288. Számviteli Levelek / 2013. július 11.

TARTALOM

5910. kérdés Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye
a) Nemzetközi és belföldi árufuvarozással foglalkozó társaság a 2012-2013. években vásárolt és üzembe helyezett új kamionja után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában? b) Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás a 2012-2013. évben vásárolt és üzembe helyezett új mezőgazdasági erő- és munkagépe után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában?
a) kérdés
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5911. kérdés Alultőkésítés
A jegyzett tőke 20 000 E Ft, a saját tőke 14 461 E Ft. Beruházásra kaptam egy másik cégemtől kölcsönt, amire december 31-ével kiszámlázott 11 419 E Ft kamatot, amit aktiváltam a beruházásra. Ebben az esetben kell alkalmaznom az alultőkésítés szabályait vagy sem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5912. kérdés Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
Az E kft. 2008-2010-ben elektronikai tesztközpontot épített bankhitel igénybevételével. 2010-ben a tesztközpontot használatba vette, a beruházási bankhitelt felhasználta, a felhasználással a bank felé elszámolt.
A bankhitel feltételei miatti kötöttségek azonban túlzottak voltak. Piaci alku nyomán előnyösebb konstrukció született: E kft. tulajdonosai, A kft., B kft. és C kft. egyenként vettek fel bankhitelt. Ezt a tulajdonosi arányoknak megfelelően, kölcsönként odaadták E kft.-nek, aki ebből végtörlesztette a beruházási hitelét. E kft. törleszti a tulajdonosok felé a kölcsönét, és a tulajdonosainak a kölcsön után piaci mértékű kamatot fizet. Szeretné a 2012-es társaságiadó-bevallásában a Tao-tv. 22/A. § szerinti adókedvezményt érvényesíteni a tulajdonosai felé megfizetett kamat után. Megteheti-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5913. kérdés Valutavásárlás, -eladás könyvelése
A valutaváltással foglalkozó cég milyen tranzakciókat kell, hogy könyveljen? Szükséges-e minden egyes valutavásárlást és -eladást könyvelni a főkönyvben? A valutaváltó a tevékenységéhez egy zárt rendszert használ, amelyből minden tranz­akcióhoz bizonylatot nyomtatnak. Szükséges ezeket a pénzváltó saját főkönyvében rögzíteni? Vagy elegendő valamilyen összesített adatforgalom könyvelése a valutaváltói tevékenységet lekezelő számítógépes (zárt) rendszer listái alapján? A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a számviteli elszámolásról nagyon kevés rendelkezést tartalmaz.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5914. kérdés Alkatrészcsere elszámolása
Az autószerelő kft. alkatrészeket vásárol. Előfordul, hogy visszaviszik, mert mégsem az kell, de nincsen más. Ilyenkor visszafizetik az árát. Az is előfordul, hogy visszaveszik, és más fajtát hoznak el, vagy egészen mást. Ilyenkor ez az alkatrész kevesebbe kerül, a különbözetet visszafizetik. Az áfabevallásba a visszárut a 31. sorba kell beírni, mint fizetendő áfát. Egyik esetben sem lehet, mint visszaigényelhető adót csökkentő tételként a 66. sorba beírni? Számvitelileg a visszáruk értékesítésként kezelendők?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5915. kérdés Jóváhagyott osztalék csökkentése
Társaságunk 30%-ban tulajdonos az A kft.-ben. A kft. 2011. évi beszámolóját 2012. november hónapban ismételten közzétette jelentős összegű hiba miatt. A 2011. év után 2012. április hónapban jóváhagyott osztalék 10 millió forint, amelyet 2012. november hónapban az önellenőrzés miatt csökkentettek 5 millió forintra. Társaságunknak hogyan kell könyvelnie az osztalékcsökkentést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5916. kérdés Tagi kölcsönből tőkeemelés
A tagi kölcsönből származó követelésnek nem pénzbeli hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátását a Gt. nem zárja ki. A tagi kölcsön apportálásának számviteli elszámolásában kérem a segítségüket. Hogyan lehet könyvelni? A tagi kölcsön milyen módon válik apportálhatóvá?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5917. kérdés Taxiszolgáltatás elszámolása
A kft. ügyvezető tulajdonosa taxiszolgáltatást vesz igénybe a kft. székhelye és a vevő székhelye közötti távolságra. A kft.-nek nincs személygépkocsija, az utazás tömegközlekedéssel is megoldható. Ezek a taxiszámlák elszámolhatók a kft. költségei között? Ha igen, minek minősül, van-e adóvonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5918. kérdés Pénzforgalmi eredményt módosító számlák (kiva)
A kiva-adóalanyiság előtti bejövő, kimenő számlák kiva-alanyiság alatt történő kiegyenlítése módosítja-e a tárgyidőszaki pénzügyi eredményt? Ha igen, akkor bruttó vagy nettó összeget kell figyelembe venni a módosításnál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5919. kérdés Külföldi kirendelt ügyvezető lakásbérleti díja
Adva van egy anyavállalat, aminek a székhelye EU-tagállam, japán tulajdonossal. Ez az anyavállalat létesít egy fióktelepet Magyarországon. Az ügyvezetőt (japán állampolgár) az anyavállalat alkalmazza, illetve a munkáltatói jogokat is ő gyakorolja - úgymond kirendelt a fióktelephez. Itt fizetik utána a járulékot, mert most már 183 napnál több ideje van itt. A mindenkori ügyvezetőnek a cég bérel Magyarországon egy lakást, csak ő lakik benne, családtag nem. Havonta egy hétre egy másik fióktelepre is átmegy, a magyarországi fióktelep emiatt terhel át költségeket a személyi jellegű ráfordításokból a másik fióktelepre. Kell-e természetbeni juttatásként értelmezni a cég által fizetett lakás bérleti díját? Ha nem, akkor van-e más jövedelemadózási vonzata a magánszemélynek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5920. kérdés Utólag számlázott energiaköltség
A szolgáltató társaságunk részére utólag számlázott energiaköltséget 2009., 2010., 2011. évekre 2013. 02. hónapban. Kell-e a társasági adót önellenőrizni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5921. kérdés Kamatmentesen adott kölcsön
Adott három cég: "A" bevételi nyilvántartást vezető evás bt., "B" Szt. hatálya alá tartozó evás bt., "C" a Tao-tv. hatálya alá tartozó kft. Mindhárom cég kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az "A" kölcsönt nyújt "B"-nek és "C"-nek kamatmentesen. A meg nem fizetett kamat jelent-e adóalap-módosítást? Mi a helyzet akkor, ha a magánszemély tulajdonos nyújtja a kamatmentes kölcsönt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5922. kérdés Alapítvány térítésidíj-bevétele
Alapítvány napközi otthont működtet, ami alapszabályban rögzített feladata. Az alapítvány nem közhasznú szervezet. A szülők térítési díjat fizetnek az étkezésért és a felügyeletért, erről számla készül. Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet. A számlázott térítési díj milyen bevételnek minősül? Ha árbevétel, van-e az alapítványnak társaságiadó-, illetve iparűzésiadó-fizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5923. kérdés Előtársasági beszámoló
A társaság alapító okirata 2012. december 12-i, a cégbírósági bejegyzés 2013. január 2-i. A társaság az előtársasági időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kell-e december 31-i és január 2-i fordulónappal beszámolót benyújtania? Ha végzett vállalkozói tevékenységet, akkor elegendő a bejegyzést követő harmadik hónap végéig beszámolót beadnia, vagy kell december 31-ével is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5924. kérdés Üzembentartói jog átengedése
A kft. a tehergépkocsijának üzembentartói jogát visszterhesen átengedi egy másik kft.-nek. A könyvviteli elszámoláshoz elegendő-e az üzembentartói jog átruházásáról szóló szerződés, amelyben meg van jelölve az üzembentartói jog átengedésének az ára is? Vagy számlát is ki kell állítani? Ha számlát állítanak ki, akkor az áfás? Ha ezt az üzembentartói jogot az átruházó kft. visszavonja, milyen összeget kell az átvevő kft.-nek visszafizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5925. kérdés Költségtérítés a munkavállalónak
Milyen költségtérítés és milyen összegben adható a munkavállalónak adómentesen, ha a vállalkozás tulajdonában lévő gépjárművel történik az árubeszerzés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5926. kérdés Befektetés értékelése euróra áttérés kapcsán
A részesedést tulajdonló zrt. kb. 15 éve vásárolta részesedését, amelyet forintban fizetett ki. Időközben jegyzett tőkét is emelt, amelyet szintén forintban teljesített, így befektetését a kettő együttes összegében tartja nyilván. Eddig értékvesztést nem kellett elszámolni. A tulajdonolt társaság 2009-ben áttért az euróban történő könyvvezetésre. Úgy gondolom, ennek alapján nem tekinthető a részesedés devizás befektetésnek, és nem kötelező a mérleg-fordulónapi értékelés. Csak értékvesztést kell elszámolni, ha a saját tőke tartósan a jegyzett tőke alá csökken?
5927. kérdés Borravaló fizetése bankkártyával
Hogyan kell elszámolni a bankkártyával fizetett borravalóval?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5928. kérdés Mikrogazdálkodói beszámoló - maradványérték
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló választása esetén a vállalkozó nem kötelezett számviteli politika készítésére, ezzel mentesül a kötelezően elkészítendő szabályzat elkészítése alól is? Ezen típusú beszámoló választása esetén az eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor maradványérték nem állapítható meg. Hogyan kell eljárni a már az előző években megállapított maradványértékek kezelésében? A választott leírási kulcsok továbbra is alkalmazhatók, vagy át kell térni a társasági adó szerinti kulcsokra?
5929. kérdés Visszavásárolt üzletrész a mérlegben
A visszavásárolt üzletrészt - társasági szerződés eltérő rendelkezése szerint (Gt. 135. §-a) - 5 évig nem idegenítik el. Tekinthető-e ez tartós eszköznek, szerepeltethető-e a befektetett eszközök között a mérlegben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5930. kérdés Áfatörvény szerinti árfolyam használata
Ha a vállalkozás él az Szt. biztosította lehetőséggel, és külföldi pénzértékben meghatározott követelései és kötelezettségei forintértékét az Áfa-tv. szerinti árfolyam használatával határozza meg - a vállalat egyébként az MNB-árfolyamot használja -, akkor melyik napi árfolyamokon történik az alábbi tételek forintosítása: Közösségen belüli, Közösségen kívüli termékértékesítés különböző paritások mellett, és ezen értékesítések helyesbítő számláinak forintosítása, továbbá Közösségen belüli, Közösségen kívüli szolgáltatásnyújtás, és az erről készült helyesbítő számla forintosítása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5931. kérdés Befizetett tagdíj rendezése - egyesülés
A társasági szerződés meghatározza az éves tagdíj összegét, amelyet február végéig kell a tagoknak befizetniük. A tagdíj várhatóan fedezi az adott évben felmerült költségeket. Ha nem fedezi, az igazgatótanács dönt arról, hogy pótdíj befizetése mellett valósítja meg a többletköltséggel járó programokat, vagy leállítja azokat. Ha a tagdíjból, illetve a pótbefizetésekből származó bevételek meghaladják az adott évben felmerülő költségeket, akkor a fennmaradó összeg a befizetés arányában beszámításra kerül a következő évi tagdíj összegébe. 2013-ban is ez történt, ezért az alapítókkal szembeni kötelezettségen nyilvántartott összeg - az előző évek tagdíjbefizetéseiből adódóan - nagyban meghaladja az új tagdíj kiszámlázása és megfizetése esetén kimutatandó egyenleget. Megtehető-e, hogy évekig nem számlázunk tagdíjat? Vagy az egyesülésnél nyilvántartott negatív eredménytartalékot a tagok által már korábban megfizetett és az alapítókkal szembeni kötelezettségen (479. számla) nyilvántartott összeggel kinullázzuk, rendezzük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5932. kérdés Fel nem használt OEP-támogatás
Fogorvosi tevékenységgel foglalkozó kft. ügyvezetője - magánszemélyként - eladta az OEP-pel szerződött magánpraxisát egy másik fogorvosi kft.-nek. Az eladó kft. 2012-ben havi 50 ezer forint eszköztámogatást kapott az OEP-től, aminek csak egy részét költötte el, ezzel elszámolt az OEP felé, a fennmaradó összeget elhatárolta. A praxiseladás időpontja 2013. 05. 31. Mi lesz a fel nem használt eszköztámogatás sorsa? Visszautalja a kft. az OEP-nek? Vagy költse el eszközre, és ajándékozza az új fogorvosi cégnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5933. kérdés Adott előleg egyéni vállalkozónál
Ügyfelem egyéni vállalkozóként építőanyag-nagykereskedelmet folytat, nyilvántartásait pénztárkönyvben vezeti. A legfőbb beszállítójának évente egy alkalommal egy nagyobb (100 millió Ft + áfa körüli) összeget fizet, aki erről előlegbekérőt, majd előlegszámlát állít ki. Ezt követően az áruértékesítésről "normál" számlákat állít ki, melyek pénzügyileg rendezendő végösszege mindaddig 0 Ft, amíg az előleg erre fedezetet nyújt. Ez azt jelenti, hogy pl. a 2012. decemberben utalt előleg akár a következő év, azaz 2013 májusáig is fedezi a beszerzéseket. Ezen időszak alatt minden beszerzésről számla készül, tehát az előleg összegét akár több száz számlában visszavonják. Előlegnek minősül-e az így (példámban, decemberben) adott összeg? Az Szja-tv. 11. mellékletének b) pontja alapján elszámolható-e a pénzügyi teljesítés évének terhére költségként? Ha elszámolható költségként, akkor milyen költségnemen (anyagköltség, egyéb költség stb.)? A helyi iparűzési adó szempontjából melyik évben vehető figyelembe anyagköltségként (az előleg fizetésének [2012] évében, vagy a tényleges árubeszerzés [2013] időszakában)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5934. kérdés Értékcsökkenési leírás
A Tao-tv. 1. mellékletének 9. pontja szerint a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök beszerzése esetén, amennyiben az a 2. melléklet szerint 14,5%-os leírási kulcsba tartozna, érvényesíthető az 50%-os leírási kulcs is. Ez jelentheti-e, hogy egy 3 millió forint beszerzési értékű gázkazán a társasági adóban 7 év helyett 2 év alatt írható le?
5935. kérdés Kis- vagy középvállalkozás
A Kkv-tv. szerinti minősítéssel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, egy konkrét esetben. A vállalkozás foglalkoztatottjainak létszáma 2010-ben 49 fő, 2011-ben 53 fő, 2012-ben 55 fő. A pénzügyi mutatók közül az egyik sem éri el a megadott értéket, de véleményem szerint, ha a létszám két egymást követő beszámolási időszakban meghaladja az 50 főt, akkor már középvállalkozásnak minősül. Ebben a konkrét esetben a vállalkozás 2013. január 1. napján kisvállalkozásnak minősül-e (beszámolókészítés időpontja: 2013. 03. 31.), innovációs járulék alanya csak 2014. évtől lesz-e, valamint hogy 2013. december 31. napján már középvállalkozásként kell-e kezelnem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5936. kérdés Munkavállalók részére biztosított szolgáltatások, eszközök áfája
A Számviteli Levelek 283. számában az 5822. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. A szolgáltatások esetén könyvelésileg ez azt jelenti, hogy a költségek elszámolásakor (T 529, 4661 - K 454) kapcsolódó tételeként könyvelem a T 55 - K 467-et, és az áfabevallásban is szerepeltetem? Az eszközök beszerzésekor bruttó módon könyvelek (T 161 - K 454), nem vonok le áfát, az értékcsökkenés elszámolásakor pedig T 55 - K 571 kapcsolódó tételt könyvelem? Ha magasabb értéken szereztem be az eszközt, mint a támogatás, akkor a különbözetet hogyan könyvelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére