14. Számviteli Levelek / 2001. július 12.

TARTALOM

258. kérdés Utólag adott árengedmény számlázása
A Számviteli Levelek 1. számában a 9. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik a kérdés: egyoldalúan felkínált, forgalommal arányosan utólag adott árengedmény esetén lehet-e számlahelyesbítéssel élni, és ennek összege csökkenti-e az áfaalapot?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
259. kérdés Tagi kölcsön kamata
Egy németországi illetőségű társaság kölcsönt nyújtott egy - a társaság tagjaival azonos személyek által alapított - magyar kft. részére. A kölcsön lejáratát nem határozták meg. A kölcsönt részben beruházásra, részben egyéb célra fordították. A kölcsön kamatát meg kell-e osztani a beruházás és a pénzügyi műveletek ráfordítása között? A társaságiadó-alapot a teljes kamattal, vagy a nem aktivált kamattal kell 2001. előtt növelni a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének j) pontja alkalmazásakor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
260. kérdés Üzletrész értékesítése
Egyéni vállalkozó 1999-ben átalakult kft.-vé, és az adózatlanul befektetett jövedelmét eredménytartalékba tette. Még ugyanebben az évben eladta az üzletrész 50 százalékát. Az eladási ár a törzstőke 50 százaléka volt. Árfolyamnyereséget nem realizált. Mikor keletkezett személyijövedelemadó-kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
261. kérdés Mi tekinthető ösztöndíjnak?
Egy kiemelten közhasznú alapítvány pályázat útján támogatást nyert. A támogató az elnyert összeget ki sem utalta az alapítványnak, hanem közvetlenül a dolgozók számláira utalta ösztöndíjként. Mi különbözteti meg az ösztöndíjat a munkabértől, vagy a személyi jellegű egyéb kifizetésektől?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
262. kérdés Áruval ellentételezett árengedmény
A forgalom növelése érdekében nyilvánosan meghirdetett akciót tervezünk. Az akcióba bevont termékekből történő vásárlás esetén a beszállítóinktól kapott százalékos engedménynek megfelelő értékben raktári készletünkből árut szállítanánk. Az ellenérték nélkül adott áruról nullaértékű számlát állítanánk ki. Mi a helyes megoldás, van-e adófizetési kötelezettségünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
263. kérdés Különbözet szerinti adózás
Autókereskedő új és használt autók forgalmazásával foglalkozik, a különbözet szerinti adózást választotta. Hogyan kell a különbözet szerinti adózásban a termékimportot figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
264. kérdés Egyszeres könyvvitel: áfa-visszaigénylése
Az egyszeres könyvelést végző vállalkozó tehergépkocsit vásárol: a számlán a teljesítési időpont és fizetési határidő 2000. december. A számla kiegyenlítése a fizetési határidőn belül megtörtént. A tehergépkocsi tényleges átadásának időpontja 2001. január 1. a forgalmi engedély szerint is. Az áfa visszaigénylése 2000-ben megtörténhetett-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
265. kérdés Visszaigényelhető áfa
Exporttevékenység miatt jellemzően negatív elszámolandó adót bevalló társaság kötelezettségét az eladó részben vagy egészen elengedi. A kötelezettség elengedése - ez esetben - a kifizetési feltétel teljesülésének minősül-e? Érvényesíthető-e a vevő részéről az áfa-visszaigénylés?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
266. kérdés Követelés ellenében átvett eszközök áfája
Nem áfaalany pénzintézetnek a követelés ellenében átadott, illetve az opciós szerződéssel tulajdonába került eszközök értékesítése után van-e áfafizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
267. kérdés A téli gumik áfalevonása
A kft. személygépkocsit vásárolt, majd pár nappal később téli gumikat szerzett be. Levonható-e a téli gumik áfatartalma, ha az autót magáncélra nem használják?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
268. kérdés Nyugdíjasok adó- és járulékkedvezménye
A nyugdíjas kft.-tagnak, illetve a nyugdíjas egyéni vállalkozónak milyen adó- és járulékkedvezménye van a nem nyugdíjas taggal, illetve a nem nyugdíjas egyéni vállalkozóval szemben?
269. kérdés Családi kedvezmény
Hogyan kell elszámolni a családi kedvezményt az új szabályok szerint a havi adóelőleg kiszámításánál?
Kapcsolódó tárgyszavak:
270. kérdés Szolgálati lakás bérleti díja
Szolgálati lakás bérlőjétől a közüzemi költségen felül szükséges-e bérleti díjat kérni? Ha igen, mi a bérleti díj minimális összege? Bérleti díj hiányában milyen közterhek merülnek fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
271. kérdés Licencdíj elszámolása és társasági adója
Gyártási eljárásért - amelyet a használatbaadó 5 éves szerződés alapján továbbfejleszt, aktualizál az éves licencdíj ellenében - a társaság licencdíjat fizet 1998-tól. A társaság az 1998-ban fizetett licencdíjat szellemi termékként vette állományba, és 3 éves használati időt tervezve számolja el az értékcsökkenést. 1999-től az éves licencdíjat költségként számolja el. Helyes-e az eljárás, illetve jogdíjnak minősül-e a licencdíj, és meg kell-e utána állapítani a társasági adót, ha a használatbaadó külföldi illetőségű?
Kapcsolódó tárgyszavak:
272. kérdés Bérbe adott épület értékcsökkenése
A Tao-tv. 1. számú mellékletének 4. pontja szerint nem számolható el értékcsökkenési leírás azokra az eszközökre, amelyekre vonatkozóan az új Szt. szerint nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Vonatkozik-e ez a rendelkezés arra az ingatlanra, amelynek a maradványértéke megegyezik a bekerülési értékkel?
273. kérdés Külföldön végzett tevékenység társasági adója
Egy belföldi cég részlege tartósan külföldön végez tevékenységet, ott önállóan adózik. Hogyan jelenik meg a társaságiadó-kötelezettségben a külföldön elért jövedelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
274. kérdés Off-shore cégek könyvvezetése, adózása
Az ún. külföldön tevékenységet végző társaságok (off-shore cégek) könyvvezetése, adózása, bevallása mennyiben tér el az általánostól? Van-e erről kiadvány?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
275. kérdés Sportbérletek adózása
Milyen adóvonzattal jár a dolgozók részére térítésmentesen biztosított fitnesz-, illetve teniszbérlet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
276. kérdés Saját vállalkozásban végzett ültetvénytelepítés áfája
Áfaalany saját vállalkozásban (kivitelezésben) ültetvényt telepít. A telepítést 2000. december 31-én befejezte. Termékértékesítésből származó fizetendő áfája ugyanezen bevallási időszakban nincs. Mikor igényelheti vissza a beruházás áfáját?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
277. kérdés Ültetvénytelepítés költségeinek elszámolása
A szőlő- és gyümölcsfa-telepítéseknél a beszerzett anyagokat hogyan kell helyesen könyvelni? Mi alapján történik a beruházáskénti elszámolás, majd az ültetvénykénti aktiválás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
278. kérdés Pénztárgép kötelező használata
Építő- és tüzelőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó minden értékesítéséről számlát, illetve készpénzes számlát bocsát ki. Köteles-e pénztárgép használatára?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
279. kérdés Szerződésállomány értékesítése
Számítástechnikai cég tevékenységét befejezi, a vállalkozás 2001-ben megszűnik. Átalánydíjas szerződéseit (a megbízók beleegyezésével) átadja egy hasonló profilú cégnek 5 millió forintért. A szerződésállomány értékesítése milyen KSH-besorolású szolgáltatás, milyen áfa terheli? Mi a helyes számviteli elszámolás a vevőnél, illetve az eladónál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
280. kérdés Személygépkocsi értékcsökkenése
Megváltozott a személygépkocsi tárgyi eszközként történő leírása a 2001. 01. 01. utáni vásárlás esetén. Hogyan kell megállapítani a leírási kulcsot? Milyen eszközökre kell még ezt alkalmazni?
281. kérdés Belépési díj elszámolása
Egy bt. bérelt irodájába Matáv-telefonvonalat szereltek be a bt. nevére. Kérdésünk az, hogy a belépési díjat és a különféle kártyaköltségeket vagyoni értékű jogként kell-e könyvelni?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére