kívánják használni. Az ingatlan nem vagy alig veszít az értékéből. Lehet-e értékcsökkenést elszámolni? Milyen arányban lehet a kapott támogatást feloldani?
6082. kérdés Mezőgazdasági őstermelő iparűzésiadó-alapja

A mezőgazdasági őstermelőnek a különböző támogatásokat (területalapú, AKG, gázolaj jövedéki adójának visszatérítése, gépvásárlási támogatás stb.) az iparűzési adó alapjánál hogyan kell figyelembe vennie?

Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6083. kérdés Alvállalkozó vagy szolgáltató?
Társaságunk fő tevékenysége máshova nem sorolt egyéb rendeltetésű gépgyártás. A gyakorlatban takarmánykeverő üzemek gépeinek gyártását, összeszerelését végezzük. A megrendelővel kötött szerződésben szerepel, hogy alvállalkozó igénybevétele lehetséges. A végleges átadási határidő ismerete, az akkor folyó munkák és leterheltség dönti el az alvállalkozók igénybevételét. Új takarmánykeverő üzem létrehozása során az építőipari munkákra alvállalkozókat veszünk igénybe. A számlázás tételes, minden eladott gépet, terméket felsorolunk. Ha a szerződésben nem tudjuk nevesíteni az alvállalkozót, de a vele kötött szerződésből kiderül, mit vásároltunk, amit változatlan formában továbbadunk, hova könyveljük? Ha igénybe vett szolgáltatásként, az iparűzési adó alapjából levonható? Az építési naplóból megismerhető az alvállalkozó, miért kell ezt a szerződésben nevesíteni? Ha ezek fennállnak, probléma lehet-e az, ha nem könyvelünk közvetített szolgáltatást?
6084. kérdés Közhasznú nonprofit gazdasági társaság
A nonprofit gazdasági társaság a beszámolóját az Szt. és a cégtörvény előírása szerint helyezi letétbe. A közhasznú besorolás megtartásának feltétele, hogy a beszámolóhoz közhasznúsági mellékletet készítsen. Az Országos Bírósági Hivatal csak a civilszervezetek beszámolóit őrzi. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak kell-e közhasznúsági mellékletet készítenie, és ha igen, hol és hogyan kell azt nyilvánosságra hozni? Kiegészítő mellékletben? Honlapon?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6085. kérdés Németországban végzett tevékenység
Magyarországi kft. Németországban építőipari tevékenységet végez. Ott csak áfaregisztrációra jelentkezett be. Ott fizeti az áfát, itthon a nettó árbevételt könyveljük. A kiküldötteknek itthon fizetjük a tb-t, végezzük a bérelszámolást, a munkabért forintban kapják. A kft. a számlát euróban állítja ki, azon a kinti adószámot tünteti fel, a számlát nem átutalással, hanem készpénzzel, euróban rendezik. Eurós pénztárt működtet, a kinti kiadásokra elszámolásra adnak ki eurót. Jó ez így? Hogyan kezeljük a le nem vonható áfát? Van-e külön­adó-fizetési kötelezettségünk?
6086. kérdés Filmvetítési szolgáltatás
Társaságunk nonprofit kft., filmszínház, főtevékenysége filmvetítés. A filmvetítési szolgáltatás könyvelése 529 vagy 815? A film jegybevételének bizonyos százalékát kell kifizetnünk.
6087. kérdés Erdőtelepítésre kapott támogatás
Az erdőtelepítésre kapott támogatást tőketartalékként mutattuk ki. A bekerülés összes költsége a beruházások között szerepelt. Az erdővé minősítés most megtörtént. Helyesen járok el, ha az erdőt, mint tárgyi eszközt, nyilvántartásba veszem, a beruházásnak megfelelő értéket pedig kivezetem az eredménytartalékba? A tőketartalékban maradt összeget hogyan és mivel szemben tudom kivezetni? (Az erdő után értékcsökkenést nem tudok elszámolni.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
6088. kérdés Tőkeleszállítás tőkekivonással
Magánszemély tulajdonában álló társaság 2013. II. félévében tőkekivonással le szeretné szállítani a jegyzett tőkéjét. A 2012. 12. 31-i mérlegében a jegyzett tőkén (100 000 E Ft) felül pozitív tőketartalék (10 000 E Ft) és negatív eredménytartalék (-20 000 E Ft) található. A saját tőke összege a negatív eredménytartalék ellenére is eléri a törvényi minimumot. A tőkeleszállításról szóló határozathoz szükséges-e közbenső mérleg? Van-e szja- és ehofizetési kötelezettség? A jegyzett tőke a korábbi években nem változott. Az adó megállapításához hány évre visszamenőleg kell figyelembe venni a jegyzett tőke saját forrásból történő emelését?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6089. kérdés Magánszemélyek kapcsolt vállalkozása
Két magánszemély (férj és feleség) egy gazdasági társaságot hoztak létre, melyben 50-50%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek. A társaság 100%-os tulajdonában áll egy másik gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság2). A társaságok könyvelőjének álláspontja szerint magánszemélyek nem minősülhetnek a Tao-tv. szerint kapcsolt vállalkozásnak, így többek között bejelentési kötelezettség sem kapcsolódik a társaságok és a magánszemélyek (férj és/vagy feleség) közötti ügyletekhez. Nyilvánvaló, hogy amennyiben magánszemélyek nem minősülhetnének kapcsolt vállalkozásnak, akkor nem lenne arra szükség, hogy az adóalap-korrekcióval érintett, kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek köréből a törvény kiemelje azon ügyleteket, amelyek egyik oldalán (azaz kapcsolt vállalkozásként) a magánszemélyek egy meghatározott köre (egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek) áll. Helyes a könyvelő fent ismertetett álláspontja? Igaz az, hogy magánszemélyek a Tao-tv. (4. § 23. pont) szerint nem minősülhetnek kapcsolt vállalkozásnak?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére