Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

cafeteria
casco önrész Casco önrész elengedése
Dolgozónk a cég autójával munkavégzés céljából parkolt egy parkolóban, ahol a munkavégzés ideje alatt az autó oldala megsérült, amit a telephelyre való visszaérkezéskor vett észre. A gépkocsin van casco biztosítás, ami alapján a gépjárművet a cég megjavította. A dolgozónak ki kell-e fizetnie a casco önrészt, vagy el lehet tekinteni attól? Ha a cég eltekint az önrész dolgozó általi megfizetésétől, az elengedett követelésnek minősül? Kell-e a cégnek, illetve a dolgozónak az elengedett casco önrész után adót és járulékot fizetnie?
Megjelent a Számviteli Levelek 426. számában (2020. május 28.), 8233. kérdésszám alatt
cash flow Cash flow-kimutatás
A cash flow-kimutatás sorainak értelmezéséhez szeretném segítségüket kérni. Konkrétan a plusz-mínusz sorok alkalmazásához. Mikor növelő, mikor csökkentő? Például a szállítóknál, a paszszív időbeli elhatárolásoknál? Nagy segítség lenne, ha választ adnának, mert alig találok szakirodalmat.
Megjelent a Számviteli Levelek 104. számában (2005. április 14.), 2114. kérdésszám alatt
cash pool Cash-pool szolgáltatás kamata
Kapcsolt vállalkozások vállalkozói folyószámla-hitelszerződést kötöttek a bankkal, amelyben az anyavállalat az adós, a leányvállalatok az egyetemleges adóstársak. A hitelszerződés alapján az adós és az adóstársak likviditásuk kezelésére cash-pool szolgáltatást vesznek igénybe, amelynek kamatát az adós pénzforgalmi számláján számolják el, majd a pénzintézet - az elszámolással azonos napon - a leányvállalatot terhelő kamatot átvezeti. Az így elszámolt kamat a leányvállalatnál a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség kamata?
Megjelent a Számviteli Levelek 59. számában (2003. április 30.), 1230. kérdésszám alatt
CD
CE - termékbiztonság tanúsítása Termékbiztonság tanúsítása - CE
Társaságunk egy új terméket fog gyártani, amihez elvégeztette a "Termékbiztonság tanúsítás" CE-t. Ez költségként számolandó el, vagy az immateriális javak között?
Megjelent a Számviteli Levelek 332. számában (2015. szeptember 24.), 6783. kérdésszám alatt
cégalapítás
cégautó
cégautó átminősítése Cégautó átminősítése készletté
Van-e arra lehetőség, hogy az egyik cégautónkat (amire eddig értékcsökkenést számoltunk el, a cég nevén lett forgalomba helyezve) átminősítsük a készletek közé? Korábban új gépkocsiként vettük meg, az áfáját nem helyeztük levonásba. Ha visszaminősítenénk készletté, és mint használt gépkocsit értékesítenénk - mint gépjármű-kereskedő cég -, akkor az értékesítéskor a különbözet szerint adóznánk. A készleten lévő gépkocsi után kell-e cégautóadót fizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 206. számában (2009. október 1.), 4312. kérdésszám alatt
cégautó járulékai Cégautó miatti járulékok
Ha a bt.-ben nincs alkalmazott, csak a beltag vállalkozói jogviszonyban, akkor a cégautóadó miatt ugye nem kell munkaadói járulékot fizetni? Kérdésem, hogy ez esetben vállalkozói járulékot kell-e fizetni a cégautó miatt? És ha senki nincs bejelentve a cégbe, mert a tagnak főállása van máshol, akkor a céges autó után a cégautóadón felül csak ehót kell fizetni?
Megjelent a Számviteli Levelek 170. számában (2008. március 6.), 3558. kérdésszám alatt
cégautó javítása
cégautó-használat Cégautó magáncélú használata 2005-2006. években
Társaságunknál 2005-2006. évekre terjedően átfogó adóellenőrzés volt. Az adóhatóság kiemelt ellenőrzési területe a cégautók magáncélú használatának vizsgálata volt. A vizsgált időszakban a vállalkozás tulajdonában lévő személyautók után nem fizettünk cégautóadót. A cégautó magáncélú használatát az ügyvezető írásban megtiltotta, emellett a vállalkozási tevékenység érdekében használatra átadott cégautók költségeinek elszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezte a munkavállalókat. Az adóhatóság az útnyilvántartások hitelességét nem fogadja el, mert az esetenkénti tankolás napján nincs az útnyilvántartásban kiküldetés elszámolva (a tankolás a társaság székhelyén történt, ami megegyezik a cégautók tárolási helyével), illetve kifogásolja, hogy azokon nem szerepel az utazás dátuma mellett az indulás, érkezés időpontja. Magáncélú használatnak véli, ha bármely körülmény vagy dokumentum alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély állandó vagy eseti jelleggel a cégautó egyéb használatától függetlenül személyes célra (is) használja vagy használhatja. Határozatában többmilliós adókülönbözettel terheli társaságunkat, amely összeg meghaladja a vizsgált időszakban elszámolt cégautó üzemanyagköltségének háromszorosát. A társaság a cégautóadó alóli mentességet a tiltó rendelkezés és az útnyilvántartások együttes meglétén kívül mivel tudja bizonyítani, ha az Szja-tv. 2004. január 1-jétől már a magánhasználat lehetőségét is adóztatható tényállásnak tekinti?
Megjelent a Számviteli Levelek 203. számában (2009. augusztus 13.), 4247. kérdésszám alatt
cégautó-nyilvántartás
cégautóadó
cégautóadó (bérbeadáskor)
cégautóadó-mentesség Cégautóadó-mentesség feltételei
Mik a feltételei a cégautóadó-mentességnek az Szja-tv. 70. § (9) bekezdés e) pontja alapján? A személygépkocsi magánszemély (alkalmazott, tag) használatba adása a gyakorlatban egy megállapodást jelent, melyben a használati díj havonta változó összegű a tényleges költségek függvényében? Bevétel, mely társaságiadó-fizetési kötelezettséget eredményez? Szükséges hozzá, hogy az alapító okiratban a bérbeadási tevékenység szerepeljen?
Megjelent a Számviteli Levelek 132. számában (2006. június 29.), 2671. kérdésszám alatt
cégbejegyzés Elhúzódó előtársasági időszak
Társaságunk 1999. június 1. óta előtársaságként működik a cégbejegyzés körüli jogvita miatt. Amennyiben a bejegyzésre 2001-ben sor kerül, milyen szabályok szerint kell a beszámolót elkészíteni?
Megjelent a Számviteli Levelek 9. számában (2001. május 3.), 157. kérdésszám alatt
cégbíróság
cégeladás
cégeljárás
cégemblémázás Cégembléma hímzése
A nagykereskedelmi cégtől munkaköpenyeket és pulóvereket rendeltünk meg, és mindkét termékre ráhímeztettük a cég emblémáját. Az így beszerzett termékeket anyagköltségként, vagy igénybe vett szolgáltatásként kell könyvelnünk? A termékeket a dolgozóknak kiosztottuk, és előreláthatólag 1 éven belül elhasználódnak. A hímzés értéke a ruházat beszerzési értékének 15 százaléka.
Megjelent a Számviteli Levelek 147. számában (2007. március 8.), 3012. kérdésszám alatt
cégérték
cégfelvásárlás Cégeladás, -felvásárlás elszámolása
A kft. megállapodott egy másik kft.-vel a cég eladásában, illetve felvásárlásában. A céget felvásárló kft. a vételt a jegyzett tőke értékén hajtaná végre úgy, hogy a tulajdonosi részaránynak megfelelően közvetlenül kifizeti a tulajdonosokat. A vásárló átveszi az eladó teljes eszköz-forrás állományát, az ügyvezető tájékoztatása szerint. Az ügylettel kapcsolatosan milyen számviteli-adózási teendők vannak?
Megjelent a Számviteli Levelek 136. számában (2006. szeptember 14.), 2782. kérdésszám alatt
cégjegyzékből törölt
cégnyilvántartás
cégtelefon
cégtelefonadó
cégvásárlás
cégvásárlás könyvelése Cégvásárlás könyvelése

Hogyan kell könyvelni a cégvásárlást?

Megjelent a Számviteli Levelek 331. számában (2015. szeptember 10.), 6757. kérdésszám alatt
cél szerinti juttatás Egyetemi hallgatóknak megbízási díj vagy ösztöndíj
Közhasznú alapítvány az alapító okiratában kitűzött célok elérése érdekében egyetemi hallgatókkal működik együtt (szociális-oktatási, nevelési tevékenységben). Jelenleg a hallgatók részére megbízási díj kerül kifizetésre. Azt szeretném megtudni, hogy lehetősége van-e az alapítványnak, hogy a közreműködő hallgatók részére ösztöndíjat fizessen, amely megfelel az Szja-tv. 3. §-a 72/i) pontjának?
Megjelent a Számviteli Levelek 170. számában (2008. március 6.), 3560. kérdésszám alatt
cél szerinti tevékenység
célelőirányzat Célelőirányzatból kapott támogatás elszámolása
Állattenyésztéssel foglalkozó kft. az FVM-mel kötött támogatási szerződés alapján a vidékfejlesztési célelőirányzatból a 104/2001. Korm. rendeletre hivatkozással támogatást kapott. A beruházás jogcímei: úthálózat-fejlesztés, állattenyésztő telep energiaellátásának fejlesztése, a felvásárlótelephez kapcsolódó útmérleg, amely építés, tárgyieszköz-beszerzés, fejlesztésihozzájárulás-fizetés formájában valósult meg. A támogatást jogosulatlan felhasználás esetén vissza kell fizetni. Hogyan kell a támogatást elszámolni? Tőketartalékba helyezés esetén hogyan számolandó el az értékcsökkenési leírás? A társasági adó alapjánál milyen korrekcióval kell számolni, ha maradványérték is van? A válaszok egyértelmű megértése érdekében kérem a könyvelési tételek megjelölését is.
Megjelent a Számviteli Levelek 70. számában (2003. október 30.), 1465. kérdésszám alatt
céltartalék
céltartalék devizában Devizában képzett céltartalék
2013-tól euróban könyvelünk. A 2011-ben nem realizált árfolyamveszteség devizában (Ft-ban) van meghatározva. Az ehhez kapcsolódó céltartalékot év végén át kell-e értékelni?
Megjelent a Számviteli Levelek 300. számában (2014. február 13.), 6177. kérdésszám alatt
céltartalék megszüntetése Céltartalék megszüntetése
Társaságunk képzett a várható veszteségekre céltartalékot 2000. év végén a vevővel szembeni követelésekre. Mi a könyvelési teendő 2001-ben?
Megjelent a Számviteli Levelek 22. számában (2001. november 22.), 426. kérdésszám alatt
CHF-hitel kiváltása CHF-hitel kiváltása euróhitellel
A régi banknál CHF-alapú hitelünk volt, amit az új bankunk euróhitellel váltott ki, az új bankkal kötött hitelszerződés szerint. Az új bankunk átutalt a régi banknak 81 206,09 eurót, amely megjelent a régi banknál 123 433,26 CHF formájában. Az új bank folyósította hitelt MNB-árfolyamon kell könyvelnem, és így az új hitel könyv szerinti értéke eltér a régi banknál CHF-ben jóváírt értékétől. A különbözet árfolyamnyereség lenne?
Megjelent a Számviteli Levelek 200. számában (2009. június 11.), 4193. kérdésszám alatt
cikkelemes Cikkelemes készletnyilvántartás leltárhiányának elszámolása
Helyesen járunk-e el, ha a cikkelemes elszámolású kereskedelmi egységeink év közben keletkező készlethiányát az egyéb ráfordítások között, a "kereskedelmi egységek leltárértékelési különbözete" számlán rögzítjük?
Megjelent a Számviteli Levelek 23. számában (2001. december 6.), 456. kérdésszám alatt
cikkírói díj Magánszemély cikkírói díjáról számla
Adószámos magánszemély cikkeket ír a kiadó részére, és erről számlát állít ki. Ebben az esetben a cikkírói díjat bérköltségként vagy igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni?
Megjelent a Számviteli Levelek 358. számában (2017. január 12.), 7188. kérdésszám alatt
címzés A vevő, szállító címe a számlán
A számlán a vevőnek, illetve a szállítónak melyik címét kell feltüntetnie? Szerepelhet-e a telephely címe?
Megjelent a Számviteli Levelek 13. számában (2001. június 28.), 247. kérdésszám alatt
civil szervezet
civil szervezet beszámolója Civil szervezet kiegészítő melléklete
A 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-a (1) bekezdése szerint: "A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett - az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével - a Tv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmaz", és amely előírást először a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. Az itt említett civil törvény különös előírást e tekintetben a támogatások, illetve a megvalósított programok tekintetében ír elő. Egyesületünk kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített beszámolót készít, közhasznú alaptevékenységén kívül más tevékenységet nem folytat, bevételei tagdíjakból és oktatási díjakból (összesen 2 millió), illetve a kapott támogatásokból (10 millió) tevődik össze. A beszámoló elkészítésére az OBH által közzétett, az idén PK-542 számot viselő nyomtatványt használjuk, amelynek 9. oldala a "Kiegészítő melléklet", az azonban csak a civil törvényben nevesített közzétételeket tartalmazza ugyanúgy, ahogy a korábbi években is. Mit kell tartalmaznia a mi esetünkben a kiegészítő mellékletnek (kell-e külön kiegészítő melléklet)? Szükséges-e esetünkben mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező szakembert alkalmazni a beszámoló összeállítására (ellenjegyzésére)?
Megjelent a Számviteli Levelek 429. számában (2020. augusztus 6.), 8273. kérdésszám alatt
CMR fuvarlevél
CO2-kvóta CO2-kvóta ellenében baktériumtrágya
Társaságunk egy projektjavaslatot dolgozott ki a mezőgazdaságiemisszió-kibocsátás csökkentésére, amely megkapta az NFM támogatását. A projekt lényege, hogy részleges nitrogénműtrágya-cserével és talajművelés-váltással csökkenthető a környezet CO2-terhelése. Cégünk mezőgazdasági termelőkkel köt együttműködési szerződést, amely szerint a termelő részére rendelkezésre bocsátjuk a nitrogénműtrágyát kiváltó baktériumtrágyát és a talajművelés-váltáshoz szükséges eszközöket, de ezek nem kerülnek a termelő tulajdonába. Cserébe ő kötelezettséget vállal, hogy betartja a technológiai előírást a talajművelés során, így csökkentheti az önköltségét. Az együttműködés következtében a termelési ciklus végén a létrejövő üvegházgáz­emisszió-megtakarítás - amely CO2-kvótában testesül meg - a társaságunk tulajdonát képező termék. A vázolt szerződés alapján megteheti-e a társaság, hogy nem számít fel az eszközök használatáért díjat, a baktériumtrágyát nem számlázza, hiszen az nem kerül a termelő tulajdonába, azt a CO2-kvóta mint termék előállítása érdekében felmerült anyagköltségként könyveli?
Megjelent a Számviteli Levelek 253. számában (2011. október 20.), 5190. kérdésszám alatt
Covid
COVID-19
családbarát-támogatás Családbarát-támogatás jóléti célra
Vállalkozásunk családbarát vállalkozás pályázaton nyert összeget (vissza nem térítendő, elő­finanszírozott) a dolgozók gyermekeinek játszószoba és tanulószoba kialakítására, valamint céges összetartás étel- és italfogyasztására. Hogyan számoljuk el a támogatást és a felmerülő kiadásokat? Jól gondoljuk, hogy az áfa nem vonható le?
Megjelent a Számviteli Levelek 323. számában (2015. április 16.), 6613. kérdésszám alatt
családi adókedvezmény
családi gazdálkodó
családi gazdaság
családi ház felújítása Családi ház felújításának, karbantartásának áfája
A 6417-es kérdésre adott válaszuk szerint - áfa szempontjából - a karbantartást is úgy kell családi ház esetében tekinteni, mint a felújítást. A családi házban adóköteles tevékenység folyik. A következő tevékenységek áfája levonható-e, vagy karbantartásnak minősül, és nem vonható le? Csapcsere, gázkészülék javítása, égő-, lámpacsere, bojler javítása, kulcsmásolás, redőny javítása, zuhanyozó-, kádcsere?
Megjelent a Számviteli Levelek 416. számában (2019. november 28.), 8078. kérdésszám alatt
családi szükséglet Személyes, családi szükségletre szolgáló termékek elszámolása
A vállalkozás tulajdonosának személyes szükségletére szolgáló, a vállalkozás nevében vásárolt termékek (például élelmiszerek, háztartási cikkek) az szja és a járulékok megfizetése mellett a vállalkozás érdekében elismert költségnek tekinthetők-e?
Megjelent a Számviteli Levelek 19. számában (2001. október 11.), 388. kérdésszám alatt
családiház-építés
családiház-vásárlás Családiház-vásárlás magánszemélyként vagy kft.-ként
Egy magánszemély meg kívánja vásárolni a testvérével közösen örökölt családi ház (másik) 50%-át befektetési céllal. A magánszemélynek (66%-os tulajdonrésszel) ingatlanhasznosítással foglalkozó evás kft.-je van. Vannak-e adózási, illetékezési, költségelszámolási különbségek az ügyletben, ha magánszemélyként, illetve ha a kft. részére történik a vásárlás? Ha a kft. később értékesíti a tulajdonában álló lakrészt, milyen adókötelezettségei lesznek?
Megjelent a Számviteli Levelek 173. számában (2008. április 17.), 3623. kérdésszám alatt
családtag Munkavállaló és családtagjai részére adott juttatások
Külföldi részvételű társaság külföldi illetőségű, a társasággal munkaviszonyban lévő ügyvezető igazgatója családtagjának természetbeni juttatásként útiköltséget, lakásbérletet, iskoláztatást biztosít a díj megfizetésével, azt a családtag vagy az ügyvezető juttatásaként kell-e kezelni? Milyen adóvonzata van? A vállalkozás érdekében felmerült költségként elismerhető-e?
Megjelent a Számviteli Levelek 19. számában (2001. október 11.), 383. kérdésszám alatt
csalás Csalónak átutalt pénz elszámolása
Egy ismert cég nevében kerestek meg bennünket, egy terméket ajánlva. Előre kérték a termék ellenértékét. Az összeget átutaltuk. Az áru leszállítása iránt érdeklődve megtudtuk, hogy velük nem állapodtunk meg, a pénzt sem ők kapták, nem az ő számlájuk. Az ügyben rendőrségi feljelentést tettünk. Az átutalt összeget a bankkivonat alapján a szállítónak adott előlegként könyveltük. Hova kell az összeget átvezetnünk, mivel a szállító ismeretlen?
Megjelent a Számviteli Levelek 341. számában (2016. március 10.), 6921. kérdésszám alatt
csapatépítő tréning
csatlakozási díj
csatornahasználati díj
csatornamű Csatornamű-fejlesztési hozzájárulás módosítása
Társaságunk 1999-ben szennyvízhálózat-használatbavételi hozzájárulást fizetett, amelyet az eredménytartalék terhére számolt el. 2001-ben a Csatornázási Műveknek a 2000. évi vízfogyasztás alapján további összeget kellett fizetnünk csatornamű-fejlesztési hozzájárulás címén. 2001-től az új Szt. szerint ezt az összeget ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak kell tekinteni. Ezzel társaságunk nem egy új jogot kapott, hanem a korábban megszerzett, elszámolt hozzájárulást módosították. Mi a helyes elszámolás?
Megjelent a Számviteli Levelek 33. számában (2002. április 25.), 667. kérdésszám alatt
csekély értékű ajándék Diákmunka kifizetése csekély értékű ajándékkal
Egy szakközépiskola diákjait egy külső cég foglalkoztatja. Az elvégzett munkára a cég az iskolával szerződik, a teljesített munka ellenértéke az iskola bankszámlájára érkezik. A diákok kifizetése a munkájuk arányában történik, amelynek módja a következő: a diákok készpénzes számlát hoznak vásárlásaikról, az egyénenkénti, meghatározott összegben. Az iskola a kis értékű ajándék körébe sorolja a számlákat. A diákot megilleti az Szja-tv. szerinti kis értékű ajándék? Helyes a leírt eljárás?
Megjelent a Számviteli Levelek 169. számában (2008. február 21.), 3544. kérdésszám alatt
csere
cserealkatrész Cserealkatrészek elszámolása
Társaságunk készterméket gyárt, amelyet belföldre és külföldre értékesít. Vevői reklamációk alkalmával cserealkatrészeket küldünk, amit egyfajta garanciális teljesítésként értelmezünk. Szolgáltatás ehhez nem kapcsolódik, mivel a terméket a vevő állítja össze otthonában. A cserealkatrészeket milyen bizonylattal lehet elszámolni a készlet csökkenéseként? Mit tartalmazzon a számla, ha csak számlával csökkenthető a készlet?
Megjelent a Számviteli Levelek 319. számában (2015. január 29.), 6546. kérdésszám alatt
csereáru Csereáru bizonylatolása
Élelmiszeripari cég vagyunk, és vevőink részére "friss szerviz"-t biztosítunk. Vagyis a megállapodás alapján meghatározott, közeli szavatosságiidő-lejáratos termékeket visszavesszük tőlük, és friss árura cseréljük. Helyes-e az a bizonylatolás, ha ezt a gazdasági eseményt egy számlán rögzítjük? Mínusz sorral felvesszük a régi termékeket, a régi azonosítójára hivatkozva, majd a most átadott terméket plusz sorral rögzítjük? Vagy ez a visszavett árukra vonatkozóan helyesbítése azoknak a számláknak, amelyekkel eredetileg kiszállítottuk?
Megjelent a Számviteli Levelek 425. számában (2020. május 14.), 8207. kérdésszám alatt
csereeszköz
cserélt áru Cserélt áru bizonylatolása
A vásárláskor a boltban a vevő áfás számlát kért munkahelyi elszámolásra. Féléves garanciaidőn belül visszahozza a cipőt, jogos a reklamációja, visszaadjuk a pénzt. Hogyan kell ezt helyesen bizonylatolni, hogy ne legyen ugyanazon árura kétszeres elszámolás a munkahelyen? Jóváíró számlát állítunk ki a pénz visszaadásakor, amelynek eredeti példányát a vevővel aláírás ellenében átvetetjük? Kell-e ragaszkodnunk - ez esetben - a vásárláskor kiadott eredeti számlához?
Megjelent a Számviteli Levelek 223. számában (2010. június 24.), 4623. kérdésszám alatt
csereszerződés
cseretermék
csomagolás
csomagolási költség
csomagolóanyag Csomagoláshoz használt termékek áfája
Cégünk faipari termékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A félkész és késztermékek csomagolásánál a sérülésmentes szállítás érdekében egységcsomagonként a rakatok alá bekerül egy db natúr lap (ún. takarólap), mely csomagolóanyagként beépül az értékesítendő termék önköltségébe, azt külön a vevőknek nem számítjuk fel. Az árak azonban a fentiek szerint csomagolt termékekre vonatkoznak. Helyesen gondoljuk-e, hogy a csomagolóanyagként felhasznált natúr lapok után nem kell az áfát felszámítani?
Megjelent a Számviteli Levelek 72. számában (2003. november 27.), 1489. kérdésszám alatt
csoportfinanszírozás Csoportfinanszírozás az iparűzési adónál
Egy társaság több évvel ezelőtti megalakulása óta kizárólag úgynevezett csoportfinanszírozást végez, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) 6. § (1) bekezdés 40. pont b) pont be) alpontja alapján pénzkölcsönnyújtásnak minősül. Az új Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hitel- és pénzkölcsönnyújtás üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Az új törvényben már nem szerepel a csoportfinanszírozás a kivételek között, és a csoportfinanszírozás is pénzkölcsönnyújtásnak minősül. A társaság más tevékenységet nem végez, de a csoportfinanszírozás révén jelentős bevételt realizál. Ebben az esetben a társaság üzletszerű tevékenységének minősül a csoportfinanszírozás, mely alapján a kft. pénzügyi vállalkozásnak tekinthető? A pénzügyi vállalkozásoknak nem az általános gyakorlat, hanem a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól alapján kell a beszámolójukat elkészíteniük. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy egy kizárólag csoportfinaszírozási tevékenységet (pénzügyi szolgáltatást) folytató gazdasági társaság tevékenysége alapján könyvvezetése és beszámolókészítése során a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet köteles-e alkalmazni, függetlenül attól, hogy a vállalkozás az MNB nyilvántartására kötelezett-e! Végső soron arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy a társaság által a csoportfinanszírozás során keletkezett kamat és egyéb bevételei IPA-alapot képező bevételt képeznek-e vagy sem, és a megítélést milyen jogszabályi hivatkozással lehet alátámasztani?
Megjelent a Számviteli Levelek 367. számában (2017. június 15.), 7334. kérdésszám alatt
csoportos áfaalanyiság
csődegyezség
csődeljárás
CTI Business devizaárfolyam CTI Business devizaárfolyam használata
A társaság a devizás tételek forintra átszámításánál a CTI Business üzletágba tartozó ügyfelek részére - a bank által honlapon - közzétett ("CTI Business devizaárfolyamok 1 egységre 10 000 USD alatti tranzakciók esetén") árfolyamot alkalmazza. Elfogadható-e ez az árfolyam az Szt. 60. §-ának (4) bekezdése szerint meghirdetett devizaárfolyamnak?
Megjelent a Számviteli Levelek 242. számában (2011. április 21.), 5009. kérdésszám alatt
cukrászsütemény Cukrászsütemények áfája
Hivatkozva a NAV honlapján 2011. 06. 07-én és 2009. 10. 16-án megjelent, cukrászsütemények értékesítésekor alkalmazandó adó mértékéről tárgyú tájékoztatókra, kérem véleményüket az alábbi konkrét esetre. Irodánk egyik ügyfele csomagolt cukrászsütemények gyártójaként azokat viszonteladók részére értékesíti. A VTSZ 1905.90 szám alapján cukrászsüteményeknél 18%-os áfakulcsot alkalmaznak. Kérem véleményüket, hogy a fentiekben hivatkozott tájékoztatások alapján 2011. 07. 01-jétől a cukrásztermékek gyártójaként a nagykereskedelmi értékesítéseink során 18 vagy 25%-os áfakulcsot kell alkalmaznunk, illetve kell-e vizsgálnunk, hogy a terméket helyben fogyasztják-e vagy elviszik?
Megjelent a Számviteli Levelek 255. számában (2011. november 17.), 5224. kérdésszám alatt