Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

de minimis támogatás
defibrillátor Defibrillátor minősítése
Építőipari kivitelezői tevékenységet végző kft. defibrillátort vásárolt közel félmillió forint értékben. Tárgyi eszközként nyilvántartva, értékcsökkenési leírása elszámolható-e költségként? Vagy növelni kell a társaságiadó-alapot? Visszaigényelhető az áfája?
Megjelent a Számviteli Levelek 258. számában (2012. január 12.), 5278. kérdésszám alatt
delivery Határidős leszállítási ügyletek elszámolása
A határidős leszállítási (delivery) tőzsdei ügyletek számviteli elszámolásával kapcsolatosan szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani (lehetőség szerint példán is bemutatva). Hangsúlyosan a fordulónapig, illetve a mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt pozíciókkal kapcsolatos elszámolási és értékelési kötelezettségekre kérnék választ.
Megjelent a Számviteli Levelek 104. számában (2005. április 14.), 2129. kérdésszám alatt
deviza
deviza átváltása
deviza eladása magánszemélynek Deviza eladása a többségi tulajdonosnak
A kft. az általa nagykereskedelmi mennyiségben értékesített termékről - szerződés szerint - devizában (USD-ben) állítja ki az összes számlát. Az ellenérték szintén USD-ben folyik be a cég devizaszámlájára. A kft. 2009-ben nagyobb összegű beruházást tervez, amelyhez forintra lenne szüksége. A kft. többségi tulajdonosa - aki magánszemély - rendelkezik a megfelelő mennyiségű forinttal. Van-e arra lehetőség, hogy a kft. devizaszámláján lévő USD-t a tulajdonos váltsa át a beruházáshoz szükséges forint összegének erejéig? Az átváltási árfolyam lehet a kft. és a tulajdonos közötti megállapodás tárgya? Jól gondoljuk, hogy a fent leírt átváltás még nem minősül a tag szempontjából gazdasági tevékenységnek, mert nem rendszeres és nem ellenérték elérésére irányul?
Megjelent a Számviteli Levelek 198. számában (2009. május 14.), 4130. kérdésszám alatt
devizaalapú ügyletek
devizaárfolyam
devizaárfolyam bejelentése Be nem jelentett devizaárfolyam használata
A cég könyvelője elfelejtette bejelenteni az adóhatóság felé, hogy az Áfa-tv. 80. §-a szerint a külföldi pénznemben történő számlázásainál az alkalmazandó devizaárfolyam a számviteli politikában rögzített, hivatalosan közzétett MNB-árfolyam lesz. A partner részére a mai napig is az MNB-árfolyamon történik a számlázás. Kellemetlen lenne tudatni a partnerrel, hogy rosszul számláztunk, és magasabb értékű számlát kell kifizetnie. Hogyan kerülhető el ez, hogy a belföldi partner ne bontsa fel a szerződést? Bevételünk jelentős részét ő képviseli. Lehet-e, hogy cégünk az áfát önellenőrzi, a különbözetet bevallja és megfizeti? Hogyan könyveljünk, hogy a szankciókat elkerüljük? A társaságnak Közösségen belüli és kívüli beszerzése is volt.
Megjelent a Számviteli Levelek 184. számában (2008. október 9.), 3837. kérdésszám alatt
devizaárfolyam mérlegfordulónapon
devizaárfolyam-különbözet
devizában adott előleg
devizabevétel
devizaelszámolás
devizahitel
devizák értékelése
devizakészlet értékelése Valuta-, devizakészletek értékelése
Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás vagyunk. Minden hónapban főkönyvi zárást, illetve mérleget készítünk. A banki deviza-, illetve a pénztári valutakészletet kell-e havonta értékelni, vagy elegendő csak az év végén?
Megjelent a Számviteli Levelek 151. számában (2007. május 3.), 3118. kérdésszám alatt
devizakészlettel nem fedezett
devizakölcsön
devizaműveletek
devizás áru készletrevétele Ajándéktárgyak nyilvántartás szerinti értéke
A kiskereskedő családi bt. ajándéktárgyak értékesítésével foglalkozik, amelyeket kizárólag külföldről szerez be. A társaság nem vezet az árukról folyamatos nyilvántartást, de december 31-én leltároz. A leltározott árut beszerzési áron, euróban tartja nyilván. A beszerzéskori vagy a december 31-i árfolyamon kell azok értékét forintra átszámítani? Ha az utóbbin, akkor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség?
Megjelent a Számviteli Levelek 209. számában (2009. november 12.), 4382. kérdésszám alatt
devizás gyűjtőszámla
devizás követelés
devizás pénzeszköz Devizás pénzeszközök árfolyam-különbözete
Ügyfelünk a devizás pénzeszközöknél mind a beszerzést, mind a felhasználást az adott napi MNB-árfolyamon könyveli (ez a választott árfolyam). Év végén a devizaszámla átértékelésre kerül az év végi árfolyamnak megfelelően, ekkor számolja el az árfolyam-differenciát. Helyesen jár el a társaság?
Megjelent a Számviteli Levelek 239. számában (2011. március 10.), 4951. kérdésszám alatt
devizaszámla
devizaügylet
diák Diákok számára adható adómentes juttatás
Diákok részére adható-e költségtérítés, tanulmányi támogatás, amelynek nincs adó-, illetve tb-vonzata?
Megjelent a Számviteli Levelek 19. számában (2001. október 11.), 392. kérdésszám alatt
diákmunka Diákmunka kifizetése csekély értékű ajándékkal
Egy szakközépiskola diákjait egy külső cég foglalkoztatja. Az elvégzett munkára a cég az iskolával szerződik, a teljesített munka ellenértéke az iskola bankszámlájára érkezik. A diákok kifizetése a munkájuk arányában történik, amelynek módja a következő: a diákok készpénzes számlát hoznak vásárlásaikról, az egyénenkénti, meghatározott összegben. Az iskola a kis értékű ajándék körébe sorolja a számlákat. A diákot megilleti az Szja-tv. szerinti kis értékű ajándék? Helyes a leírt eljárás?
Megjelent a Számviteli Levelek 169. számában (2008. február 21.), 3544. kérdésszám alatt
diákönkormányzat Gimnáziumi diákönkormányzat bevétele
Gimnáziumi diákönkormányzat milyen sajátos bevétellel rendelkezhet (például rendezvényen kínált sütemény értékesítéséből származhat-e bevétele), milyen nyilvántartás vezetésére kötelezett, milyen jogszabály vonatkozik a gazdálkodására?
Megjelent a Számviteli Levelek 354. számában (2016. október 27.), 7125. kérdésszám alatt
digitális termék Digitális mesetár és költségeinek elszámolása
A kft. mesetabletek és mese-előfizetések értékesítésével foglalkozik. Az előfizetések applikáció formájában telefonra és tabletre letölthetők. A tabletek beszerzésével és az induló 40 mese előállításával kapcsolatos önköltség meghatározása nem okoz gondot, viszont havonta + 4 mese kerül rá a tabletekre, amelyet az előfizetéssel rendelkezők elérhetnek, az új előfizetők már mindig a bővült mesetárat érhetik el. Hogyan kezeljük a havonta előállított pluszmesék előállítási költségét?
Megjelent a Számviteli Levelek 338. számában (2016. január 14.), 6874. kérdésszám alatt
díj alapítása Irodalmi díj alapítása
Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány) irodalmi díjat alapítana, s ezzel együtt - adott összeget - juttatna magánszemélyeknek. Milyen dokumentumok szükségesek a díj alapításához, valamint annak adómentes juttatásként való kezeléséhez? Ha ösztöndíjat is szeretne nyújtani a szervezet, mit kell tartalmaznia az erről szóló megállapodásnak, különös tekintettel az adómentességi feltételekre?
Megjelent a Számviteli Levelek 191. számában (2009. február 5.), 3988. kérdésszám alatt
díjbekérő Díjbekérő bizonylatok könyvelése
Hogyan kell könyvelni a különböző díjbekérő bizonylatokat (pl. biztosítások, folyóiratok díjbekérői)?
Megjelent a Számviteli Levelek 166. számában (2008. január 10.), 3468. kérdésszám alatt
díjkompenzáció Díjkompenzáció elszámolása és áfája
Városunkban mind a csatornázott, mind a nem csatornázott területekre települési folyékonyhulladék-kezelési díjat számlázunk, amelynek egységdíja 275 Ft/m3. A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba be nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után 110 Ft/m3 kedvezményben részesülnek. A 242/2000. Kormányrendelet alapján, ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a számíthatónál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbözetet díjkompenzáció formájában köteles megtéríteni. Hogyan kell elszámolni a díjkompenzáció összegét? A díjkompenzációhoz tartozó áfát melyik időszak adóbevallásában kell szerepeltetni, ha az átutalt díjkompenzáció pénzügyi ütemezése nem egyezik meg a fogyasztók számláján jóváírt kedvezmény időpontjával?
Megjelent a Számviteli Levelek 92. számában (2004. október 14.), 1899. kérdésszám alatt
díjvisszatérítés
diktált árfolyam Diktált árfolyam változásának elszámolása
A 2004. évi cukorrépa vételi ára euróban lett meghatározva, 250 forint/euró árfolyamon. Ezen az árfolyamon forintban számlázásra is került, amit a vevő kiegyenlített. A termékértékesítési szerződés szerint a 2004/2005. cukorgazdasági évben az EU Bizottság 2005 júliusában határozta meg a forint/euró árfolyamot, amelyet a cukorgyár 2005 novemberében juttatott el, kérve a számla helyesbítését 247,46 forint/euróra 2005. november 28-ai teljesítési határidővel. Érinti-e ez a változás a 2004. évet? Ugyanez vonatkozik az EU-adók 2004. évet érintő kiegészítő részére is? A végleges elszámolás 2004. évre 2005. november 30-a.
Megjelent a Számviteli Levelek 123. számában (2006. február 16.), 2522. kérdésszám alatt
diszkontértékpapír Diszkontértékpapírok hozama
Hogyan kell elszámolni a diszkontértékpapírok hozamát?
Megjelent a Számviteli Levelek 417. számában (2019. december 12.), 8083. kérdésszám alatt
diszkontkincstárjegy Diszkontkincstárjegyek hozama (eva)
A csak bevételi nyilvántartást vezető közkereseti társaságnál a tavaly vásárolt és az idén lejárt diszkontkincstárjegyek értékpapírszámlán megjelenő teljes összege vagy csak a hozama képez evaalapot?
Megjelent a Számviteli Levelek 72. számában (2003. november 27.), 1500. kérdésszám alatt
díszpénz
dokumentálás
dolgozó átadása Máshol állományban lévő dolgozó részére kifizetett összeg
Cégek közötti megállapodás szerint munkaügyi jogutódlással dolgozó került átadásra olyan feltétellel, hogy ha az átvevő egy éven belül munkáltatói felmondással megszünteti az átvett munkavállaló munkaviszonyát, az átadó köteles részére megtéríteni a felmondási időre járó távolléti díjat és a végkielégítést. Ez milyen bizonylat alapján számolható el és milyen költség?
Megjelent a Számviteli Levelek 293. számában (2013. október 10.), 6030. kérdésszám alatt
dolgozói részvény Dolgozóirészvény-kibocsátás elszámolása
Részvénytársaságunk az alaptőkét dolgozóirészvény-kibocsátás céljából felemelte. A részvényjegyzésre jogosultak a kibocsátási árfolyam 30 százalékának befizetése ellenében jegyezhették a részvényeket. A kibocsátott részvényeket a társaság visszavásárolja. A cégbírósági bejegyzés még nem történt meg. Hogyan kell könyvelni? Mennyiben érinti a lekötött tartalékot?
Megjelent a Számviteli Levelek 45. számában (2002. október 3.), 897. kérdésszám alatt
dolgozói tartozás Több céggel szembeni dolgozói tartozás nyilvántartása
Ha egy dolgozónak több céggel szemben van hosszú távon tartozása, azt hogyan írjuk elő?
Megjelent a Számviteli Levelek 428. számában (2020. július 16.), 8250. kérdésszám alatt
dolgozói üzletrész Dolgozói üzletrész kedvezményes áron
A kft. dolgozói üzletrészt kíván kialakítani, amelyet a dolgozók kedvezményes áron vásárolhatnak meg. Az üzletrész teljes értékét, vagy csak a névérték és a megfizetett összeg különbözetét kell az eredménytartalék terhére elszámolni? Hogyan és mikor kell a kapcsolódó gazdasági eseményeket könyvelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 28. számában (2002. február 14.), 557. kérdésszám alatt
dolgozóknak víz Dolgozóknak biztosított víz, kávé
Amennyiben egy cég a dolgozóinak vizet és kávét biztosít a munkaidő alatt, ez elszámolható béren kívüli juttatásként, és ha igen, akkor adóköteles?
Megjelent a Számviteli Levelek 430. számában (2020. augusztus 27.), 8283. kérdésszám alatt
domain név
domain regisztráció Domainregisztráció díja
Hogyan kell könyvelni a domainregisztráció díját, ami két évre szól, valamint a hozzá kapcsolódó tárhelyszolgáltatás díját, ami egyéves díj?
Megjelent a Számviteli Levelek 282. számában (2013. március 21.), 5806. kérdésszám alatt
donor Donornak adott juttatás
Adómentes-e a donoroknak adott juttatás (pl. wellness), és milyen dokumentum szükséges az átadáskor?
Megjelent a Számviteli Levelek 351. számában (2016. szeptember 8.), 7080. kérdésszám alatt
dotáció
dögkútberuházás Állatihulladék-begyűjtő és -átrakó telep eszközei
A kistérségi társulás állatihulladék-begyűjtő és -átrakó telep beruházását járműbeszerzéssel együtt végezte el. Önálló telket vásárolt, amelyen gyűjtő-átrakó épület, szociális épület, út, térburkolat, hídmérleg, víz- és szennyvízhálózat, villamos hálózat stb. került megépítésre. A beruházás során a kistérség településein lévő dögkutak rekultivációját is elvégezték. A telep építését és a rekultivációt közbeszerzés keretében nyertes fővállalkozó végezte. Az egyes beruházási területek, rekultivációs munkák bekerülési értéke külön-külön mérhető. A beruházás megvalósulása érdekében más vállalkozók által szolgáltatott műszaki ellenőri díjak, közbeszerzési eljárások költségei stb. is felmerültek. A leírt beruházást egy összegben vagy részeiben önállóan kell aktiválni? A dögkutak rekultivációs költségeit hogyan kell elszámolni? A műszaki ellenőri díjakat, a közbeszerzési eljárások költségeit hol kell kimutatni?
Megjelent a Számviteli Levelek 162. számában (2007. október 25.), 3365. kérdésszám alatt