24. Számviteli Levelek / 2001. december 20.

TARTALOM

467. kérdés Adózásra vonatkozó várható változások
Lesznek-e, várhatók-e olyan változások, amelyek közvetlenül vagy közvetve kihatnak a vállalkozások számvitelére, adózására, és a 2001. év végén vagy a 2002. év elején tennivalót jelentenek a vállalkozásnak, amelyek elmulasztása hátránnyal járhat számunkra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
468. kérdés Cégautó-javítás áfája
Ha a kft. megfizeti céges autói után a cégautóadót - amivel végeredményben elismeri és kiváltja a magánhasználatot -, a személygépkocsi-javítás áfája visszaigényelhető-e, vagy ezt a célt nem éri el a vállalkozás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
469. kérdés Cégautóadó elszámolása
Helyes-e a cégautóadó személyi jellegű ráfordítások közötti kimutatása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
470. kérdés Autórádió áfája
Ha az autórádió nem része a személygépkocsinak, akkor ez azt jelenti, hogy a személygépkocsi üzembe helyezése után vásárolt és beszerelt autórádió áfája visszaigényelhető?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
471. kérdés Utalás a könyvvizsgálatra
Fel kell-e tüntetni a beszámoló egyes lapjain a következő szöveget annak a kft.-nek, amely nem kötelezett könyvvizsgálatra: "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
472. kérdés Operatív lízing, ami valójában pénzügyi lízing
a) Az operatívlízing-szerződés a bérleti időszak végén opciós vételi jogot biztosít a lízingbevevőnek, ezt a "tartalom elsődlegessége a formával szemben" számviteli alapelv szerint pénzügyi lízingként kell elszámolni. Ezt a konstrukciót támasztja alá az új Szt. 3. §-a (8) bekezdésének 13. pontja is. b) Ha az opciós vételi jogot biztosító szerződés alapján a lízingbevevő az eszközt a tárgyi eszközök között aktiválja, majd a szerződés lejáratakor vételi jogával nem él, és ezért az eszköz visszakerül a lízingbeadóhoz, hogyan kell kezelni az aktivált eszköz után elszámolt értékcsökkenést, hiszen az eszköz nem maradt a társaságnál, így ténylegesen csak bérlet volt (a társaság a lízingelt eszköz lízingdíját viszont a futamidő alatt nem tudta bérleti díj formájában elszámolni). Mi a helyes eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
473. kérdés 2000-ben képzett céltartalék elszámolása
Helyesen járunk-e el, ha a 2000. évben a várható veszteségekre képzett céltartalékot 2001-ben nyitás után korrekciós tételként könyveljük a követelésekkel szemben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
474. kérdés Áfa: kis értékű tárgyi eszköz
A kis értékű tárgyi eszköz elszámolásának értékhatára, az 50 ezer forint áfával vagy áfa nélkül értendő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
475. kérdés Terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatása
A társaság a számvitel-politikájában úgy szabályozott, hogy az 50 ezer forint bekerülési érték alatti eszközöket azonnal, a 200 ezer forint alattiakat 36 hónap alatt számolja el értékcsökkenési leírásként. Megteheti ezt a társaság? A 2000-ben beszerzett és 14,5 százalékkal amortizált eszközök leírási kulcsa megváltoztatható-e a hatályos számviteli politikának megfelelően?
476. kérdés Áfa: iroda céljára vásárolt lakás értékesítésekor
Egy bt. négy évvel ezelőtt a tulajdonos családi házának egy szobáját a bt. nevére irodaként megvásárolta. A vásárlási ár áfát is tartalmazott, amelyet a bt. visszaigényelt. Ebben az évben a bt. tulajdonában lévő részt értékesítették. Ez az értékesítés tárgyi adómentes volt, így az Áfa-tv. 39. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján az időarányosan számított, előzetesen felszámított és levont áfát meg kell fizetnie. Ezt a fizetendő áfát hogyan kell a naplófőkönyvben könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
477. kérdés Bérbeadás áfája
Cégünk ingatlankezelési tevékenységet is folytat. A lakóépülettel egybeépült, nem lakás célú ingatlanokat (garázs, üzlethelyiség) is bérbe adunk. Ebben az esetben hogyan kell a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok áfáját meghatározni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
478. kérdés Exportszolgáltatás és a bevallási időszak kapcsolata
Egy társaságnak 2000-ben az Áfa-tv. 15. §-ának (5) bekezdése, illetve 1. és 3. §-a alapján nem kellett áfát fizetni az exportszolgáltatás után. A társaság 2001 I. negyedévére benyújtott adóbevallását az adóhivatal nem fogadta el, mert a társaság éves bevalló, ugyanis az adóhivatal szerint 2000-ben a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértéke nem haladta meg a 8000 E Ft-ot. Az Áfa-tv. 47. §-ának (2) bekezdése nem szól arról, hogy az export ellenértékét a 8 millió Ft-os értékhatár megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Mi a helyes értelmezés?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
479. kérdés Iskolák és fenntartóik közötti eszközátadás
A fenntartó szervezet költségvetési juttatásból gazdálkodik, nem tartozik az áfakörbe. A felügyelete alá tartozó iskolák önálló adószámmal rendelkeznek, önállóan tesznek eleget bevallási és befizetési kötelezettségüknek, bár költségvetésüket a fenntartó szervezet hagyja jóvá. Az iskolák eszközbeszerzésre irányuló pályázatainál a pályáztató csak a fenntartó részére kiállított számlákat fogadja el. Az eszközök azonban az iskolákhoz kerülnek. Hogyan kell ez esetben könyvelni? Van-e ennek áfavonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
480. kérdés Off-shore cég belföldi tevékenysége
Off-shore cég esetén belföldi tevékenységnek minősül-e, ha pénzeszközeinek egy részét nem bankban kamatoztatja, hanem a magasabb kamatszázalék miatt kölcsönadja egy belföldi társaságnak? Másképpen: nem veszíti-e el az off-shore státusát emiatt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
481. kérdés Üzletszerűen végzett hitelnyújtás
Milyen elhatárolási szempontjai vannak az engedélyhez kötött hitel- és kölcsönnyújtásnak és az Szt. szerinti pénzkölcsönzésnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
482. kérdés Egyéni cég számvitele
Egyéni vállalkozó bejegyeztette magát a cégbíróságnál egyéni cégként. Nem kíván kft.-vé átalakulni. Vonatkozik-e rá a számviteli törvény?
483. kérdés Devizára szóló követelések-kötelezettségek beszámítása
Ha a külföldi féllel szembeni követelést és kötelezettséget kompenzálják, és nem ugyanazon devizanemben van a követelés (DEM), illetve a kötelezettség (USD), milyen devizaárfolyamon történik a kompenzálás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
484. kérdés Devizaszámla vezetése
A devizaszámlán lévő deviza nyilvántartási, illetve könyv szerinti értékének megállapítására milyen alternatív lehetőségek vannak 2001-től? Hol kell ezt rögzíteni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
485. kérdés Termőföld talajjavításának elszámolása
A termőföld talajjavítása a termőföld értékét növelő beruházásnak vagy telkesítésnek minősül-e? Hol számoljuk el?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére