16-17. Számviteli Levelek / 2001. szeptember 6.

TARTALOM

300. kérdés Áfa: folyamatos szolgáltatás
Könyvelőiroda havonta számlázza a könyvelési díjat a megbízónak. Az áfa szempontjából folyamatos teljesítésnek minősül-e a szolgáltatás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
301. kérdés Vezető tisztségviselő jogállása
Egy kft. tulajdonosai magánszemélyek. A 80 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tag munkaviszonyban áll a kft.-vel és az ügyvezetést végzi, valamint dolgozik is a kft.-ben. A fenti esetben állhat-e munkaviszonyban, tb-szempontból biztosított-e, jogosult lesz-e nyugdíjra? Ha nem lehet munkaviszony keretében ügyvezető, mi történik a már befizetett tb-vel?
302. kérdés Szakmai konferencián biztosított étkezés áfája
Szakmai konferenciákon biztosított étkeztetés áfája levonható-e a konferenciaszervezőnél?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
303. kérdés Áfa: személygépkocsi magáncélú használata
Hivatali személygépkocsi magáncélú használata esetén, ha a dolgozóval megtéríttetjük, áfás számlával kell felszámolni az üzemanyagot és a 3 Ft/km átalányt is. A személygépkocsi fenntartási, javítási költségeinek áfája visszaigényelhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
304. kérdés Német állampolgárok munkavállalása: tb és szja
Német állampolgárok magyarországi munkavállalásának milyen tb- és szja-feltételei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
305. kérdés Egyéni vállalkozó áfalevonási joga
Pénzforgalmi szemléletben könyvelő, naplófőkönyvet vezető egyéni vállalkozó esetében nem egyértelmű, hogy a teljesítés időpontja, vagy a fizetés időpontja a mérvadó-e az áfa visszaigénylése szempontjából.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
306. kérdés Eho: nyereményakció
Van-e, ha igen, milyen egészségügyi hozzájárulás-vonzata a nyereményakció során adott (tárgyi, pénzbeli) nyereménynek?
307. kérdés Szja: étkezési utalvány
Természetben juttatott étkezésnek minősül-e, ha olyan étkezési tiketteket vásárol cégünk, amelyeket éttermekben lehet beváltani? Ebben az esetben 2200 Ft-ot lehet adómentesen adni fejenként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
308. kérdés Szja: ingatlan-bérbeadás
Magánszemély ingatlanját bérbe adja. Több tulajdonos van. Mindegyiknek kell-e adószámmal rendelkeznie, vagy csak egynek? És akkor hogyan történik a kifizetés, illetve az szja-előleg levonása?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
309. kérdés Kis értékű ajándékok dokumentálása
Az évi három alkalommal adott 500 Ft/fő adómentes reprezentáció átadásáról kell-e név szerinti átvételt aláírattatni? Mit jelent a hitelt érdemlő dokumentálás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
310. kérdés Szállítónak adott előleg
Hogyan kell könyvelni a szállítónak adott előleget, majd a megérkezett szállítói számlát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
311. kérdés A tulajdonjog fenntartásával történő értékesítés
A számlában tulajdonjoggal fenntartott termékértékesítésnél mikor történik a gazdasági esemény könyvelése és az áfa megfizetése? Év végén készletre kell-e venni (saját termelésű készletek)?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
312. kérdés Saját rezsis beruházás áfájának megosztása
Mikor és hogyan kell az áfát megosztani a saját rezsis beruházásban készülő épületnél, ha az részben lakás-, részben pedig vállalkozási célokat is szolgál?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
313. kérdés Ingatlan: áfa megosztása
Társaságunk az általa épített épületre hasznosítási szerződést kötött az üzemeltetővel. Az épületben adómentes és áfaköteles tevékenységet egyaránt fognak folytatni. Befolyásolja-e ez az áfa visszaigénylését, kell-e arányosítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
314. kérdés Ingatlan: illeték megosztása
Ingatlan vásárlásánál az épület és a telek értéke külön került a szerződésben meghatározásra. Az ingatlan után az illetéket arányosan megosztva kell az épületre, illetve a telekre könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
315. kérdés Jogtiszta szoftverek használati joga
Társaságunk 36 hónapig jogosultságot szerzett jogtiszta szoftverek használatára. A 36. hónap leteltével lehetőség van az önálló licenc kivásárlására. A szolgáltatást nyújtónak milyen számlát kell kiállítania, hogyan kell könyvelni, s ennek milyen áfavonzata van?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
316. kérdés Autógumik cseréjének elszámolása
Társaságunk meglévő gépkocsijához új gumikat vásárolt, mivel az autó eredeti gumijai elkoptak. Számvitelileg hogy kell kezelni ezt az esetet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
317. kérdés Parkosítás elszámolása
Az új épület körül kialakított parkosítást (füvesítés, örökzöldek, díszcserjék, tőzeg, humusz stb.), melynek értéke akár az 500 E Ft-ot is eléri, miként kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
318. kérdés Víziközmű-társulat számvitele
Melyek a víziközmű-társulat beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó előírások?
Kapcsolódó tárgyszavak:
319. kérdés Erdő újratelepítésével kapcsolatos kiadások elszámolása
Egyszeres könyvvitelt vezető erdőbirtokossági társulat a kitermelt erdőt újratelepíti. Az újratelepítéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolhatja-e költségként? Ha aktiválni kell, milyen amortizációs kulccsal lehet az értékcsökkenést elszámolni, mivel az erdő értéke a kitermelésig nő?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
320. kérdés Erdőbirtokossági társulat jegyzett tőkéje
Az erdőbirtokossági társulat alakulásakor a felmerült költségek fedezetére a tagok tulajdoni hányaduk arányában meghatározott pénzbeli hozzájárulást teljesítenek. Hogyan kell ezt elszámolni? Helyes-e, ha a társulat nem rendelkezik jegyzett tőkével?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
321. kérdés Étel-, italautomaták elszámolása
Nem kereskedelmi egységben működtetett étel-, italautomata árbevétele hogyan számolható el, ha a gépben nincs memóriaegység? Milyen bizonylatot kell kiállítani a könyveléshez, illetve az áfaelszámoláshoz? Milyen kulccsal kell az értékesítésre jutó áfát számolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
322. kérdés Ingatlanforgalmazó értékesítésének áfája
Ingatlanforgalmazó cég lakásokat vásárolt, és az áfát visszaigényelte mint első tulajdonos. Ha ezen lakásokat értékesíti, az már adómentes lesz, és 9 éven belüli adómentes értékesítésre arányosítani kell a korábban visszaigényelt áfát? Mi történik, ha a lakást időközben átminősíti és irodaként értékesíti? És mi van az áfával, ha csak 9 év után értékesíti a lakást?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
323. kérdés Megszűnő bt. áfakötelezettsége
Mi az áfafizetés alapja az egyszeres könyvvitelt vezető, megszűnő, nem áfaalany bt.-nél az után az ingatlan után, amelynek áfáját a beszerzéskor visszaigényelték?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
324. kérdés Mérőkocsi üzemanyagának áfája
Rendszeres mérőkocsis méréseket végzünk városi forgalomban. A műszerek az eseményeket folyamatosan, a forgalomban való közlekedés során regisztrálják. A felhasznált üzemanyag áfája ilyenkor visszaigényelhető-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
325. kérdés Bérleti díj árfolyama
A kft. saját devizaszámlájáról egyenlíti ki a belföldi magánszemély részére DEM-ben meghatározott bérleti díjat. Ennek milyen árfolyamon átszámított értékéből kell a kifizetőnek levonnia és befizetnie az szja-t? Lehet-e azt a valuta vételi árfolyamán számított érték után fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
326. kérdés Szja-előleg bevallása sportegyesületnél
Sportegyesület által kifizetett versenybírói költségtérítésből levont szja-előleg bevallásának mi a módja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
327. kérdés Önkormányzat reprezentációja
Költségvetési szerv (önkormányzat) reprezentációs elszámolásánál a nettó, vagy a bruttó számla a kifizetői adó alapja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
328. kérdés Kártérítés irodabérlet felmondásakor
Kiegészítés a Számviteli Levelek 15. számában a 297. kérdésre adott válaszhoz.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
329. kérdés Ügyvédi iroda tagja javára kötött életbiztosítás
Egyszemélyes ügyvédi irodában lehet-e munkaviszonyban az ügyvéd? Ha nem, a határozott időre kötött élet- és baleset-biztosítás díját elszámolhatja-e költségként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
330. kérdés Tenyészállatok maradványértéke
A tenyészállatokat (teheneket) egyedi fülszám szerint tartjuk nyilván, tényleges bekerülési értéken (évenként azonos). Ez azt jelenti, hogy különböző értékű teheneink vannak (a régiek 45 E Ft/db, 68 E Ft/db, az újabbak 120 E Ft, 140 E Ft). A maradványértéket 80 E Ft/db-ban állapítottuk meg. Az alacsony bekerülési értékű teheneknél mi lesz a maradványérték? Értékvesztést soha nem számoltunk el.
331. kérdés Ingyenesen juttatott sajátos részvények elszámolása
Érdek-képviseleti szervezetünk a korábban képzett KTFA-t névlegesen felosztotta a tagszövetkezetek között. A KTFA összegét azonban a szövetkezetek által alapított rt. részére utalta át. Az rt. pedig adásvételi szerződéssel névre szóló részvényt adott a szövetkezetnek a szövetkezetre nevesített KTFA összegével azonos névértékben. Hogyan könyveljük az ingyenesen - KTFA-juttatás címen - kapott tulajdoni részesedést jelentő befektetést?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
332. kérdés Bérelt telken épített út, épület amortizációja
Egy társaság egy másik társaságtól telket bérel. A bérleti szerződés határozatlan időre szól. A bérlő a telken utat és épületet épített 1998-ban. A számviteli politikában a társaság a bérelt telken épített útnál, épületnél meghatározhat-e gyorsabb leírást? Indoka lehet az, hogy a bérbeadó a felmondási idő figyelembevételével felbonthatja a szerződést? A Tao-tv. szerinti 6 százalékos értékcsökkenési leírás alkalmazható-e?
333. kérdés Állami alapjuttatás törlesztése
Rendkívüli tételként könyveltük a 2001. évet megelőzően az állami alapjuttatás járadékát és tőketörlesztését. Hová könyveljük 2001-től az előző évekkel összefüggő állami alapjuttatás törlesztését és járadékait?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére