Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

ökológiai célterület Ökológiai célterület hasznosítása
Az 1307/2013/EU rendelet alapján a 15 ha feletti földterülettel rendelkező gazdálkodónak a területe 5 százalékát ökológiai célterületként kell fenntartania. Annak érdekében, hogy cégünk ezen előírásnak megfeleljen, a tárgyévre a területalapú támogatást megkapja, az ökológiai jellegű másodvetést választotta. Ez azt jelenti, hogy a fővetésű növény betakarítása után az összes szántóterület 5%-ának megfelelő területen előkészítettük a talajt a vetéshez, az előírásnak megfelelő vásárolt vetőmagot elvetettük. Ezen a területen zöldtrágya termelődik, amit majd bedolgozunk a talajba. Hogyan kell elszámolni a felsorolt munkaműveleteket és a vetőmag költségét, figyelembe véve az önköltségszámítás szabályait is? Elszámolható-e tárgyévi általános költségként, mivel a támogatás kifizetésének feltétele a felsorolt munkafolyamat, vagy a zöldtrágya értéke miatt szükség van a költségek több évre való elosztására? Ha igen, mennyi időre, milyen évenkénti arányban?
Megjelent a Számviteli Levelek 334. számában (2015. október 29.), 6812. kérdésszám alatt
önadózó Kik maradnak önadózók 2016-tól?
Mely adózóknak kell személyijövedelem­adó-bevallást készíteniük 2016-tól adóhatósági közreműködés nélkül? Kik nem választhatják az egyszerűsödő módozatokat?
Megjelent a Számviteli Levelek 339. számában (2016. január 28.), 6877. kérdésszám alatt
önálló tevékenység
önellenőrzés
önellenőrzés (járulékbevallás) Járulékbevallás önellenőrzésének könyvelése
Ha egy társaságnál 2007. 05. hónapban járulék-önellenőrzést kell végrehajtani 2007. 01-02. hónapokra vonatkozóan, akkor a társaságnál mikor, milyen időszakra kell könyvelni az önellenőrzést? A nyilvántartásba vételkor? Vagy vissza kell könyvelni? Az általunk használt könyvelőprogram megengedi az évközi javítást, a visszakönyvelést. Mi a helyzet akkor, ha havonta van zárás? Mikor kell könyvelni az áfa-önellenőrzést?
Megjelent a Számviteli Levelek 161. számában (2007. október 11.), 3328. kérdésszám alatt
önellenőrzési pótlék Önellenőrzési pótlék számítása
Ha egy adózó ma feltárja, hogy 2010. január havi áfabevallásában 760 E Ft-tal több kötelezettséget vallott be, mint amennyit valójában kellett volna, majd ugyanekkor azt is megállapítja, hogy 2010. október hónapra 760 E Ft-tal kevesebb áfakötelezettségről tett bevallást, akkor ez utóbbi hónap helyesbítésének önellen­őrzési pótléka hogyan alakul? A mai napig számítva 33 E Ft-ot kell bevallania, vagy a pótlék lehet 5 E Ft? (A kérdéses vállalkozás az áfakötelezettségeket az eredeti bevallások szerinti összegekben, határidőben teljesítette.) Vagyis az önellenőrzési pótlék alapjának megállapításakor lehet-e csökkenteni a későbbi időszak(ok)ra pótlólag megállapított kötelezettség összegét a korábbi időszak(ok)ra feltárt, az adózó javára mutatkozó különbözetek összegével? (Pénzügyileg természetesen mindig az eredetileg bevallott kötelezettségeket rendezte.)
Megjelent a Számviteli Levelek 255. számában (2011. november 17.), 5230. kérdésszám alatt
önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
önkéntes nyugdíjpénztár Munkáltatói hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztári befizetéshez
Társaságunk az alkalmazottaknak a bruttó bér 7 százalékának megfelelő összeget juttat önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásként, amelyből a munkavállalót terhelő adók levonása után fennmaradó nettó összeget utal az önkéntes nyugdíjpénztárba. Társaságunk a kiva szerint adózik. A fenti gazdasági eseménnyel kapcsolatosan szabályzatot készítettünk, amelyet a munkavállalókkal is elfogadtattunk. Társaságunk nem szeretné a munkaszerződést módosítani, és az alapbér részévé tenni ezt az elemet. Helyesen gondolkodunk? Az önkéntes nyugdíjpénztárba átutalt összeg kezelhető-e személyi jellegű egyéb kifizetésként?
Megjelent a Számviteli Levelek 402. számában (2019. március 21.), 7880. kérdésszám alatt
önkormányzat
önkormányzat vállalkozási tevékenysége Vállalkozási tevékenység az önkormányzatoknál
Milyen jogszabályi előírások vonatkoznak arra, hogy az önkormányzat vállalkozási tevékenységét milyen ismérvek alapján kell elkülöníteni az alap-, kiegészítő, kisegítő tevékenységtől? Mi a kritériuma, feltétele annak, hogy az adott tevékenység vállalkozási tevékenységnek minősüljön? Alapvetően milyen tevékenységek sorolhatók ebbe a körbe?
Megjelent a Számviteli Levelek 191. számában (2009. február 5.), 3984. kérdésszám alatt
önkormányzati támogatás
önkormányzati tulajdon Önkormányzati tulajdonba kerülő utak elszámolása
Társaságunk üzlet- és irodaház építéséhez kapott építési engedélyt. Ebben kötelezték cégünket az építkezés területével határos - az önkormányzat tulajdonában lévő - utak elkészítésére. Kérdésünk az, hogy a fenti útépítést hogyan számoljuk el, idegen ingatlanon végzett beruházás vagy térítés nélküli eszközátadás?
Megjelent a Számviteli Levelek 26. számában (2002. január 17.), 499. kérdésszám alatt
önköltségszámítás
önköltségszámítási szabályzat
önrész Önrész - gépkocsijavítás költségei
Káreseményt szenvedett gépkocsink javítását a szerviz számlája alapján a biztosító rendezte. Casco biztosításunk alapján cégünk csak az önrészt fizette meg. A szerviz részünkre egy hiteles másolatot küldött, amelynek a szöveges részében szerepelt az önrész összege. Hogyan kell könyvelni az önrészt mint költséget?
Megjelent a Számviteli Levelek 279. számában (2013. január 31.), 5713. kérdésszám alatt
önrevízió Társasági adó önrevíziója mikrogazdálkodónál
Hogyan kell könyvelni mikrogazdálkodói beszámolónál a társasági adó önrevíziója kapcsán megnövekedett társaságiadó-fizetési kötelezettséget? Nincs középső oszlop. A beszámolót ismételten nem lehet közzétenni. Ha csekély összegű, tárgyévi tételként könyvelendő, de hová? Egyéb ráfordítás lesz?
Megjelent a Számviteli Levelek 309. számában (2014. július 24.), 6373. kérdésszám alatt
önsegélyező pénztár Munkáltatói befizetés önsegélyező pénztárba
A kft. munkavállalói részére önsegélyező pénztárba minimálbér alatti összeget utal át. A dolgozók az önsegélyező pénztártól a bankszámlájukra megkapják a kft. által átutalt összeg 87 százalékát. A dolgozóink az önsegélyező pénztár felé igazolják a támogatás jogosságát, pl. időskorúak támogatása nyugdíjazásról szóló határozattal, iskoláztatási támogatás iskolalátogatási igazolással. Az önsegélyező pénztár által átutalt összeg felhasználásáról igazolást nem kérnek. Kell-e ilyen esetben a kft.-nek vagy a dolgozónak adót, járulékot fizetnie?
Megjelent a Számviteli Levelek 97. számában (2005. január 11.), 1993. kérdésszám alatt
önszámlázás
öröklés
örökös Az örökös üzletrészét a kft. veszi meg
A kft. tulajdonosa meghalt. Örököse nem akar tulajdonos lenni. A kft. jegyzett tőkéje 3 millió Ft, a meghalt tulajdonos üzletrésze 1,2 millió Ft volt. Az örökös 3,9 millió forintot szeretne érte, 2020. 12. 31-én megkapja. Ez a cégbíróságon jegyzőkönyvvel szabályosan átfut, az üzletrészt a kft. veszi meg (bankból egyenlíti ki). Szeretném könyvelési tételekkel is megérteni, hogyan fog 12. 31-én kinézni a főkönyv.
Megjelent a Számviteli Levelek 446. számában (2021. május 27.), 8552. kérdésszám alatt
örökség
őrzés-védés Őrzés-védés kimenő számlái
Az őrzés-védésről szóló kimenő számlát folyamatos teljesítéssel 2020 januárjában állítják ki, és az áfa teljesítése is januári, azonban a szolgáltatás 2019. december hónapra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolást kell alkalmazni, vagy a teljes számlát le kell könyvelni 2019-ben? Passzív időbeli elhatárolásként kell-e könyvelni a könyvelési számlát, ami szintén decemberre szól, de 2020 januárjában állították ki, és az áfa teljesítése is 2020. januári? Bejövő telefonszámlákat el lehet-e határolni év végén, amelyek szintén december hónapra szólnak, de 2020 januárjában van a teljesítésük és az áfájuk is? A fent említett számlák fizetési határideje a 2020. évet érinti. Az időbeli elhatárolásoknál mikor kell úgymond szállítóra-vevőre könyvelni, illetve mikor kell az elhatárolást használni?
Megjelent a Számviteli Levelek 427. számában (2020. június 18.), 8243. kérdésszám alatt
összeférhetetlenség Ugyanazon személy munkaadó és munkát átvevő
Kérdésem nem egyértelműen számviteli. Van "A" és "B" kft. Mindkettőnek ugyanaz a személy az ügyvezetője. Az "A" elvállal egy építőipari munkát. A "B" kft. ügyvezetője elvállalhatja-e ennek a munkának a műszaki ellenőrzését? (Jogosultsága van.) Van-e összeférhetetlenség?
Megjelent a Számviteli Levelek 443. számában (2021. április 15.), 8494. kérdésszám alatt
összeolvadás
összesítő-feladás Összesítő feladás alapján történő könyvelés
Hitelezett értékesítéseknél - a készpénzes értékesítésekhez hasonlóan - a vevőszámlákról összesítő feladás készül, és a feladás alapján összevontan történik az árbevétel könyvelése. (Vevőanalitikával rendelkezünk.) A bevételelszámolás alkalmazott módszere mellett szükséges-e valamennyi számlán a rögzítés időpontja, a kontírozás, a rögzítés tényének igazolása?
Megjelent a Számviteli Levelek 59. számában (2003. április 30.), 1216. kérdésszám alatt
összeszerelés
összetett szolgáltatás Egyedi vagy összetett szolgáltatásnyújtás (áfa)
2007. november 14-én kötött vállalkozási szerződésben - építésiengedély-köteles - biogáztermelő blokk elkészítésére vállalkoztunk. 2008. 02. hóban befogadott tervezői számlát továbbszámláztuk a normál adózás szerint. A megrendelő 05. hóban az Áfa-tv. 142. §-ra hivatkozva visszaküldte számlánkat, szerinte a szerződést egyben kell értelmezni, és az egész mű elkészítése fordított adózás alá esik. Kérjük állásfoglalásukat, hogy jelen esetben a tervezést az egész részeként, vagy önállóan kell-e értelmezni az Áfa szempontjából!
Megjelent a Számviteli Levelek 185. számában (2008. október 22.), 3855. kérdésszám alatt
összevezetés
összevonás mérlegben Arab számmal jelzett tételek összevonása
Az Szt. 22. §-ának (3) bekezdése szerint a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonhatók, ha az összevonás nem sérti a feltételeket. Ebben az értelmezésben összevonható-e a Szállítók és a Fizetendő adó/Rövid lejáratú kötelezettség sor a mérlegben Szállítók címen?
Megjelent a Számviteli Levelek 356. számában (2016. november 24.), 7149. kérdésszám alatt
összköltségeljárás Könyvelés az ötös számlaosztályban
Összköltségeljárással készítjük a beszámolót. Kérdésem, hogy mivel termelést nem végzünk, kötelező-e az 5-ös számlaosztályba is könyvelni a költségeket? Nem lehet-e azonnal a 8-asba könyvelni, s ebben az esetben nem kell átvezetni a mérlegkészítés előtt?
Megjelent a Számviteli Levelek 8. számában (2001. április 19.), 144. kérdésszám alatt
őstermelő
őstermelő bérmunkája Más számára végzett gépi munka az őstermelőnél
Családi gazdálkodás talajművelő gépekkel rendelkezik. A gépek gazdaságosabb kihasználása miatt szeretne alkalmanként más őstermelő részére gépi bérmunkát végezni. Végezheti ezt családi gazdálkodási vagy őstermelői tevékenységen belül?
Megjelent a Számviteli Levelek 183. számában (2008. szeptember 25.), 3830. kérdésszám alatt
ösztöndíj