19. Számviteli Levelek / 2001. október 11.

TARTALOM

352. kérdés A reprezentáció közterhei
Számviteli Levelek 1. szám 31. kérdésre adott válasz aktualizálása
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
353. kérdés Rendezvények költségeinek közterhei
Számviteli Levelek 9. szám 151. kérdésre adott válasz aktualizálása
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
354. kérdés Fogyasztás az árubemutatón
Számviteli Levelek 13. szám 242. kérdésre adott válasz aktualizálása
355. kérdés Filmforgatás alatti étkezés minősítése
Számviteli Levelek 13. szám 243. kérdésre adott válasz aktualizálása
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
356. kérdés Jogszabályi mértéket meghaladóan adott napidíj
A szolgáltatási tevékenységet rendszeresen vidéken végző dolgozóink részére a 110 Ft/nap napidíjon felül bérjegyzékben 440 Ft/nap napidíjat számfejtünk. A számfejtett 440 Ft/nap napidíjat természetbeni juttatásnak minősítettük, és így utána 44 százalék személyi jövedelemadót, 31 százalék társadalombiztosítási járulékot, 3 százalék munkaadói járulékot fizettünk. Helyesen jártunk-e el? Ha nem, szankcionálhat-e az APEH?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
357. kérdés Munkavállaló részére bérelt lakás
Cégünk helyben bérel lakást vidéki munkavállalói részére. A bérbeadó az adóhatósághoz bejelentkezett és adószámmal rendelkezik. A bérbeadásról számlát állít ki. A számla végösszegét terheli-e adó és tb-járulék, és ha igen, milyen mértékű?
358. kérdés Dolgozó részére bérelt lakás
Cégünk házat (lakást) bérel 2 dolgozójának, akik az ország másik végében laknak. A bérleti díjat a kft. költségként elszámolja, akitől béreljük, annál az szja-t levonjuk. Természetbeni juttatásnak minősül-e ez a juttatás? Milyen adó- és járulékvonzata van?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
359. kérdés Külföldi kiküldetésből-külszolgálatból származó jövedelem
A magyar fővállalkozó "X" építőipari kft. külföldön "Y" kft.-t alvállalkozóként foglalkoztatja. Az alvállalkozó "Y" kft. külföldi kiküldetési költséget fizet dolgozóinak. A külföldi kiküldetésből származó jövedelem megállapításánál lehet-e az igazolás nélkül elismert költség 30 százalék helyett 50 százalékos mértékű 2001-ben és 2002-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
360. kérdés A kft. által viselt életbiztosítási díj adó- és járulékterhei
A kft. teljes egészében viseli néhány - név szerint megnevezett - dolgozójának életbiztosítási díját, amit természetbeni juttatásnak minősített. A 44 százalékos személyi jövedelemadón felül milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az így kifizetett összeget?
361. kérdés Magánklinikai vizsgálatok számlázott díjának minősítése
Magánklinika vállalkozások vezetőinek és alkalmazottainak teljes kivizsgálását vállalja. A vizsgálat számlázott díja besorolható-e a természetbeni juttatások közé, és ha igen, milyen adók terhelik?
362. kérdés Külföldi megbízottak juttatásai
Vegyes tulajdonú kft. külföldi tulajdonosa megbízottait időnként Magyarországra küldi. A szállást, az étkezést, az utazás költségeit a kft. viseli. Elszámolhatja-e ezeket a költségeket a kft.? Ha igen, milyen adók terhelik azokat?
363. kérdés Utazási utalvánnyal történő költségtérítés
Belföldi és külföldi részére adott, utazási utalvánnyal történő költségtérítés esetén milyen adó- és tb-teherrel kell számolnia a kifizetőnek?
364. kérdés Állófogadások adókötelezettsége
Rendezvényekkel, tárgyalásokkal összekötött állófogadások, vacsorák reprezentációnak vagy vásárolt élelmezésnek számítanak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
365. kérdés Reprezentációnál figyelembe vehető önkormányzati bevételek
Önkormányzatok esetében a bevétel 0,5 százaléka, illetve maximum 2,5 millió forint reprezentáció adómentes. Községi önkormányzatoknál milyen bevételeket lehet figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
366. kérdés Szakmai továbbképzés keretében nyújtott étkezés
A szakmai továbbképzés számláján nincs feltüntetve, hogy mennyi az étkezés. A résztvevők az előadás anyagát megkapják. Van-e adó- és tb-fizetési kötelezettség?
367. kérdés Költségtérítés megbízási jogviszony esetén
A magánszeméllyel kötött megbízási szerződés alapján kifizetett megbízási díjon kívül adható-e a megbízó részéről a magánszemélynek költségtérítés? A megbízottnál milyen jövedelemnek számít a megbízási díj?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
368. kérdés Áfa: természetbeni juttatás
Mi tekinthető az Áfa-tv. szerint reprezentációnak, természetbeni juttatásnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
369. kérdés Áfa: a reprezentáció adóalapja
Az Áfa-tv. a hivatali reprezentációhoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonását megengedi. Az Szja-tv. azonban - ha már túlléptük a 2,5 millió forintos határt - a reprezentáció és a természetbeni juttatás adóalapját az adott vagyoni értékmegszerzésére a kifizető kiadásainak számla szerinti, áfát is tartalmazó értéke után határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a levonható áfa is adóalapot képez?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
370. kérdés Üzletiajándék-juttatás adómentes mértéke
A 10 ezer Ft egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándék esetén az adómentes rész meghatározása történhet-e két lépcsőben, 500 Ft alkalmanként (maximum háromszor), illetve a létszám és az 1500 Ft/fő szorzótényezővel?
371. kérdés Nem magánszemélynek adott ajándék
Ha az ajándéktárgyat nem magánszemély kapja, hanem társaság, és azt az ajándéktárgyat adó társaság reprezentációs költségként mutatja ki, helyesen jár-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
372. kérdés Üzleti tárgyalás dokumentálása
Miként kell dokumentálnia a gazdálkodónak azon kihelyezett üzleti tárgyalását, amelyhez utazás, szállás, szabadidőprogram is kapcsolódik, ha azt saját szervezésben teszi?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
373. kérdés Cégautóadó-fizetés alóli mentesülés
Kell-e cégautóadót fizetni a cégnek a személygépkocsi után, ha a munkatársak útnyilvántartást vezetnek és a magáncélú használatot az előírás szerint megfizetik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
374. kérdés Áru-, termékbemutatón nyújtott vendéglátás, ajándékozás
Gyártó és kereskedő cég áru-, termékbemutató alkalmával vendégül látja az érdeklődőket, a megrendelők ajándékot kapnak. Keletkezik-e adó-, tb-fizetési kötelezettség?
375. kérdés Üzleti vacsora utáni eho
A cég külföldi vendégeket hív meg üzleti vacsorára (jelen van 3 külföldi és 2 magyar). Hogyan kell megállapítani az egészségügyi hozzájárulást? Arányosítással vagy egyéb módon?
376. kérdés Munkába járással kapcsolatos költségtérítés
Keletkezik-e szja- és tb-fizetési kötelezettség a munkáltatónál, ha a vasúti, a helyi- és távolsági autóbusz-bérletek, illetve -jegyek teljes (100 százalékos) értékét - a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti mértékektől eltérően - megtérítjük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
377. kérdés Ruházati költségtérítés, munkaruha-juttatás adó-, tb-terhei
A vállalat irodai dolgozói részére van-e lehetőség ruházati költségtérítésre vagy munkaruha-juttatásra adó- és társadalombiztosítási terhektől mentesen?
378. kérdés A gallonokban vásárolt víz
Egy középvállalkozás tonnaszámra vásárol vizet (palackos vizet, ásványvizet, esetleg gallonos tiszta vizet). A felhasználási cél azonban nem világos, a fogyasztás nem mérhető. Az adóhatóság a gallonos tiszta vizet megpróbálja természetbeni juttatásként értelmezni. A vezetékes víz és a gallonokban vásárolt víz között mi a különbség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
379. kérdés Irodabútor ajándékozása
Egy gazdasági társaság használt irodabútorát munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozójának ajándékozza. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
380. kérdés Színházjegy, uszodajegy, sportklubbérlet, sporteszközök áfája
Dolgozóinknak juttatott színházjegy, -bérlet, uszodajegy, -bérlet, sportklubbérlet, a dolgozók kondicionálásának, egészségmegőrzésének érdekében vett sporteszközök áfája levonható-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
381. kérdés Áruminta vagy térítés nélkül átadott eszköz
Bor és pezsgő gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég által az egyes áruháznak, áruházláncnak árusítás előtti minősítésre átadott - esetenként 4-6 palack - árumintának tekinthető-e vagy térítés nélkül átadott eszköz?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
382. kérdés Ajándéksorsolás
A vállalkozás utazási irodáiban meghirdetett, havonta a vásárlók között kisorsolt nyeremény után milyen adókötelezettség keletkezik, hogyan kell azt bevallani és megfizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
383. kérdés Munkavállaló és családtagjai részére adott juttatások
Külföldi részvételű társaság külföldi illetőségű, a társasággal munkaviszonyban lévő ügyvezető igazgatója családtagjának természetbeni juttatásként útiköltséget, lakásbérletet, iskoláztatást biztosít a díj megfizetésével, azt a családtag vagy az ügyvezető juttatásaként kell-e kezelni? Milyen adóvonzata van? A vállalkozás érdekében felmerült költségként elismerhető-e?
384. kérdés Képzési költség átvállalása
Egészségügyi bt. tanulmányi szerződést köt a beltag orvosi egyetemre járó gyermekével. A képzés költsége a vállalkozás érdekében felmerült költség-e, keletkezik-e adóköteles jövedelme a magánszemélynek (az egyetemi hallgatónak)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
385. kérdés Külföldi illetőségű dolgozó lakásbérlete
A külföldi részvételű vállalkozás a külföldi tulajdonossal munkaviszonyban lévő, a vállalkozásnál munkát végző dolgozója részére bérelt lakás természetbeni juttatásnak minősül-e, ha a vállalkozás a külföldi tulajdonos felé nem számlázza ki, vagy elismert költség, ha kiszámlázza?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
386. kérdés Lakásbérlet iroda és lakhely céljára
A társaság által bérelt lakás a társaság székhelye is és a külföldi illetőségű személy lakhelye is. Meg lehet-e osztani a bérleti díjat a terület használata alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
387. kérdés Pénzben adott étkezési hozzájárulás
A társaság dolgozói részére a munkában töltött napok után napi 300 forint összegű étkezési hozzájárulást fizet pénzben, a bérkifizetéssel együtt. A teljes kifizetett összeg adóköteles természetbeni juttatásnak minősül-e?
388. kérdés Személyes, családi szükségletre szolgáló termékek elszámolása
A vállalkozás tulajdonosának személyes szükségletére szolgáló, a vállalkozás nevében vásárolt termékek (például élelmiszerek, háztartási cikkek) az szja és a járulékok megfizetése mellett a vállalkozás érdekében elismert költségnek tekinthetők-e?
389. kérdés Hallgatók részére biztosított étkezés, szállás
Oktatási intézmény a megrendelővel történt megállapodás alapján a hallgatók részére étkezést és szállást biztosít. Ez természetbeni juttatásnak minősül. Megfizetheti-e az adót és a járulékot az intézmény? Amennyiben a számlában ezt feltünteti, akkor azt a megrendelő fizeti meg?
390. kérdés Külföldi magánszemélynek adott természetbeni juttatás utáni eho
Külföldi magánszemélynek adott természetbeni juttatás után kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni?
391. kérdés Italautomata működtetésének adóterhei
A kft. területén italautomata működik, amelyet bérelünk egy másik cégtől. A kávét-teát-cukrot-poharat mi vesszük meg. Az italhoz bárki "jutányos áron" hozzájuthat, amit egyéb bevételként könyvelünk, az áfát befizetjük utána. A beszerzés, illetve a bérleti díj áfája visszaigényelhető-e, illetve van-e valami más adóvonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
392. kérdés Diákok számára adható adómentes juttatás
Diákok részére adható-e költségtérítés, tanulmányi támogatás, amelynek nincs adó-, illetve tb-vonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
393. kérdés Civil szervezet tagjainak nyújtott ingyenes szolgáltatás
Civil szervezet tagjainak ingyenes internet-hozzáférést biztosít. Közreműködő tagjait megvendégeli. Keletkezik-e adó- és tb-fizetési kötelezettség?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére