5. Számviteli Levelek / 2001. március 8.

TARTALOM

68. kérdés Jogelődnél keletkezett veszteség
Lehetősége van-e egy 1997. évben egyesüléssel alakult gazdasági társaságnak a jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteség adózás előtti eredményből történő levonására?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
69. kérdés Üzemanyagköltség az iparűzési adó alapjánál
Az egyéni vállalkozó, ha üzemanyagnorma és az APEH által közzétett üzemanyagár alapján számolja el az üzemanyagköltséget, csökkentheti-e ezzel a tétellel a nettó árbevételét az iparűzési adó alapjának kiszámítása során?
70. kérdés Iparűzésiadó-kötelezettség megosztása a telephelyek között
A vezetékes (nyomvonalas) létesítményhez kötött szolgáltatást nyújtó vállalkozások iparűzésiadó-kötelezettsége fennáll-e minden olyan településen, ahol a szolgáltatást igénybe veszik?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
71. kérdés Kapott támogatás az iparűzési adó alapjánál
Vállalkozási formában végzett orvosi, illetve oktatási tevékenység esetén az iparűzési adó alapjának megállapításakor figyelembe kell-e venni a kapott támogatás (kártyapénz, normatíva, "fejkvóta") összegét?
72. kérdés Helyi iparűzési adó megosztása
A külföldön végzett tevékenységből származó árbevételt terheli-e - s ha igen, akkor hol - helyi iparűzésiadó-kötelezettség?
73. kérdés Tőketartalék emelése
Mikor és mi alapján történik a jegyzett tőke emeléséhez kapcsolódó tőketartalék-növelés könyvelése, mivel csak a jegyzett tőkét jegyzik a cégbíróságon?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
74. kérdés Tőkeemelés a tőketartalékból
Tőketartalékból lehet-e jegyzett tőkét emelni? Milyen feltételei vannak? Hogyan kell azt könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
75. kérdés Tagi kölcsön megszüntetése
Kisvállalkozásoknál szinte mindenütt előfordul tagi kölcsön. Van-e előírás arra, hogyan kell ezt számvitelileg rendezni? Be lehet-e vonni a saját tőkébe? És ha igen, hogyan? Kell-e adózni utána?
76. kérdés Bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás elszámolása
Vendéglátóegység 2000 áprilisában nyitott, azt megelőzően a bérlő a bérleményt felújította. A felújítás költségét évi 6 százalékkal amortizáljuk. A felújítás áfáját visszaigényeltük. Helyesen jártunk-e el?
77. kérdés Mikro- és kisvállalkozás kedvezménye, korábban használatba nem vett
Mit jelent a mikro- és kisvállalkozók által érvényesíthető kedvezményre vonatkozó rendelkezésekben a "korábban még használatba nem vett" kifejezés?
78. kérdés Mikro- és kisvállalkozások kedvezménye, eszközök besorolása
Milyen kritériumok alapján dönthető el, hogy a tárgyi eszköz a műszaki gépek, berendezések, felszerelések, járművek között vehető-e nyilvántartásba?
79. kérdés Mikro- és kisvállalkozás kedvezménye, adóelőleg
Igénybe vehet-e a mikro- és kisvállalkozás a beruházás után kedvezményt, ha a beruházást 2000-ben kezdte, és 2001-ben helyezi üzembe?
80. kérdés Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága
Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,
81. kérdés Közvetített szolgáltatás áfája
Két vállalkozás közösen folytat nagykereskedelmi tevékenységet. "A" kft. a vaj felvásárlását és értékesítését végzi, "B" kft. piacszerzéssel és fuvarszervezéssel foglalkozik. A szállítást egy fuvarozócégtől rendeli, és magasabb áron számlázza tovább a vevőnek. Vajon a "B" kft. a vaj szállításáról szóló számlát 12%-os vagy 25%-os áfakulccsal számítsa-e fel?
82. kérdés Áfaalanyi mentes határ átlépése
Alanyi adómentes értékhatár átlépése: a fizetendő áfát arra a számlára kell felszámítani, amellyel a számlakiadás napján meghaladjuk (átlépjük) a 2 millió forintos mentes határt? E naptól vehető figyelembe az előzetesen felszámított áfa is? Ugyancsak ez a nap a változás hatálybalépésének időpontja az APEH változásbejelentő lapon? Jól értelmezem?
83. kérdés Lakásértékesítés áfája
Magánszemélytől vásárolt lakást egy társaság. Ha értékesíteni vagy cserélni akarja a szolgálati lakást, kell-e utána áfát fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére