Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

udvar
új Ptk.
újratelepítés
újratelepítési jog Újratelepítési jog
Egy kft. a 9/2017. FM rendelet alapján újratelepítési jogot vásárolt. Hogyan kell ezt a jogot amortizálni?
Megjelent a Számviteli Levelek 424. számában (2020. április 23.), 8195. kérdésszám alatt
újság
újságértékesítés
unit-linked biztosítás Unit-linked biztosítás elszámolása
Egyik ügyfelemet meggyőzte egy alkusz, hogy kössön unit-linked biztosítást 2 dolgozójára. Kedvezményezett a cég lenne. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérni egy kontírozási és adózási segédletet.
Megjelent a Számviteli Levelek 421. számában (2020. március 5.), 8155. kérdésszám alatt
unokavállalat Az unokavállalat beolvadása a leányvállalatba
"A" társaság 100 százalékos tulajdonosa "B"-nek. Az "A" és "B" közösen tulajdonosa "C"-nek. "C" létrehoz egy "D" kft.-t, majd átalakul úgy, hogy a "C" rt.-be beolvad a "D" kft. Kérdés, hogy az "A" és "B" társaságban el kell-e számolni a beolvadás hatásait?
Megjelent a Számviteli Levelek 66. számában (2003. szeptember 4.), 1386. kérdésszám alatt
uszoda létesítése Épületen belüli uszoda
A közhasznú nonprofit kft. az önkormányzat tulajdonában lévő rendezvényházat üzemeltet. Pályázati úton nyert pénzből a kft. az épületen belül uszodát épít, amelyet szintén a kft. fog üzemeltetni. Mivel a rendezvényház az önkormányzat tulajdona, úgy gondoljuk, hogy az uszodát is a megvalósítása után térítésmentesen át kell adni az önkormányzatnak. Helyesen gondoljuk? A beruházás áfája levonható? Az átadáskor keletkezik áfafizetési kötelezettség? Mindez milyen hatással van a társasági adóra?
Megjelent a Számviteli Levelek 211. számában (2009. december 17.), 4414. kérdésszám alatt
uszodabérlet Sportbérletek könyvelése
Hogyan kell könyvelni a dolgozók részére térítésmentesen biztosított fitnesz-, illetve teniszbérletet?
Megjelent a Számviteli Levelek 23. számában (2001. december 6.), 455. kérdésszám alatt
uszodai szolgáltatás Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás
Általános iskolánk fenntartása januártól a területileg illetékes Tankerületi Központhoz került. Az önkormányzattal megkötött szerződés alapján a tulajdon maradt az önkormányzaté, a tankerületé lett a vagyonkezelői, fenntartói jog. Intézményünk uszodájának és tornatermeinek szabad kapacitását értékesítjük. Vannak napi vendégek, akik jegyet vesznek, alkalmi csapatok, akik a tornaterembe jönnek focizni, röplabdázni, és minden alkalom után a pénztárban fizetnek. Online pénztárgépünk van, ahol a befizetések történnek. De vannak egyesületek, vállalkozások, akik úszósávokat bérelnek, vagy egész évre a tornatermet, hogy ott pl. úszásoktatást, úszóedzéseket, illetve rendszeresen sportmozgásokat végezzenek az általuk szervezett gyerekeknek, felnőtteknek. Velük bérleti szerződést kötöttünk, és minden hónap végén a teljesítési igazolás alapján befizetik a bérleti díjat a kasszába, ahol egyszerűsített készpénzfizetési számlát kapnak. A számlán a Tankerületi Központ szerepel mint eladó. Kérdésem, hogy ezeknek a számláknak (uszodai és tornatermi) mi az áfatartalma?
Megjelent a Számviteli Levelek 365. számában (2017. május 11.), 7297. kérdésszám alatt
út (beruházás átadása)
utalvány
utalvány (szabadon felhasználható) Bármire felhasználható utalvány
Csekély értékű ajándékként adható adómentesen "bármire felhasználható" utalvány, vagy ez is csak nevesített utalvány formájában történhet? (Természetesen úgy, hogy megfelelne az Szja-tv. 1. melléklet 8.19. pontjában foglaltaknak is.)
Megjelent a Számviteli Levelek 176. számában (2008. május 29.), 3694. kérdésszám alatt
utalvány visszaváltása Utalvány visszaváltása készpénzutalványra
Ha a cégnél az alkalmazottak sportutalványt kapnak (béren kívüli juttatás címen), amit az utalványt kibocsátó cég utalványtőzsdéjén bármilyen utalványra cserélhetnek (többek között készpénzutalványra is), a cserélt sportutalvány béren kívüli juttatásnak minősül-e? A készpénz­utalványra való csere visszaváltásnak minősül?
Megjelent a Számviteli Levelek 304. számában (2014. április 24.), 6270. kérdésszám alatt
utalványbeváltás
utalványkibocsátás Utalványkibocsátás
Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 7.8. pontjában szereplő utalványt kibocsáthatja-e gazdálkodó szervezet? A kibocsátott utalványt a számítástechnikai eszközök forgalmazásával foglalkozó társaság milyen feltételekkel fogadhatja be, illetve az utalvány ellenértékét kitől kapja meg?
Megjelent a Számviteli Levelek 109. számában (2005. június 30.), 2242. kérdésszám alatt
utánvét
utazás
utazási bérlet
utazási csomag Külföldi utazási csomag értékesítése
A magyar utazási iroda egy uniós gazdasági társaság utazási csomagjait értékesíti, szervezi, erről számlát kap, jellemzően egy évben egyszer az üzleti év végén! (Az utazási iroda az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozóan a pozíciószámonkénti nyilvántartást, illetve az árrés szerinti adózást választotta.) Kérdéseink: A) A 2010. évi áfabevallásban szerepeltetni kell-e, és ha igen, milyen módon azt a külföldi (EU-tagországbeli) utazási irodától vásárolt utazásszervezési szolgáltatást (vásárolt utat), melyet magánszemély (magyar) utas felé értékesít a magyar utazási iroda? A magyar utasok EU-tagállambeli turisztikai jellegű utakat vásárolnak katalógusból, internetről. A magyar utasok árrés + áfás számlát kapnak a szolgáltatásról! A cégnek fizetendő és levonható, vagy csak fizetendő áfája keletkezik a leírt esetben? B) Mi a helyzet a fent leírtakkal kapcsolatban a 2009-es adóévben? Mi a teljesítési dátuma a magyar utas által igénybe vett külföldi (EU-s) utazásoknak? Az utazási iroda mely teljesítési dátummal kell, hogy kiállítsa a számlát, illetve mely dátummal kell, hogy beállítsa az áfabevallásában?
Megjelent a Számviteli Levelek 223. számában (2010. június 24.), 4633. kérdésszám alatt
utazási iroda
utazási iroda költségei
utazási költség
utazási költségtérítés
utazási utalvány
utazásközvetítés
utazásszervezés
útdíj
útépítés adója Útépítés adózása
Építőipari kivitelezéssel foglalkozó kft. mezőgazdasági építmény felépítésére vállalkozott. A megbízás tárgya a terményszárító felépítése mellett az is, hogy a kivitelező utat épít a közút és az építmény között a jelenlegi földútnak a közlekedésre alkalmassá tételével. Az út kivitelezése során az építő cég az Áfa-tv. 142. §-át alkalmazza? Mi van abban az esetben, ha nincs földút, hanem telekmegosztással jelölik ki annak a helyét, amelyet azután a kivitelező megépít?
Megjelent a Számviteli Levelek 188. számában (2008. december 11.), 3934. kérdésszám alatt
útfenntartás Nem szilárd burkolatú utak fenntartásának elszámolása
A 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 312. §-ának h) pontja szerinti, a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és a hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartására fordított összeg az Szt. szerint hol számolandó el? Hol számolandó el a kapott 40 százalékos támogatás?
Megjelent a Számviteli Levelek 38. számában (2002. július 4.), 757. kérdésszám alatt
útnyilvántartás
utólag adott
utólag adott engedmény
utólagos áremelés Utólag elismert áremelés
Egy 2007-ben teljesített szolgáltatásra 2008 decemberében utólag elismert áremelést mely időszakra kell elszámolni? A számvitelben, a társaságiadó-alapban, az áfában mikor kell figyelembe venni a szolgáltatást nyújtónál, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél?
Megjelent a Számviteli Levelek 193. számában (2009. március 5.), 4025. kérdésszám alatt
utólagos biztosíték Utólagos biztosíték elszámolása
A megrendelő és a szolgáltató között havi elszámolással és teljesítésigazolással szoftver-korszerűsítési szolgáltatói szerződés jött létre. A szerződés szerinti árat a megrendelő 100%-ban kifizeti. Az utolsó számla benyújtásával egyidejűleg a szerződés szerint a szolgáltató biztosítékként meghatározott összeget utal át 14 hónapra a megrendelő számlájára. Hol tartsa nyilván az átutalt biztosítékot a szolgáltató? Áfás vagy nem áfás? Átutaláskor még nem lehet tudni, hogy azt egészében vagy részben felhasználják. Lehet, hogy visszakapja a szolgáltató, de az is lehet, hogy vele vagy mással a biztosíték terhére a megrendelő garanciális javítást végeztet. Ha a megrendelő a szolgáltatóval végezteti el a javításokat, akkor ezt a szolgáltatónak a megrendelő felé ki kell számláznia? Ha mással végezteti el a megrendelő a javításokat, és a szolgáltató biztosítékából fizet, akkor ezt hogyan kell a szolgáltatónál könyvelni? Árbevétel, áfa módosul?
Megjelent a Számviteli Levelek 313. számában (2014. október 9.), 6445. kérdésszám alatt
utólagos elszámolás Szolgáltatás díjának utólagos rendezése
Egy gazdasági társaság ügyfelei olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek a díjazása bizonyos teljesített forgalomhoz kötött. A szolgáltatás díjának az alapját képező forgalmi adatok a tárgyévet követően állnak rendelkezésre. Év közben 4 alkalommal történik előrefizetés számla alapján, amelyet ún. előre fizetett díjként, előlegként számolnak el. A tárgyévet követően a végleges adatok birtokában megtörténik a tényleges szolgáltatási díj és az előre fizetett díjak elszámolása. Az elszámolószámla kiállítása mindig a tárgyévet követően történik, és a fizetési határidő is a tárgyévet követi. Ha több az előre fizetett díj, mint a ténylegesen járó díj, akkor negatív előjelű a számla; ha kevesebb az előre fizetett díj, mint a ténylegesen járó díj, akkor normál, pozitív előjelű a számla. A felek az Áfa-tv. 58. §-ának szabályai szerint számolnak el egymással. Milyen időponttal kell az évet követően kiállított elszámolószámla tételeit elszámolni? Mikor, milyen időpontban kell könyvelni a számlában előre fizetett díjakat? A számla pénzügyi rendezésével egy időben vagy az elszámolószámla számviteli teljesítési időpontjában, ami a tárgyév utolsó napja? A ténylegesen teljesített szolgáltatási díjat, amely a díjfizetés előtti évre jár, a tárgyév utolsó napján számolják el. Elhatárolásként kell-e elszámolni és könyvelni az utólagosan kiállított számlákban szereplő díjakat, vagy le kell könyvelni a számlákat a tárgyévre?
Megjelent a Számviteli Levelek 433. számában (2020. október 15.), 8339. kérdésszám alatt
úton lévő készlet