15. Számviteli Levelek / 2001. július 26.

TARTALOM

282. kérdés Ki lehet adószakértő? Mérlegképes könyvelők regisztrálása
Változott-e az adószakértői működés engedélyezési rendje? Hogyan történik a mérlegképes könyvelők regisztrálása?
283. kérdés A számlából visszatartott összeg elszámolása
Igazolt, elvégzett szolgáltatás 1 millió forint + 25% áfa; visszatartás (jó teljesítményi, szavatossági) 5+5%. Hogyan kell számlázni, ha ez az elvállalt munkának csak egy része?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
284. kérdés Készletek, készletváltozások bizonylatolása
Kereskedelmi tevékenységet folytató kft. saját varrodát üzemeltet. Milyen mélységben, hogyan kell az anyag, a készáru mozgását bizonylatolni? Közvetlen önköltség-elszámolásnál szükséges-e az áruféleségenkénti elszámolás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
285. kérdés Jóváhagyott osztalékon felüli osztalékkivét
Betéti társaság 1997 után keletkezett eredményéből van-e lehetőség a jóváhagyott osztalékon felüli osztalékkivétre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
286. kérdés Forgalmiköltség-eljárás - költségek átvezetése a 8. számlaosztályba
Forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatásnál mely számlákra kell átvezetni az 5. számlaosztályból a költségeket, illetve a saját termelésű készletek állományváltozását, és milyen időközönként kell ezt megtenni?
287. kérdés Reprezentáció utáni szja
A reprezentáció utáni 44%-os szja-t az 5. számlaosztályban hol kell szerepeltetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
288. kérdés Az 529., illetve 539. számlák használata
Mit kell könyvelni az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei, illetve az 539. Különféle egyéb költségek számlákra?
289. kérdés Bizományba átvett áruk elszámolása
Betéti társaságunk bizományba - értékesítés céljából - átvesz árukészletet. A megbízóval negyedévenként számolunk el. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
290. kérdés Közhasznú társaság által alapított iskola költségelszámolása
Közhasznú társaságunk alapfokú művészetoktató tevékenységet végez. Az általa alapított iskola fenntartására normatív támogatásban részesül. Az oktatók a közhasznú társasággal állnak munkaviszonyban, a felmerült költségek és bevételek a közhasznú társaság könyveiben jelennek meg, beszámolóját a 219/1998. (XII. 30.) Korm. rend. szerint készíti el. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
291. kérdés Egyház által fenntartott intézmény számvitele
Egyház által fenntartott, állami költségvetésből támogatott oktatási, szociális intézmény egyházi szervezetnek minősül-e a számviteli törvény szempontjából?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
292. kérdés Alapítványok könyvelése
Az alapítványok számlatükrére, könyvelésére vonatkozóan mely törvényben találok előírást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
293. kérdés Feltételekkel adott támogatás elszámolása
Az új típusú szövetkezetek részére az FVM támogatást nyújtott 2000 januárjában a működési költségek fedezetére és forgóeszközök finanszírozására. A támogatás végleges odaítélése 2001 januárjában az árbevétel nagyságához és az üzletrésztőkéhez kapcsolódik. Mi a helyes könyvelés, ha várhatóan a határidőig a szövetkezet az előírásoknak maradéktalanul nem tud megfelelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
294. kérdés Működési támogatás elhatárolása
Hogyan kell elszámolni a közhasznú társaságnál kapott működési támogatás még fel nem használt részét?
295. kérdés Saját tőke hiányának pótlása támogatásból
A kft. működéséhez egy alapítványtól vissza nem térítendő támogatást kapott, részben berendezések beszerzésére, részben a működtetést biztosító forgóeszközök fedezetére. A kft. 2000-ben alakult, 2000-ben be is jegyezték, a veszteség miatt a sajáttőke kevesebb mint 3 millió forint. Felhasználható-e ennek pótlására a kapott támogatás azon része, amely a forgóeszköz-szükséglet fedezetére szolgál?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
296. kérdés Végelszámolás költségeinek elszámolása
Leányvállalatunk végelszámolásánál felmerült könyvvizsgálati költséget a nevünkre kiállított számla alapján kifizettük. Visszaigényelhető-e az áfa?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
297. kérdés Kártérítés irodabérlet felmondásakor
Egy alapítvány irodahelyiséget bérelt. Ezt a bérletet felmondták, de kapott kártérítést. Ezt az összeget ingatlanvásárlásra fordította. Keletkezett-e adófizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
298. kérdés Árverésre bocsátott eszközök elszámolása
Az APEH, végrehajtási jogával élve, az épületet árverésre bocsátotta. Hogyan kell ezt a kettős könyvvitelben elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
299. kérdés Óraadók által számlázott díjak közvetítése
Társaságunk oktatással, szakmai továbbképző tanfolyamok szervezésével is foglalkozik. A hallgatókkal képzési szerződést kötünk, a költségtérítést számla ellenében egyenlítik ki. Az előadásokat külső óraadók tartják. Közvetített szolgáltatásnak minősül-e az óraadóknak számla alapján kifizetett összeg?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére