55. Számviteli Levelek / 2003. március 6.

TARTALOM

1123. kérdés Telefonszámlák áfájának 30 százaléka
A december hónapról szóló telefonszámla áfája már levonási tilalom alá esik, ha a teljesítés időpontja 2003-ban van? Hogyan jelenik meg ez a számviteli elszámolásokban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1124. kérdés Mobiltelefon áfája
Levonható-e a mobiltelefon és az ahhoz vásárolt kártya áfája?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1125. kérdés Bérleti díj késedelmes számlázása
A kft. a 2001-ben végzett adóköteles tevékenység után 2002-ben tárgyi adómentes tevékenységre tért át. Az adóköteles tevékenységhez bérelt eszközök bérleti díjáról a felek 2001-ben nem tudtak megegyezni. Milyen teljesítési időponttal kell 2002-ben a számlát kiállítani az eszközök bérbeadójának? Levonható-e az áfa?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1126. kérdés Az óvadék és a kaució az áfában
Az óvadék és a kaució azonosan kezelendő-e az áfa-elszámolásban? Az arányosításnál áfakörön kívüliként vagy tárgyi mentesként kell figyelembe venni? Áfás számlát kell-e kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1127. kérdés Követelések értékvesztése visszaírásának időpontja
Elfogadható-e a követelések értékvesztése visszaírásánál az a módszer, ha a társaság a 2002. év zárásakor a 2001. év végén elszámolt értékvesztés teljes összegét visszaírja az egyéb bevételekkel szemben, majd a mérleg-fordulónapi értékelés keretében szükségesnek ítélt értékvesztés összegét pedig egyéb ráfordításként elszámolja? Hogyan kell eljárni, ha az a követelés, amelynél értékvesztést számoltak el, behajthatatlanná válik, vagy a követelésből egy kisebb rész ugyan már befolyt, de a további rész befolyása bizonytalan?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1128. kérdés Külföldi hitel árfolyamveszteségének elszámolása
A külföldi tulajdonosok a kft.-nek 1996-ban hitelt nyújtottak, amelynek összegét valutában fizették be. A pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteséget (amely a mérlegforduló napján keletkezett) kell-e könyvelni? Ha igen, ezt időbeli elhatárolásként kell-e számba venni, és kell-e céltartalékot képezni rá?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1129. kérdés Természetbeni juttatás: lakásbérlet, utazási költség
100 százalékban német tulajdonú kft. vagyunk, 2 német ügyvezető igazgatóval. Mindkét ügyvezető az anyavállalatnál áll munkaviszonyban. Az egyik ügyvezető folyamatosan itt tartózkodik. A kft. lakást bérel neki. A lakásbérleti díj ilyen esetben természetbeni juttatásnak minősül-e, meg kell fizetni után a 44 százalék szja-t? A másik ügyvezető időnként tartózkodik itt. Az utazási költsége (repülőjegy, taxi stb.) milyen költségként számolható el? Szintén anyavállalat alkalmazásában álló német állampolgárt az anyacég a kft.-hez küldi tanácsadóként 2 évre. A fizetését az anyacégtől kapja. A tanácsadónak bérelt lakás díja, a hazautazási költsége természetbeni juttatásnak minősül-e?
1130. kérdés Könyvkiadónál anyagköltség elszámolása
Milyen módon lehetne a nyomdánál felmerülő anyagköltséget a könyvkiadónál szerepeltetni, hogy az a számviteli és adózási előírásoknak megfeleljen, és a partnerekkel kötött szerződések a fennálló, valóságos kapcsolatrendszert tükrözzék?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1131. kérdés Reprezentáció
A 12 településen lévő kirendeltség vezetői, illetve egy-egy üzletág dolgozói részvételével tartott vezetői értekezleteken, szakmai konzultációkon, alkalmanként meghívott előadó részvételével tartott előadásokon elfogyasztott kávé, üdítő, pogácsa, szendvics reprezentációnak minősül, vagy reprezentációnak nem minősülő természetbeni juttatás? Hasonlóképpen a társaság fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepség (állófogadás, különböző programok) - amelyen üzleti partnerek, munkavállalók vesznek részt - költsége reprezentációnak minősül-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1132. kérdés Mikro- és kis-, illetve kis- és középvállalkozások adókedvezménye
Középvállalkozásnak minősülő kft. élhet-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontjában, illetve a Tao-tv. 22/A. §-ában foglalt kedvezményekkel abban az esetben, ha a társaság tagjai kizárólag magánszemélyek, de a társaság rendelkezett egy ideig visszavásárolt saját üzletrésszel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1133. kérdés Személygépkocsi bérlése magánszemélytől
2002-ben alakult bt. helyesen jár-e el, ha az ügyvezető személygépkocsiját veszi bérbe addig, amíg saját cégautót nem szerez be? Melyek a bérlés feltételei, milyen társasági- és személyijövedelemadó-vonzata van? Mi a helyes költségelszámolás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1134. kérdés Külföldi személy által elengedett kötelezettség
Beszámít-e a társasági adó alapjába a hitelelengedés miatt elszámolt bevétel? A belföldi magánszemélyek által alapított, Magyarországon bejegyzett társaságnak egy külföldi társaság devizahitelt nyújtott 5 éves futamidőre, majd a futamidő lejártakor a hitel teljes összegét elengedte. A magyar társaság nem tagja a hitelt nyújtó külföldi társaságnak.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1135. kérdés Költségtérítés bedolgozói jogviszonyban
Bedolgozói jogviszonyban a dolgozónak, a cég gépének a dolgozó lakásán történő üzemeltetése kapcsán bemutatott eredeti számla és a dolgozó nyilatkozata alapján megtérítjük a megnövekedett áramszámla különbözetét. A nyilatkozat arról szól, hogy amíg a gépet nem használta, addig 10 ezer Ft volt a számlája, most meg 20 ezer Ft. A 10 ezer Ft különbözetet költségtérítésként kifizetjük az áramszolgáltatás számlája alapján. Az szja megítélésében kérjük segítségüket.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1136. kérdés Külföldi magánszemély osztalékjövedelme utáni adó
Kizárólag német illetőségű magánszemélyekből álló magyarországi kft. 2000. november-december hónapban az eredménytartalék terhére jegyzett tőkeemelést hajtott végre oly módon, hogy a tőkeemelésnek megfelelő összeget átutalta a tulajdonos magánszemélyek konvertibilis forintszámlájára, majd a magánszemélyek ezt visszautalták - tőkeemelés címen - a kft. számlájára. Az eredménytartalék az 1997-1998. évek eredményéből keletkezett. A kft. a jövedelemből osztalékadót, szja-előleget nem vont le, igazolást nem adott. A tagok tulajdoni részaránya 33-67 százalék. A 67 százalék tulajdoni részesedéssel rendelkező tag a társaság ügyvezetője, a másik tag nem vesz részt a kft. munkájában. A tagok illetőségigazolással rendelkeznek, viszont a kft. nem rendelkezik az egyezmény szerinti adómértékek alkalmazására jogosító adóhatósági engedéllyel. A magánszemélyek jövedelmet nem vallottak be, adót nem fizettek. Helyesen járt-e el a kft.? Milyen bevallási és befizetési kötelezettség terheli ebben az esetben a magánszemélyeket?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1137. kérdés Áttérési szabályok és a bevétel értelmezése (eva)
Az evára történő áttéréssel kapcsolatosan hogyan értelmezendő a bevételi nyilvántartást választó, nem jogi személyiségű társaságok bevétele?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1138. kérdés Számlagyűjtés (eva)
Egyéni vállalkozó gyűjtse-e a számlákat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1139. kérdés Pénztárkönyv állománya (eva)
Mi lesz a pénztár növekvő állományával a bevételi nyilvántartás vezetése mellett?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1140. kérdés Kisvállalkozói adókedvezmény (eva)
Az evát választó, Tao-tv. szerinti kisvállalkozó adókedvezményt vett igénybe 2002-ben. Az Eva-tv. meghagyja ugyan a korábban igénybe vett kisvállalkozói adókedvezményt, azonban nem szól arról, hogy továbbra is érvényes-e az üzembe helyezést követő, 4 adóéven belüli elidegenítési tilalom?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1141. kérdés Az eva mértéke (eva)
Az evát választó bt. ugyanakkora összegű evát fizet majd, függetlenül attól, hogy az Eva-tv., vagy pedig az Szt. szerint vezeti-e a nyilvántartásait?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1142. kérdés Adóév értelmezése (eva)
Mettől meddig tart egy adóév?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1143. kérdés Főállású beltag személyes közreműködése (eva)
A főállású beltagnál kell-e a jövedelemből levonni szja-t, vagy azonos elbírálás alá esik, mint az egyéni vállalkozó?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1144. kérdés Osztalékadó (eva)
Egy kft. az evát választja, de év közben visszatér az eva alól. Az evás időszak alatt keletkezett eredmény után adózik-e az osztalékadó szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1145. kérdés Egyéni vállalkozó jövedelemkivétje (eva)
Jövedelemkivét után kell-e szja-t fizetnie az evás egyéni vállalkozónak, ha igen, az alkalmazotti kedvezmény levonható-e, vagyis 50 000 Ft-ig nem kell szja-t fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1146. kérdés Egyéni vállalkozó cégautó-értékesítése (eva)
Egyéni vállalkozó, aki cégautóval rendelkezik, azt evaalanyként értékesíti. A jelenlegi szabályozás szerint az áfát az értékesítés után fel kell számítani, és ha 60 hónapon belül történt a beszerzés, arányosan levonható az áfa. Az szja-ban ingóértékesítés szabályai szerint kell adózni. Hogyan adózik az evaalany a bejelentkezést megelőzően vásárolt cégautó értékesítésekor?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1147. kérdés Jövedelem értelmezése (eva)
Jövedelemigazolást az APEH mekkora összegről fog adni evás működés esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1148. kérdés Áfaarányosítás (eva)
A gazdálkodó 2003-tól átjelentkezik az evába. A 2002-ben vásárolt személygépkocsiját 2003-ban eladja. Az eva szerint az eladási ár 15 százalékát adóként megfizeti. A gazdálkodó 2003-ban elesik az Áfa-tv. 39. §-ának (3) bekezdése szerinti áfa-visszaigénylési lehetőségtől?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére