Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

fagykár Elfagyott gyümölcsültetvény amortizációja
Társaságunk gyümölcsültetvénye az idei 2012-es évben tavaszi fagyok következtében elfagyott, nem várható termés. Ebben az esetben az értékcsökkenés elszámolását az idei évben lehet-e szüneteltetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 269. számában (2012. július 26.), 5531. kérdésszám alatt
faház Faház minősítése
Egy olyan faház, amely nincs egybeépítve az alapjával, tehát hasonló, mint egy kutyaház, felemelhető és változtatás nélkül áthelyezhető, milyen rendeltetésű tárgyi eszköznek minősül, és mennyi a terv szerinti értékcsökkenése a Tao-tv. szerint?
Megjelent a Számviteli Levelek 374. számában (2017. október 26.), 7440. kérdésszám alatt
fajtaoltalmi díj Fajtaoltalmi jogdíj
Véleményük szerint a fajtaoltalmi díjat - amit évente fizetünk - melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 354. számában (2016. október 27.), 7128. kérdésszám alatt
fakitermelés Fakitermelés jövedelme - magánszemély
Társaságunk erdőgazdálkodási tevékenységet is végez. Az erdőbirtokos magánszeméllyel az erdő művelésére szerződést kötött 2010-ben. 2016-ban az erdőterület gyérítése következtében faanyag kitermelése történt, melyet társaságunk értékesített. Az erdőtulajdonos nem tud számlát adni. A tőle "felvásárolt" fa értéke és a faanyag kitermeléséhez kapcsolódó költségek különbözete a magánszemélyt illeti meg. Hogyan kell ezt helyesen elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 357. számában (2016. december 15.), 7169. kérdésszám alatt
faktorálás
faktorálás (visszterhes)
faktoring Faktoring elszámolása az ügyféllel
Cégünk a faktoringüzletágban tevékenykedik. Ügyfeleink vevőköveteléseiket cégünkre ruházzák át. Az átruházással egyidejűleg ügyfeleinknek előleget adunk, az előleg után kamatot számítunk fel. Amikor ügyfeleink vevői tartozásukat kiegyenlítik, akkor törlesztjük az előleget, a maradványösszeget átutaljuk, megterheljük ügyfeleinket a kamattal és a faktoringdíjjal. A leírtak alapján cégünk is és ügyfeleink is bruttó módon számolnak el. Kérdésünk, kezelhetjük-e részletfizetésként az ügyfélnek nyújtott előleget? Lehetséges-e a nettó elszámolás?
Megjelent a Számviteli Levelek 44. számában (2002. szeptember 19.), 876. kérdésszám alatt
fásítás Fasortelepítés elszámolása
Önkormányzatunk támogatásból fásítást végzett, fasort telepített. A megvalósított beruházást mikor aktiváljuk, milyen főkönyvi számlán mutassuk ki? A terv szerinti értékcsökkenési leírást hogyan határozzuk meg?
Megjelent a Számviteli Levelek 134. számában (2006. augusztus 10.), 2728. kérdésszám alatt
fedezet
fegyver Fegyverek amortizációja
Az Szt. 52. §-ának (6) bekezdése szerint nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek értéke évről évre nő. Vonatkozik ez a fegyverekre is?
Megjelent a Számviteli Levelek 87. számában (2004. július 22.), 1786. kérdésszám alatt
fejlesztés Hiteltörlesztéshez kapcsolódó fejlesztési támogatás elszámolása
A házi gyermekorvosi ellátást végző bt. a 229/2001. Korm. rendelet 4. §-a (4) bekezdése alapján a 2002. december 31-ig beszerzett és hitellel finanszírozott eszközökhöz kapcsolódóan a hitel törlesztésekor 2006 végéig támogatást kap, havonta. Hogyan kell a kapott támogatást a kettős, illetve az egyszeres könyvvitel rendszerében elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 70. számában (2003. október 30.), 1463. kérdésszám alatt
fejlesztési adókedvezmény Fejlesztési adókedvezmény
Társaságunk igénybe kívánja venni a kkv-knak biztosított ún. fejlesztési adókedvezményt. Az adókedvezmény egyik feltétele az, hogy vagy a bérköltséget kell meghatározott mértékben növelni, vagy pedig az átlagos dolgozói létszámot kell emelni legalább 25 fővel. Mi az utóbbit fogjuk alkalmazni. Viszont a létszámnövekedés hatására a kapcsolt vállalkozásokkal együtt feltehetőleg el fogjuk érni a még kkv-státuszt jelentő 250 főt, tehát ezt követően 2 év múlva el fog veszni a kkv-státuszunk. Ha elvész a kkv-státusz, azt követően már nem lehet igénybe venni a fejlesztési adókedvezményt? Nemcsak a jövőre vonatkozóan, hanem visszamenőlegesen is elveszíti a vállalkozás a fejlesztési adókedvezményre való jogosultságát?
Megjelent a Számviteli Levelek 336. számában (2015. november 26.), 6830. kérdésszám alatt
fejlesztési hozzájárulás
fejlesztési támogatás
fejlesztési tartalék
fejlesztési tartalék (ismeretlen eredetű) Ismeretlen eredetű tőketartalék, fejlesztési tartalék
A kft. átvilágítása során a 2017. évben derült ki, hogy a 2005. évben képzett fejlesztési tartalék, valamint tőketartalék a mai napig szerepel a könyvekben. A tőketartalék képzésének oka sajnos nem ismert az iratok megsemmisülése miatt. A fejlesztési tartalék nem került felhasználásra, visszaírásra. Mivel elévülési időn túli tételekről van szó, mi a helyes eljárás a tőketartalékként és a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összegek megszüntetésére?
Megjelent a Számviteli Levelek 371. számában (2017. szeptember 7.), 7394. kérdésszám alatt
fejlesztési tartalék (tőketartalékban) Fejlesztési támogatás a tőketartalékban
Rendelet szerint a tőketartalékba helyezett fejlesztési támogatás további sorsáról kérek tájékoztatást!
Megjelent a Számviteli Levelek 209. számában (2009. november 12.), 4363. kérdésszám alatt
fejlesztési tartalék felhasználása
fejlesztési tartalék feloldása
fejlesztési tevékenység Új termékek kikísérletezése
A termelőegység a beszerzett alapanyagokból újabb termékek előállításával kísérletezik. Ezek nem mindig sikerülnek. Ha sikerül is, akkor sem értékesítik. A felhasznált alapanyag maradhat anyagköltség, vagy egyéb ráfordításnak minősül?
Megjelent a Számviteli Levelek 362. számában (2017. március 23.), 7251. kérdésszám alatt
fel nem vett jövedelem Fel nem vett jövedelem járuléka, adója
Kft.-tag nem vesz fel jövedelmet, milyen járulékokat és adókat kell fizetni utána? 2009. évben alakult egyszemélyes kft. tagja, aki egyben a kft. ügyvezetője is. A tagnak máshol nincs semmilyen jogviszonya, ezért - tudomásom szerint - a most alakult kft.-nek kell megfizetni az adókat és járulékokat. Kérdésem, hogy pontosan ilyen esetben mi a járulékok alapja, és milyen adót vagy járulékot kell megfizetni utána a kft.-nek? Továbbá a kft. hogyan számolja el a könyveiben ezeket az összegeket? Főképpen arra keresem a választ, ha olyan járulékot vagy adót kell a kft.-nek megfizetni a tag helyett, melyet más esetben a kifizetésre váró jövedelemből kell levonni, akkor a kft. hogyan számolja el a könyvviteli nyilvántartásaiban? Kérném, hogy részletesen válaszolják meg a járulékok, adónemek nevét, alapját, százalékos mértékét és könyvviteli elszámolási módját, illetve hogy van-e olyan járulék vagy adónem, melyet a kft. tagjának a kft. részére meg kell térítenie, mivel nincs kifizetett jövedelem, melyből ezt le lehetne vonni?
Megjelent a Számviteli Levelek 212. számában (2010. január 7.), 4427. kérdésszám alatt
felelősségbiztosítás
felépítmény Telek és felépítmény értékesítése
Egy kft. 2014-ben vásárolt egy telket a rajta levő felépítménnyel együtt. A vásárlási számla megbontva tartalmazza az áfamentes és visszaigényelhető áfa tételeket. A számlán szereplő áfaösszeget visszaigényeltük. A telek és felépítmény értékesítésre kerül. Áfás vagy áfamentes lesz az értékesítés az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontja szerint? Ha áfamentesen állítjuk ki a számlát, akkor a vásárláskor visszaigényelt áfát most vissza kell fizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 434. számában (2020. október 29.), 8360. kérdésszám alatt
feles bérlet
felhasználási jog
félkész termék Félkész vagy késztermék?
Családi vállalkozásunk szappankészítéssel is foglalkozik. Készletünket nem tartjuk folyamatosan nyilván, a beszerzést anyagköltségként számoljuk el, év végén korrigáljuk az értékesített mennyiséggel, és készletre vesszük a készterméket. A szappankészítés során előforduló selejtet milyen számlával szemben könyveljük? Kezelhetjük-e az érésben lévő szappanokat késztermékként? 3-4 hétig a raktárban kell állnia, mielőtt használható, értékesíthető, nevezhetjük-e félkész terméknek?
Megjelent a Számviteli Levelek 262. számában (2012. március 22.), 5372. kérdésszám alatt
fellelt eszközök
fellelt többlet Leltározás során fellelt eszközök
Leltározás során felleltünk tárgyi eszközöket, amelyek a könyvelésben nem szerepeltek. Ezeket az eszközöket értékesítettük is. A tárgyi eszközöket ilyen esetben milyen értéken, hogyan kell a könyvelésben kimutatni?
Megjelent a Számviteli Levelek 213. számában (2010. január 21.), 4439. kérdésszám alatt
felmondás
felnőttképzés
felszámolás
felszámolás (elkésett követelés) Késve bejelentett követelés felszámolásnál
A 2019. év közepén "A" társaságnak elrendelték a felszámolását. Az "A" társasággal szemben követeléssel rendelkező kft. ügyvédje a követelést ugyan határidőben bejelentette, de a követelés nyilvántartásba vételéhez szükséges díjat már határidőn túl utaltatta a társasággal, így azt nem fogják elfogadni. A követelés megtérülésére esély sincs a felszámoló szóbeli tájékoztatása alapján. Ilyen esetben a követelés leírásakor a társaságiadó-alapot meg kell növelni vagy sem, illetve a követelés áfája visszaigényelhető-e 2020. január 1-je után?
Megjelent a Számviteli Levelek 419. számában (2020. január 30.), 8122. kérdésszám alatt
felszámolás költségei Különböző díjak továbbhárítása
Egyik vevőnk nem fizette ki a számlatartozását. Társaságunk felszámolási eljárást kezdeményezett. Ezzel kapcsolatosan felmerült ügyvédi díj, felszámolási illeték és felszámolási közzétételi díj. Ezt követően a vevő megfizette számlatartozását, a késedelmi kamatot, a behajtási költségátalányt, továbbá a felmerült ügyvédi díjat, felszámolási illetéket és felszámolási közzétételi díjat. A felmerült és megfizetett - előbbiek szerinti - költségekről kell-e társaságunknak számlát kiállítania, ha igen, az áfát fel kell-e számítani?
Megjelent a Számviteli Levelek 350. számában (2016. augusztus 18.), 7061. kérdésszám alatt
felszámoló Felszámoló felelőssége
A kft. ellen a felszámolási eljárás megindult. A felszámoló a felszámolás megindulásakor nem íratta át a nevére a bankszámlaszámokat, az ügyvezetőnek adott utasításokat az utalásokra. A bankszámlakivonatok az ügyvezető nevére és címére érkeztek. Helyes ez az eljárás? Lehet-e az esetet hűtlen kezelésként is értékelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 278. számában (2013. január 10.), 5689. kérdésszám alatt
felszámoló (díjkülönbözet) Felszámoló díjának kiegészítése
A csődtörvény 59. §-ának (1) bekezdése az egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló díját 300 ezer forint + áfa összegben határozza meg. Az 59. § (5) bekezdése szerint: egyszerűsített felszámolás esetén 100 ezer forintra egészíti ki a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala a felszámoló díját, ha az áfát nem tartalmazó, ténylegesen kifizethető díj nem éri el ezt az összeget. A felszámoló szervezetnél a kiutalt összeg költségvetési támogatásnak minősül? Annak áfa nélküli részét árbevételként, vagy egyéb bevételként kell elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 147. számában (2007. március 8.), 3016. kérdésszám alatt
felszolgálási díj
felszólítási díj
feltőkésítés Kft. kötelező feltőkésítése
Az új Ptk. hatálybalépésekor már működő kft. - jelenleg 1 millió forintos törzstőkével - módosíthatja-e úgy 2016. 03. 15-ig a társasági szerződést, hogy a tőkét a meglévő kb. 1 millió forintnyi eredménytartalékból megemeli, és kötelezi magát, hogy a további 1 millió forintnyi eredménytartalékba helyezett nyereséggel teljesíti a kötelező tőkefeltöltést, de a képződő nyereséget a tagok nem veszik fel osztalékként, emiatt az osztalékot terhelő adót most nem fizetik meg? A feltöltésre konkrét időpontot nem határoznánk meg? Jelenleg a 3 tag 33-33-34%-kal vesz részt a társaságban (a 10 E Ft-os kerekítés miatt). A tőkefeltöltés után lehet-e tagonként 1 millió forint a tőkerész?
Megjelent a Számviteli Levelek 338. számában (2016. január 14.), 6861. kérdésszám alatt
feltöltőcsomag Feltöltőcsomag vásárlása
A telefonköltségek csökkentése érdekében az egyszemélyes kft. úgy dönt, hogy feltöltőkártyás Mobil SIM kártyát vásárol. A Mobil 9000 feltöltőcsomag kiegyenlíthető 9000 Ft, vagy 6250 Ft + 50 multipont megfizetésével. A multipontokat a feltöltőcsomagot forgalmazó hálózatában termékek vásárlásával lehet összegyűjteni. A feltöltés értéke ebben az esetben is 9000 Ft. A kft.-nek nincs személygépkocsija, így a multipontokat csak és kizárólag az ügyvezető tudja biztosítani, akinek van személygépkocsija. Hogyan kell könyvelni, illetve milyen adóvonzata van a feltöltőcsomag vásárlásának, ha a kft. 9000 Ft készpénzt fizet a feltöltésért, illetve 6250 Ft készpénzt + 50 multipontot, amelyet az ügyvezető gyűjt össze?
Megjelent a Számviteli Levelek 299. számában (2014. január 23.), 6157. kérdésszám alatt
feltöltőkártyás előfizetés
feltöltőkártyás elszámolás
felújítás
felújítás (cégjegyzés előtt) Cégjegyzés előtt végzett felújítás
A kft. már a cégbejegyzés (adószámkiadás) előtt felújítást végzett bérelt ingatlanán. Ezen számlákról adószám kiadását megelőzően levonható az áfa? Számvitelileg elszámolhatók? (Valójában bejegyezték a céget, de az ügyvezetője eltiltása miatt másik cégjegyzékszámon, más ügyvezetőkkel időben később jegyezték be a véglegesen működő céget.)
Megjelent a Számviteli Levelek 366. számában (2017. május 25.), 7323. kérdésszám alatt
felújítás (elkezdett, de be nem fejezett) Elkezdett, de be nem fejezett felújítás
Társaságunk egyik telephelyén 2015-ben elkezdett egy felújítást, amelyen a 2015-2016 évek során csak tervezési díj, illetve eljárási díjak jelentek meg. Mivel a felújítás feltételei számunkra nem voltak megfelelőek, így a konkrét felújítás el sem kezdődött, de a Felújítás számlán azóta is ott van a befejezetlen beruházás összege. Ezt el kell onnan vezetni? Azt tanácsolták, hogy terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni, amivel nem értek egyet, mert semmi nem lett aktiválva. A könyvvizsgáló szerint rendkívüli veszteségként kell könyvelni.
Megjelent a Számviteli Levelek 376. számában (2017. november 30.), 7459. kérdésszám alatt
felújítás értékcsökkenése
felújítási alap
felújítási hányad
felügyelőbizottsági tagok díjazása Felügyelőbizottsági tagok díjazásának adózása és járulékai
A felügyelőbizottsági tagok részére megállapított havi bruttó 50.000 Ft díjazást hogyan kellene elszámolni/számfejteni a cégnek? A tagok nem munkaviszonnyal, hanem megbízással vannak kinevezve, közülük 2 fő magyar, 3 fő külföldi (német). Helyes-e, ha a díjazás 90%-a után számoljuk és vonjuk le az szja-t (10% a költséghányad)? Kell-e más egyéni járulékot is levonni, illetve milyen munkáltatói járulékot kell megfizetnie a cégnek? Milyen igazolásokat kell kiadni év végén?
Megjelent a Számviteli Levelek 407. számában (2019. június 20.), 7963. kérdésszám alatt
felvásárlás
felvásárlási jegy
fenntartó Iskolák és fenntartóik közötti eszközátadás
A fenntartó szervezet költségvetési juttatásból gazdálkodik, nem tartozik az áfakörbe. A felügyelete alá tartozó iskolák önálló adószámmal rendelkeznek, önállóan tesznek eleget bevallási és befizetési kötelezettségüknek, bár költségvetésüket a fenntartó szervezet hagyja jóvá. Az iskolák eszközbeszerzésre irányuló pályázatainál a pályáztató csak a fenntartó részére kiállított számlákat fogadja el. Az eszközök azonban az iskolákhoz kerülnek. Hogyan kell ez esetben könyvelni? Van-e ennek áfavonzata?
Megjelent a Számviteli Levelek 24. számában (2001. december 20.), 479. kérdésszám alatt
fénymásolási díj Fénymásolás díjának meghatározása
Önkormányzatunk a helyi lakosság részére - mivel a településen más lehetőség nincs - fizetés ellenében fénymásolási tevékenységet kíván végezni. Hogyan állapítsuk meg a fénymásolás egységárát, kell-e hozzá önköltség-számítási szabályzat?
Megjelent a Számviteli Levelek 113. számában (2005. szeptember 15.), 2327. kérdésszám alatt
festékpatron visszavásárlása Magánszemélytől visszavásárolt festékpatronok
Cégünk nyomtatókba tonerek és festékpatronok utántöltésével is foglalkozik. Az üres, kifogyott festékpatronokat, tonereket magánszemélyektől is vissza szeretnénk vásárolni. Ez esetben elegendő-e 1 db kiadási pénztárbizonylatot kiállítani a visszavásárlási értékről? A kiadási pénztárbizonylathoz mellékletet készítenénk, amely tartalmazná, hogy milyen patronból hány darabot, milyen áron vásároltunk vissza. A visszavásárlási ár bruttó ár, az áfát nem lehet visszaigényelni, de az újratöltés után az áfát befizetjük. Helyes-e az elgondolásunk? Figyelnünk kell-e az egy magánszemélynek egyazon adóévben kifizetett összeget, hogy az eléri-e az 50 ezer forintot?
Megjelent a Számviteli Levelek 141. számában (2006. november 23.), 2875. kérdésszám alatt
fiktív számlázás következménye
filmforgatás
filmgyártás
filmjog Megfilmesítés jogának elszámolása
A játékfilmek gyártásának első lépése, hogy a film alapjául szolgáló irodalmi mű megfilmesítési jogát meg kell vásárolni az irodalmi mű alkotójától vagy a szerzői jogok tulajdonosától. A megfilmesítés jogát (engedély arra, hogy az adott műből filmet készítsenek) vagyoni értékű jogként, vagy egyszeri ráfordításként kell elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 76. számában (2004. február 5.), 1579. kérdésszám alatt
filmvetítés Filmvetítési szolgáltatás
Társaságunk nonprofit kft., filmszínház, főtevékenysége filmvetítés. A filmvetítési szolgáltatás könyvelése 529 vagy 815? A film jegybevételének bizonyos százalékát kell kifizetnünk.
Megjelent a Számviteli Levelek 295. számában (2013. november 7.), 6086. kérdésszám alatt
fióktelep
fióktelep (számlázás) Számlázás telephelyről, fióktelepről
Befogadhatom-e a számlát, ha a számlán a vevő címeként nem a székhely, hanem telephely vagy fióktelep, vagy a székhelytől elkülönülő központi ügyintézés helye szerepel?
Megjelent a Számviteli Levelek 295. számában (2013. november 7.), 6070. kérdésszám alatt
fióktelep könyvelése
fióktelep könyvvizsgálata
fióktelep megszüntetése
fitneszbérlet Sportbérletek könyvelése
Hogyan kell könyvelni a dolgozók részére térítésmentesen biztosított fitnesz-, illetve teniszbérletet?
Megjelent a Számviteli Levelek 23. számában (2001. december 6.), 455. kérdésszám alatt
fizetés bankkártyával
fizetés csekkel Csekkel történő fizetés (devizaügylet)
Külföldi vevőnk angol fontban kiállított csekkel egyenlíti ki tartozását. A csekk kiállításának időpontja május 14-e volt, a csekket postai úton május 27-én kaptuk meg, a bank kb. két hét alatt fogja jóváírni az összeget. Melyik dátummal és árfolyamon kell kivezetni a devizában nyilvántartott vevőtartozást?
Megjelent a Számviteli Levelek 179. számában (2008. július 17.), 3752. kérdésszám alatt
fizetés euróban
fizetési halasztás Késedelmi kamat adófizetési halasztás esetén
A vállalkozás év közben - pénzügyi nehézségei miatt - az APEH-hel adófizetési halasztásban egyezett meg, amelyre nem pótlékmentes határozatot kapott. Kell-e az adóhátralék miatt késedelmi kamatot felszámítania a december 31-ig terjedő időszakra saját számítása alapján? A késedelmi kamat kivetése 2003 augusztusában várható, amelynek a teljes vagy részbeni elengedését fogja kérni a vállalkozás.
Megjelent a Számviteli Levelek 52. számában (2003. január 23.), 1064. kérdésszám alatt
fizetési határidő értelmezése Fizetési megbízás teljesülésének időpontja
Társaságunk a szállítói számlán szereplő fizetési határidő alapján úgy teljesíti fizetési kötelezettségét, hogy a számlákon a banki terhelés napjával lesz azonos a fizetési határidő, és a szállítók zöménél - tekintettel arra, hogy más bankban vezetik a számlájukat - a számlán szereplő fizetési határidő utáni nap lesz a jóváírás dátuma. Kérdés, hogy a fentiek miatt helyes-e az a szállítói állítás, hogy egynapos fizetési késedelemmel teljesítünk? Van erre vonatkozó jogszabály, mert a konkrét szerződés nem szabályozza ezt? Az előzőek miatt a 2010. üzleti évhez kapcsolódóan egymillió forintot meghaladó késedelmikamat-terhelő levelet kaptunk, amit vitatunk. Mi a teendőnk a zárlati munka során? Képezzünk céltartalékot, vagy másképpen járjunk el?
Megjelent a Számviteli Levelek 241. számában (2011. április 7.), 4981. kérdésszám alatt
fizetési határidőhöz kötött Teljesítéshez vagy fizetési határidőhöz kötött áfa
Két társaság adásvételi szerződést kötött takarmánykukorica adásvételére 2008. 03. 02-án. A szerződésben rögzítették a mennyiséget és az egységárat, teljesítési határidő május 16. A kitárolt/elszállított takarmánykukorica vételárára vonatkozó számlát hetente, a kitárolást követően, a szállítólevelek kézhezvétele után jogosult az eladó kiállítani, és a vevőnek megküldeni. A szerződésben állapodtak meg abban is, hogy a vevő a vételárat négy részletben, 06. 24-én, 07. 15-én, 08. 26-án és 09. 16-án köteles megfizetni. A teljesítés megtörtént, a vevő hetenként nyilatkozatot adott, ami tartalmazta a beszállított mennyiséget, a teljesítés időpontját, az eladó ezzel megegyező időponttal állította ki a termékértékesítésről a számlát. A vevő aggódik, szerinte az Áfa-tv. 58. §-a szerint kellett volna kiállítani a számlát, nem az 55. § szerint. Az eladó nem hajlandó módosítani. Kinek van igaza?
Megjelent a Számviteli Levelek 194. számában (2009. március 19.), 4038. kérdésszám alatt
fizetési kedvezmény
fizetési meghagyás
fizetési sorrend Fizetési sorrend
Végelszámolást végző cég a tagi jövedelem egy részét és a tagi kölcsönt nem tudja kifizetni. A még befolyó bevételekből melyik élvez elsőbbséget, melyiket kell előbb kifizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 213. számában (2010. január 21.), 4452. kérdésszám alatt
fizetésképtelenség Fizetésképtelenség értelmezése
A fizetésképtelenséget hogyan kell értelmezni? Ha nincs pénze a kapcsolt vállalkozásnak, és a követelésre értékvesztést számoltunk el, akkor is kell kamatot számítani a kiegyenlítetlen lejárt vagy késve kiegyenlített követelésünk után?
Megjelent a Számviteli Levelek 307. számában (2014. június 19.), 6331. kérdésszám alatt
fizetőeszköz Fizetőeszköz mint tárgyi eszköz
A társaság 2001. év során külföldi fizetőeszközöket vásárolt, amely fizetőeszközök 2001. december 31-ével megszűntek. A társaság nem kívánta ezeket a bankjegyeket euróra átváltani, hanem azokat megtartva, bekeretezve a cég irodáiban kiállítja. A bankjegyeket a valutapénztárban tartja. Mi a teendő ezzel a valutakészlettel?
Megjelent a Számviteli Levelek 52. számában (2003. január 23.), 1072. kérdésszám alatt
fizetőképességi nyilatkozat Fizetőképességi nyilatkozat
A 2014. év zárása során az osztalék jóváhagyásával és kifizetésével kapcsolatosan merült fel a fizetőképességi nyilatkozat szükségességének kérdése. Az osztalékfizetéshez a Gt. szerint az ügyvezetőtől fizetőképességi nyilatkozat kellett, amelyet a cégbírósághoz is meg kellett küldeni. Az új Ptk.-ra áttért cégeknek is szükséges ilyen nyilatkozatot tenni, és a cégbírósághoz az osztalékfizetés előtt megküldeni?
Megjelent a Számviteli Levelek 325. számában (2015. május 14.), 6669. kérdésszám alatt
flottakedvezmény Flottakedvezmény elszámolása
Szövetkezetünk pénzügyi lízing keretében megvásárolt egy tehergépkocsit. Az eladó flottakedvezményt adott, amit a kölcsön igénybevételekor az önrészbe beszámított. A számlát a teljes összegről állította ki. Hogyan kell könyvelni a kedvezményt?
Megjelent a Számviteli Levelek 70. számában (2003. október 30.), 1456. kérdésszám alatt
flottaszolgáltatás
fogászati alapellátás Fogászati alapellátás eszköztámogatása
A 229/2001. Korm. rendelet alapján az OEP a fogászati alapellátást nyújtó fogorvosi szolgáltatónak eszköztámogatás címén, fix mértékű (35 000 Ft/hó) alaptámogatást folyósít. Hogyan kell ezt elszámolni? Azonosan kezelendő ezzel az ugyanezen rendelet 4. § (4) bekezdése alapján nyújtott kölcsöntámogatás is?
Megjelent a Számviteli Levelek 70. számában (2003. október 30.), 1461. kérdésszám alatt
fogászati kezelés Fogászati kezelés adójogi megítélése
Kft. fogászati kezelést elszámolhat-e úgy, hogy a kezelést nem munkavégzés során keletkezett sérülés okozta? Elszámolható-e a kezelés tag, illetve munkavállaló részére? Elszámolható-e úgy a kezelés a társaság tagja részére, hogy csak személyes közreműködést végez, de a közreműködés után díjazásban nem részesül? Amennyiben igen, annak van-e adóvonzata, s ha igen, milyen, illetve milyen mértékű?
Megjelent a Számviteli Levelek 60. számában (2003. május 15.), 1244. kérdésszám alatt
foglalkozás-egészségügyi ellátás
foglalkoztatás
foglalkoztatás (több munkáltató) Több munkáltató általi foglalkoztatás
Több munkáltató által foglalkoztatott dolgozó esetében a 2 cég egymás között hogyan bonyolítja le a bérelszámolást? A "fő" cég, amelyik bejelenti a munkavállalót, fizeti a bért és járulékait? A másik cég, amelyik szintén meg van jelölve a NAV felé, a bér rá eső részét hogyan fizeti meg a másik cégnek? Ha leszámlázzák egymás között, akkor milyen címszóval, és hová könyvelem? A munkaszerződésben mindkét cég szerepel? A jelenléti íven is? A tb-kiskönyvben is? Vagy csak a fő cég szerepel mindenhol?
Megjelent a Számviteli Levelek 322. számában (2015. március 26.), 6606. kérdésszám alatt
foglaló
foglaló (kétszeres) Visszakapott kétszeres foglaló a magánszemélynél
Egy magánszemély ingatlant kíván vásárolni egy gazdasági társaságtól. A vásárláshoz a Ptk. szerinti foglalót fizet a társaságnak. A társaság hibájából az üzlet nem jön létre, a foglaló kétszeres összege illeti a magánszemélyt. Milyen jogcímen lesz adóköteles a többletként kapott összeg a magánszemélynél? Lehet-e ebben az esetben alkalmazni az Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.1. pontjában említett "kártérítésre" vonatkozó adómentességet, tekintve, hogy a Ptk. kárátalányjelleget tulajdonít ezen összegnek?
Megjelent a Számviteli Levelek 189. számában (2009. január 8.), 3960. kérdésszám alatt
fogorvos
fogvatartottak Fogvatartottak részére pénz helyett termék átadása
Büntetés-végrehajtási társaságként, fő feladatunk a fogvatartottak foglalkoztatása. A fogvatartottak munkaviszonyban nem állnak, munkájukért munkadíjban részesülnek, amely bevétel az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.6. pontja alapján adómentes. Ha nem pénzt, hanem terméket adunk, kedvezményes szolgáltatást nyújtunk a fogvatartottaknak, akkor az után kell-e személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást fizetni? Ez az egyes meghatározott juttatáshoz hasonló, azzal azonosan kezelendő? Nem találunk olyan kategóriát, amely szerint az anyagi ösztönzés címén kiosztott termékek után adófizetési kötelezettségünk keletkezne. Jól gondoljuk?
Megjelent a Számviteli Levelek 348. számában (2016. július 14.), 7031. kérdésszám alatt
fogyasztás
fogyasztásmérés Fogyasztásmérés adatgyűjtési rendszere
Az 1/2020. MEKH rendelet alapján cégünknél kötelező jelleggel ki kellett építeni az elektromos fogyasztásmérés adatgyűjtési rendszerét, amelynek során 25 darab almérő is bekötésre került. Ezt az adatgyűjtési rendszert egészként lehet aktiválni? Ha igen, milyen számviteli és Tao-tv. szerinti leírási kulcs vonatkozik rá?
Megjelent a Számviteli Levelek 442. számában (2021. március 25.), 8476. kérdésszám alatt
folyamatos könyvelés Az Szt. 165. § (3) bekezdésének értelmezése
Az Szt. 165. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak hogyan lehet megfelelni, különösen az év elején?
Megjelent a Számviteli Levelek 9. számában (2001. május 3.), 170. kérdésszám alatt
folyamatos szolgáltatás
folyamatos teljesítés
folyóirat
folyóirat elszámolása Újság-, folyóirat-, szakkönyvvásárlás elszámolása
Az újság-, a folyóirat-, a szakkönyvvásárlás termékbeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás annak függvényében, hogy egyedileg vagy előfizetéssel szerzik be?
Megjelent a Számviteli Levelek 395. számában (2018. november 8.), 7765. kérdésszám alatt
folyószámla
folyószámla-egyeztetés Folyószámla-egyeztetés
2012. 01. 01-jével átvettem egy könyvvizsgálatra kötelezett cég könyvelését. 2012. 12. 31-ével próbálom egyeztetni a tényleges vevői és szállítói folyószámlákat. Vannak olyan szállítóim, amelyek az évek során felszámolásra kerültek vagy felszámolás alatt állnak. Ezeket hogyan tudom kivezetni a folyószámláról? Van olyan cég, amelynek 2009-ben készpénzzel fizettek, a könyvelésben azonban ez nem jelent meg. Ezeket hogyan lehet rendezni?
Megjelent a Számviteli Levelek 282. számában (2013. március 21.), 5789. kérdésszám alatt
folyószámlahitel Folyószámlahitel könyvelése
A folyószámlahitel igénybevételekor a számlavezető banktól
- vagy "-" (mínusz) egyenlegű számlakivonatot kap a társaság,
- vagy "0" egyenlegű számlakivonatot, és az igénybe vett hitel tárgynapi összegéről értesítést.
Az első esetben az elszámolási betétszámla Követel egyenlegű, a másodikban nincs egyenleg, mert külön jelenik meg a folyószámlahitel. Mindkét megoldást használják a bankok. Melyiket tekintsük jónak?
Megjelent a Számviteli Levelek 395. számában (2018. november 8.), 7760. kérdésszám alatt
fordítási szerződés Fordítási szerződés
Fordításra (magyar nyelvű dokumentumok fordítása idegen nyelvre) vonatkozóan alvállalkozókkal köthető-e a Ptk. szerinti vállalkozási szerződés, vagy megbízási szerződés köthető?
Megjelent a Számviteli Levelek 221. számában (2010. május 13.), 4600. kérdésszám alatt
fordított adózás
fordulónap Mérleg-fordulónapi értékelés árfolyamnyeresége
Társaságunk a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 2001. év végi értékelése során összevontan árfolyamnyereséget mutatott ki, amelyet időbelileg elhatárolt. Helyesen értelmezzük az Szt. 44. §-ának (4) bekezdését, mely szerint az időbeli elhatárolást a tárgyévben elszámolt, illetve a mérleg-fordulónapi értékeléskor összevontan árfolyamveszteség esetén lehet megszüntetni? Nincs annak jelentősége, hogy milyen gazdasági eseményhez kapcsolódik az elhatárolás?
Megjelent a Számviteli Levelek 47. számában (2002. november 7.), 940. kérdésszám alatt
forgalmazási magatartás Beszállítókkal szembeni magatartás
Kérdésem a 2009. évi XCV. törvény 3. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, (2a) bekezdésében részletezett árengedmény elszámolásának módjával kapcsolatos. Az elszámolás végeredménye mutatkozhat cégünk vagy vevőnk javára is. Az elszámolás áfaalapot képez? Számlát vagy jóváírót kell kiállítani róla, vagy pénzügyi értesítőlevelet?
Megjelent a Számviteli Levelek 283. számában (2013. április 11.), 5812. kérdésszám alatt
forgalmazási veszteség Forgalmazási veszteség
Az áruhiányok értékét 2000-ben az eladott áruk beszerzési értékeként kellett elszámolni, függetlenül attól, hogy forgalmazási veszteségen belüli, vagy azt meghaladó mértékű volt-e a hiány. Hogyan könyveljük helyesen 2001-től a forgalmazási veszteségen belüli és az afölötti mértékű áruhiányokat?
Megjelent a Számviteli Levelek 10. számában (2001. május 17.), 188. kérdésszám alatt
forgalmi visszatérítés A forgalmi visszatérítések elszámolása
A multinacionális cégek különböző címeken - szerződésben rögzítve - ún. forgalmi visszatérítéseket követelnek a beszállítóktól. Ezek egyik része az ún. fix és sávos bonus, amit a forgalom százalékában fizetünk a vevőpartner pénzügyi elszámoló levele alapján. Elszámolása a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg történik egyéb ráfordításként. Ezenkívül fizetünk még a vevő számlája alapján reklámköltség-hozzájárulást, listántartási bonust, Merchandiser-hozzájárulást, EDI-bonust stb., amit szintén a forgalom százalékában határoznak meg, s amit költségként számolunk el. Helyesen járunk-e el?
Megjelent a Számviteli Levelek 67. számában (2003. szeptember 18.), 1411. kérdésszám alatt
forgalmiköltség-eljárás Forgalmiköltség-eljárás - költségek átvezetése a 8. számlaosztályba
Forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatásnál mely számlákra kell átvezetni az 5. számlaosztályból a költségeket, illetve a saját termelésű készletek állományváltozását, és milyen időközönként kell ezt megtenni?
Megjelent a Számviteli Levelek 15. számában (2001. július 26.), 286. kérdésszám alatt
forgalomba helyezés Személyszállítás, forgalomba helyezés nélkül
A kft. formában működő faiskola személygépkocsit vásárolt olasz magánszemélytől, aki nem áfaalany. Ezt a személygépkocsit nem kívánják forgalomba helyezni, nincs rendszáma. Így amíg nem kérnek rendszámot, nem kell regisztrációs adót és áfát fizetni. A személygépkocsit, mint üzemi járművet, a faiskola telepén használják, hogy a vevőknek bemutassák a kínálatot. Helyes ez így? Ha igen, mennyi az értékcsökkenési leírás?
Megjelent a Számviteli Levelek 247. számában (2011. július 14.), 5083. kérdésszám alatt
forgalomba hozatali engedély Megtérített költség elszámolása
A forgalmazó társaságnak a termékek forgalomba hozatali engedélyeit 2011. évben részben meg kellett hosszabbítani, részben módosítani kellett. A módosítások jelentős összegbe kerültek, amelyet a forgalmazó szeretett volna a gyártóval megtéríttetni. A gyártó erre hajlandóságot mutatott, ezért a magyar forgalmazó 2012. év elején erről kiállította a számlát, amelyet azonban a könyvelésben sztornírozott, mivel a mérlegkészítés időpontjáig nem egyenlítették azt ki. A külföldi partner augusztusban átutalta a támogatás összegét. Milyen árfolyamon kell a számlát könyvelni? A megkapott támogatás miatt társasági adó szempontjából módosítani kell-e a 2011. évet? (A fizetett engedélyhosszabbítási díjakat immateriális jószágként számoltuk el, amortizáljuk; a gyártótól kapott támogatást el kell határolni?)
Megjelent a Számviteli Levelek 281. számában (2013. március 7.), 5783. kérdésszám alatt
forgóeszköz
forgóeszközhitel Devizás forgóeszközhitel esetében céltartalékképzés
A devizás forgóeszközhitel árfolyamvesztesége 2013. 01. 01-től elhatárolható. Rulírozó hitel esetén is? Mi a teendő akkor, ha igen, akkor hogyan kell céltartalékot képezni? Ha a rulírozó hitelt folyósítás nélkül újítják meg? (Ha újrafolyósítják, akkor teljesen új hitelnek minősül, a teendők érthetőek.)
Megjelent a Számviteli Levelek 299. számában (2014. január 23.), 6169. kérdésszám alatt
forinthitel Euróban lehívott forinthitel árfolyama
A társaság forintban meghatározott összegű hitelszerződést kötött a bankkal. A szerződésben rögzítésre került, hogy ez az összeg euróban is lehívható, de a szerződés euróban nem tartalmazta a hitelösszeget. A hitelt a társaság euróban hívta le a forintban vezetett bankszámlájára, amelyet forintban írtak jóvá. A társaság a megkapott hitel euróban számolt összegét külön átszámította a számviteli politikában rögzített árfolyamon, és ezzel a forintösszeggel könyvelte a kötelezettségek közé a hitel összegét. Helyesen járt-e el a társaság, hogy nem a banki árfolyamon átváltott forintösszegen tartja ezt a hitelt a kötelezettségek között?
Megjelent a Számviteli Levelek 128. számában (2006. április 27.), 2607. kérdésszám alatt
formaruha Adóköteles formaruha elszámolása
Adóköteles formaruha-juttatás - a társaság belső szabályzatában meghatározott 12, 18, 24 hónapos kihordási idővel - elszámolható-e a személyi jellegű kifizetéseknél, vagy anyagköltségként, tárgyi eszközként kell azt elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 104. számában (2005. április 14.), 2131. kérdésszám alatt
fotópályázat Fotópályázat a társaság munkavállalói részére
Építési tevékenységet folytató társaság fotópályázatot hirdet a társaság munkavállalói részére (kb. 400 fő). A pályázatra saját készítésű, fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal fotózott fényképpel lehet nevezni. A fotókat egy 5 tagú belső zsűri bírálja el, majd egy fordulónyertest hirdet. A fotópályázat nem kapcsolódik a munkavállalók feladatköréhez. A nyertes pendrive-ot vagy memóriakártyát kap. A nyeremény értéke kb. 5-10 ezer forint. Minek minősül ebben az esetben a vetélkedő, illetve a résztvevők díjazása, milyen adó- és közterhek vannak, és azok kit terhelnek? Hogyan kell könyvelnie, adóznia, bizonylatolnia a vállalkozásnak ebben az esetben? Alkalmazható az Szja-tv. 76. § (5) bekezdése az adókötelezettség megállapítása során?
Megjelent a Számviteli Levelek 415. számában (2019. november 7.), 8067. kérdésszám alatt
fő- és melléktevékenység Fő- és melléktevékenység megítélése
Társaságunk egy szerződés keretében tenyészállatait bérbe adja az istálló és a legelő használatával együtt. A szerződés értelmében a tenyészállathoz kapcsolódó állami támogatást - mely a tulajdonosnak jár - átadjuk a bérlőnek úgy, hogy a vevőkövetelést csökkentjük a továbbadott összeggel. Ezen ingatlan bérbeadására is vonatkozik-e a 2004-es áfatörvény-módosítás idevonatkozó szabálya, vagy mint járulékos tevékenység, felveszi a tenyészállat-bérbeadási kulcsot? Az adott támogatásnak mi a megítélése az áfa- és a társaságiadó-törvény szerint?
Megjelent a Számviteli Levelek 132. számában (2006. június 29.), 2685. kérdésszám alatt
fődarab cseréje Fődarab cseréje
Cégünk 2008. évben vett 2 db filterbokszkészüléket, aminek a használatával utántölthető lesz a toner. A készülék beszerzési ára nettó 1 015 000 Ft volt, amely magában foglalta az antisztatikus szűrőbetétet, a ventilátort, a filterbokszkészüléket és további kis értékű tartozékokat. Az antisztatikus szűrőbetétet eddig ki tudták tisztítani, de 2010-ben újat kellett venni, amelynek az ára 406 274 Ft. A szűrőbetét "fődarab"-cseréjét felújításnak kell minősíteni, vagy karbantartás és a tárgyév költsége?
Megjelent a Számviteli Levelek 222. számában (2010. június 3.), 4610. kérdésszám alatt
főkönyvi kivonat
földadó Földadó továbbhárítása
2014-ben 5 éves időtartamra haszonbérleti szerződést kötöttem egy gazdálkodóval a földterületemre. Bérleti díjként 10 000 Ft értékű gabonát kapok évente. Ez évben az önkormányzat erre a földre 16 500 Ft földadót vetett ki. Tovább tudom ezt az összeget hárítani a bérbevevőre? Ha igen, milyen jogcímen?
Megjelent a Számviteli Levelek 357. számában (2016. december 15.), 7174. kérdésszám alatt
földalapú támogatás Földalapú támogatás elszámolása
Társaságunk tavaly termőföldet vásárolt. 2009. évre földalapú támogatást igényeltünk, amelyet júliusban kifizetett a minisztérium. Kell-e valamilyen adót fizetni a támogatások után? Az összes bevétel csökkenthető-e a támogatás összegével? Kell-e külön nyilvántartani a földalapú támogatást?
Megjelent a Számviteli Levelek 212. számában (2010. január 7.), 4433. kérdésszám alatt
földgáz (értékesítés) Pénzeszköz az energiaszolgáltató számláján
Társaságunk terhelő levelet (számlát helyettesítő okmányt) kapott az energiaszolgáltatótól, amelyben a 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletre, valamint a 2008. évi XL. tv. 138/A. §-ára hivatkozással 2009. július 1. és 2011. június 30. közötti időszakra hőmennyiség alapján meghatározott pénzeszköz kiegyenlítésére szólítanak fel bennünket. E levél alapján a pénzeszköz az áfa hatályán kívüli. Ezek alapján társaságunk az így fizetendő összeget miként kezelje? Az időszak megjelölése alapján önellenőrzést kell-e végrehajtanunk? Mivel ez a bérbe adott ingatlanhoz kötődik, továbbszámlázhat­juk-e? Amennyiben továbbszámlázható, a mi számlánkon is a pénzeszköz az áfa hatályán kívüli, vagy azt áfás tételként kell szerepeltetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 244. számában (2011. május 19.), 5040. kérdésszám alatt
földhasználati jog
földmunka Bérelt telken végzett földmunka
A társaság magánszemélytől bérelt telken napelemparkot és konténerparkot hoz létre, amihez a bérelt telken jelentős földmunkát kellett elvégezni. A bérelt telken végzett földmunka minek minősül, erre vonatkozóan mekkora értékcsökkenés számolható el?
Megjelent a Számviteli Levelek 443. számában (2021. április 15.), 8502. kérdésszám alatt
földterület
földterület bérlése
földterület-hasznosítás Földterület hasznosításának adózása
A kft. magánszemély ingatlanán termelőüzemet épít fel. A magánszemély nem adta el a földterületet (kivett, beépítetlen terület, nem termőföld), hanem azt határozatlan idejű földhasználati szerződés alapján, éves díj ellenében hasznosítja. Milyen adózás vonatkozik a szerződő magánszemélyre a jogügylet során? Kell-e neki az APEH-nál adószámot kérni? Hogyan kell a kft. könyveiben az eseményt nyilvántartásba venni?
Megjelent a Számviteli Levelek 213. számában (2010. január 21.), 4448. kérdésszám alatt
fővállalkozó
franchise
fuvar
fuvardíj elszámolása Bejövő fuvardíj elszámolása anyagköltségként?
Társaságunk az alapanyagok beszerzéséhez kapcsolódó bejövő fuvardíjat az alapanyagok között, az 51. számlacsoportban számolja el, annak ellenére, hogy az szolgáltatás. Az iparűzési adó alapjának kiszámításánál ezt az alapanyagok költségébe beszámíthatjuk?
Megjelent a Számviteli Levelek 355. számában (2016. november 10.), 7141. kérdésszám alatt
fuvarköltség
fuvarköltség átvállalása Átvállalt fuvarköltség elszámolása
Társaságunk terméket értékesít Ausztriában lévő testvérvállalatának. A testvérvállalat a terméket a tőle megrendelő vevő címére kéri leszállítani. Mivel - a szerződés szerint - a magyarországi társaság a fuvarköltséget a testvérvállalat telephelyéig vállalja, a fuvarköltség különbözetét át kell hárítanunk a testvérvállalatra. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni és áfázni? Közvetített szolgáltatás vagy egyéb szolgáltatás? Kell-e jelenteni az áfabevallásban?
Megjelent a Számviteli Levelek 238. számában (2011. február 24.), 4926. kérdésszám alatt
fuvarokmány Fuvarokmányok szigorú számadási kötelezettsége
Ha egy egyéni vállalkozó vagy egy gazdasági társaság főtevékenysége a fuvarozás, akkor szigorú számadási kötelezettség alá kell-e vonni a fuvarleveleket? Ha a fuvarozási tevékenységet nem főtevékenységként végzi, a menetleveleket is szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni?
Megjelent a Számviteli Levelek 106. számában (2005. május 12.), 2161. kérdésszám alatt
fuvarozás
fuvarozás (német minimálbér) Fuvarozók németországi kötelező minimálbére
Fuvarozó vállalkozás vagyunk. Szakmai közösségünket élénken foglalkoztatják a külföldi fuvarozókat is érintő, németországi kötelező minimálbér alkalmazási feltételei. Ezen szabály szerint a 8,5 euró/óra díjazás kötelezően alkalmazandó a Németországban bármely formában végrehajtott fuvarműveletkor. Kérdéseink a következők:
1. -Minden műveletre - rakodás, tranzit, kabotázs fuvar stb. - vonatkozik-e a német rendelkezés?
2. -Hol, miként és hogyan kell bejelentkezniük a magyar fuvarozóknak, hogy jogszerűen tevékenykedjenek Németország területén?
3. -Mit vigyen magával a sofőr, amivel dokumentálja a német rendeletnek való megfelelést?
4. -Miként értékeljük e vonatkozásban alvállalko­zóinkat?
5. -Hogyan értelmezzük az órabérre vonatkozó rendelkezést, például a havibérben elszámolt alkalmazottjainkra?
6. -Mit jelent a bruttó 8,5 euró óradíj, ezt Magyarországon hogyan számoljuk nettóra? Magyar vagy német előírás szerint?
7. -Miként szerepeljen a járulékszámításnál ez a gazdasági esemény?
8. -Milyen hazai bejelentkezési, dokumentálási kötelmei vannak a fuvarozóknak a magyar hatóságok felé? Kell-e külön elszámolást adni a magyar hatóság számára?
Megjelent a Számviteli Levelek 320. számában (2015. február 19.), 6555. kérdésszám alatt
fuvarozási tevékenység
független fél Független félnek biztosított szolgáltatás EU-s forrásból
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 4.27. pontjának alkalmazásában kérem állásfoglalásukat. Milyen szolgáltatások tekinthetőek adómentesen kifizethetőnek? Szálláshely-szolgáltatás, útiköltség (külföldi, belföldi, reptéri transzfer), étkezés (vendéglátóhelyen elfogyasztva vagy saját elkészítésben, amikor alapanyagot vásárolnak: hús, cukor, kenyér, tea, sütemények), ajándékvásárlás (pl. könyv, érem, desszert), ezek kifizetése esetén érvényesíthető-e az adómentesség? Pályázatban részt vevő saját dolgozóink fenti költségei adómentesnek tekinthetőek-e? Ki tekinthető független félnek? Mikor minősül a szolgáltatás a magánszemély tevékenysége ellenértékének?
Megjelent a Számviteli Levelek 397. számában (2018. december 13.), 7800. kérdésszám alatt
függő kamat Függő kamat, ha behajthatatlan
A pénzügyi intézményeknél a behajthatatlan saját követelések összegét egyéb ráfordításként kell elszámolni a követelés csökkentésével egy­idejűleg. Helyesen jár-e el a pénzügyi intézmény abban az esetben, ha a függővé tett kamatokat elő­írja a nullás számlaosztályból való kivezetéssel egyidejűleg kapott kamatként, majd a kamat összegét is a tőkével együtt egyéb ráfordításként számolja el? Vagy elegendő a függő kamatokat a nullás számlaosztályból kivezetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 247. számában (2011. július 14.), 5077. kérdésszám alatt
FVM-támogatás FVM-támogatás egyéni vállalkozónál
Az egyéni vállalkozó 1999. évben támogatási szerződést kötött az FVM-mel fiatal agrárvállalkozók támogatása címen. A támogatott beruházás egy leromlott tanya megvásárlása. A szövetkezet által 1999-ben kibocsátott számlában a teljes nettó összeg 70 százaléka a legelő ára, 30 százaléka pedig az épületé. A támogatás összegét a vállalkozó 2000-ben kapta meg és fizette ki a szövetkezet részére. Hogyan kell a támogatást elszámolnia az egyéni vállalkozónak? Ha bevételként számolta el, állíthatott-e vele szemben ugyanilyen összegű költséget?
Megjelent a Számviteli Levelek 62. számában (2003. június 12.), 1296. kérdésszám alatt