105. Számviteli Levelek / 2005. április 28.

TARTALOM

2136. kérdés Beruházás lakóhely és iroda célját szolgáló ingatlanon
Egy szoftverkészítéssel, számítógép-forgalmazással és számítástechnikai oktatással foglalkozó kft. riasztót kíván beszerelni a házába. A cég székhelye megegyezik a tulajdonosok lakóhelyével, az iroda is a lakásban van. Elszámolható-e az egész beruházás a cég beruházásaként, vagy csak törtrésze? Az áfát vissza lehet-e igényelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2137. kérdés Közcélú adomány
Kérdésem a közhasznú alapítvány esetében az adomány értelmezésére irányul. Konkrétan az a kérdés, hogy az Szja-tv.-ben meghatározottakon túli vagyoni előnynek minősül-e az oktatásban részesítés, vagy ellenérték nélküli, kedvezményes juttatás (pl. tankönyv). További kérdés, hogy indokolt-e megkülönböztetni, ha akkreditált oktatás történik, illetve ha nem? Általában van-e jelentősége, hogy az alapítvány normatív támogatásban részesül, illetve lehet-e adomány a befizetés, ha díjat szed az alapítvány, amelynek befizetése a szolgáltatásnyújtás feltétele? Adománynak tekinthető-e a befizetés, ha nincs tandíj, csak ajánlott befizetés? A hatályos Áfa-tv. szerint mikor kell számlát adni a befizetésről?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2138. kérdés Cégautóhoz kapcsolódó egyéb költségek
Cégünk ügyvezetője szabadsága alatt használta a kft. tulajdonában lévő személygépjárművet. Mivel a cégautóadót megfizetjük a gépjármű után, így az ezen időszakra eső üzemanyagköltséget a vállalkozás érdekében felmerült költségként számoljuk el. Mi az álláspont a szabadság ideje alatt ugyanezen gépjármű használata miatt kifizetett külföldi autópályadíj és külföldi parkolási költség elszámolhatóságával számviteli és adózási szempontból?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2139. kérdés Ügyvezető munkaviszonya
A kft. ügyvezetője, mint tag, 35 százalékos részesedésű. A munkáltatói jogokat ő gyakorolja, a legutolsó tagváltozások óta. Korábban külföldi tagok is voltak. Ez az ügyvezető munkaviszonyban látja el főfoglalkozásként feladatát. A meghatározó külföldi tagok után a munkáltatói feladatot ezzel az ügyvezetővel kapcsolatban egy másik ügyvezető látja el. Lehet-e probléma e megoldással, amely taggyűlési határozattal is érvényesítve van?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2140. kérdés Kerekítési szabályok
A vállalkozások költségvetési kötelezettségeit eddig halmozva kerekítettem. Ilyen alapon hol le-, hol felfelé. Éves szinten 500 Ft alatti kerekítési különbözet maradt, amelyet rendkívüli tételként (bevétel, kiadás) számoltam el. Már nem először olvastam, hogy pl. az elmúlt évben az egy személyre szóló eho-t minden hónapban felfelé kellett kerekíteni, így év végén több ezer forint kerekítési különbözetet kellett elszámolni. Akkor mi a helyes megoldás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2141. kérdés Sportszervezet vállalkozási tevékenysége
A sporttörvény 7. §-ának (1) bekezdése szerint: "Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti." Kérdés, hogy a költségtérítés után van-e adófizetési kötelezettsége a sportszervezetnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2142. kérdés Külföldi telephely
A vállalkozás egy ausztriai sícentrumban panziót vásárolt, amelyet fióktelepként kíván bejegyeztetni. A fióktelep mint önálló osztrák adóalany tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági események - osztrák törvények szerinti - könyvelésével a vállalkozás egy bécsi könyvelőirodát bízott meg. Kérem, ismertesse részletesen a külföldi fiókteleppel rendelkezők könyvelésének és adózásának szabályait! Különösen fontos, hogyan kell elszámolni az Ausztriában fizetendő adókat, járulékokat, amelyek a fióktelep értékesítéséhez és beszerzéséhez kapcsolódó kötelezettségekhez (forgalmi adó), illetve a magyar és az osztrák illetőségű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódnak, de nem a magyar törvények szerint kell bevallani és megfizetni. Egy vállalkozás Olaszországban fióktelepet létesít, ahol termékértékesítést végez és szolgáltatást nyújt. Hogyan épül be a fióktelep könyvelése a vállalkozás könyvelésébe? A belföldi adókötelezettséget hogyan érinti az Olaszországban megfizetett adó (pl. áfa, tao, iparűzési adó)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2143. kérdés Amatőr sportolókkal kapcsolatos áfa
A cég ügyviteli szolgáltatást végez sportegyesületnek (a továbbiakban FC), utánpótlás-neveléssel foglalkozik, játékosaival (12-18 éves) kizárólag amatőr szerződéseket köthetnek. Az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 22. pontja szerint az amatőr sportszolgáltatás tárgyi adómentesség alá tartozó szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy az FC-nek csak amatőr sportolói vannak, az amatőr sportolók edzésével, versenyeztetésével felmerült költségek áfáját az egyesület visszaigényelheti-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2144. kérdés Építőipari szolgáltatás azonosító száma
Az Áfa-tv. 2004. május 1-jétől hatályos 6. §-a (2) bekezdésének c) pontja az építőipar korábbi szolgáltatási besorolását megváltoztatta, és építési szerződés alapján termékértékesítésnek minősítette. A korábbi SZJ 4521 és SZJ 4522 azonosító számok helyett milyen azonosító számot kell alkalmazni az építés-szerelési tevékenység teljesítéséről kiállítandó számlákon? Az SZJ-számok megegyeznek a TEÁOR-számokkal, amelyek a statisztikai számjelnek is részét képezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2145. kérdés Uniós anyagbeszerzéshez kapcsolódó termékdíj
Melyik a helyes eljárás az uniós anyagbeszerzésekhez kapcsolódó csomagolási termékdíjjal kapcsolatban? Az anyagbeszerzés termelési célra történik, az anyagok beérkezésekor az anyagok csomagolása (kartondoboz, műanyag tasak) hulladékká válik. Az uniós csatlakozás előtt a csomagolás termékdíját a vámértékben növelő tényezőként kellett figyelembe venni, és így a vámáru áfaalapjában is benne volt. És hogyan van ez 2004. május 1-jétől?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2146. kérdés Önkormányzati szennyvízberuházás támogatása
A kft. az elmúlt évben több önkormányzatnak készített - a SAPARD-program keretében - pályázatot szennyvízberuházás támogatására, illetve 2004-ben is több beruházás előkészítése folyik, amelyek pályázatát készíti majd. Az áfatörvény 2004. évi változása alapjaiban érinti ezen beruházásokat. 1. Az önkormányzatok a SAPARD-program keretében pályáznak külön-külön, a saját, helyi szennyvízcsatorna-hálózatuk, illetve szennyvíztelep megépítésére. A pályázatok támogatásáról szóló döntés 2003 decemberében megszületett. Az önkormányzatok adólevonási joggal rendelkeznek. Az önkormányzatok a konkrét esetben visszaigényelhetik a beruházás áfáját azzal, hogy 10 évig áfafizetési kötelezettség is terheli őket a bevételeik tekintetében? 2. Mi a helyzet, ha az önkormányzat 2004-ben nyer a SAPARD-programban támogatást, de a szennyvízhálózatot saját maga üzemelteti, és ő számláz a lakosság felé szennyvízdíjat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2147. kérdés Adóval számlázott adómentes szolgáltatás
Az irodát a cég egy kft.-től bérli, az ingatlan azonban lakásként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. A bérleti díj havonta (2001 szeptemberétől) 25 százalékos áfával érkezett, melyet a bérbevevő kifizetett, és annak áfatartamát levonásba helyezte. A bérbevevőt mennyire terhelheti ebben az esetben felelősség az eladó által rosszul kiállított számla miatt, mivel az nem tárgyi adómentesen számlázta a bérleti díjat? És a jövőben hogyan kell eljárni? Vissza kell utasítani? Javíttatni kell, vagy nem lehet levonni ennek áfáját? Ha esetleg a bérlő megvenné a lakást, mire kell különösen figyelnie az adásvételnél az adókötelezettség szempontjából?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2148. kérdés Pénzügyi szolgáltatás közvetítése
Ügynökként megbízóm pénzügyi szolgáltatását közvetítem az ügyfelek felé. A KSH besorolása alapján szolgáltatásom adóköteles, a megbízóm azonban ezt vitatja.
2149. kérdés Piackutatás, adatgyűjtés áfája
Piackutatásról, adatgyűjtésről végzett szolgáltatás esetén hogyan alakul az áfakötelezettség, ha a megrendelő EU-tagállambeli vagy harmadik országban bejegyzett adóalany?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2150. kérdés Tagállambeli partnertől kapott jutalék
Egy nagykereskedelmi vállalat EU-tagállambeli partnerétől termékértékesítéshez kapcsolódó forgalmi jutalékot kap. Hogyan alakul az áfakötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2151. kérdés Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye
Egy autómosó tevékenységet folytató vállalkozás fűtési rendszert szeretne kiépíteni bérelt telephelyén. Eddig egyáltalán nem volt ott fűtés. Ha a cég mikrovállalkozásnak minősül, és az egyéb feltételeknek megfelel, igénybe veheti-e a beruházás értéke alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt? Ha olyan fűtési rendszert épít ki, amely ún. hőlégfúvásos, és gázolajjal fűtenek, akkor a gázolaj jövedéki adója visszaigényelhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2152. kérdés Újságértékesítés elszámolása
Kiskereskedelmi tevékenységünk mellett újságok árusításával is foglalkozunk. Az újságok elosztását végző társaság (továbbiakban: Kereskedő) az elszámolás alapján hátrahagyja a jutalékot, olyan számlát ad, amelyen ő a vevő, mi a szállító, és nem fogad be tőlünk számlát. Hogyan járjunk el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2153. kérdés Elhunyt munkavállaló özvegyének fizetett juttatások
Munkavállalónk üzemi baleset következtében elhunyt. Özvegyének megállapodás alapján egyszeri kifizetésként nem vagyoni kártérítést (a szomorú esemény feldolgozásához), költségtérítést (telefonköltség, ház körüli munkák stb.), dologi kártérítést (ruházat stb.), havi rendszerességű kifizetéssel az elmaradt jövedelem jogcímen fizetünk. A kifizetés elszámolása az Szt. szerint minek minősül? Személyi jellegű kifizetésnek vagy egyéb ráfordításnak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2154. kérdés Lekötött betét kamata egyéb szervezetnél
Az "egyéb szervezet" egyszeres könyvvitelt vezet. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, csak a befizetett tagdíjak és bankkamatok jelentik a bevételt. A mérlegben szerepeltetni kell-e a december 31-én pénzügyileg még nem realizálódott lekötött betét kamatát, illetve a 2004. évi gépkocsihasználat költségét, ami csak 2005-ben került kifizetésre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2155. kérdés Háromszögügyletek áfájának könyvelése
Hogyan kell könyvelni az európai uniós "háromszögügylet"-et? Az egyik előadáson azt mondták, hogy két különböző ügylet áfáját kell könyvelnünk: egy Közösségen belüli beszerzést és egy belföldi értékesítést a közvetítő helyett. Az első ügyletet még értjük is, fizetendő és levonandó áfát könyvelünk azonos bevallási időszakban. A második ügyletnél mi alapján könyveljünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2156. kérdés Vízműkút létesítésének elszámolása
A közhasznú társaság 34 önkormányzat tulajdonában lévő vízközművek üzemeltetését végzi. A vízközművek önkormányzati tulajdonban vannak. Az egyik önkormányzat pályázatot nyújtott be a területfejlesztési tanácshoz mélyfúrású vízműkút létesítésére, és így 4 millió forint támogatást kapott, amelyet - megállapodás alapján - átadott a kht.-nak. A kht. a kútépítést saját beruházásként valósította meg, saját erővel kiegészítve a támogatást. A mélyfúrású kutat tárgyi eszközként hol kell nyilvántartani, hogyan történik annak az értékcsökkenésileírás-elszámolása? Aktiválhatja-e azt a kht.? Vagy csak a hozzájárulása arányában számolhat el értékcsökkenési leírást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2157. kérdés Pótkocsi amortizációja
Rendszámmal ellátott tehergépkocsival vontatott pótkocsi hány százalékkal amortizálódik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2158. kérdés Háziorvosi szolgálat díjai
Háziorvosi szövetkezet esetében milyen bevételi tételként kell könyvelni az OEP-től kapott különböző támogatási kiutalásokat: területi díj, fix díj, eszköztámogatás, teljesítményarányos díj? Árbevétel, egyéb bevétel vagy rendkívüli bevétel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2159. kérdés Energiaadó továbbszámlázása
Társaságunk távhőtermelő, melegvíz-szolgáltatást végző kft., amely a lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel. Ugyanakkor a társaság hőszolgáltatási szerződést kötött egy másik céggel, amelyben az vállalja, hogy az általa üzemeltetett hőrendszer működtetéséhez (keringetéséhez) szükséges villamos energia mindenkori hatósági árát fizeti meg. A szerződés értelmében a hőenergiát szolgáltató cég az üzemeltetéshez szükséges villamos energiát az áramszolgáltatótól cégünkön keresztül vásárolja meg. A fent említett cég által felhasznált villamos energia mennyisége után jogosultak vagyunk-e az energiaadót továbbszámlázni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére