18. Számviteli Levelek / 2001. szeptember 27.

TARTALOM

334. kérdés Évek múltán kivett osztalék
A több év alatt keletkezett eredménytartalék osztalékként történő kifizetésekor milyen adókötelezettség keletkezik? Van-e valamilyen kedvezmény arra tekintettel, hogy több éven át nem vettek ki osztalékot a tagok, a részvényesek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
335. kérdés Támogatás elhatárolásának sajátos megszüntetése
Társaságunk 2000 decemberében megvásárolt 10 db autóbuszt, amelyeket még 2000-ben üzembe is helyezett. Az autóbuszokra fejlesztési támogatást kaptunk, azonban ennek pénzügyi rendezésére csak 2001 februárjában került sor. Hogyan és mikor történik ez esetben az elhatárolt támogatás megszüntetésének elszámolása?
336. kérdés Mikro- és kisvállalkozási kedvezmény
Élhet-e a mikro- és kisvállalkozások kedvezményével az az egyszemélyes kft., amely az árbevétel, a mérlegfőösszeg és a létszám alapján megfelel a mikro- és kisvállalkozásra előírt feltételeknek, ha tagja (tulajdonosa) egy luxemburgi cég?
337. kérdés Kapcsolt vállalkozás bejelentése
A kapcsolt vállalkozással érintett személyek nevét és adóazonosító számát be kell jelenteni az adóhatóságnak az Art. 15. §-ának (4) bekezdése szerint. E szerint az alapítók adatait egyszer be kell jelenteni egy adatbejelentőn, és újra be kell jelenteni, mint kapcsolt vállalkozást?
338. kérdés Munkába járási költségek megtérítése
Munkába járás esetén milyen utazási költségek elszámolása lehetséges, és ennek milyen feltételei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
339. kérdés Adófizetési napok
Melyek a társasági adó és az iparűzési adó megfizetésének időpontjai?
340. kérdés Védőital
Kérem, ismertessék a védőitallal kapcsolatos adózási szabályokat!
Kapcsolódó tárgyszavak:
341. kérdés Kötelezettség kiegyenlítése áruval
Hogyan kell könyvelni, ha egy gépkocsit forgalmazó cég megrendel egy szolgáltatást, és annak ellenértékét - pénz hiányában - gépkocsival szeretné kiegyenlíteni? Ez barterügylet?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
342. kérdés Tőkeemelés a jegyzett tőkén felüli vagyonból a befektetőnél
Jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történt a tőkeemelés. Felvehető-e a részesedésnövekedés a befektető könyveibe?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
343. kérdés Tárgyieszköz-vásárlás magánszemélytől
Ha adószámmal nem rendelkező magánszemélytől történik a tárgyi eszköz vásárlása, az adásvételi szerződés elfogadható-e a könyvelés alapjául szolgáló bizonylatként? Mi a teendő áfa, szja szempontjából?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
344. kérdés Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség
A cég motoralkatrész-kereskedelmi tevékenységének megszüntetését (1999. szeptember) követően a 3 900 000 Ft értéken nyilvántartott árukészletét 400 000 Ft + áfa értéken értékesítette (2000. decemberben). Kell-e növelni a társasági adó alapját?
345. kérdés Külföldi tanulmányterv áfája és elszámolása
Belföldi cég külföldi cégtől épületkomplexumra tanulmánytervet rendel meg, amelyet egy önkormányzatnak ad el. Milyen áfafizetési kötelezettség terheli? Hogyan kell elszámolni? Mi a számviteli elszámolás akkor, ha az önkormányzat mégsem veszi meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
346. kérdés Hitel kimutatása készfizető kezesnél
Az MRP a kft. alapításához E-hitelt vett fel. Ez a hitel és a további saját erő a kft. jegyzett tőkéjében van. A hitelért a kft. készfizető kezes, de a hitel a kft.-nél nincs nyilvántartva. Nyilván kell-e tartani a hitelt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
347. kérdés E-hitel törlesztése pénzeszközök átadásával
A kft. az MRP által felvett E-hitel törlesztésére pénzt ad át az MRP-nek. Hogyan kell az így átadott pénzeszközt a társaságnál elszámolni és a társasági adó alapjánál figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
348. kérdés E-hitel kamatának elszámolása
A kft. fizeti az E-hitel kamatát is, az előző pontban leírtakhoz hasonlóan az MRP-nek történő átadással, az MRP fizeti meg azt a banknak. Hogyan kell ezt elszámolni? A törlesztett E-hitelt az MRP tagjai között felosztja, és ezzel nő a tagok saját kft.-üzletrészének értéke, és csökken az MRP-é, miközben a kft. jegyzett tőkéje nem változik. Jó ez így?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
349. kérdés Veszteség rendezése tőketartalékból
A kft. osztalékot szeretne fizetni, de évek óta veszteséges, így az eredménytartaléka is negatív előjelű. Jelentős összegű - a halmozott veszteséget meghaladó - tőketartaléka terhére rendezheti-e a mínusz eredménytartalék számlát? Az E-hitellel kapcsolatos kezességvállalás mennyiben lehet itt zavaró tényező?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
350. kérdés Kapcsolt vállalkozás telephely esetén
A Tao-tv. 4. §-a 23. pontjának d) alpontja a külföldi vállalkozó telephelyével kapcsolt vállalkozási viszonyban lévőket definiálja. Ez a rendelkezés azonban nem értelmezhető, mivel a Tao-tv. 2. §-a (3) bekezdésének a) pontja a külföldi vállalkozót a telephellyel határozza meg. Hogyan oldható fel ez az értelmezési probléma, ellentmondás? A külföldi vállalkozással fennálló kapcsolt vállalkozást hogyan kell bejelenteni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
351. kérdés Szellemi szabadfoglalkozásúak adó- és járulékterhei
"7-es adószámmal" rendelkező személy nyelviskolában nyelvoktatást vállal. A megállapított óradíjakkal számláz. Főállású munkaviszonya van. Havonta számláz. Adóelszámolását tételes költségelszámolással rendezi. Nyilatkozott a nyelviskola felé, hogy a részére kifizetett díj 50%-át tekintsék adóalapnak. Ezt a nyilatkozatot a nyelviskola nem fogadta el, a teljes ellenértékről kéri a számlát, és a kapcsolódó adók és járulékok befizetését neki kell rendezni. A kifizetőnek milyen járulékfizetési kötelezettsége van?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére