Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

OEK-nyomtatvány OEK-nyomtatvány - 1011-es
Egyik ügyfelem élni kíván azzal a lehetőséggel, amelyet a 2011. évi költségvetést megalapozó 2010. évi CLIII. tv. 82-83. §-ai 2012. 01. 01-jétől jelenleg is hatályos rendelkezései is biztosítanak számára. Részesedést kíván szerezni egy olyan magyar ingatlantulajdonnal rendelkező belföldi gazdasági társaságban, amelynek jelenlegi tulajdonosa olyan, alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy, amelyben a részesedést szerző magánszemély a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad több mint 10 százalékával rendelkezik. E törvény 83. §-ának (2) bekezdése szerint - egyéb kedvezmények mellett - a tulajdoni részesedését megszerző magánszemély adókötelezettségének megállapításakor ezzel összefüggésben más, adózásról vagy illeték fizetéséről szóló jogszabály alapján utólagos adómegállapítás sem tehető. Ennek ellentmondani látszik a bevallásra rendszeresített 1011-es OEK bejelentés és nyilatkozathoz közzétett kitöltési útmutató második bekezdésének utolsó mondata, mely szerint: "Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy a fentiek az illetékfizetési kötelezettségét nem érintik (lábjegyzetben ugyanitt hivatkozás történik az Itv. 18. és 26. §-ai rendelkezéseire)." Úgy tűnik, hogy a törvény illetékmentességi szabályát a kitöltési utasítás felülírja.
Megjelent a Számviteli Levelek 273. számában (2012. október 4.), 5591. kérdésszám alatt
OEM-szerverek OEM-szoftverek elkülönített kimutatása

Cégünk nagy mennyiségben vásárol számítógépeket ún. OEM-szoftverekkel együtt. Ezeket a szoftvereket csak a gépekkel együtt lehet értékesíteni, önmagukban nem forgalomképesek. Cégünk az OEM-szoftvereket az immateriális javak között szellemi termékként tartja nyilván. A számítógépek számláin azonban csak egy tételben szerepel a gép ára, nincs részletezve, hogy mennyit ér a hardver, illetve a szoftver. Így gondot jelent, hogy az OEM-szoftvereket milyen értéken vegyük állományba. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a szoftvereket a géppel együtt aktiváljuk, és csak az analitikus nyilvántartásban utaljunk arra, hogy a gép értéke az OEM-szoftver értékét is magában foglalja?

Megjelent a Számviteli Levelek 106. számában (2005. május 12.), 2163. kérdésszám alatt
OEP Fel nem használt OEP-támogatás
Fogorvosi tevékenységgel foglalkozó kft. ügyvezetője - magánszemélyként - eladta az OEP-pel szerződött magánpraxisát egy másik fogorvosi kft.-nek. Az eladó kft. 2012-ben havi 50 ezer forint eszköztámogatást kapott az OEP-től, aminek csak egy részét költötte el, ezzel elszámolt az OEP felé, a fennmaradó összeget elhatárolta. A praxiseladás időpontja 2013. 05. 31. Mi lesz a fel nem használt eszköztámogatás sorsa? Visszautalja a kft. az OEP-nek? Vagy költse el eszközre, és ajándékozza az új fogorvosi cégnek?
Megjelent a Számviteli Levelek 288. számában (2013. július 11.), 5932. kérdésszám alatt
offshore
OKJ
okosóra Okosóra besorolása

Ügyfelem szeretne venni egy okosórát, amely a telefonhoz hasonlóan működik (e-mail, sms, üzenet küldés-fogadás, információszerzés, szervező, naptár stb.). Számla alapján ez elszámolható céges költségként? Ha igen, az áfája visszaigényelhető?

Megjelent a Számviteli Levelek 432. számában (2020. szeptember 24.), 8318. kérdésszám alatt
oktatás
oktatási intézmény
oktatási költség
oktatási tevékenység Óraadók által számlázott díjak közvetítése
Társaságunk oktatással, szakmai továbbképző tanfolyamok szervezésével is foglalkozik. A hallgatókkal képzési szerződést kötünk, a költségtérítést számla ellenében egyenlítik ki. Az előadásokat külső óraadók tartják. Közvetített szolgáltatásnak minősül-e az óraadóknak számla alapján kifizetett összeg?
Megjelent a Számviteli Levelek 15. számában (2001. július 26.), 299. kérdésszám alatt
oktató Oktató szállásköltsége
Társaságunk szerződést kötött külső céggel oktatás megtartására. Az oktató szállásköltségét, a szállodából a cégünkhöz történő utazását is mi fizetjük, a cég nevére szóló számla alapján. Ebben az esetben a szállodaszámlát és a taxiszolgáltatást is oktatási költségre kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 200. számában (2009. június 11.), 4188. kérdésszám alatt
online adatszolgáltatás
online értékesítés Elektronikus termékek értékesítése
A társaság - többek között - elektronikus termékek (mobiltelefonok online feltöltésével, online autómatrica) értékesítésével foglalkozik. Ehhez viszonteladói szerződést kötött egy másik vállalkozással (nem a szolgáltatóval), amely utólag küldi meg a feltöltés, illetve a matrica nagykereskedelmi áráról a számlát. Hogyan kell elszámolni, könyvelni ezeket a tételeket? Közvetített szolgáltatásként vagy árubeszerzésként?
Megjelent a Számviteli Levelek 270. számában (2012. augusztus 16.), 5547. kérdésszám alatt
online feltöltés On-line feltöltés elszámolása
Cégünk mobiltelefonok on-line feltöltését is végzi. Az on-line feltöltéseket a vevők kifizetik nekünk, a szolgáltató cég pedig utólag számlát küld a feltöltés nagykereskedelmi áráról. Nálunk közvetített szolgáltatásnak minősül ez a tevékenység, vagy egyszerű árubeszerzés?
Megjelent a Számviteli Levelek 138. számában (2006. október 12.), 2813. kérdésszám alatt
online pénztárgép bizonylatai Online pénztárgép bizonylatainak könyvelése
Cégünk online pénztárgép használatára kötelezett. Minden nyitvatartási nap végén zárunk, hó végén a zárásokat összegyűjtve adjuk le a könyvelésbe a napi zárásokat, mely a bevétel alapját képezi. Ezen zárásokat Excel-táblázatba szedve (feltüntetve a zárások dátumát, sorszámát, áfakulcsonkénti összesítését) a könyvelés analitikát készít a leadott zárásokról. Kivitelezhető-e az, hogy a könyvelésben hó végén, egy bevételi pénztárbizonylaton rögzítjük az adott havi pénztárgépes forgalmat (és nem naponta), mögé rakva a zárásokat és az elkészített analitikát?
Megjelent a Számviteli Levelek 409. számában (2019. augusztus 8.), 7986. kérdésszám alatt
online számlaadat-szolgáltatás 2021. évi változás az online számlaadat-szolgáltatásban
1. A 2021. 01. 01-től érvénybe lépő - a NAV Online adatszolgáltatás felületéül szolgáló - 3.0-s verzió milyen lényegi, új elemeket fog tartalmazni a most beküldendő számlaadatokhoz képest? Szeretném, ha kitérnének a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó változásokra.
2. 2021. 01. 01-től az uniós és exportkiszállítások számlái is az Online adatszolgáltatás alá fognak tartozni. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy amennyiben a számláinkon a vevőadatokon kívül - külön "cellában" - a szállításicím-adatok is szerepelnek, a CMR-rel összhangban, akkor erre a szállítási címre vonatkozóan milyen ellenőrzés fog történni? A szállítási cím és a vevő kapcsolata többféle lehet:
- a szállítási cím a vevőm saját raktára - a vevő székhelyével azonos országban;
- a szállítási cím a vevőm által bérelt raktár - szintén azonos országban;
- a szállítási cím egy logisztikai cég raktára - akár eltérő országban;
- a szállítási cím a vevőm vevője - egy harmadik EU-s országban (háromszögügylet).
A szállítási címeknél milyen adószámot kell feltüntetnem a különféle esetekben? A háromszögügyletnél biztosan a vevőm vevőjének az adószámára van szükség. A logisztikai cégnél n0em minden esetben áll rendelkezésemre az adószám. Ekkor lehet adószám nélkül a szállítási cím? Vagy lehet a vevő adószáma? A vevő saját raktáránál - és bérelt raktár esetében - a vevő adószáma kell, hogy szerepeljen a szállítási címnél is? Vagy lehet ez adószám nélkül is?
Megjelent a Számviteli Levelek 436. számában (2020. november 26.), 8375. kérdésszám alatt
online számlázás
opció
opció lehívása Opció lehívása akadályokkal
"A" cég befektet (részesedést szerez) "B" kft.-ben. A "B" kft. tulajdonosai magánszemélyek. A részesedés szerzésekor az "A" cég opciót köt ki, amelynek értelmében meghatározott időn belül "B" kft. (saját üzletrészként) vagy a társtulajdonosok kötelesek kivásárolni az "A" cég "B" kft.-ben meglévő részesedését, hozammal növelten. Kérdések az opció lehívásához kapcsolódóan: A tulajdonjog fenntartásával létrejön-e az adásvételi szerződés az opció lehívásakor, és kell-e ezt követelésként könyvelni? Az üzletrész eladásakor mikor kell az eladónak a részesedést a könyveiből kivezetni? Meg kell-e várni a könyveléssel a cégbírósági bejegyzést? Ha az opcióhoz kapcsolódóan "B" kft. előleget utalt az "A" cégnek, az visszajár-e neki, ha saját üzletrészét a kedvezőtlen tőkeopció miatt (nincs jegyzett tőkén felüli vagyon) nem tudja megvenni? Az ügyvéd szerint nem jár vissza! Hogyan kell könyvelni abban az esetben, ha az opció teljesedésbe megy (a kötelezettek fizettek), de az "A" cég "B" kft.-ben meglévő részesedését a cégbíróság nem írja át?
Megjelent a Számviteli Levelek 311. számában (2014. szeptember 4.), 6414. kérdésszám alatt
opciós díj
opciós jog
opciós vétel Eladott társaság személygépkocsijának értékesítése
Egy kft. opciós szerződéssel személygépkocsit vásárolt. A kft.-t a tulajdonosa eladta. Alakult egy új kft., amely az eladott társaság egyes eszközeit, többek között a személygépkocsit is megvásárolta. A tárgyi eszközöket eladásként számlázták, a gépkocsi még fennálló hitelösszegét az új társaság átvállalta. Hogyan kell könyvelni a leírt gazdasági eseményeket? A számlázás időpontja megelőzte a tartozásátvállalási szerződés időpontját. Módosítani kell-e a számlában szereplő eladási árat? A hitelátvállalási szerződés szerint a fennálló hitel összege a vételár részét képezi.
Megjelent a Számviteli Levelek 84. számában (2004. május 27.), 1732. kérdésszám alatt
operatív lízing
optikai hálózat Optikai hálózat kiépítése
A cég szervereinek székhelyén lévő szerverek telephelyen történő elérhetősége, hozzáférhetősége érdekében optikai hálózat kiépítésére került sor. Hogyan kell könyvelni ezt a gazdasági eseményt?
Megjelent a Számviteli Levelek 423. számában (2020. április 9.), 8182. kérdésszám alatt
óriásplakát Reklámhordozó óriásplakát önkormányzati adója
2018. január 1-jétől az önkormányzatok építményadóval terhelhetik a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozót. Társaságunk rendelkezik olyan eszközzel (óriásplakáttal), mely a törvény szerinti reklámhordozó fogalomnak megfelel. Ezek közül néhányat megszüntettünk 2017-ben, ezért azok után nyilván nem kell adót fizetni. Kérdéses azonban, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a berendezést 2018-ban szereljük le? A Htv. szerint az adókötelezettség csak a reklámhordozó létesítését követő évtől keletkezik, ugyanakkor a leszerelendő óriásplakátot még korábban létesítettük. Ezért az évben leszerelt eszköz tekinthető-e olyannak, mint amelyik egyáltalán nem adóköteles, illetve csak akkor kellene utána adót fizetni, ha 2019-ben is meglenne? Miképp kell eljárni abban az esetben, ha az óriásplakáton az év egy részében nincs plakát, tehát az üres, figyelemmel arra, hogy reklámhordozónak csak az minősül, amely túlnyomórészt reklám közzétételére szolgál? Változtat-e a helyzeten az, ha január 1-jén nincs reklám a plakáton? Vannak továbbá olyan reklámeszközeink is, amelyek mindkét oldalára lehet reklámfeliratot elhelyezni. Ebben az esetben az eszköz mindkét oldala után kell építményadót fizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 380. számában (2018. február 15.), 7523. kérdésszám alatt
óriásplakát önkormányzati adója Reklámhordozó óriásplakát önkormányzati adója
2018. január 1-jétől az önkormányzatok építményadóval terhelhetik a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozót. Társaságunk rendelkezik olyan eszközzel (óriásplakáttal), mely a törvény szerinti reklámhordozó fogalomnak megfelel. Ezek közül néhányat megszüntettünk 2017-ben, ezért azok után nyilván nem kell adót fizetni. Kérdéses azonban, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a berendezést 2018-ban szereljük le? A Htv. szerint az adókötelezettség csak a reklámhordozó létesítését követő évtől keletkezik, ugyanakkor a leszerelendő óriásplakátot még korábban létesítettük. Ezért az évben leszerelt eszköz tekinthető-e olyannak, mint amelyik egyáltalán nem adóköteles, illetve csak akkor kellene utána adót fizetni, ha 2019-ben is meglenne? Miképp kell eljárni abban az esetben, ha az óriásplakáton az év egy részében nincs plakát, tehát az üres, figyelemmel arra, hogy reklámhordozónak csak az minősül, amely túlnyomórészt reklám közzétételére szolgál? Változtat-e a helyzeten az, ha január 1-jén nincs reklám a plakáton? Vannak továbbá olyan reklámeszközeink is, amelyek mindkét oldalára lehet reklámfeliratot elhelyezni. Ebben az esetben az eszköz mindkét oldala után kell építményadót fizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 380. számában (2018. február 15.), 7523. kérdésszám alatt
orvosi tevékenység Kapott támogatás az iparűzési adó alapjánál
Vállalkozási formában végzett orvosi, illetve oktatási tevékenység esetén az iparűzési adó alapjának megállapításakor figyelembe kell-e venni a kapott támogatás (kártyapénz, normatíva, "fejkvóta") összegét?
Megjelent a Számviteli Levelek 5. számában (2001. március 8.), 71. kérdésszám alatt
orvosok konferencián Konferencián részt vevő orvosok támogatása
Orvosi segédeszközöket kórházak részére értékesítő kft. a termékeikkel kapcsolatos témájú konferencián, kongresszuson részt vevő orvosoknak a 2006. évi XCVIII. törvény 14. §-a alapján természetbeni támogatást ad, vagyis megtéríti a rendezvényen való részvétel díját, utazási és szállásköltségét. Az orvosok a rendezvényt követően a kft. dolgozói részére előadják az előadáson hallottakat, majd tanácsot, véleményt mondanak a termék használatára vonatkozóan, tehát az orvosok szakmai rendezvénylátogatása a cég tevékenységét közvetlenül érinti. Milyen módon lehet hitelesen alátámasztani az orvosok támogatásának a kft. tevékenységével való összefüggését? A rendezvényszervezőtől a kft. a saját nevére szóló számlát kap. Hogyan kell kezelni a támogatást a társasági adó, az szja és járulékok szempontjából?
Megjelent a Számviteli Levelek 306. számában (2014. május 29.), 6317. kérdésszám alatt
osztalék
osztalék (átalakuláskor)
osztalék (átengedése) Osztalék átengedése
Kettős könyvvitelt vezető evás kft. evaidőszak előtti eredménytartalékból osztalékot szeretne fizetni. Tulajdoni hányad: 1 fő 50 százalék, 3 fő 16,67 százalék. Kedvezményesen, 25 százalékkal kifizethető osztalék 5560 ezer forint a 4 fő részére. A tulajdonosok taggyűlési határozatban döntenek arról, hogy a kivehető 5560 ezer forint osztalékból rájuk eső részt nem kívánják felvenni, átengedik az 50 százalék tulajdoni hányaddal rendelkező tagnak. A társasági szerződésben nincs kikötés a tulajdoni hányad arányában történő eredményfelosztásra. Így ő egy személyben venné fel a 5560 ezer forint osztalékot. Kérdésem az, hogy a kivehető osztalék így is kedvezményes 25 százalék adókulccsal adózik, vagy csak a tagnak eredetileg járó 2780 ezer forint és a fennmaradó 2780 ezer forint 35 százalékkal?
Megjelent a Számviteli Levelek 154. számában (2007. június 14.), 3176. kérdésszám alatt
osztalék (bevallási határ) Osztalék szja-bevallási határa
Az egyik kistulajdonosunknak a 2007. évi eredményünkből az idei évben a 25% szja levonása után 50 000 Ft osztalékot fizettünk ki. Kérdésünk, hogy az Szja-törvény 11. § (3) bek. f. pontja szerint be kell-e vallania majd az adóbevallásában? A maximum 50 000 Ft-os bevallási határ a teljes osztalékra, vagy a levonások (szja, eho) utáni - nettó - kifizetés összegére vonatkozik-e?
Megjelent a Számviteli Levelek 196. számában (2009. április 16.), 4090. kérdésszám alatt
osztalék (devizában) Jóváhagyott osztalék kifizetése devizában
A 2011. évben a mérlegben jóváhagyott osztalékot 2012-ben kívánjuk kifizetni devizában. Az Szja-tv. 6. §-ának (2) bekezdése szerint a megszerzés időpontjában érvényes árfolyamon, vagy a (4) bekezdés szerint a megelőző hó 15. napján érvényes MNB-árfolyamon kell átszámítani?
Megjelent a Számviteli Levelek 275. számában (2012. október 31.), 5631. kérdésszám alatt
osztalék (egészségügyi hozzájárulása)
osztalék (eho)
osztalék (elengedett)
osztalék (elhalt ügyvezetőnek)
osztalék (eredménytartalékból)
osztalék (euróban)
osztalék (fel nem vett)
osztalék (jogszerűtlen) Eredménykimutatásban nem szereplő osztalék kifizetése
A 2006. évi beszámolóban jóváhagyott osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összege után 10 százalék forrásadó megfizetése mellett lehetett a házipénztár összegét csökkenteni a törvényben rögzített feltételek fennállása esetén. A beszámoló 2007. 01. 31-ével elkészült taggyűlési jegyzőkönyvében jóváhagyták a fizetni szándékozott osztalék összegét. A beszámolóban viszont a jóváhagyott osztalékot nem mutatták ki az alapítókkal szembeni kötelezettségként. A forrásadót a társaság bevallotta és befizette. A könyvelő az osztalékkifizetést közvetlenül az eredménytartalékból könyvelte 2007-ben. Ezen a címen a beszámolóban elkövetett hiba módosítható-e ismételt közzététel és a cégbírósághoz történő benyújtás útján?
Megjelent a Számviteli Levelek 167. számában (2008. január 24.), 3489. kérdésszám alatt
osztalék (jóváhagyás nélkül)
osztalék (kata) Osztalék a kata hatálya alatt
A bt. 2013. évre bejelentkezett a kata hatálya alá. A bt.-ben a beltag 25%, egyik kültag 50%, másik kültag 25% tulajdoni hányaddal rendelkezik. A bt.-ben a beltag nem főállású kisadózó, az 50%-ban tulajdonos kültag heti 8 órás munkaviszonyban fog közreműködni, a 25%-ban tulajdonos nem fog közreműködni. Hogyan lehet 2013-ban a kata hatálya alatt az osztalékot elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 281. számában (2013. március 7.), 5764. kérdésszám alatt
osztalék (ki nem fizetett)
osztalék (kifizetési sorrend) Több év osztaléka kifizetésének sorrendje
A kft.-nek 4 tulajdonosa van. A társasági szerződés alapján tulajdoni hányaduk szerint jár nekik az osztalék. 2015. második félévében 5. tag lépett be. Az üzletrész vásárlásakor, illetve a társasági szerződésben az általános szabályoktól való eltérést nem kötöttek ki. (Maradt a tulajdoni hányadoknak megfelelő osztalékkifizetés.) 2013-2014-2015. évekre a kft.-nél jóváhagytak osztalékot, amelyek kifizetése folyamatosan, részletekben történik. (A korábbi 4 tulajdonos részére a 2014. évi osztalék nagy részét még nem fizették ki.) Helyes-e, hogy az 5. tagnak csak a 2015. évi mérlegben jóváhagyott osztalékra van jogosultsága? A kifizetéseknél figyelemmel kell-e lenni a keletkezés sorrendjére? A tagok megállapodhatnak-e abban, hogy az egyes tagoknak juttatott kifizetések időpontja eltérő? Van-e korlátozó rendelkezés arra, hogy az 5. tag a 2015. évi osztalékból, a korábbi 4 tag pedig a korábbi osztalékból részesüljön? Felmerülhet-e a Ptk. 3:187. §-ában kikötött tilalom?
Megjelent a Számviteli Levelek 355. számában (2016. november 10.), 7134. kérdésszám alatt
osztalék (kiva alatt) Döntés az osztalékról a kiva alatt
A kiva szerint adózó gazdálkodó osztalék-jóváhagyása esetén kötelező-e először a tárgyévi adózott eredményt felhasználni, és ezt követően lehet, illetve kell a képzés időrendi sorrendjében a szabad eredménytartalékból fizetni az osztalékot, vagy közvetlenül a képzés időrendi sorrendjében korábban képzett eredménytartalékból történik az osztalék kifizetése? Osztalék jóváhagyása esetén a kivás időszakban keletkező eredménytartalék után kivát kell fizetni, a korábban keletkezett taós eredménytartalék pedig nem képezi a kiva alapját, ezért a sorrend meghatározása alapvető fontosságú.
Megjelent a Számviteli Levelek 380. számában (2018. február 15.), 7525. kérdésszám alatt
osztalék (kiva) Kiva - be nem számító osztalék
Ügyfelem 2019. január 1-től a kiva szerinti adózást választotta. A korábbi években és a 2019. évben is eredményesen működött, jelentős eredménytartaléka van. Amennyiben a 2019. évi eredményét jóváhagyja osztalékként, lehetséges-e, hogy azt ne a kiva szerint adózza, hanem mint a korábbi évek eredménytartalékából igénybe vett, Tao-tv. szerint adózott osztalékot? Tehát igénybe veheti-e osztalék kifizetésére a korábbi évek eredménytartalékát úgy, hogy a tárgyévi eredményt nem veszi ki a kiva szerinti adózással, hanem eredménytartalékba helyezi azt? Figyelembe vehető-e a keletkezés időrendisége, illetve a kedvezőbb adózás? Ezt a tárgyévi kivaelőleg-bevallásban hol lehet jelölni?
Megjelent a Számviteli Levelek 427. számában (2020. június 18.), 8241. kérdésszám alatt
osztalék (korábban jóváhagyott)
osztalék (korrigálása) Jóváhagyott osztalék korrigálása
Egy félreértés és az év végi feszített munkatempó következtében egy kft. beszámolójában az osztalék összegét tévesen tüntették fel. Utólag - önellenőrzéssel - javítható-e? A beszámolóban az osztalék 29 510 E Ft, de valójában 13 000 E Ft lett kifizetve, a maradékot az eredménytartalékba helyezték. A könyvelés jó, csak a beszámolót töltötték ki rosszul.
Megjelent a Számviteli Levelek 264. számában (2012. április 19.), 5402. kérdésszám alatt
osztalék (kötelezettség rendezésére) Osztalék miatti kötelezettség rendezése
Társaságunk taggyűlése osztalék kifizetéséről döntött a külföldi cégtulajdonos részére. A kifizetendő osztalék pénzügyi rendezése történhet-e a vevőköveteléssel szembeni kompenzálással?
Megjelent a Számviteli Levelek 314. számában (2014. október 30.), 6467. kérdésszám alatt
osztalék (külföldinek)
osztalék (külföldről)
osztalék (lemondás osztalékról) Osztalékról való lemondás evás társaságnál
Az Eva-tv. hatálya alá 2007-ben bejelentkezett kettős könyvvitelt vezető társaság a 2006. évi adózott eredmény elfogadásakor osztalékfizetésről döntött. Az osztalékot 2007-ben nem fizették ki. Így a jóváhagyott osztalék a kötelezettségek között szerepel. Lehetséges-e, hogy a 2007. évi beszámoló után, a 2007. év már evázott eredményeként az a tagok között adómentesen felosztásra kerüljön, amennyiben még a 2007. évi eredmény elfogadása előtt a tagok lemondanak az előírt osztalékról?
Megjelent a Számviteli Levelek 171. számában (2008. március 20.), 3581. kérdésszám alatt
osztalék (nem magánszemélynek) Nem magánszemély részére fizetett osztalék
Cégünk egy német gazdasági társaság leányvállalata, ami azt jelenti, hogy cégünknek egyetlen alapító tagja van, az anyavállalat. Az anyavállalatunk most szeretné kivenni a 2012-ben keletkezett osztalékát. Milyen adófizetési kötelezettséggel jár ez a leányvállalat részéről? A magyar leányvállalat társasági formája kft.
Megjelent a Számviteli Levelek 357. számában (2016. december 15.), 7171. kérdésszám alatt
osztalék (nyilatkozat időpontja) Nyilatkozat az osztalékfizetésről
Ha a társaság osztalékfizetésről dönt, de a kifizetés csak két hónap múlva lesz, az ügyvezetőnek mikor kell nyilatkoznia a taggyűlés felé, a döntéskor vagy a kifizetéskor?
Megjelent a Számviteli Levelek 248. számában (2011. augusztus 4.), 5092. kérdésszám alatt
osztalék (saját üzletrész után) Saját üzletrész utáni osztalék
A társaság 2018 augusztusában osztalékelőleget fizet tagjainak a könyvvizsgáló által ellenőrzött közbenső mérleg alapján. A kft. 2018. március 15-től visszavásárolt saját üzletrésszel rendelkezik. A Ptk. szerint a társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg. Hogyan értelmezhető az az előírás, mely szerint a saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagok között kell törzsbetéteik arányában felosztani? Mi van akkor, ha az osztalékról való döntés időpontjában a saját üzletrészt a társaság már értékesítette, azaz nincs saját üzletrész?
Megjelent a Számviteli Levelek 388. számában (2018. július 19.), 7658. kérdésszám alatt
osztalék (tévesen kifizetett) Tévesen fizetett osztalék helyesbítése
A kft. 2002. év végén belépett az evába. 2002. évi mérlegében 3457 ezer forint eredménytartalék és 2509 ezer forint mérleg szerinti eredmény szerepelt. A 2003. évi mérlegében az adózott eredmény 3030 ezer forint, mérleg szerinti eredménye 3000 ezer forint, eredménytartaléka 0, mert az éves mérleg készítésekor 5966 ezer forint összegű tagokkal szembeni kötelezettséget könyveltek az eredménytartalékkal szemben. A tagok szándéka az evás időszak előtti osztalékforrás rendezése volt. A bruttó 5966 ezer forintot 2004 áprilisában kifizették, és az osztalékadózás szabályai szerint leadózták. A 2003. évi eredménykimutatásban a tárgyévi adózott eredményt osztalékfizetésre nem használták fel, 2003. évre vonatkozóan az osztalékfizetésről taggyűlési határozat nincs, az a cégbíróságnál sem került letétbe helyezésre. Hogyan kell kezelni a 2004. évi - osztaléknak nem minősülő - kifizetést? Tagi jövedelemként és utólag megadóztatni, járulékoztatni? Vagy a tagokkal visszafizettetni az eredménytartalékba?
Megjelent a Számviteli Levelek 147. számában (2007. március 8.), 3000. kérdésszám alatt
osztalék (tőkeemelésre) Januárban bejegyzett tőkeemelésre osztalék
A zrt. esetében az új részvényjegyzés, befizetés 2008 októberében megtörtént. A cégbíróság azonban - technikai okok miatt - csak 2009 januárjában jegyezte be, ezért jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként volt nyilvántartva 2008. december 31-én a társaság könyveiben. A 2008. év után fizetendő osztalékot lehet-e már fizetni az új részvényekre?
Megjelent a Számviteli Levelek 196. számában (2009. április 16.), 4068. kérdésszám alatt
osztalék (túlélő házastárs) Túlélő házastársat megillető osztalék
Mi a követendő eljárás, ha a kft. üzletrészét az özvegy haszonélvezete mellett öröklik a korábbi tulajdonos gyermekei? Így az osztalék a túlélő házastársat illeti meg, miközben ő tulajdoni hányaddal nem rendelkezik?
Megjelent a Számviteli Levelek 321. számában (2015. március 12.), 6579. kérdésszám alatt
osztalék (ügyvédi iroda) Osztalék az ügyvédi irodánál
Továbbra is fenntartják a Számviteli Levelek 326. számában a 6662. számú kérdésre adott állásfoglalásukat, függetlenül attól, hogy az igazságügyi miniszter attól érdemileg eltérő, azzal ellentétes álláspontot közölt a Magyar Ügyvédi Iroda elnökének küldött levelében?
Megjelent a Számviteli Levelek 331. számában (2015. szeptember 10.), 6762. kérdésszám alatt
osztalék (üzletrész értékesítésekor) Elszámolás az osztalékelőleggel
Közbenső mérleg alapján 2005. évre osztalékelőleget fizettünk a magánszemély tulajdonosok részére 73, 25, 2 tulajdoni hányad arányában, a 25%-os forrásadó levonása után. Év közben a 25% tulajdoni hányadú tulajdonostól a 73%-os megvette az üzletrészét. Hogyan kell elszámolni az osztalékelőleget és az osztalékot? Ha nem fedezi az adózott eredmény az osztalékelőleget, de van elegendő eredménytartalék? Mivel jár az év közbeni üzletrészeladás miatti tulajdonos-arányváltozás?
Megjelent a Számviteli Levelek 122. számában (2006. február 2.), 2497. kérdésszám alatt
osztalék (vagyoni aránytól eltérően)
osztalék (veszteség esetén) Osztalékelőleg veszteség esetén
A társaság osztalékelőleget szeretne fizetni. A közbenső mérleget az Szt.-nek megfelelő tartalommal elkészíti. A közbenső mérlegben lehet-e a tárgyévi adózott eredmény veszteség, ha a meglévő szabad (osztalékelőlegként kifizetendő) eredménytartalék fedezi a döntés szerinti osztalékelőleg összegét, és a saját tőkére előírt egyéb követelmények is teljesülnek?
Megjelent a Számviteli Levelek 211. számában (2009. december 17.), 4403. kérdésszám alatt
osztalék (visszavásárolt részvényre) Visszavásárolt részvényre jutó osztalék
A jóváhagyott osztalék még nem került kifizetésre, közben azonban a részvényt a zrt. visszavásárolta. Így a saját részvény után járó, jóváhagyott, előírt osztalékot a társaság hogyan számolja el?
Megjelent a Számviteli Levelek 281. számában (2013. március 7.), 5780. kérdésszám alatt
osztalék csökkentése Jóváhagyott osztalék csökkentése
Társaságunk 30%-ban tulajdonos az A kft.-ben. A kft. 2011. évi beszámolóját 2012. november hónapban ismételten közzétette jelentős összegű hiba miatt. A 2011. év után 2012. április hónapban jóváhagyott osztalék 10 millió forint, amelyet 2012. november hónapban az önellenőrzés miatt csökkentettek 5 millió forintra. Társaságunknak hogyan kell könyvelnie az osztalékcsökkentést?
Megjelent a Számviteli Levelek 288. számában (2013. július 11.), 5915. kérdésszám alatt
osztalék elajándékozása Ki nem fizetett osztalék elajándékozása
A kft. tagja jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékköveteléssel rendelkezik a kft.-vel szemben, amelyet egy (a kft.-ben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező) másik magánszemélynek ajándékoz. Milyen jogcímen lehet a másik magánszemély számára ezt a kifizetést teljesíteni?
Megjelent a Számviteli Levelek 321. számában (2015. március 12.), 6578. kérdésszám alatt
osztalék utáni adót kiváltó adó Osztalék utáni adót kiváltó adó könyvelése
A katára való áttérésnél osztalék utáni adót kiváltó adót kell - három év alatt egyenlő részletekben - fizetni. A 2012. évi zárásnál ezt hova kell könyvelni? És a mérlegbe hova kell beállítani? Az adózás előtti eredményből az első részletet a társasági adó mellett szintén le kell vonni, és úgy lesz mérleg szerinti eredmény? A másik kétévi kötelezettséget mivel szemben kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 286. számában (2013. május 30.), 5869. kérdésszám alatt
osztalék visszafizetése Kifizetett osztalék visszafizetése jelentős összegű hiba miatt
A kft. taggyűlése 2014. évben a 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásakor a 2013. év adózott eredménye terhére osztalékkifizetésről döntött. Az osztalékot 2014-ben kifizették. 2016. évben önellenőrzés keretében feltárt jelentős összegű hibák helyesbítésével, a 2013. évre jóváhagyott osztalék kifizetésére a saját tőke nem nyújtott fedezetet. A kft.-nek 2014. évben a Gt. előírásait, 2016-ban a Ptk. előírásait kellett alkalmaznia. Az előbbi szerint a tagoknak csak abban az esetben kell visszafizetni a felvett osztalékot, ha rosszhiszeműen jártak el, a Ptk. szerint: kötelező a tagoknak az osztalék visszafizetése, ha arra a társaság vagyona nem nyújt fedezetet. A 2016. évben történt önellenőrzés eredményeként a tagoknak vissza kell fizetniük a 2014. évben felvett osztalékot?
Megjelent a Számviteli Levelek 405. számában (2019. május 7.), 7919. kérdésszám alatt
osztalékadó
osztalékadó-kedvezmény
osztalékelőleg
osztalékfizetés
osztalékfizetés bejelentése Osztalék-, osztalékelőleg-fizetés bejelentése
Milyen gazdasági társaságok esetében kell bejelenteni elektronikusan a felvenni kívánt osztalékot, osztalékelőleget, ha 2014-ben osztalékelőleget kívánnak felvenni, és 2014-ben a már jóváhagyott osztalékot akarják kifizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 313. számában (2014. október 9.), 6443. kérdésszám alatt
osztalékfizetés eszközzel Osztalékfizetés eszközök átadásával
A kft. tagjai az osztalékot nem készpénzben, hanem részvényben, illetve tárgyi eszközben szeretnék kivenni. Hogyan kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 193. számában (2009. március 5.), 4024. kérdésszám alatt
osztalékfizetés euróban Osztalékfizetés euróban
A kft. a március 31-ei taggyűlésen osztalékfizetési kötelezettséget állapított meg 2 fő magánszemély és egy bt.-tulajdonos részére. A kft.-nek csak euróban van bevétele. Fizethető-e osztalék euróban?
Megjelent a Számviteli Levelek 120. számában (2006. január 5.), 2462. kérdésszám alatt
osztalékjövedelem Egyéni vállalkozó osztalékjövedelme (eva)
Az egyéni vállalkozó, akinek főállása is van (heti 36 órát meghaladó), az evát választja, a kivett maradék osztalékjövedelem adóját az eva tartalmazza-e?
Megjelent a Számviteli Levelek 56. számában (2003. március 20.), 1152. kérdésszám alatt
osztalékkifizetés időpontja Osztalékfizetés különböző időpontokban
Az osztalékfizetés kijelölt napján kötelező-e a kft. minden tagjának az osztalékot ténylegesen kifizetni? Megoldható ez akár több hónap alatt is? Mi történik, ha az egyik tag visszautasítja a pénz átvételét az adott napon, a többségi tulajdonos viszont mindenképpen fel akarja venni?
Megjelent a Számviteli Levelek 418. számában (2020. január 9.), 8100. kérdésszám alatt
osztalékkövetelés Osztalékkövetelés engedményezése
Egy gazdasági társaság magánszemély tulajdonosa - a korábbi években jóváhagyott, nyilvántartott - osztalékkövetelését engedményezi egy (másik) gazdasági társaságra. Mikor áll be az osztalék kapcsán a kifizető szja-, szocholevonási, -bevallási kötelezettsége? Az engedményes követelés érvényesítésekor? Tehát a konkrét pénzügyi teljesítéskor? Ha erre évek múltán kerül sor, akkor mi alapján vonjuk le az szja-t, szochót? Hogyan kell ezt a gazdasági eseményt lekönyvelni? További információk: Az osztalék jóváhagyása a 2015. évi beszámoló elfogadásával, 2016-ban történt, azonban a társaság likviditási helyzete miatt kifizetésre nem került sor. A magánszemély (tag) 2019-ben engedményezte az osztalék kifizetését egy gazdasági társaságra. Az engedményes a követelést a mai napig nem érvényesítette. A fenti gazdasági eseménnyel kapcsolatban mikor és hogyan kell könyvelnünk? Mi a teendő, ha az engedményes gazdasági társaság a követelést érvényesíteni szeretné? Meg kell keresnünk az eredeti jogosult magánszemélyt annak érdekében, hogy nyilatkozzon az szja- és szocholevonás helyes megállapítása érdekében? Mi történik abban az esetben, ha időközben a magánszemély értékesítette az üzletrészét? (És ha a helyes számfejtés érdekében a nyilatkozatot nem tudjuk beszerezni?) Kérem, hogy a gazdasági események helyes könyvelését is mutassák be a válaszadás során!
Megjelent a Számviteli Levelek 434. számában (2020. október 29.), 8352. kérdésszám alatt
osztalékról lemondás
óvadék
óvadéki számla Óvadéki számlára befizetett összeg
Társaságunk hosszú lejáratú kötvénykibocsátásból eredő kötelezettsége áll fenn a pénzintézettel szemben. A szerződés alapján társaságunknak a pénzintézetnél vezetett óvadéki számlára évente kell feltöltenie/befizetnie a szerződésben meghatározott óvadékösszegeket, amelyek összesítve majd a kötvény 2024. évi lejáratakor a törlesztésre fordítódnak. Az óvadéki bankszámlán lévő pénzügyi instrumentumokat, illetve annak hozamát (aminek egy része le van kötve betétben, egy részéért pedig államkötvény lett vásárolva) a pénzeszközök vagy a befektetett pénzügyi eszközök között kell szerepeltetni a mérlegben?
Megjelent a Számviteli Levelek 425. számában (2020. május 14.), 8209. kérdésszám alatt
óvoda